Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

At the court there are 39 judges working.

For the court we register 104,449 hearings and 112,075 judgements.

Overall 9th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 145,523€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 12.1 months
 • Average duration for year 2011 is 10.3 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 25th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 10.8 months
 • Average duration for year 2010 is 15.8 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.3 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 5.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 14.04.2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 30.12.2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 14.04.2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 30.12.2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 14:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Peter Králik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

158

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 690

2 412

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 769

2 789

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 898

2 940

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 719

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 445

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

964

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

616

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 480

1 910

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Zuzana Husová

sudkyňa

68

52

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 708

512

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

87

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

3 274

2 630

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

3 295

2 720

Mgr. Peter Králik

predseda

1 086

863

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 218

520

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

1 274

1 057

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 933

2 666

JUDr. Ľubica Novotná

sudca

2 385

2 039

Mgr. Jakub Obert

sudca

434

364

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 896

1 417

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 628

2 772

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 844

1 812

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 925

956

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 836

2 636

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 363

JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 096

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

4 179

2 529

JUDr. Patrik Števík

sudca

5 036

2 860

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

158

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

712

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 690

2 412

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 769

2 789

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

597

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 093

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

983

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 898

2 940

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 719

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 081

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 371

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 445

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

964

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 102

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

616

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 480

1 910

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

526

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Zuzana Husová

sudkyňa

68

52

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

480

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 708

512

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

387

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

87

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

3 274

2 630

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

277

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

3 295

2 720

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

230

Mgr. Peter Králik

predseda

1 086

863

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 218

520

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

508

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

64

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

488

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 131

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

1 274

1 057

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 933

2 666

JUDr. Ľubica Novotná

sudca

2 385

2 039

Mgr. Jakub Obert

sudca

434

364

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 255

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

899

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

528

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

572

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

357

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 896

1 417

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 628

2 772

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 844

1 812

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 925

956

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 836

2 636

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 105

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 533

6 392

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 363

JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 096

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 128

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

sudkyňa

984

4 953

Mgr. Martin Vozár

neznámy pracovník

0

194

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 253

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 315

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 965

JUDr. Mária Šimková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 487

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

4 179

2 529

JUDr. Patrik Števík

sudca

5 036

2 860

JUDr. Peter Štift

sudca

679

260

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

673

Mgr. Jaroslav Šupa

neznámy pracovník

0

255

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 265,64 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 7 118,75 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 141.050,88 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 47 785,97 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 6 019,17 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, 26 319,39 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, 6 307,18 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 2.000.000,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .