Testovacia verzia

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 189 pojednávaní a 29 777 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
037/6 525 221 - 2, 037/7 417 500, 037/7 417 484
Fax:
037/6 526 633

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova č. 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 334 a 333
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 122
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Eduard Heinrich a podpredsedníčka je JUDr. Viera Koscelanská.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 136

475

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 140

1 327

JUDr. Jana Coboriová

sudca

932

823

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

89

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 105

1 101

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

374

417

Mgr. Monika Farkašová

sudca

450

545

Mgr. Adriana Halajová

sudca

1 374

606

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

80

0

JUDr. Eduard Heinrich

predseda

3

427

JUDr. Peter Heinrich

sudca

933

913

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

1 227

696

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

158

96

JUDr. Viera Koscelanská

podpredsedníčka

327

157

JUDr. Ján Kováč

sudca

1 150

693

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

543

433

JUDr. Monika Kublová

sudca

468

726

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

1 474

1 006

JUDr. Mária Ondrejová

sudca

622

456

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

372

394

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

4

69

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 174

634

Mgr. Mária Sitárová

sudca

1 305

1 261

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

768

424

JUDr. Anna Trnková

sudca

543

331

JUDr. Soňa Vacková

sudca

775

543

JUDr. Pavol Varečka

sudca

346

944

Mgr. Pamela Záleská

sudca

299

483


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

20

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

147

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

692

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

1 022

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

741

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

21

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 205

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

220

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

634

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

661

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

493

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

587

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

127

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

556

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

890

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

710

352

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

722

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

38

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zverenie do striedavej starostlivosti
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Určenie neplatnosti závetu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Zníženie výživného
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 1 133,12 eura s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Rozvod a výživné
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Určenie vlasníckeho práva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 527,87 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Nariadenie striedavej starostlivosti
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Zriadenie vecného bremena
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – úprava práv a povinností a vydanie PO
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .