Testovacia verzia

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 7 773 pojednávaní a 19 556 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
034/7 722 241
Fax:
034/7 725 712

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
02/50 118 417, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/7 722 241, klapka 261
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/7 722 241
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

380

411

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

1 527

1 622

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

881

575

JUDr. Viera Malinowská

sudca

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 333

1 222

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 290

1 217

Mgr. Adriana Šimková

sudca

426

312

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

437


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

767

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

116

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

419

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

66

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

488

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

649

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 177

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 620

JUDr. Viera Malinowska

pravdepodobne VSÚ

703

320

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

820

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

143

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

35

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

1

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

51

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 201

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

596

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zrušenie a vyporiad. podiel. spoluvlastníctva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Zaplatenie 9 857,69 Kč s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Zaplatenie 1 720,81 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Vyporiadanie BSM
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Neplatnosť kúpnej zmluvy, zákaz nakladať s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Zrušenie a vyporiad. podiel. spoluvlast. prikáz.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Vyporiadanie BSM po rozvode
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Zaplatenie 9861,87 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Zaplatenie 7 042,62 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Určenie nepl. Dohody o zrážkach a vyd. bezdôv.…
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .