Testovacia verzia

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 20 947 pojednávaní a 28 664 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
037/6 525 221 - 2, 037/7 417 500, 037/7 417 484
Fax:
037/6 526 633

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova č. 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 334 a 333
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 122
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Eduard Heinrich a podpredsedníčka je JUDr. Viera Koscelanská.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 097

394

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 091

1 229

JUDr. Jana Coboriová

sudca

860

776

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

89

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 025

1 096

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

348

408

Mgr. Monika Farkašová

sudca

407

524

Mgr. Adriana Halajová

sudca

1 309

558

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

13

0

JUDr. Eduard Heinrich

predseda

3

407

JUDr. Peter Heinrich

sudca

899

792

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

1 190

612

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

136

73

JUDr. Viera Koscelanská

podpredsedníčka

320

148

JUDr. Ján Kováč

sudca

1 110

674

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

482

416

JUDr. Monika Kublová

sudca

460

690

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

1 414

975

JUDr. Mária Ondrejová

sudca

581

442

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

332

379

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

4

69

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 113

542

Mgr. Mária Sitárová

sudca

1 207

1 178

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

689

417

JUDr. Anna Trnková

sudca

502

306

JUDr. Soňa Vacková

sudca

704

495

JUDr. Pavol Varečka

sudca

338

924

Mgr. Pamela Záleská

sudca

273

473


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

147

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

686

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

1 017

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

730

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

19

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 205

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

220

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

634

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

651

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

493

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

587

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

555

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

864

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

710

339

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

722

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

38

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Vyslovenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 9 049,86 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 4. Pojednávanie – Rozvod a výživné
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Rozvod a výživné
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – úprava práv a povinností
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Úprav práv a povinností, vydanie PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Určenie neplatnosti závetu
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 10. Pojednávanie – Úprava práv a povinností
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .