Testovacia verzia

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 9 145 pojednávaní a 22 165 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
034/7 722 241
Fax:
034/7 725 712

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
02/50 118 417, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/7 722 241, klapka 261
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/7 722 241
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák a podpredsedníčka je JUDr. Viera Malinowská.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

428

474

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

1 769

1 851

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

964

685

JUDr. Viera Malinowská

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 580

1 404

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 534

1 425

Mgr. Adriana Šimková

sudca

646

481

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

437


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

772

Mgr. Pavol Benko

PravdepodobneVSÚ

0

117

Mgr. Jana Černá

PravdepodobneVSÚ

0

455

Mgr. Marek Ferenčík

PravdepodobneVSÚ

0

67

Naďa Hrubá

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Filip Hudec

PravdepodobneVSÚ

0

488

Mgr. Veronika Húšťavová

PravdepodobneVSÚ

0

80

Mgr. Dušan Komanický

PravdepodobneVSÚ

0

717

Mgr. Miriama Kunšteková

PravdepodobneVSÚ

0

1 559

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 628

JUDr. Viera Malinowska

PravdepodobneVSÚ

991

538

Mgr. Veronika Mračnová

PravdepodobneVSÚ

0

824

Alená Mrázová

PravdepodobneVSÚ

0

6

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

143

Mgr. Anna Přikrylová

PravdepodobneVSÚ

0

35

Blanka Šafránková

PravdepodobneVSÚ

0

0

Bc. Veronika Šimková

PravdepodobneVSÚ

0

1

PhDr. Denisa Smreková

PravdepodobneVSÚ

0

51

Mgr. Veronika Trajlínková

PravdepodobneVSÚ

0

2 432

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

599

Kristína Vilémová

PravdepodobneVSÚ

0

3

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zaplatenie 2 745,85 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Rozvod manželstva a ÚPP k maloletému dieťaťu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – úprava práv a povinností - predbežné opatrenie
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – úprava práv a povinností - predbežné opatrenie
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Zaplatenie 76 156,46 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Zmena úpravy styku a zvýšenie výživného
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – žaloba o urč. neplatnosti právneho úkonu + PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Zrušenie a vyporiad. podiel. spoluvlastníctva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Urč. výživného na malolet. deti na čas do rozvodu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Návrh na zrušenie vecného bremena
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
1448928692