Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

Na súde pracuje 33 sudcov.

Pre súd evidujeme 79 977 pojednávaní a 97 464 rozhodnutí.

Celkovo 9. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 145 523€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421288812111
Fax:
+421288812222

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 812 200, 02/88 812 103
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
+421288812180, +421288812222
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

59

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 720

1 894

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

14

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

1 971

2 195

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

622

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

2 834

2 418

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 597

2 367

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 355

1 234

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 626

1 333

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Pavol Juhás

sudca

428

49

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 472

2 127

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 517

2 293

Mgr. Peter Králik

sudca

260

138

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

764

300

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

613

419

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 186

2 143

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 909

1 717

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

937

886

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 633

2 137

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 835

1 241

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

958

374

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 189

2 328

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

2 087

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 341

5 173

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 265

2 224

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 028

1 856

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 726

2 453

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 325

849

JUDr. Nora Vladová

predseda

924

3 614

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

59

0

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

718

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 720

1 894

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

14

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

1 971

2 195

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

622

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 324

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 101

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

996

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 346

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

2 834

2 418

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 832

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 092

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 443

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 597

2 367

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 355

1 234

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 104

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

526

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

628

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 626

1 333

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

555

JUDr. Pavol Juhás

sudca

428

49

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

389

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 472

2 127

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 517

2 293

Mgr. Peter Králik

sudca

260

138

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

232

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

764

300

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

521

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

62

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

484

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 252

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

613

419

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 186

2 143

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 909

1 717

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 258

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

905

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

583

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

681

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

373

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

937

886

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 633

2 137

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 835

1 241

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

958

374

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 189

2 328

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 150

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

2 087

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 528

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 341

5 173

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 265

2 224

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 028

1 856

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 726

2 453

JUDr. Peter Štift

sudca

679

275

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

741

Mgr. Jaroslav Šupa

pravdepodobne VSÚ

0

275

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 325

849

Daniela Terenová

sudkyňa

391

541

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 207

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

predseda

924

3 614

Mgr. Martin Vozár

pravdepodobne VSÚ

0

200

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok pre uznanie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 441,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 8 057,91 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §157/1,§157/2 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Obžalovaný – Tomáš Galambos
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1,§221/3 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Pavol Juhás
  Obžalovaný – Alexander Rigo
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §212/1,§212/4 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Obžalovaný – Lukáš Šprinc
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §148a/1,§148a/3 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Pavol Juhás
  Obžalovaný – Ľubomír Kolárik
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §222/1,§222/4 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Pavol Juhás
  Obžalovaný – František Ďuratný
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §212/2,§219/1,§212/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Obžalovaný – František Franko
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .