Testovacia verzia

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 8 717 pojednávaní a 21 679 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
034/7 722 241
Fax:
034/7 725 712

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
02/50 118 417, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/7 722 241, klapka 261
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/7 722 241
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

416

461

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

1 691

1 826

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

940

652

JUDr. Viera Malinowská

sudca

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 490

1 364

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 454

1 383

Mgr. Adriana Šimková

sudca

593

433

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

437


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

771

Mgr. Pavol Benko

PravdepodobneVSÚ

0

117

Mgr. Jana Černá

PravdepodobneVSÚ

0

445

Mgr. Marek Ferenčík

PravdepodobneVSÚ

0

67

Naďa Hrubá

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Filip Hudec

PravdepodobneVSÚ

0

488

Mgr. Veronika Húšťavová

PravdepodobneVSÚ

0

65

Mgr. Dušan Komanický

PravdepodobneVSÚ

0

710

Mgr. Miriama Kunšteková

PravdepodobneVSÚ

0

1 527

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 627

JUDr. Viera Malinowska

PravdepodobneVSÚ

900

498

Mgr. Veronika Mračnová

PravdepodobneVSÚ

0

824

Alená Mrázová

PravdepodobneVSÚ

0

6

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

143

Mgr. Anna Přikrylová

PravdepodobneVSÚ

0

35

Blanka Šafránková

PravdepodobneVSÚ

0

0

Bc. Veronika Šimková

PravdepodobneVSÚ

0

1

PhDr. Denisa Smreková

PravdepodobneVSÚ

0

51

Mgr. Veronika Trajlínková

PravdepodobneVSÚ

0

2 385

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

599

Kristína Vilémová

PravdepodobneVSÚ

0

3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zaplatenie 1 720,81 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Vyporiadanie BSM
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Určenie otcovstva - PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Rozvod manželstva a ÚPP k maloletému dieťaťu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Adriana Šimková
  Obžalovaný – Jaroslav Tavali
 7. Pojednávanie – Zaplatenie 13 254,33 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Vypratanie nehnuteľnosti a odstránenie stavby
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Vyporiadanie BSM po rozvode
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Zaplatenie 1 612,03 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .