Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

At the court there are 38 judges working.

For the court we register 90,833 hearings and 102,752 judgements.

Overall 9th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 145,523€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 12.1 months
 • Average duration for year 2011 is 10.3 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 25th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 10.8 months
 • Average duration for year 2010 is 15.8 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.3 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 5.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 09.04.2020 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2020 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2020 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 09.04.2020 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2020 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2020 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 14:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

408

123

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 064

2 030

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 267

2 356

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 236

2 527

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 414

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

1 116

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

615

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 973

1 595

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 024

295

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

85

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 761

2 218

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 801

2 360

Mgr. Peter Králik

sudca

579

304

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 108

449

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

874

756

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 412

2 231

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

2 087

1 814

Mgr. Jakub Obert

sudca

12

12

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 303

1 066

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 095

2 336

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 182

1 340

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 380

657

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 566

2 471

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 952

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 343

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 419

2 000

JUDr. Patrik Števík

sudca

4 311

2 625

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 066

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Nora Vladová

predseda

955

4 751

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

408

123

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

714

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 064

2 030

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 267

2 356

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

585

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 250

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 093

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

983

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 314

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 236

2 527

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 715

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 083

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 363

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 414

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

1 116

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 102

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

526

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

615

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 973

1 595

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

479

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 024

295

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

387

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

85

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 761

2 218

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

277

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 801

2 360

Mgr. Peter Králik

sudca

579

304

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

230

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 108

449

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

508

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

62

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

465

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 130

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

874

756

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 412

2 231

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

2 087

1 814

Mgr. Jakub Obert

sudca

12

12

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 255

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

898

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

525

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

579

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

356

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 303

1 066

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 095

2 336

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 182

1 340

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 380

657

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 566

2 471

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 101

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 952

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 485

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 533

6 372

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 343

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 419

2 000

JUDr. Patrik Števík

sudca

4 311

2 625

JUDr. Peter Štift

sudca

679

259

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

665

Mgr. Jaroslav Šupa

pravdepodobne VSÚ

0

255

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 066

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 128

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

predseda

955

4 751

Mgr. Martin Vozár

pravdepodobne VSÚ

0

194

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1.987,48… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 400 802,48 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 6 411,30 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 46 356,73 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 273,64 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie otcovstva dieťaťa a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 4 115,16 €… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 3.640.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .