Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 56 sudcov.

Pre súd evidujeme 80 110 pojednávaní a 79 731 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný úsek OS BA I, Medená 22, 811 02 Bratislava prestávka v práci Obchodný register a Obchodný úsek: PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD. a podpredseda je JUDr. René Milták.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 582

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 570

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

896

441

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

232

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 006

1 561

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

475

172

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 517

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 034

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 974

1 621

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 986

2 186

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 549

1 431

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

466

319

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

165

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

223

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 034

473

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 525

1 842

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

568

550

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 207

1 245

JUDr. Branislav Harabin

sudca

433

250

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

626

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

15

20

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 319

586

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

648

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 376

1 565

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

0

23

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

0

93

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

512

209

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 212

774

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 678

1 389

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

927

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

1

20

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

212

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

717

375

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

695

461

JUDr. René Milták

podpredseda

2 395

973

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

601

229

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 959

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 599

627

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 203

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

43

14

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 654

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 895

2 655

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 662

925

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 925

1 187

JUDr. Michal Valent

sudca

677

581

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

611

17

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 333

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 598

740

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 582

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 384

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 570

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

896

441

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

232

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 059

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 467

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 006

1 561

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

475

172

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 517

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 034

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 158

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

963

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

165

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 986

2 186

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 549

1 431

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

466

319

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

165

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

223

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

754

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

307

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 034

473

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 525

1 842

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

568

550

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 617

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 207

1 245

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

664

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

509

JUDr. Branislav Harabin

sudca

433

250

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

994

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

626

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

163

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

15

20

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 319

586

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

648

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 376

1 565

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

80

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

0

23

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

0

93

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

589

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

512

209

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 212

774

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 678

1 389

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

731

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

927

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

1

20

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 160

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Branislav Král

sudca

419

524

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

212

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 044

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

717

375

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

570

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

695

461

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

283

JUDr. René Milták

podpredseda

2 395

973

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

601

229

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 959

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 503

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 599

627

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 203

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 391

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

43

14

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 654

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

818

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 895

2 655

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

36

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 051

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 662

925

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 925

1 187

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

989

JUDr. Michal Valent

sudca

677

581

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

611

17

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.640,60 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.258,40.-€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – R. P.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR 288,14… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť odvolania z funkcie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4 182,58 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie hranice medzi… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na neplatnosť odstúpenie od… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .