Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 41 sudcov.

Pre súd evidujeme 54 319 pojednávaní a 60 608 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421288810111
Fax:
+421288811191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 811 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
02/88 811 180, fax 02/88 811 192
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
+421288811340, +421288811356, +421288811181, +421288811421
Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kašajová a podpredseda je Mgr. Miriam Plavčáková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 043

379

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

3

3 503

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 503

1 227

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

1 581

477

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

93

1

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

26

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 404

1 149

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

231

37

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 518

2 076

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

644

304

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 100

1 022

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

2 917

1 489

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

1 867

1 107

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

287

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 350

670

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

351

156

JUDr. Radovan Groman

sudca

1 848

1 289

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 575

978

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

527

150

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 298

394

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

1 644

1 000

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

584

441

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

1 999

1 070

JUDr. Anna Kašajová

predseda

1 128

626

JUDr. Roland Kemény

sudca

435

727

JUDr. Eva Kresl

sudca

41

0

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

432

268

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

414

JUDr. René Milták

sudca

1 749

745

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 423

1 000

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

961

468

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

120

106

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda

1 061

622

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 080

2 066

Mgr. Pavol Tomík

sudca

897

657

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 285

896

JUDr. Michal Valent

sudca

541

504

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 335

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

3

3 503

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 503

1 227

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

1 581

477

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

93

1

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

26

1

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 033

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 484

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 404

1 149

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

231

37

Mgr. Jana Brídziková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

1 518

2 076

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

644

304

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 172

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

204

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

1 003

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

168

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

2 917

1 489

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

1 867

1 107

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

247

287

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 350

670

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

48

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

315

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

351

156

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

1 848

1 289

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 654

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

1 575

978

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

639

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

510

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

968

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

633

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

20

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

69

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

527

150

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 298

394

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

1 644

1 000

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

79

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

622

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

584

441

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

1 999

1 070

JUDr. Anna Kašajová

predseda

1 128

626

JUDr. Roland Kemény

sudca

435

727

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 168

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

35

JUDr. Branislav Král

sudca

419

518

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

41

0

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

984

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

2

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

432

268

JUDr. Johana Máčajová

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

571

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

414

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

305

JUDr. René Milták

sudca

1 749

745

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 423

1 000

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 502

Mgr. Miriam Plavčáková

podpredseda

961

468

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

120

106

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 414

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda

1 061

622

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

798

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 080

2 066

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 049

Mgr. Pavol Tomík

sudca

897

657

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 285

896

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

985

JUDr. Michal Valent

sudca

541

504

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

36

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

56

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 19 647,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretých pohľadávok 533,37 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 38.800 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 27.204,60 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1655,63 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3857,59 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR 288,14 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1613,37 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .