Testovacia verzia

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 25 865 pojednávaní a 36 871 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
037/6 525 221 - 2, 037/7 417 500, 037/7 417 484
Fax:
037/6 526 633

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova č. 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 334 a 333
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 122
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Eduard Heinrich a podpredsedníčka je JUDr. Viera Koscelanská.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 324

610

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 351

1 578

JUDr. Jana Coboriová

sudca

1 110

1 113

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

90

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 287

1 225

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

439

484

Mgr. Monika Farkašová

sudca

490

633

Mgr. Adriana Halajová

sudca

1 633

780

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

292

25

JUDr. Eduard Heinrich

predseda

18

530

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 072

1 249

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

1 447

829

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

223

154

JUDr. Viera Koscelanská

podpredsedníčka

380

191

JUDr. Ján Kováč

sudca

1 349

787

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

559

488

JUDr. Monika Kublová

sudca

533

877

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

1 680

1 082

JUDr. Mária Ondrejová

sudca

669

524

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

383

463

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

4

69

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 367

772

Mgr. Mária Sitárová

sudca

1 524

1 482

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

811

481

JUDr. Anna Trnková

sudca

586

411

JUDr. Soňa Vacková

sudca

959

646

JUDr. Pavol Varečka

sudca

395

1 069

Mgr. Pamela Záleská

sudca

317

545


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

20

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

357

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 034

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

1 378

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

844

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

24

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 266

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

673

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

708

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

493

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

600

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

130

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

704

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 094

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

710

373

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

1 305

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie – Vyrovnanie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Reštrukturalizácia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 823,18 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 2. Pojednávanie – Zrušenie výživného na plnoleté dieťa
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Zrušenie a vyporiadanie podielového…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Zrušenie výživného na plnoleté dieťa
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Zriadenie vecného bremena
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 28 096,45 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Určenie výživného
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Náhradu škody
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 9. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 8 753,77 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Zaplatenie 8 661,92 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .