Testovacia verzia

Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 096 pojednávaní a 668 rozhodnutí.

Životopis, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Motivačný list, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Rozhodnutie sudcu je v prípade odvolaní potvrdené vyšším súdom v 43,3%.

Nevybavených prípadov mal sudca na konci roka 2011 o 69 viac a na konci roka 2012 o 85 viac ako na jeho začiatku.

Reštančných prípadov mal sudca na konci roka 2011 o 38 viac a na konci roka 2012 o 18 menej ako na jeho začiatku.

Podiel reštančných vecí z celkového počtu nevybavených vecí je 5,6% ku koncu roka 2011 a -1,7% ku koncu roka 2012.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia
 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
 1. Pojednávanie – O ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 3 439,70 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O zrušenie a vyporiadanie podielového…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Náhradu škody spôsobenej na zdraví 398 327,03 € s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia a určenie…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O vyporiadanie BSM za trvania manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 2 301 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O vyrovnanie dedičských podielov
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O zrušenie spoločného nájmu bytu
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní
 1. Pojednávanie – O zaplatenei 1 356,50 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 777,60 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie – O zaplatenie 364,75 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – O zvýšenie výživného pre nezaopatrené dieťa
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 683,16 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 40 Sk
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 480 Sk
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 440 Sk
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – O urč. neplatnosti rozhodnutia valného…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – O určenie výživovacej povinnosti zo strany otca
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcu.