Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

Na súde pracuje 31 sudcov.

Pre súd evidujeme 65 420 pojednávaní a 83 363 rozhodnutí.

Celkovo 9. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 145 523€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421288812111
Fax:
+421288812222

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 812 200, 02/88 812 103
Poznámka:
Dňa 11. novembra 2016, t.j. v piatok na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej , a.s. bude prerušená distribúcia elektriny v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. V tomto čase bude nedostupná aj telefónna sieť. Podania adresované súdu môžete elektronicky na mailovú adresu : podatelnaosba2@justice.sk. Dňa 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8,00 hod. do 10,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421288812180, +421288812222
Poznámka:
Dňa 30.12.2016 nebude podateľňa prístupná z technických dôvodov. Bližšie informácie sú v Ozname v časti „AKTUALITY“.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 313

1 644

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

109

26

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

1 549

1 689

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 650

488

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

2 372

2 087

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 161

2 007

JUDr. Roman Farkaš

sudca

3 183

879

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 045

936

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 106

1 879

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 131

2 035

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

218

32

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

128

26

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

1 876

1 937

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 647

1 250

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

523

629

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 065

1 810

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 420

993

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

491

84

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

2 663

2 016

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

1 991

1 729

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 020

3 169

JUDr. Milan Staněk

sudca

2 741

1 971

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

2 514

1 636

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 057

2 078

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

638

626

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

714

447

JUDr. Nora Vladová

predseda

857

1 385

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

720

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 313

1 644

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

109

26

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

1 549

1 689

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 650

488

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 310

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 101

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

977

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 346

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

2 372

2 087

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 812

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 093

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 411

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 161

2 007

JUDr. Roman Farkaš

sudca

3 183

879

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 104

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

525

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

625

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 045

936

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

502

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

389

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 106

1 879

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 131

2 035

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

232

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

218

32

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

517

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

60

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

436

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 239

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

128

26

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

1 876

1 937

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 647

1 250

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 258

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

904

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

582

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

684

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

373

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

523

629

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 065

1 810

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 420

993

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

491

84

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

2 663

2 016

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 142

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

1 991

1 729

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 511

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 020

3 169

JUDr. Milan Staněk

sudca

2 741

1 971

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

2 514

1 636

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 057

2 078

JUDr. Peter Štift

sudca

679

275

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

638

626

Mgr. Jaroslav Šupa

pravdepodobne VSÚ

0

275

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

714

447

Daniela Terenová

sudkyňa

391

540

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 207

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

predseda

857

1 385

Mgr. Martin Vozár

pravdepodobne VSÚ

0

200

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 14 450,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 140.757,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 3 150,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 60 727,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 401 573,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neoprávnenosti nároku + PO Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie účasti spoločníka v s. r. o. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 169 663,97 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 800,24 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .