Testovacia verzia

Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 086 pojednávaní a 664 rozhodnutí.

Životopis, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Motivačný list, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Rozhodnutie sudcu je v prípade odvolaní potvrdené vyšším súdom v 43,3%.

Nevybavených prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 85 viac a na konci roka 2011 o 69 viac ako na jeho začiatku.

Reštančných prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 18 menej a na konci roka 2011 o 38 viac ako na jeho začiatku.

Podiel reštančných vecí z celkového počtu nevybavených vecí je -1,7% ku koncu roka 2012 a 5,6% ku koncu roka 2011.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia
 1. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka vo výroku
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
 1. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – O zrušenie spoločného nájmu bytu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O neplatnosť darovacej zmluvy a urč., že neh.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – O zaplatenie 3 371,83 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 9 192 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 6 638,79 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O neplatnosť kúpnej zmluvy
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia o zapl. 7 070 €…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O urč. neplatnosti preradenia na inú prácu, s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 378,58 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní
 1. Pojednávanie – O zaplatenie 1 500 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie – O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie – O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – O vyporiadanie BSM
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O neplatnosť kúpnej zmluvy
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 36 345,44 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 1650,03 EUR, 5311,61 USD a 3939,05…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – O zaplatenie 89,14 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – O určenie otcovstva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 645,73 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcu.