Testovacia verzia

Na súde pracuje 30 sudcov.

Pre súd evidujeme 17 734 pojednávaní a 25 208 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2012 boli 13 275 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 5. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,4 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 25. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
037/6 525 221 - 2, 037/7 417 500, 037/7 417 484
Fax:
037/6 526 633

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Oliver Kolenčík
Tel. číslo:
037/6 526 880

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova č. 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 334 a 333
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 122
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Eduard Heinrich a podpredsedníčka je JUDr. Viera Koscelanská.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

930

345

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

861

1 042

JUDr. Jana Coboriová

sudca

720

637

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

89

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

917

1 041

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

295

357

Mgr. Monika Farkašová

sudca

353

483

Mgr. Adriana Halajová

sudca

1 095

490

JUDr. Eduard Heinrich

predseda

3

354

JUDr. Peter Heinrich

sudca

730

668

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

1 008

533

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

65

35

JUDr. Viera Koscelanská

podpredsedníčka

286

125

JUDr. Ján Kováč

sudca

930

622

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

422

370

JUDr. Monika Kublová

sudca

389

620

JUDr. Mária Malíková

sudca

942

581

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

1 177

906

JUDr. Mária Ondrejová

sudca

518

415

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

276

353

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

3

69

JUDr. Eva Šišková

sudca

939

454

Mgr. Mária Sitárová

sudca

953

1 015

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

623

381

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

710

330

JUDr. Anna Trnková

sudca

424

249

JUDr. Soňa Vacková

sudca

509

436

JUDr. Pavol Varečka

sudca

298

859

Mgr. Pamela Záleská

sudca

260

422


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

94

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

535

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

905

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

624

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 174

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

623

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

493

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

400

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

449

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

783

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

499

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

11

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Vyslovenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 9 049,86 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 4. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 404,35 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 60 000 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 15 857,12 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 101,58 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Rozvod
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Vydanie nehnuteľných vecí
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Náhrada škody
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .