Testovacia verzia

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 8 213 pojednávaní a 20 806 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
034/7 722 241
Fax:
034/7 725 712

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
02/50 118 417, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/7 722 241, klapka 261
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/7 722 241
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

396

439

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

1 619

1 734

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

915

614

JUDr. Viera Malinowská

sudca

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 396

1 297

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 376

1 297

Mgr. Adriana Šimková

sudca

489

383

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

437


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

770

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

117

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

426

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

67

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

488

Mgr. Veronika Húšťavová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

688

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 462

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 624

JUDr. Viera Malinowska

pravdepodobne VSÚ

789

410

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

824

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

143

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

35

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

1

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

51

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 291

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

598

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Určenie otcovstva - PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Určenie otcovstva - PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Splnenie záväzku
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Určenie vlastnického práva - vydanie PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Zaplatenie 19 639,68 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Zaplatenie 920 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Určenie neplatnosti závetu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Zaplatenie 39 194,59 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Zmena úpravy výkonu rod. práv a povinností
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .