Testovacia verzia

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 402 pojednávaní a 34 558 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
037/6 525 221 - 2, 037/7 417 500, 037/7 417 484
Fax:
037/6 526 633

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova č. 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 334 a 333
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 122
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Eduard Heinrich a podpredsedníčka je JUDr. Viera Koscelanská.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 203

534

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 220

1 477

JUDr. Jana Coboriová

sudca

989

1 010

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

90

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 158

1 165

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

397

449

Mgr. Monika Farkašová

sudca

463

592

Mgr. Adriana Halajová

sudca

1 468

695

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

166

7

JUDr. Eduard Heinrich

predseda

3

492

JUDr. Peter Heinrich

sudca

981

1 081

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

1 304

790

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

182

124

JUDr. Viera Koscelanská

podpredsedníčka

352

177

JUDr. Ján Kováč

sudca

1 225

738

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

548

470

JUDr. Monika Kublová

sudca

502

813

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

1 544

1 042

JUDr. Mária Ondrejová

sudca

650

496

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

376

442

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

4

69

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 233

683

Mgr. Mária Sitárová

sudca

1 375

1 380

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

801

460

JUDr. Anna Trnková

sudca

563

388

JUDr. Soňa Vacková

sudca

823

600

JUDr. Pavol Varečka

sudca

373

1 022

Mgr. Pamela Záleská

sudca

302

526


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

20

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

320

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

950

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

1 315

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

823

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

24

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 259

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

668

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

695

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

493

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

600

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

130

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

700

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 056

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

710

367

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

1 237

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 823,18 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 2. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – Jozef Minárik
 3. Pojednávanie – Určenie vlastníckeho práva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Zníženie výživného
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Udelenie súhlasu na vycestovanie
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Zvýšenie výživného a úprava styku
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Zvýšenie výživného
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Schválenie právneho úkonu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Schválenie právneho úkonu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Úprava práv a povinností
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .