Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 98 323 pojednávaní a 98 037 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Záhradnícka 10, 81244 Bratislava I
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava Medená 22, 811 02 Bratislava
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný úsek OS BA I, Medená 22, 811 02 Bratislava prestávka v práci Obchodný register a Obchodný úsek: PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Róbert Bardač

sudca

0

0

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

2 009

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 554

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

198

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

3 020

1 782

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

769

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

636

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

1 130

206

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 555

1 823

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 240

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

2 107

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

0

0

JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 333

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 598

801

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 807

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Bardač

sudca

0

0

Mgr. PhD. Róbert Bardač

sudca

259

142

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 403

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

2 009

JUDr. Zuzana Bartalská

sudkyňa

4

0

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

1 679

907

Mgr. Ing. Daniela Bednáriková

sudkyňa

9

1 154

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

779

314

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 077

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 558

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 516

1 912

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

57

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

1 036

561

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 554

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 086

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 193

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

198

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

963

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

3 674

2 331

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

167

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

4 540

2 403

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

3 020

1 782

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

837

498

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

438

240

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

879

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

769

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

40

JUDr. Marek Filo

sudca

1 151

216

JUDr. Roman Fitt

sudca

0

0

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

307

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

20

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 117

524

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

3 407

2 494

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

796

994

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 622

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 785

1 569

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

669

JUDr. Iveta Halvoňová

sudkyňa

2

0

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

509

JUDr. Branislav Harabin

sudca

1 657

487

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

1 005

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

636

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

162

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

1 130

206

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 706

1 663

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 555

1 823

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 350

1 101

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

778

339

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

30

231

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

80

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

600

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Janovicová

sudkyňa

255

129

JUDr. František Jančok

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

842

560

JUDr. Pavol Juhás

sudca

27

0

JUDr. Juraj Kapinaj

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 241

854

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

749

Mgr. Tomáš Kelner

sudca

1 147

522

JUDr. Roland Kemény

sudca

2 526

1 145

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

323

217

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 168

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Milan Krajči

sudca

582

701

JUDr. Eva Kresl

sudca

901

319

JUDr. Branislav Král

sudca

419

544

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 057

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

3 378

1 770

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

1 276

586

Mgr. PhD. Peter Mach

sudca

34

6

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

574

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

916

672

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

294

JUDr. René Milták

predseda

2 647

1 098

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

Mgr. Marián Miškolci

sudca

35

9

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Marta Moravcová

sudkyňa

71

31

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

1 151

537

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 996

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Vladislav Pečík

sudca

3

0

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 503

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 647

710

JUDr. Karol Posluch

sudca

1

0

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 240

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Alexander Rác

sudca

224

142

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 555

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

510

341

Mgr. Vladimír Sedmohradský

sudca

36

13

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

2 107

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

825

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Némethová Stiffelová

sudkyňa

30

0

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 059

Mgr. Pavol Tomík

sudca

3 005

1 185

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

2 444

1 468

JUDr. Július Tóth

sudca

0

0

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Daniela Uhríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

999

JUDr. Michal Valent

sudca

2 075

838

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

62

JUDr. Iveta Willantová

sudkyňa

4

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

90

JUDr. Lenka Čadanová

sudkyňa

6

947

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

93

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

3 471

2 919

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Miriama Žáková

podpredseda

1 306

354

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 294 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1590 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie vecí zo všeobecnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 23209,25 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 53482,98 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bespodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie,že odporca nie je… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zapl. 7025,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .