Testovacia verzia

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 7 202 pojednávaní a 17 535 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
034/7 722 241
Fax:
034/7 725 712

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
02/50 118 417, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/7 722 241, klapka 261
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/7 722 241
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

363

346

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

1 404

1 532

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

877

534

JUDr. Viera Malinowská

sudca

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 227

1 100

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 178

1 096

Mgr. Adriana Šimková

sudca

349

201

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

434


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

766

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

116

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

411

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

66

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

488

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

469

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

979

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 618

JUDr. Viera Malinowska

pravdepodobne VSÚ

575

195

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

801

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

143

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

35

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

1

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

50

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

1 568

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

499

593

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Vypratanie nehnuteľnosti a odstránenie stavby
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Urč. vlastníctva a vypratanie nehnut. a…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Zaplatenie 503 337,80 Sk s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Určenie neplatnosti úver. zálož. zmluvy a úver.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Zaplatenie 1 430,15 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Zaplatenie 1 224,02 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Zaplatenie 5 699,47 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Zaplatenie 37 369,56 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Určenie neplatnosti uznes. valného zhromaž.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .