Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 60 sudcov.

Pre súd evidujeme 91 564 pojednávaní a 90 533 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Záhradnícka 10, 81244 Bratislava I
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava Medená 22, 811 02 Bratislava
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný úsek OS BA I, Medená 22, 811 02 Bratislava prestávka v práci Obchodný register a Obchodný úsek: PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. René Milták.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 772

Mgr. Róbert Bardač

sudca

0

0

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 823

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

1 363

743

Mgr. Ing. Daniela Bednáriková

sudkyňa

2

246

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

283

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 376

1 767

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

828

432

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 540

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 071

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

197

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

3 450

2 171

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

4 543

2 368

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 989

1 682

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

819

406

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

173

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

762

JUDr. Marek Filo

sudca

846

106

JUDr. Radovan Groman

sudca

3 037

2 323

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 610

1 433

JUDr. Branislav Harabin

sudca

1 317

404

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

627

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

982

191

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 645

922

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 555

1 801

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 350

1 066

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

521

205

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

30

224

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Janovicová

sudkyňa

58

19

Mgr. Martin Jenis

sudca

714

393

Mgr. Tomáš Kelner

sudca

906

351

JUDr. Roland Kemény

sudca

2 092

1 048

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

323

212

JUDr. Milan Krajči

sudca

331

522

JUDr. Eva Kresl

sudca

843

290

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

3 158

1 605

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

1 070

480

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

916

652

JUDr. René Milták

podpredseda

2 660

1 072

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

1 016

382

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 223

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Alexander Rác

sudca

35

2

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

364

229

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 779

Mgr. Pavol Tomík

sudca

2 660

1 071

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

2 285

1 367

JUDr. Daniela Uhríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Valent

sudca

1 659

726

JUDr. Lenka Čadanová

sudkyňa

0

281

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

3 261

2 771

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

1 066

194

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 333

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 598

788

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 772

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Bardač

sudca

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 396

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 823

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

1 363

743

Mgr. Ing. Daniela Bednáriková

sudkyňa

2

246

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

283

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 069

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 550

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 376

1 767

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

828

432

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 540

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 071

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 187

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

197

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

963

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

166

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

4 543

2 368

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 989

1 682

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

819

406

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

173

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

870

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

762

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Marek Filo

sudca

846

106

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

307

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 096

511

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

3 037

2 323

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

796

967

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 617

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 610

1 433

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

667

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

509

JUDr. Branislav Harabin

sudca

1 317

404

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

1 000

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

627

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

162

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

982

191

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 645

922

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 555

1 801

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 350

1 066

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

521

205

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

30

224

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

80

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

597

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Janovicová

sudkyňa

58

19

Mgr. Martin Jenis

sudca

714

393

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 241

836

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

740

Mgr. Tomáš Kelner

sudca

906

351

JUDr. Roland Kemény

sudca

2 092

1 048

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

323

212

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 165

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Milan Krajči

sudca

331

522

JUDr. Eva Kresl

sudca

843

290

JUDr. Branislav Král

sudca

419

525

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 052

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

3 158

1 605

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

1 070

480

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

571

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

916

652

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

287

JUDr. René Milták

podpredseda

2 660

1 072

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

1 016

382

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 980

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 503

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 647

681

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 223

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Alexander Rác

sudca

35

2

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 537

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

364

229

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 779

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

819

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

36

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 052

Mgr. Pavol Tomík

sudca

2 660

1 071

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

2 285

1 367

JUDr. Július Tóth

sudca

0

0

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Daniela Uhríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

996

JUDr. Michal Valent

sudca

1 659

726

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

69

JUDr. Lenka Čadanová

sudkyňa

0

281

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

3 261

2 771

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

1 066

194

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1590 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 23209,25 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 53482,98 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody a o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 734,96 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.025.583,60 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2700 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 62796,82 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .