Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

At the court there are 8 judges working.

For the court we register 111,226 hearings and 117,432 judgements.

Overall 9th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 145,523€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 12.1 months
 • Average duration for year 2011 is 10.3 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 25th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 10.8 months
 • Average duration for year 2010 is 15.8 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.3 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 5.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 6.04.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 22.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 29.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 6.04.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 22.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 29.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 14:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 720

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 448

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

616

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 371

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 112

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

169

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

712

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 876

2 577

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 931

2 947

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

602

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 093

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

983

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

4 083

3 156

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 720

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 081

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 372

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 448

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

903

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 102

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

616

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 737

2 187

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

526

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Zdenka Halabrínová

sudkyňa

117

37

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Zuzana Husová

sudkyňa

271

199

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Michaela Janečková

neznáma pracovníčka

0

483

JUDr. František Jančok

sudca

52

8

JUDr. Pavol Juhás

sudca

2 069

724

JUDr. Peter Kalata

sudca

5

0

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

387

Mgr. Tomáš Kelner

sudca

0

0

Mgr. Ing. Erika Klincková

sudkyňa

118

35

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

89

JUDr. Zuzana Korčeková

podpredseda

3 484

2 816

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

277

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

3 287

2 765

Mgr. Anna Križáková

predseda

17

0

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

230

Mgr. Peter Králik

sudca

1 164

980

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 218

532

JUDr. Zuzana Lohnertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

509

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

68

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

501

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 131

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

1 290

1 096

JUDr. Martina Mésarošová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

3 162

2 875

JUDr. Ľubica Novotná

sudca

2 635

2 274

Mgr. Jakub Obert

sudca

623

519

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 255

Mgr. Tamara Ondrušková

sudkyňa

126

34

JUDr. Dáša Onuferová

sudkyňa

0

0

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

899

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

528

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

572

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

358

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

2 154

1 680

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 947

2 945

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

3 109

2 002

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

2 110

1 104

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

4 125

2 831

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 108

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 533

6 407

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 371

JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 112

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 128

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

sudkyňa

984

4 969

Mgr. Martin Vozár

neznámy pracovník

0

194

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 253

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 315

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 971

JUDr. Mária Šimková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 490

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

1

0

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

4 481

2 726

JUDr. Patrik Števík

sudca

5 414

3 030

JUDr. Peter Štift

sudca

679

261

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

674

Mgr. Jaroslav Šupa

neznámy pracovník

0

255

Mgr. Gabriela Žabková

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 45.864,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, 3 998,65 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, 6 388,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 200 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 37 129,68 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 487 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.218,24 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 475,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 226,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .