Testovacia verzia

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 144 pojednávaní a 42 410 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
037/6 525 221 - 2, 037/7 417 500, 037/7 417 484
Fax:
037/6 526 633

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova č. 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 334 a 333
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 122
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predsedníčka súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Eduard Heinrich.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 472

746

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 536

1 775

JUDr. Jana Coboriová

sudca

1 282

1 267

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

90

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 478

1 365

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

468

536

Mgr. Monika Farkašová

sudca

600

708

Mgr. Adriana Halajová

sudca

1 866

896

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

452

125

JUDr. Eduard Heinrich

podpredseda

182

599

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 219

1 465

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

1 669

1 004

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

268

213

JUDr. Viera Koscelanská

predsedníčka

409

255

JUDr. Ján Kováč

sudca

1 527

866

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

577

520

JUDr. Monika Kublová

sudca

605

1 017

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

1 857

1 165

JUDr. Mária Ondrejová

sudca

776

581

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

464

517

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

4

69

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 527

899

Mgr. Mária Sitárová

sudca

1 699

1 644

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

930

536

JUDr. Anna Trnková

sudca

691

459

JUDr. Soňa Vacková

sudca

1 080

740

JUDr. Pavol Varečka

sudca

395

1 098

Mgr. Pamela Záleská

sudca

377

589


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

417

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 178

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

1 723

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

979

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 295

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

28

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

690

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

763

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

493

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

600

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

25

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

130

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

779

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

87

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 163

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

710

395

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

1 753

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 823,18 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 2. Pojednávanie – Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti -…
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 3. Pojednávanie – Zrušenie výživného na plnoleté dieťa
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Vydanie motorového vozidla a určenie vlast. práva
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 5. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 2 142,90 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 6. Pojednávanie – Určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 7. Pojednávanie – Náhradu škody
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 8. Pojednávanie – Návrh na uplatnenie pohľadávky - 375,00 €
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Návrh na uplatnenie pohľadávky - 1508,83 €
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Návrh na uplatnenie pohľadávky - 808,00 €
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .