Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

At the court there are 50 judges working.

For the court we register 47,502 hearings and 104,422 judgements.

Overall 23rd at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 30,262€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 24th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 10.7 months
 • Average duration for year 2011 is 11.3 months
 • Average duration for year 2010 is 11.5 months

Overall 17th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 15.2 months
 • Average duration for year 2012 is 14.2 months
 • Average duration for year 2011 is 13.3 months
 • Average duration for year 2010 is 12.5 months

Overall 12th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4.6 months
 • Average duration for year 2012 is 4.4 months
 • Average duration for year 2011 is 3.8 months
 • Average duration for year 2010 is 3.8 months

Overall 26th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.7 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 4.8 months
 • Average duration for year 2010 is 5.5 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

688

2 932

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

686

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 885

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 331

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

429

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 558

2 105

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

360

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

302

722

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

402

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

249

485

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 636

2 271

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 963

1 683

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

670

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 562

2 154

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

109

125

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

1 008

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 080

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 715

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

386

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 697

1 867

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 812

1 713

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 798

1 521

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

108

644

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 854

1 716

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

428

1 894

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

1

854

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 922

2 273

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

248

360

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 235

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

878

1 183

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 956

2 887

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

539

871

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

2

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

544

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 093

1 728

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 369

1 393

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 674

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 823

2 180

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

688

2 932

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

686

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 885

JUDr. Marián Blaha

sudca

138

1 180

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 331

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 305

741

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

429

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 615

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 691

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 558

2 105

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

360

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

302

722

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

402

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

249

485

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 636

2 271

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 310

1 801

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 514

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 963

1 683

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

670

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 562

2 154

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

345

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

975

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 231

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 126

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

109

125

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

1 008

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 080

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

211

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

570

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

61

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 715

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

386

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

827

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

2 055

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 055

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 697

1 867

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 812

1 713

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

780

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 798

1 521

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

108

644

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 854

1 716

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 163

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

428

1 894

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 125

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

1

854

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 922

2 273

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

248

360

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 235

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

878

1 183

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 956

2 887

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

539

871

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

2

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

544

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 093

1 728

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 369

1 393

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 674

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

3

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 114

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 823

2 180

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 185 195,59,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 40.357,79 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranná známka + nekalá… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 12245,49 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 466,42 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 590,20 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .