Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

At the court there are 56 judges working.

For the court we register 78,675 hearings and 78,453 judgements.

Overall 1st at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 415,120€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 25.8 months
 • Average duration for year 2012 is 28.2 months
 • Average duration for year 2011 is 25.5 months
 • Average duration for year 2010 is 23.3 months

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 30 months
 • Average duration for year 2012 is 31.5 months
 • Average duration for year 2011 is 33 months
 • Average duration for year 2010 is 26.7 months

Overall 13th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.8 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7 months
 • Average duration for year 2012 is 6 months
 • Average duration for year 2011 is 6.4 months
 • Average duration for year 2010 is 7.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný úsek OS BA I, Medená 22, 811 02 Bratislava prestávka v práci Obchodný register a Obchodný úsek: PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD. a podpredseda je JUDr. René Milták.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 567

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 508

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

896

418

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

231

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 006

1 538

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

475

159

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 508

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 026

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 974

1 527

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 986

2 171

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 549

1 411

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

466

305

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

165

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

106

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 034

470

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 525

1 787

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

568

337

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 207

1 224

JUDr. Branislav Harabin

sudca

433

227

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

626

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

15

15

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 319

567

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

637

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 376

1 512

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

0

7

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

0

21

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

512

199

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 212

760

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 678

1 374

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

922

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

1

11

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

207

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

717

372

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

695

441

JUDr. René Milták

podpredseda

2 395

970

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

601

217

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 932

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 599

619

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 200

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

43

12

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 589

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 895

2 637

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 662

908

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 925

1 168

JUDr. Michal Valent

sudca

677

570

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

611

14

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 333

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 598

737

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 567

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 382

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 508

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

896

418

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

231

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 058

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 467

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 006

1 538

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

475

159

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 508

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 026

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 159

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

963

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

165

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 986

2 171

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 549

1 411

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

466

305

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

165

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

106

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

754

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

307

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 034

470

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 525

1 787

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

568

337

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 617

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 207

1 224

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

663

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

509

JUDr. Branislav Harabin

sudca

433

227

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

994

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

626

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

164

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

15

15

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 319

567

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

637

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 376

1 512

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

80

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

0

7

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

0

21

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

589

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

512

199

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 212

760

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 678

1 374

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

730

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

922

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

1

11

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 160

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Branislav Král

sudca

419

524

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

207

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 043

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

717

372

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

570

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

695

441

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

282

JUDr. René Milták

podpredseda

2 395

970

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

601

217

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 932

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 503

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 599

619

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 200

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 391

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

43

12

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 589

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

817

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 895

2 637

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

36

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 051

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 662

908

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 925

1 168

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

987

JUDr. Michal Valent

sudca

677

570

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

611

14

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.640,60 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.258,40.-€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – R. P.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR 288,14… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť odvolania z funkcie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4 182,58 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie hranice medzi… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na neplatnosť odstúpenie od… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .