Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

At the court there are 38 judges working.

For the court we register 95,225 hearings and 105,247 judgements.

Overall 9th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 145,523€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 12.1 months
 • Average duration for year 2011 is 10.3 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 25th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 10.8 months
 • Average duration for year 2010 is 15.8 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.3 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 5.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 01.04.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 01.04.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 14:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

148

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 251

2 120

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 444

2 486

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 474

2 655

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 717

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 424

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

1 077

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

615

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 137

1 671

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 225

357

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

86

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 937

2 347

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

3 011

2 466

Mgr. Peter Králik

sudca

810

395

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 203

485

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

1 018

811

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 607

2 294

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

2 187

1 874

Mgr. Jakub Obert

sudca

119

86

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 524

1 150

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 275

2 462

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 368

1 451

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 513

718

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 633

2 560

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 349

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 641

2 132

JUDr. Patrik Števík

sudca

4 542

2 699

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 075

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Nora Vladová

predseda

979

4 851

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

148

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

712

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 251

2 120

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 444

2 486

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

588

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 251

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 093

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

983

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 314

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 474

2 655

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 717

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 081

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 367

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 424

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

1 077

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 102

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

526

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

615

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 137

1 671

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

479

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 225

357

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

387

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

86

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 937

2 347

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

277

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

3 011

2 466

Mgr. Peter Králik

sudca

810

395

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

230

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 203

485

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

508

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

62

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

475

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 131

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

1 018

811

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 607

2 294

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

2 187

1 874

Mgr. Jakub Obert

sudca

119

86

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 255

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

899

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

526

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

574

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

356

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 524

1 150

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 275

2 462

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 368

1 451

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 513

718

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 633

2 560

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 101

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 959

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 486

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 533

6 373

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 349

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 641

2 132

JUDr. Patrik Števík

sudca

4 542

2 699

JUDr. Peter Štift

sudca

679

259

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

667

Mgr. Jaroslav Šupa

neznámy pracovník

0

255

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 075

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 128

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

predseda

979

4 851

Mgr. Martin Vozár

pravdepodobne VSÚ

0

194

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1.469,91… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie darovacej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 5.905,88… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 1.650,00… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 48 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 379,63 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 2 000 € Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3636,20 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .