Testovacia verzia

Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 832 pojednávaní a 546 rozhodnutí.

Životopis, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Motivačný list, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Rozhodnutie sudcu je v prípade odvolaní potvrdené vyšším súdom v 43,3%.

Nevybavených prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 85 viac a na konci roka 2011 o 69 viac ako na jeho začiatku.

Reštančných prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 18 menej a na konci roka 2011 o 38 viac ako na jeho začiatku.

Podiel reštančných vecí z celkového počtu nevybavených vecí je -1,7% ku koncu roka 2012 a 5,6% ku koncu roka 2011.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia
 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
 1. Pojednávanie – O zaplatenie 1 406,75 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 6 466,71 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O zaplatenie 121,00 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – O zaplatenie 566,74 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O vypratanie nehnuteľností
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 6 833 € (230 862Sk) s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 3613,20 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 4 105 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O neplatnosť kúpnej zmluvy
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 7614 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní
 1. Pojednávanie – O zníženie výživného
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 6 000 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie – O zrušenie vyž. povinností k pl. dieťaťu
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – O zrušenie BSM za trvania manželstva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 240,52 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 179,00 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – O vypratanie nehnuteľností
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – O neplatnosť kúpnej zmluvy
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 383,16 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – O urč. neplatnosti dohody o zráž. a o ochranu…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcu.