Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 71 836 pojednávaní a 66 851 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 516

482

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

4 654

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 368

789

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

593

166

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

503

112

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 764

1 312

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

61

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

216

37

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 013

2 263

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 099

760

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 720

1 130

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 587

1 796

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 301

1 235

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

304

282

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

243

99

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

811

310

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 268

1 472

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

323

12

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 009

1 048

JUDr. Branislav Harabin

sudca

332

71

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 023

373

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

442

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 153

1 208

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

349

56

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 058

606

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 429

1 181

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 074

851

JUDr. Eva Kresl

sudca

570

130

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

330

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

413

JUDr. René Milták

sudca

2 260

828

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

361

102

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 515

1 306

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 203

525

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

479

808

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 435

894

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 663

2 349

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 355

730

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 749

999

JUDr. Michal Valent

sudca

595

499

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

283

7

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 286

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 516

482

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

4 654

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 324

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 368

789

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

593

166

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

503

112

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

998

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

214

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 378

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 764

1 312

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

61

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

216

37

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 013

2 263

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

234

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 099

760

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 024

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

187

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

929

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

152

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 587

1 796

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 301

1 235

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

304

282

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

243

99

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

726

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

305

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

811

310

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 268

1 472

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

323

12

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 579

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 009

1 048

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

624

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

495

JUDr. Branislav Harabin

sudca

332

71

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

945

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

590

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

161

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 023

373

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

442

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 153

1 208

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

76

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

579

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

349

56

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 058

606

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 429

1 181

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

678

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 074

851

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 114

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

32

JUDr. Branislav Král

sudca

419

503

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

570

130

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

994

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

2

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

330

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

556

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

413

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

270

JUDr. René Milták

sudca

2 260

828

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

205

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

27

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

361

102

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 515

1 306

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 448

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 203

525

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

479

808

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 262

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

89

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 435

894

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

767

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 663

2 349

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

998

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 355

730

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 749

999

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

944

JUDr. Michal Valent

sudca

595

499

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

9

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

48

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

283

7

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

53

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 143 209,15 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč.neplat.zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 30.000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – Q. X.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 145,16 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 331,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie peňažnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 826,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .