Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

Na súde pracuje 41 sudcov.

Pre súd evidujeme 87 957 pojednávaní a 97 095 rozhodnutí.

Celkovo 9. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 145 523€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 21.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

235

52

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 906

1 826

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

10

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 127

2 152

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

559

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 012

2 301

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 744

2 277

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 765

1 264

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 812

1 419

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Pavol Juhás

sudca

719

143

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 590

2 076

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 657

2 200

Mgr. Peter Králik

sudca

387

189

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

932

350

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

723

483

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 291

2 076

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 969

1 674

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 083

930

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 919

2 132

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 998

1 181

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 148

504

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 370

2 276

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 876

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 504

5 909

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 486

2 183

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 189

1 844

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 957

2 408

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 564

888

JUDr. Nora Vladová

predseda

939

3 945

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

235

52

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

691

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 906

1 826

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

10

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 127

2 152

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

559

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 214

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

992

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

940

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 289

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

59

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

3 012

2 301

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 684

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

1 936

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 320

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 744

2 277

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 765

1 264

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 020

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

514

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

603

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 812

1 419

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

461

JUDr. Pavol Juhás

sudca

719

143

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

386

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 590

2 076

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

256

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 657

2 200

Mgr. Peter Králik

sudca

387

189

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

212

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

932

350

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

491

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

58

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

421

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 029

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

723

483

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 291

2 076

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 969

1 674

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

853

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

519

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

569

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

353

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

1 083

930

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 919

2 132

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 998

1 181

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 148

504

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 370

2 276

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 043

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 876

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 434

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 504

5 909

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 486

2 183

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 189

1 844

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 957

2 408

JUDr. Peter Štift

sudca

679

258

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

636

Mgr. Jaroslav Šupa

pravdepodobne VSÚ

0

238

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 564

888

Daniela Terenová

sudkyňa

391

513

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 071

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

predseda

939

3 945

Mgr. Martin Vozár

pravdepodobne VSÚ

0

192

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

19

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 581,83 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o zaplatenie 1.667,14… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 14.299,33 €… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, 250,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §277/1,4 a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Obžalovaný – ["F", "N"]
 10. Predbežné prejednanie sporu, 252 998,93 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .