Testovacia verzia

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 825 pojednávaní a 43 524 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
037/6 525 221 - 2, 037/7 417 500, 037/7 417 484
Fax:
037/6 526 633

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova č. 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 334 a 333
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/7 417 500 klapka 122
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predsedníčka súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Eduard Heinrich.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 493

764

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 589

1 808

JUDr. Jana Coboriová

sudca

1 329

1 314

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

90

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 504

1 377

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

472

561

Mgr. Monika Farkašová

sudca

644

716

Mgr. Adriana Halajová

sudca

1 915

935

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

467

146

JUDr. Eduard Heinrich

podpredseda

226

602

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 260

1 519

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

1 707

1 034

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

274

228

JUDr. Viera Koscelanská

predsedníčka

412

272

JUDr. Ján Kováč

sudca

1 572

888

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

579

522

JUDr. Monika Kublová

sudca

619

1 028

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

1 895

1 191

JUDr. Mária Ondrejová

sudca

780

592

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

492

525

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

4

69

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 570

926

Mgr. Mária Sitárová

sudca

1 732

1 696

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

965

544

JUDr. Anna Trnková

sudca

705

473

JUDr. Soňa Vacková

sudca

1 085

764

JUDr. Pavol Varečka

sudca

395

1 103

Mgr. Pamela Záleská

sudca

386

603


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

117

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

425

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 201

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

1 796

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

1 008

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 298

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

46

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

705

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

767

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

493

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

600

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

25

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

130

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

800

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

118

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 179

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

710

395

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

1 792

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Platobný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 823,18 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 2. Pojednávanie – Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti -…
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 3. Pojednávanie – Zrušenie výživného na plnoleté dieťa
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 683,17 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 5. Pojednávanie – Určenie povinnosti zdržať sa zásahu do výkonu…
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 6. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 2 701,71 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 8. Pojednávanie – Zaplatenie sumy 1 424,89 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Vrátenie daru a vydanie predbežného opatrenia
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 10. Pojednávanie – Nahradenie prejavu vôle
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

Odkazy sú vyhľadávané automaticky na základe názvu súdu. Súdu sa týkať nemusia.
 1. otvorenesudy.sme.sk 

  Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra…
 2. Okresný súd poslal primátorku Zlatých Moraviec na 7,5 roka 

  priamo a približne 150 nepriamo. Keby to malo ísť podľa toho, čo žiadala prokuratúra v obžalobe a ako rozhodol Okresný súd Nitra…
 3. Mgr. Jana Benkovičová · Sudca · Otvorené súdy 

  Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra , evidujeme 1 492…
 4. Vyhľadávanie v súdnych rozhodnutiach · Otvorené súdy 

  Súd – Okresný súd Nitra Sudca – Mgr. Alexandra Osadsk á. 1; 2; 3; 4; 5…
 5. Vyhľadávanie v súdnych konaniach · Otvorené súdy 

  Súd – Okresný súd Nitra Sudca – Mgr. Jana Benkovičov á. OS NR 9C…
 6. Vyhľadávanie v súdnych konaniach · Otvorené súdy 

  Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra Sudcovia – Mgr. Monika Farkašov á, JUDr…
 7. Vyhľadávanie v súdnych rozhodnutiach · Otvorené súdy 

  Okresný súd Nitra Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá Uznesenie – Rozvod Odmietajúce podanie Rozhodnutie bolo vynesené dňa – Štvrtok 5…
 8. Vyhľadávanie v súdnych rozhodnutiach · Otvorené súdy 

  Transparentný pohľad na slovenské súdnictvo… V priemere 45% súdnych rozhodnutí je potvrdených vyšším súdom Štatistická ročenka MSSR 2011 a 2012…
 9. Vyhľadávanie v súdnych konaniach · Otvorené súdy 

  Súdy – Okresný súd Nitra a Okresný súd Trnava Sudcovia – Mgr. Mária Sitárov á a JUDr…
 10. SME.sk | Na krajskom súde v Nitre zriadili informačné 

  Informačné centrum plánuje zriadiť aj Okresný súd Nitra…
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .