Testovacia verzia

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 768 pojednávaní a 50 680 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
+421488861111
Fax:
+421488861191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Vašková
Tel. číslo:
048/8 860 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/8 861 135, 048/8 861 200, 048/8 861 134
Poznámka:
V dňoch 23.12.2016 a 31.12.2016 budú úradné hodiny: od 8.00 - 12.00 hod.
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0488 861 180
Poznámka:
V dňoch 23.12.2016 a 31.12.2016 budú úradné hodiny: od 8.00 - 12.00 hod.
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
V dňoch 23.12.2016 a 31.12.2016 budú úradné hodiny: od 8.00 - 12.00 hod.
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

482

1 372

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

687

JUDr. Eva Benčová

sudca

324

888

JUDr. Marián Blaha

predseda

125

783

JUDr. Jana Dubovcová

sudca

0

3

JUDr. Katarína Holečková

sudca

1 474

1 324

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

647

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

740

637

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

1 423

1 397

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 638

1 242

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

648

522

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

1 456

1 241

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudca

0

0

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

601

951

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

551

622

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 827

979

JUDr. Peter Pulman

sudca

559

635

JUDr. Roman Reištetter

sudca

768

489

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 759

1 065

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 668

1 400

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

9

1 305

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 926

1 792

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

4

276

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 979

1 123

JUDr. Juraj Vallo

sudca

933

639

JUDr. Beata Vrťová

sudca

11

777

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 666

1 415


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

482

1 372

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

687

JUDr. Eva Benčová

sudca

324

888

JUDr. Marián Blaha

predseda

125

783

JUDr. Teodor Bombor

PravdepodobneVSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

PravdepodobneVSÚ

0

672

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

PravdepodobneVSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

PravdepodobneVSÚ

0

5

Mgr. Eva Detvaiová

PravdepodobneVSÚ

0

599

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 418

1 669

Mgr. Zoja Dobrovičová

PravdepodobneVSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudca

0

3

Zdenka Foltinová

PravdepodobneVSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

PravdepodobneVSÚ

0

433

JUDr. Katarína Holečková

sudca

1 474

1 324

Mgr. Petra Homolová

PravdepodobneVSÚ

0

1

Darina Hradská

PravdepodobneVSÚ

0

1

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

647

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

740

637

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

1 423

1 397

Renáta Jasovská

PravdepodobneVSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 638

1 242

Zuzana Kánová

PravdepodobneVSÚ

0

29

Mgr. Roman Karkalík

PravdepodobneVSÚ

0

425

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

PravdepodobneVSÚ

0

2 392

Beáta Kohútová

PravdepodobneVSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

648

522

Anna Kostková

PravdepodobneVSÚ

0

3

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

1 456

1 241

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

PravdepodobneVSÚ

0

292

Mgr. Adriána Magdolenová

PravdepodobneVSÚ

0

1 000

Mgr. Andrej Maukš

PravdepodobneVSÚ

0

1 187

Mgr. Martina Mečiarová

PravdepodobneVSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

655

1 159

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudca

0

0

JUDr. Lenka Mravcová

PravdepodobneVSÚ

0

154

PhDr. Mgr. Anna Muchová

PravdepodobneVSÚ

0

599

Mgr. Zuzana Nárožná

PravdepodobneVSÚ

0

62

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

601

951

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

832

JUDr. Alena Petreásová

PravdepodobneVSÚ

0

1 830

Mgr. Diana Petrová

PravdepodobneVSÚ

0

1 058

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

551

622

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 827

979

JUDr. Peter Pulman

sudca

559

635

JUDr. Roman Reištetter

sudca

768

489

JUDr. Dominika Rejdovianová

PravdepodobneVSÚ

0

7

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 759

1 065

Mgr. Tomáš Rudáš

PravdepodobneVSÚ

0

1 174

Mgr. Stanislava Salajová

PravdepodobneVSÚ

0

64

JUDr. Alena Šalkovská

PravdepodobneVSÚ

0

1 144

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 668

1 400

Mgr. Matúš Slobodník

PravdepodobneVSÚ

0

1

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

9

1 305

JUDr. Barbora Sopková

PravdepodobneVSÚ

0

615

Mgr. Anna Spišiaková

PravdepodobneVSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 926

1 792

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

4

276

JUDr. Michal Tagaj

PravdepodobneVSÚ

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 979

1 123

JUDr. Juraj Vallo

sudca

933

639

Mgr. Dominika Vašková

PravdepodobneVSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

PravdepodobneVSÚ

0

1 323

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

4

JUDr. Beata Vrťová

sudca

11

777

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 666

1 415

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie – rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie a rozhodnutie – rozvod manželstva a úpravu práv a…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – návrh na vydanie ZPR 254,92,- Eur s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie a rozhodnutie – o vydanie zmenkového platobného…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie a rozhodnutie – 1737,83,- Eur s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia – probačný dohľad
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Pojednávanie je neúplné, pri jeho spracovaní nastala neznáma chyba.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia – probačný dohľad
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Pojednávanie je neúplné, pri jeho spracovaní nastala neznáma chyba.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie – 196 615,17 Eur - náhr. škody a…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie a rozhodnutie – žaloba na zdržanie sa konania
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie a rozhodnutie – o odstránenie vád diela
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .