Testovacia verzia

Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 272 pojednávaní a 757 rozhodnutí.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia

Životopis, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Motivačný list, ktorý bol zverejnený vo výberovom konaní.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu máme výkonnostné dáta za 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda.  Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 145 prípadov v hlavných agendách.


Indikátory kvality


Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 33,3 % prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9 %.

Zobraziť podrobnejšie

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 96
 • Počet potvrdených odvolaní – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4 % prípadoch. Priemer je v rovnakej agende 8,9 %.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6 %, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3 %.


Indikátory efektivity


Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 236 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Zobraziť podrobnejšie

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 221 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 62 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,7 % z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91 % prípadov. Priemer bol 99,6 %.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600. – 606. mieste. Za kvalitu získal 0,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.


Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3

Grafické porovnanie


 Zobraziť pokročilé filtre
 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
 1. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 6 000 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O vysporiadanie BSM
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – O zaplatenie 12 913,91 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 1 176 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O zaplatenie 2 488 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 5 537,29 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O zrušenie rozhodcovského rozsudku
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 60,60 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 934,99 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní
 1. Pojednávanie – O zaplatenie 604,80 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie – O zrušenie výživného
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie – O zaplatenie 695,77 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 1 695,76 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – O určenie vlastníckeho práva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – O zrušenie a vyporiadanie podielového…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – O určenie výživného pre plnoleté dieťa
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 21 328,93 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 12 805 € s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcu.