Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 62 844 pojednávaní a 56 482 rozhodnutí.

Celkovo 12. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 108 544€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,5 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54 Bratislava IV
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 23.12.2022 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 23.12.2022 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Karol Rihák a podpredseda je JUDr. Martina Vančová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

2 309

1 684

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Evin

sudca

1 026

734

JUDr. Jana Fígerová

sudkyňa

3 165

1 735

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

3 178

1 232

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

871

1 335

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 499

JUDr. Peter Kalata

sudca

2 275

1 326

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

402

258

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 578

4 708

JUDr. Daniela Kotrecová

sudkyňa

808

2 733

JUDr. Michal Kubiš

sudca

2 778

2 093

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

199

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 157

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

1 096

793

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

2 375

1 293

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

3 051

1 551

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

1 702

1 024

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

2 123

1 766

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 805

1 697

JUDr. Karol Rihák

predseda

2 078

1 161

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

3 196

2 510

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

590

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 418

2 214

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

251

JUDr. Martina Vančová

podpredseda

1 673

991

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

236

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

2 309

1 684

Mgr. Vladislav Birás

pravdepodobne VSÚ

0

73

Mgr. Ana Blahuczova

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

934

1 013

Mgr. Damiána Džuganova

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Ján Evin

sudca

1 026

734

JUDr. Jana Fígerová

sudkyňa

3 165

1 735

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

3 178

1 232

Mgr. Ľubica Horňáčková

pravdepodobne VSÚ

0

196

JUDr. Lucia Ilavská

pravdepodobne VSÚ

0

134

JUDr. Matej Ištván

pravdepodobne VSÚ

0

219

Mgr. Miroslav Jankola

pravdepodobne VSÚ

0

181

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

871

1 335

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 499

Mgr. Adriana Jančárová

pravdepodobne VSÚ

0

136

JUDr. Jarmila Jurkovičová

sudkyňa

1 227

435

JUDr. Peter Kalata

sudca

2 275

1 326

Mgr. Karina Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

48

JUDr. Zdenka Kleimanová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ildikó Kohoutová

pravdepodobne VSÚ

0

151

JUDr. Brigita Kondesová

pravdepodobne VSÚ

0

5 183

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 578

4 708

JUDr. Daniela Kotrecová

sudkyňa

808

2 733

Mgr. Stanislav Kováč

neznámy pracovník

0

164

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

103

297

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

3 357

1 995

JUDr. Michal Kubiš

sudca

2 778

2 093

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

199

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 157

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

1 096

793

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

2 375

1 293

Bc. Petra Micháliková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Mihalčinová

pravdepodobne VSÚ

0

50

Mgr. Veronika Moskaľová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Jakub Obert

neznámy pracovník

0

44

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

3 051

1 551

Mgr. Dana Pokrivčáková

pravdepodobne VSÚ

0

117

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

1 702

1 024

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

2 123

1 766

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 805

1 697

JUDr. Karol Rihák

predseda

2 078

1 161

Mgr. Soňa Steinerová

pravdepodobne VSÚ

0

45

JUDr. Erika Némethová Stiffelová

sudkyňa

344

221

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

3 196

2 510

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

590

Mgr. Kristína Taranzová

pravdepodobne VSÚ

0

103

Mgr. Miloš Textoris

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 418

2 214

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

251

JUDr. Martina Vančová

podpredseda

1 673

991

Mgr. Lukáš Vass

pravdepodobne VSÚ

0

142

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

1 531

1 168

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

236

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

1 463

1 242

Ing. Janka Šteinerová

pravdepodobne VSÚ

0

300

Mgr. Iveta Šuleková

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. David Žák

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1036,64 €… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 3.333,39… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 11497,20… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 3642,18 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o priznanie náhrady… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 3156,94 €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .