Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 47 sudcov.

Pre súd evidujeme 70 443 pojednávaní a 66 957 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 491

482

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

7

4 660

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 315

790

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

569

166

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

479

112

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 740

1 312

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

61

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

197

37

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 996

2 270

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 074

760

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 684

1 130

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 527

1 796

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 274

1 236

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

282

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

249

99

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

785

310

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 254

1 473

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

299

12

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 993

1 048

JUDr. Branislav Harabin

sudca

307

71

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

999

373

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

443

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 138

1 214

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

333

56

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 046

606

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 413

1 182

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 294

678

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 046

851

JUDr. Eva Kresl

sudca

609

130

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

330

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

413

JUDr. René Milták

sudca

2 244

829

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

338

102

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 514

1 311

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 186

525

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

459

808

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 427

894

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 642

2 356

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 330

732

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 696

1 001

JUDr. Michal Valent

sudca

595

499

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

251

7

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 288

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

7

4 660

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 325

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 315

790

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

569

166

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

479

112

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

998

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

214

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 381

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 740

1 312

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

61

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

197

37

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 996

2 270

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

234

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 074

760

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 031

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

187

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

930

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

159

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 527

1 796

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 274

1 236

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

282

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

249

99

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

726

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

305

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

785

310

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 254

1 473

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

299

12

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 589

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 993

1 048

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

624

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

495

JUDr. Branislav Harabin

sudca

307

71

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

948

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

594

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

161

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

999

373

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

443

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 138

1 214

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

76

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

580

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

333

56

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 046

606

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 413

1 182

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 294

678

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 046

851

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 115

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

32

JUDr. Branislav Král

sudca

419

504

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

609

130

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

994

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

2

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

330

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

556

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

413

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

271

JUDr. René Milták

sudca

2 244

829

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

205

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

27

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

338

102

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 514

1 311

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 449

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 186

525

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

459

808

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 268

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

89

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 427

894

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

769

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 642

2 356

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 000

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 330

732

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 696

1 001

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

944

JUDr. Michal Valent

sudca

595

499

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

9

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

48

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

251

7

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

53

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 143 209,15 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč.neplat.zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 30.000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – Jozef Horváth
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 145,16 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 331,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie peňažnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 826,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1093,75 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .