Beta version

Active judge at the court Okresný súd Humenné, we register 1,560 hearings and 923 decrees.

Notes about the data obtained from annual statistical reports of judges.

 • Report from 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia

CV, that was published in a selection procedure.

.motivation_letter, that was published in a selection procedure.

The number of Constitutional court decrees against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

Performance Date 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda.  Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 642 days and on average was assigned 145 cases in 10 days in main agendas.


Quality indicators


Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 33,3 % prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9 %.

Show details

 • Number of apellate court decrees – 96
 • Number of confirmed decrees by the apellate court – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4 % prípadoch. Priemer je v rovnakej agende 8,9 %.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6 %, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3 %.


Efficiency identifiers


Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 236 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Show details

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 221 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 62 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,7 % z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91 % prípadov. Priemer bol 99,6 %.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600. – 606. mieste. Za kvalitu získal 0,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.


Notes to the data obtained from annual statistical reports of judges.

 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3

Grafické porovnanie


 Zobraziť pokročilé filtre
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobných súdoch a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.
 1. Rozsudok
  The decree was published on –

 2. Rozsudok
  The decree was published on –

 3. Uznesenie
  The decree was published on –

 4. Uznesenie
  The decree was published on –

 5. Rozsudok
  The decree was published on –

 6. Rozsudok
  The decree was published on –

 7. Rozsudok
  The decree was published on –

 8. Rozsudok
  The decree was published on –

 9. Rozsudok
  The decree was published on –

 10. Uznesenie
  The decree was published on –


More decrees
 1. Pojednávanie – O vydanie bez. obohatenia a urč. nepr. zml.…
  Hearing will be held on on –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 12 883,92 € s prísl.
  Hearing will be held on on –

 3. Pojednávanie – O uloženie povinnosti umožniť žalobcovi…
  Hearing will be held on on –

 4. Pojednávanie – O zaplatenie 630,06 € s prísl.
  Hearing will be held on on –

 5. Pojednávanie – O zvýšenie výživného
  Hearing will be held on on –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 2542,63 € s prísl.
  Hearing will be held on on –

 7. Pojednávanie – O vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva…
  Hearing will be held on on –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 6 113,58 CZK s prísl.
  Hearing will be held on on –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 3 901,50 € s prísl.
  Hearing will be held on on –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 885,02 € s prísl.
  Hearing will be held on on –


More hearings
 1. Pojednávanie – O zaplatenie 16 051,45 € s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 4 810 € s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 3. Pojednávanie – O zaplatenie 2 157,60 € s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 4. Pojednávanie – O vydanie hnuteľných vecí
  Hearing was supposed to be held on –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 7 000 € s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 6. Pojednávanie – O náhradu škody na zdraví
  Hearing was supposed to be held on –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 3 371,83 € s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 275 € s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 9. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia a o urč. nep.…
  Hearing was supposed to be held on –

 10. Pojednávanie – O uloženie povinnosti umožniť žalobcovi…
  Hearing was supposed to be held on –


More hearings
There were no media articles found regarding the judge.
Information about the judge were obtained from the list , which was last updated on .
The information may have been additionally supplemented by the data from property declarations and annual statistical reports.