Testovacia verzia

Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 579 pojednávaní a 967 rozhodnutí.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia

Životopis, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

.motivation_letter, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Performance Date 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda.  Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 145 prípadov v hlavných agendách.


Indikátory kvality


Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 33,3 % prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9 %.

Zobraziť podrobnejšie

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 96
 • Počet potvrdených odvolaní – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4 % prípadoch. Priemer je v rovnakej agende 8,9 %.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6 %, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3 %.


Indikátory efektivity


Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 236 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Zobraziť podrobnejšie

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 221 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 62 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,7 % z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91 % prípadov. Priemer bol 99,6 %.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600. – 606. mieste. Za kvalitu získal 0,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.


Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3

Grafické porovnanie


 Zobraziť pokročilé filtre
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobných súdoch a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.
 1. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
 1. Pojednávanie – O zaplatenie 6 000 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O náhradu nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O zdržanie sa neoprávneného zásahu do dob.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia a o urč. nep.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 293,06 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 1 078,72 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 12 166,56 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní
 1. Pojednávanie – O zaplatenie 630,06 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie – O zvýšenie výživného
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie – O zaplatenie 2542,63 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – O vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 6 113,58 CZK s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 3 901,50 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 885,02 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – O vyporiadanie BSM v konkurze
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 401,21 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.