Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV

Na súde pracuje 10 sudcov.

Pre súd evidujeme 66 546 pojednávaní a 60 192 rozhodnutí.

Celkovo 12. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 108 544€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,5 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54 Bratislava IV
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 23.12.2022 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 23.12.2022 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 503

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

762

445

JUDr. Daniela Kotrecová

sudkyňa

848

2 799

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

199

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 157

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

4 119

1 905

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

590

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 418

2 216

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

236

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

2 503

1 840

Mgr. PhD. Róbert Bardač

sudca

0

0

JUDr. Ivan Bartek

sudca

0

0

JUDr. Michala Bašticová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Bergerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Vladislav Birás

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. PhD. Vladislav Birás

sudca

0

0

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ana Blahuczova

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oxana Kovalová Báreková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

934

1 013

Mgr. Damiána Džuganova

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Ján Evin

sudca

1 275

1 005

JUDr. Beata Farkašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Filová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Fígerová

sudkyňa

3 443

1 851

JUDr. Silvia Gandelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

3 379

1 400

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zdenka Halabrínová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Horňáčková

pravdepodobne VSÚ

0

196

Mgr. Adam Hradský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Husová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Ilavská

pravdepodobne VSÚ

0

134

JUDr. Matej Ištván

pravdepodobne VSÚ

0

219

Mgr. Miroslav Jankola

pravdepodobne VSÚ

0

181

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

1 111

1 720

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 503

JUDr. Ľudmila Jančovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adriana Jančárová

pravdepodobne VSÚ

0

137

Mgr. Martin Jenis

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Jurkovičová

sudkyňa

1 227

437

JUDr. Peter Kalata

sudca

2 613

1 616

Mgr. Karina Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zdenka Kleimanová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Erika Klincková

sudkyňa

0

0

Mgr. Martina Kmeťková

sudkyňa

0

0

Mgr. Ildikó Kohoutová

pravdepodobne VSÚ

0

151

JUDr. Natália Kolláriková

sudkyňa

0

0

JUDr. Brigita Kondesová

pravdepodobne VSÚ

0

5 183

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 578

4 744

JUDr. Daniela Kotrecová

sudkyňa

848

2 799

Mgr. Stanislav Kováč

neznámy pracovník

0

164

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

103

297

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

3 357

2 008

JUDr. Michal Kubiš

sudca

3 054

2 344

JUDr. Marián Kurinec

sudca

0

0

JUDr. Klára Kučerková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

199

JUDr. Daniela Linetová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

0

0

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 157

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

1 137

813

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

2 385

1 376

JUDr. Maroš Maškovič

sudca

0

0

Bc. Petra Micháliková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Mihalčinová

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Katarína Mikulčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Mikuš

sudca

0

0

Mgr. Marián Miškolci

sudca

0

0

Mgr. Veronika Moskaľová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. PhD. Mária Moskvičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Renáta Nemčeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

0

0

Mgr. Jakub Obert

sudca

0

44

JUDr. Miriam Oswaldová

podpredseda

3 334

1 762

Mgr. Dana Pokrivčáková

pravdepodobne VSÚ

0

117

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

2 109

1 278

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

0

0

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

2 123

1 746

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

4 119

1 905

JUDr. Karol Rihák

sudca

2 230

1 255

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Vladimír Sedmohradský

sudca

0

0

JUDr. Viera Sládečková

sudkyňa

0

0

Mgr. Soňa Steinerová

pravdepodobne VSÚ

0

45

JUDr. Erika Némethová Stiffelová

sudkyňa

344

221

JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

3 196

2 527

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

590

Mgr. Kristína Taranzová

pravdepodobne VSÚ

0

103

Mgr. Miloš Textoris

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 418

2 216

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Tóth

sudca

250

257

Mgr. Milan Valla

sudca

0

0

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

1 832

1 133

Mgr. Lukáš Vass

pravdepodobne VSÚ

0

142

JUDr. Dagmar Vaverčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

1 531

1 169

JUDr. Jana Wolf

sudca

0

0

JUDr. Tatiana Zapletajová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alžbeta Zuziaková

sudkyňa

3

53

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

236

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

1 463

1 242

Ing. Janka Šteinerová

pravdepodobne VSÚ

0

300

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

0

0

Mgr. Iveta Šuleková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jaroslav Šupa

sudca

0

0

JUDr. David Žák

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 98000,00… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 5898,37 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 925,69 €… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 4645,19 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2638,94 €… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 14065,32 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 1784,07 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 10000,00 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 15739,96… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .