Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 47 sudcov.

Pre súd evidujeme 68 972 pojednávaní a 71 548 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421288810111
Fax:
+421288811191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 811 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
02/88 811 180, fax 02/88 811 192
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
+421288811340, +421288811356, +421288811181, +421288811421
Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Podpredseda súdu je Mgr. Miriam Plavčáková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 458

548

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

7

5 051

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 280

828

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

533

195

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

461

134

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 721

1 383

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

66

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

165

25

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 968

2 434

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 021

860

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 650

1 217

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 483

1 856

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 248

1 327

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

290

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

84

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

741

336

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 230

1 546

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

284

12

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 956

1 095

JUDr. Branislav Harabin

sudca

286

64

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

963

395

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

461

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 110

1 307

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

320

53

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 023

685

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 379

1 259

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 268

731

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 006

927

JUDr. Eva Kresl

sudca

557

104

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

415

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

443

JUDr. René Milták

sudca

2 192

928

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

311

98

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 511

1 412

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

1 168

592

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

440

882

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 394

997

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 594

2 482

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 296

877

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 677

1 063

JUDr. Michal Valent

sudca

595

571

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

207

7

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 335

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

7

5 051

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 501

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 280

828

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

533

195

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

461

134

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 087

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 486

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 721

1 383

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

66

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

165

25

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 968

2 434

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 021

860

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 175

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

204

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

1 003

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

168

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 483

1 856

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 248

1 327

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

290

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

84

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

818

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

47

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

318

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

741

336

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 230

1 546

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

284

12

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 654

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 956

1 095

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

682

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

510

JUDr. Branislav Harabin

sudca

286

64

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

1 009

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

648

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

164

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

19

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

69

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

963

395

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

461

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 110

1 307

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

83

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

636

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

320

53

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 023

685

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 379

1 259

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 268

731

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 006

927

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 180

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

35

JUDr. Branislav Král

sudca

419

531

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

557

104

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 036

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

2

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

415

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

575

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

443

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

309

JUDr. René Milták

sudca

2 192

928

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

311

98

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 511

1 412

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 505

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

1 168

592

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

440

882

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 420

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 394

997

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

817

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 594

2 482

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 057

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 296

877

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 677

1 063

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

1 014

JUDr. Michal Valent

sudca

595

571

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

11

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

55

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

207

7

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

56

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 143 209,15 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč.neplat.zmluvy a vyd.bezdôv.oboh.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 30.000 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – Jozef Horváth
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 331,63 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 826,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť výpovede z práce Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia pracovného pomeru… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie rozsahu zodpovednosti za škodu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .