Testovacia verzia

Na súde pracuje 9 sudcov.

Pre súd evidujeme 6 597 pojednávaní a 13 720 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
034/7 722 241
Fax:
034/7 725 712

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
02/50 118 417, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/7 722 241, klapka 261
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/7 722 241
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák a podpredsedníčka je JUDr. Danica Veselovská.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

479

238

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

1 046

1 251

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

1 389

356

JUDr. Viera Malinowská

sudca

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

923

825

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

856

873

Mgr. Adriana Šimková

sudca

82

26

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

951

563

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

432


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

755

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

93

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

402

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

66

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

488

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

269

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

310

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 590

JUDr. Viera Malinowska

pravdepodobne VSÚ

141

5

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

800

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

142

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

34

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

1

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

50

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

790

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zaplatenie 45 928,68 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Ľubomír Hudák
  Obžalovaný – Štefan Ľudma
 4. Pojednávanie – Zrušenie a vyporiad. podiel. spoluvlast. prikáz.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Rozvod manželstva a ÚPP k maloletým deťom
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Určenie vlastníckeho práva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Vyslovenie neplat. práv. úkonu relat. neplatného
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Nariadenie výchovného opatrenia
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .