Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

Na súde pracuje 38 sudcov.

Pre súd evidujeme 93 199 pojednávaní a 103 913 rozhodnutí.

Celkovo 9. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 145 523€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 01.04.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Úradné hodiny pre styk s verejnosťou sú dočasne upravené v období od 08.02.2021 do 19.03.2021 od 8,00 hod do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 01.04.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 23.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2021 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Úradné hodiny pre styk s verejnosťou sú dočasne upravené v období od 08.02.2021 do 19.03.2021 od 8,00 hod do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 14:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

137

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 122

2 058

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 355

2 394

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 383

2 589

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 716

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 422

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

1 090

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

615

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 056

1 638

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 134

334

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

86

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 845

2 254

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 917

2 396

Mgr. Peter Králik

sudca

690

334

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 188

466

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

943

791

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 529

2 256

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

2 136

1 840

Mgr. Jakub Obert

sudca

75

48

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 417

1 114

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 172

2 403

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 295

1 367

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 456

694

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 633

2 527

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 347

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 563

2 080

JUDr. Patrik Števík

sudca

4 443

2 655

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 073

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Nora Vladová

predseda

965

4 784

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

137

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

712

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 122

2 058

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 355

2 394

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

587

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 251

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 093

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

983

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 314

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 383

2 589

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 716

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 081

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 367

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 422

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

1 090

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 102

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

526

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

615

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 056

1 638

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

479

JUDr. Pavol Juhás

sudca

1 134

334

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

387

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

86

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 845

2 254

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

277

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 917

2 396

Mgr. Peter Králik

sudca

690

334

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

230

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 188

466

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

508

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

62

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

469

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 129

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

943

791

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 529

2 256

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

2 136

1 840

Mgr. Jakub Obert

sudca

75

48

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 255

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

898

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

525

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

577

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

356

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 417

1 114

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 172

2 403

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

2 295

1 367

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 456

694

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 633

2 527

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 101

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 959

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 485

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 533

6 372

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 347

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 563

2 080

JUDr. Patrik Števík

sudca

4 443

2 655

JUDr. Peter Štift

sudca

679

259

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

665

Mgr. Jaroslav Šupa

pravdepodobne VSÚ

0

255

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 073

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 128

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

predseda

965

4 784

Mgr. Martin Vozár

pravdepodobne VSÚ

0

194

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 7 010,89 €… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 372 000 Sk (78.735,98 €) s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 912,44 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 13 074,20 € Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .