Testovacia verzia

Údaje o činnosti sudcu sú neúplné. Preberaným dátam z portálu Ministerstva spravodlivosti chýba informácia o zložení senátov.

Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 76 pojednávaní a 49 rozhodnutí.

Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Rozhodnutie sudcu je v prípade odvolaní potvrdené vyšším súdom v 48,9%.

Nevybavených prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 27 viac a na konci roka 2011 o 69 viac ako na jeho začiatku.

Reštančných prípadov mal sudca na konci roka 2012 o 14 menej a na konci roka 2011 o 64 viac ako na jeho začiatku.

Podiel reštančných vecí z celkového počtu nevybavených vecí je 24,0% ku koncu roka 2012 a 68,1% ku koncu roka 2011.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – Ako samosudca vybavujem na Krajskom súde prvostupnovú agendu "Cbi" tzv. incidenčné žaloby , pričom ide v prevažnej miere o reštančné veci a veci zrušené odvolacím súdom z rôznych súdnych oddelení Cbi. Okrem toho vybavujem ako člen odvolacieho senátu exekučnú agendu v senáte 22 CoE a podieľam sa na rozhodovaní v senáte 4 Cbs, ide o prvostupňovú agendu reštančné veci.
 • Výkaz za rok 2011 – - sudca pôsobil na Okresnom súde Bratislava II. do 31.05.2011, - procesné rozhodnutia zákonného sudcu na základe poverenia,ktoré tvorilo súčasť rozvrhu práce na rok 2011 vybavoval vyšší súdny úradník
 • Výkaz za rok 2011 – SUDCOM KS BA OD 1.6.2011 - od 01. 06. 2011 rozhodovala vo veciach samosudcovských 1Cbi a nevybavených veciach zo súdnych oddelení 8Cbi, 9Cbi a 10Cbi (incidenčné spory) a v senátnych 4Cbs, Cbnl, prevažne ide o reštančné veci po viacerých sudcoch.
 1. Uznesenie – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
 1. Pojednávanie – 2219313 Sk vylucenie veci zo supisu konk. pods.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie – O zaplatenie 3 992 900 Sk
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie – Výlúčenie veci z konkurznej podstaty
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – 2219313 Sk vylucenie veci zo supisu konk. pods.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O zaplatenie 3 992 900 Sk
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – Vylúčenie veci zo súpisu majetku konkurznej…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – Vylúčenie veci
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – Náhrada škody
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – Určenie popretých pohľadávok za zistené
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – Určenie pohľadávky
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcu.