Testovacia verzia

Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 947 pojednávaní a 590 rozhodnutí.

Životopis, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Motivačný list, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Rozhodnutie sudcu je v prípade odvolaní potvrdené vyšším súdom v 43,3%.

Nevybavených prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 85 viac a na konci roka 2011 o 69 viac ako na jeho začiatku.

Reštančných prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 18 menej a na konci roka 2011 o 38 viac ako na jeho začiatku.

Podiel reštančných vecí z celkového počtu nevybavených vecí je -1,7% ku koncu roka 2012 a 5,6% ku koncu roka 2011.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

  • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia
  1. Rozsudok – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  2. Rozsudok – Zmluva o dielo
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  3. Uznesenie – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  5. Uznesenie – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  6. Uznesenie – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  7. Rozsudok – Ostatné
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  8. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  9. Uznesenie – Konkurz
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  10. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

    Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
  1. Pojednávanie – O zrušenie rozhodcovského rozsudku
    Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní
  1. Pojednávanie – O zaplatenie 1650,03 EUR, 5311,61 USD a 3939,05…
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  2. Pojednávanie – O zaplatenie 6 833 € (230 862Sk) s prísl.
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  3. Pojednávanie – O zaplatenie 6 746,50 € s prísl.
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  4. Pojednávanie – O zaplatenie 6 466,71 € s prísl.
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  5. Pojednávanie – O zaplatenie 88 841,64 € s prísl.
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  6. Pojednávanie – O zaplatenie 285,70 € s prísl.
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  7. Pojednávanie – O odstránenie vady diela
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  8. Pojednávanie – O rozvod manželstva
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  9. Pojednávanie – O náhradu škody na zdraví o zapl. 15 180,06 € s…
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

  10. Pojednávanie – O zaplatenie 760 € s prísl.
    Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcu.