Testovacia verzia

Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 046 pojednávaní a 634 rozhodnutí.

Životopis, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Motivačný list, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Rozhodnutie sudcu je v prípade odvolaní potvrdené vyšším súdom v 43,3%.

Nevybavených prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 85 viac a na konci roka 2011 o 69 viac ako na jeho začiatku.

Reštančných prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 18 menej a na konci roka 2011 o 38 viac ako na jeho začiatku.

Podiel reštančných vecí z celkového počtu nevybavených vecí je -1,7% ku koncu roka 2012 a 5,6% ku koncu roka 2011.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia
 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka vo výroku
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
 1. Pojednávanie – O neúčinnosť právnych úkonov
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O zaplatenie 148,16 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – O zaplatenie 6 278,24 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia a určenie…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 12 805 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie nezák. učt. platieb za studenú vodu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 833,16 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 777,60 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 364,75 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní
 1. Pojednávanie – O zaplatenie 930 Sk
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 1 213,04 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie – O zaplatenie 242,19 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – O zaplatenie 6 466,71 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O určenie nehnuteľnosti patriacich do dedičstva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 777,60 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – O zrušenie vyživovacej povinnosti
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 851,80 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 405,69 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 386,94 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcu.