Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

At the court there are 64 judges working.

For the court we register 75,939 hearings and 72,596 judgements.

Overall 1st at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 415,120€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 25.8 months
 • Average duration for year 2012 is 28.2 months
 • Average duration for year 2011 is 25.5 months
 • Average duration for year 2010 is 23.3 months

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 30 months
 • Average duration for year 2012 is 31.5 months
 • Average duration for year 2011 is 33 months
 • Average duration for year 2010 is 26.7 months

Overall 13th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.8 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7 months
 • Average duration for year 2012 is 6 months
 • Average duration for year 2011 is 6.4 months
 • Average duration for year 2010 is 7.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD. a podpredseda je JUDr. Katarína Bartalská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 576

612

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 034

JUDr. Katarína Bartalská

podpredseda

2 476

1 199

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

690

292

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

580

142

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 836

1 373

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

59

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

328

99

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 072

2 350

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 199

916

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 808

1 148

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 732

1 970

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 391

1 280

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

354

284

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

150

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

900

447

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 348

1 580

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

443

65

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 086

1 109

JUDr. Branislav Harabin

sudca

349

102

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 143

444

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

456

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 216

1 303

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

409

100

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 107

669

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 536

1 288

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 124

877

JUDr. Eva Kresl

sudca

647

156

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

339

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

421

JUDr. René Milták

podpredseda

2 274

867

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

450

153

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 509

1 448

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 452

549

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 059

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 494

1 403

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 756

2 457

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 467

797

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 806

1 063

JUDr. Michal Valent

sudca

595

508

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

415

12

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 286

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 576

612

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 034

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 335

JUDr. Katarína Bartalská

podpredseda

2 476

1 199

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

690

292

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

580

142

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 004

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

214

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 378

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 836

1 373

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

59

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

328

99

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 072

2 350

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

234

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 199

916

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 028

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

190

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

929

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

158

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 732

1 970

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 391

1 280

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

354

284

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

150

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

735

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

305

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

900

447

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 348

1 580

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

443

65

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 579

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 086

1 109

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

633

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

495

JUDr. Branislav Harabin

sudca

349

102

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

952

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

590

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

161

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 143

444

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

456

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 216

1 303

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

76

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

582

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

409

100

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 107

669

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 536

1 288

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

700

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 124

877

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 115

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

32

JUDr. Branislav Král

sudca

419

505

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

647

156

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 007

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

339

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

557

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

421

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

274

JUDr. René Milták

podpredseda

2 274

867

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

205

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

27

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

450

153

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 509

1 448

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 448

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 452

549

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 059

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 263

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

89

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 494

1 403

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

771

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 756

2 457

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 002

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 467

797

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 806

1 063

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

947

JUDr. Michal Valent

sudca

595

508

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

9

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

48

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

415

12

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

53

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 526 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 170.000,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 17.600,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.065,30 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie povinnosti z… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 24 207,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .