Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 53 sudcov.

Pre súd evidujeme 80 840 pojednávaní a 80 422 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný úsek OS BA I, Medená 22, 811 02 Bratislava prestávka v práci Obchodný register a Obchodný úsek: PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD. a podpredseda je JUDr. René Milták.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 584

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 578

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

966

458

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

242

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 081

1 566

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

531

187

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 521

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 042

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

3 059

1 649

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

4 051

2 195

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 621

1 434

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

517

325

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

165

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

315

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 072

477

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 616

1 876

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

675

623

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 266

1 264

JUDr. Branislav Harabin

sudca

483

266

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

626

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

84

28

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 392

589

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

649

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 435

1 591

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

81

29

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

8

105

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

536

231

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 834

1 425

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

928

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

100

28

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

212

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

754

379

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

759

466

JUDr. René Milták

podpredseda

2 455

976

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

657

236

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 205

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

95

21

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 712

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 938

2 660

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 758

936

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 977

1 206

JUDr. Michal Valent

sudca

720

594

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

683

18

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 333

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 598

746

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 584

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 387

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 578

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

966

458

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

242

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 061

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 467

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 081

1 566

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

531

187

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 521

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 042

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 158

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

963

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

165

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

4 051

2 195

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 621

1 434

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

517

325

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

165

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

315

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

754

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

307

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 072

477

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 616

1 876

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

675

623

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 617

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 266

1 264

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

664

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

509

JUDr. Branislav Harabin

sudca

483

266

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

995

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

626

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

163

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

84

28

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 392

589

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

649

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 435

1 591

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

80

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

81

29

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

8

105

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

589

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

536

231

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 241

789

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 834

1 425

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

732

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

928

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

100

28

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 161

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Branislav Král

sudca

419

524

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

212

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 045

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

754

379

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

570

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

759

466

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

283

JUDr. René Milták

podpredseda

2 455

976

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

657

236

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 960

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 503

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 647

634

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 205

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 392

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

95

21

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 712

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

818

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 938

2 660

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

36

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 051

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 758

936

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 977

1 206

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

990

JUDr. Michal Valent

sudca

720

594

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

683

18

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 969,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 580,75 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 784,78 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 3.696,- €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 752.24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie oddĺženia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .