Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 816 pojednávaní a 46 991 rozhodnutí.

Celkovo 12. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 108 544€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,5 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421288814111
Fax:
+421288814191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54 Bratislava IV
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 814 200
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 od 8:00 - 12:00 hod. Dňa 31.12.2018 od 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
02/88 814 180
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 od 8:00 do 12:00 hod. Dňa 31.12.2018 od 8:00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Daniela Kotrecová a podpredseda je JUDr. Jana Fígerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

1 784

1 413

JUDr. Ján Evin

sudca

644

367

JUDr. Jana Fígerová

podpredseda

2 691

1 534

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 444

954

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

76

5

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 423

835

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

14

0

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 277

3 440

JUDr. Daniela Kotrecová

predseda

554

1 945

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

2 851

1 749

JUDr. Michal Kubiš

sudca

1 948

1 484

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

204

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

527

387

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

1 554

804

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 151

915

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

534

301

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

1 617

1 557

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

2 950

1 189

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 746

964

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

2 534

2 155

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 175

2 011

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

259

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

742

339

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

1 784

1 413

Mgr. Vladislav Birás

pravdepodobne VSÚ

0

75

Mgr. Ana Blahuczova

pravdepodobne VSÚ

0

21

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

243

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

934

1 023

Mgr. Damiána Džuganova

pravdepodobne VSÚ

0

75

JUDr. Ján Evin

sudca

644

367

JUDr. Jana Fígerová

podpredseda

2 691

1 534

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 444

954

Mgr. Ľubica Horňáčková

pravdepodobne VSÚ

0

212

JUDr. Lucia Ilavská

pravdepodobne VSÚ

0

155

JUDr. Matej Ištván

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Adriana Jančárová

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 518

Mgr. Miroslav Jankola

pravdepodobne VSÚ

0

182

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

76

5

JUDr. Jarmila Jurkovičová

sudkyňa

1 227

441

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 423

835

Mgr. Karina Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Ildikó Kohoutová

pravdepodobne VSÚ

0

155

JUDr. Brigita Kondesová

pravdepodobne VSÚ

0

5 250

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 277

3 440

JUDr. Daniela Kotrecová

predseda

554

1 945

Mgr. Stanislav Kováč

neznámy pracovník

0

169

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

103

299

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

2 851

1 749

JUDr. Michal Kubiš

sudca

1 948

1 484

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

204

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 169

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

527

387

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

1 554

804

Bc. Petra Micháliková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Mihalčinová

pravdepodobne VSÚ

0

53

Mgr. Veronika Moskaľová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Jakub Obert

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 151

915

Mgr. Dana Pokrivčáková

pravdepodobne VSÚ

0

128

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

534

301

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

1 617

1 557

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

2 950

1 189

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 746

964

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

1 463

1 266

Mgr. Soňa Steinerová

pravdepodobne VSÚ

0

46

Ing. Janka Šteinerová

pravdepodobne VSÚ

0

319

JUDr. Erika Némethová Stiffelová

sudkyňa

344

227

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

2 534

2 155

Mgr. Iveta Šuleková

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

597

Mgr. Kristína Taranzová

pravdepodobne VSÚ

0

105

Mgr. Miloš Textoris

pravdepodobne VSÚ

0

101

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 175

2 011

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

259

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

742

339

Mgr. Lukáš Vass

pravdepodobne VSÚ

0

152

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

1 531

1 174

JUDr. David Žák

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, podnet na prešetrenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného a zákaz styku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + ú.p.p. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, výchovné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na obmedzenie spôsobilosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 360/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Ján Evin
  Obžalovaný – Samir Radmilovic
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .