Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 52 807 pojednávaní a 59 439 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421288810111
Fax:
+421288811191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 811 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
02/88 811 180, fax 02/88 811 192
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
+421288811340, +421288811356, +421288811181, +421288811421
Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kašajová a podpredseda je Mgr. Miriam Plavčáková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 010

360

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

3

3 370

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 447

1 178

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

1 511

461

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

55

0

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 371

1 110

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

181

28

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 494

2 007

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

582

231

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 036

1 008

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

2 847

1 398

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

1 833

1 087

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

287

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 290

653

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

294

131

JUDr. Radovan Groman

sudca

1 796

1 252

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 544

937

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

497

131

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 188

391

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

1 605

980

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

563

432

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

1 950

1 051

JUDr. Anna Kašajová

predseda

1 123

598

JUDr. Roland Kemény

sudca

366

719

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

388

240

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

403

JUDr. René Milták

sudca

1 703

725

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 411

941

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

941

448

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

67

37

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda

1 001

581

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 019

2 008

Mgr. Pavol Tomík

sudca

867

655

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 246

884

JUDr. Michal Valent

sudca

519

485

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 335

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

3

3 370

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 447

1 178

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

1 511

461

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

55

0

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 025

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 484

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 371

1 110

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

181

28

Mgr. Jana Brídziková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 494

2 007

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

582

231

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 172

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

204

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

1 003

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

168

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

2 847

1 398

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

1 833

1 087

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

287

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 290

653

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

48

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

315

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

294

131

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

1 796

1 252

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 654

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 544

937

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

637

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

510

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

963

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

624

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

20

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

69

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

497

131

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 188

391

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

1 605

980

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

78

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

620

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

563

432

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

1 950

1 051

JUDr. Anna Kašajová

predseda

1 123

598

JUDr. Roland Kemény

sudca

366

719

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 167

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Branislav Král

sudca

419

518

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

978

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

2

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

388

240

JUDr. Johana Máčajová

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

570

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

403

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

302

JUDr. René Milták

sudca

1 703

725

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 411

941

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 501

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

941

448

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

67

37

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 408

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda

1 001

581

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

796

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 019

2 008

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 047

Mgr. Pavol Tomík

sudca

867

655

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 246

884

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

978

JUDr. Michal Valent

sudca

519

485

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

36

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

56

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Dátum rozhodnutia je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Pavol Tomík
 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na určenie sumy, za ktorú má byť… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.196,17 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyplatenie nemajetkovej ujmy 2.100 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 21 607,71 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.566,- EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.337.337,- Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy a vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .