Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 993 pojednávaní a 58 654 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421488861111
Fax:
+421488861191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Vašková
Tel. číslo:
048/8 860 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/8 861 135, 048/8 861 200, 048/8 861 134
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/8 861 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

537

1 664

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

581

1 061

JUDr. Marián Blaha

predseda

131

1 058

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

674

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 902

1 642

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

0

1

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

0

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

769

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

141

34

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 755

1 655

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 973

1 469

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

858

724

JUDr. Martin Kostúr

sudca

0

3

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 807

1 578

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

0

5

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

813

1 136

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

1

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

638

835

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 209

1 187

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 107

699

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 219

1 405

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

1

147

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

4

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 074

1 706

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

1 671

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

25

727

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 427

2 085

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

167

464

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 282

1 289

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 355

811

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 478

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 074

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 038

1 681

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

537

1 664

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

687

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

581

1 061

JUDr. Marián Blaha

predseda

131

1 058

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

674

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

168

104

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

599

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 677

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

578

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 902

1 642

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

0

1

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

648

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

769

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

141

34

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 755

1 655

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 973

1 469

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 482

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

858

724

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

0

3

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 807

1 578

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

365

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

1 044

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

1 307

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 161

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

0

5

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

167

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

596

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

813

1 136

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

1

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

847

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 894

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 057

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

638

835

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 209

1 187

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

782

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 107

699

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 219

1 405

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

1

147

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 177

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

4

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 074

1 706

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

1 671

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

25

727

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 427

2 085

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

167

464

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Tagaj

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 282

1 289

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 355

811

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 478

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

4

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 074

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 038

1 681

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PO+ úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku starej matky s mal. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PO+ úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie detí do osobnej striedavej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 104,85 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vydanie veci + PO Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 4610,22 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 2 081,37,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neprijateľných zmluvných… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .