Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 43 sudcov.

Pre súd evidujeme 51 374 pojednávaní a 58 222 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421288810111
Fax:
+421288811191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 811 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
02/88 811 180, fax 02/88 811 192
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
+421288811340, +421288811356, +421288811181, +421288811421
Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kašajová a podpredseda je Mgr. Miriam Plavčáková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

951

326

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

3

3 310

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 405

1 160

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

1 410

418

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 347

1 082

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

139

7

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 428

1 960

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

549

169

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 172

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

1 987

1 003

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

2 749

1 298

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

1 789

1 061

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

286

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 249

639

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

223

88

JUDr. Radovan Groman

sudca

1 755

1 235

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 488

900

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

628

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

463

109

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 150

389

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

1 560

946

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

617

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

542

406

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

1 920

1 034

JUDr. Anna Kašajová

predseda

1 070

559

JUDr. Roland Kemény

sudca

329

690

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

971

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

348

220

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

393

JUDr. René Milták

sudca

1 642

700

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 441

869

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

901

416

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

29

10

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda

965

512

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

1 966

1 922

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 046

Mgr. Pavol Tomík

sudca

820

616

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 222

869

JUDr. Michal Valent

sudca

482

467

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 335

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

3

3 310

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 405

1 160

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

1 410

418

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 207

1 017

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 484

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 347

1 082

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

139

7

Mgr. Jana Brídziková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 428

1 960

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

549

169

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 172

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

204

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

1 003

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

167

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

2 749

1 298

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

1 789

1 061

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

286

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 249

639

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

48

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

315

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

223

88

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

1 755

1 235

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 654

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 488

900

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

628

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

510

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

961

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

621

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

168

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

22

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

69

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

463

109

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 150

389

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

1 560

946

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

78

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

617

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

542

406

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

1 920

1 034

JUDr. Anna Kašajová

predseda

1 070

559

JUDr. Roland Kemény

sudca

329

690

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 165

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Branislav Král

sudca

419

518

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

971

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

2

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

348

220

JUDr. Johana Máčajová

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

568

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

393

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

297

JUDr. René Milták

sudca

1 642

700

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

27

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 441

869

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 500

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

901

416

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

29

10

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 405

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda

965

512

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

791

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

1 966

1 922

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 046

Mgr. Pavol Tomík

sudca

820

616

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 222

869

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

964

JUDr. Michal Valent

sudca

482

467

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

36

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

56

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba podľa § 417 ods.2 OZ a vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 099,60 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že odmeňovanie navrhovat. je v… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 40.359,94 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preruš. osob. práv. a poruš.zás.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 14 100,00 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 226,55 € Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 7.160.000,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 47 301,34 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody a o náhradu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .