Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 111 226 pojednávaní a 117 432 rozhodnutí.

Celkovo 9. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 145 523€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 6.04.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 22.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 29.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 6.04.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 22.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 29.12.2023 od 08,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 14:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 720

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 448

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

616

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 371

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 112

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

437

169

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

712

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

3 876

2 577

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

239

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 931

2 947

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

602

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

1 093

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

983

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

43

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

4 083

3 156

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 720

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

2 081

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 372

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 831

2 448

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 738

903

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 102

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

616

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

2 737

2 187

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

526

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Zdenka Halabrínová

sudkyňa

117

37

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Zuzana Husová

sudkyňa

271

199

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Michaela Janečková

neznáma pracovníčka

0

483

JUDr. František Jančok

sudca

52

8

JUDr. Pavol Juhás

sudca

2 069

724

JUDr. Peter Kalata

sudca

5

0

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

387

Mgr. Tomáš Kelner

sudca

0

0

Mgr. Ing. Erika Klincková

sudkyňa

118

35

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

89

JUDr. Zuzana Korčeková

podpredseda

3 484

2 816

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

277

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

3 287

2 765

Mgr. Anna Križáková

predseda

17

0

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

230

Mgr. Peter Králik

sudca

1 164

980

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

1 218

532

JUDr. Zuzana Lohnertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

509

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

68

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

501

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 131

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

1 290

1 096

JUDr. Martina Mésarošová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

3 162

2 875

JUDr. Ľubica Novotná

sudca

2 635

2 274

Mgr. Jakub Obert

sudca

623

519

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 255

Mgr. Tamara Ondrušková

sudkyňa

126

34

JUDr. Dáša Onuferová

sudkyňa

0

0

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

899

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

528

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

572

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

358

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

2 154

1 680

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

3 947

2 945

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

3 109

2 002

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

2 110

1 104

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

4 125

2 831

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 108

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 533

6 407

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 598

2 371

JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 809

1 112

Daniela Terenová

sudkyňa

391

526

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 128

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

sudkyňa

984

4 969

Mgr. Martin Vozár

neznámy pracovník

0

194

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

21

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 253

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 315

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 971

JUDr. Mária Šimková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 490

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

1

0

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

4 481

2 726

JUDr. Patrik Števík

sudca

5 414

3 030

JUDr. Peter Štift

sudca

679

261

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

674

Mgr. Jaroslav Šupa

neznámy pracovník

0

255

Mgr. Gabriela Žabková

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 45.864,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, 3 998,65 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, 6 388,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 200 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 37 129,68 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 487 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.218,24 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 475,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 226,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .