Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV

Na súde pracuje 28 sudcov.

Pre súd evidujeme 54 164 pojednávaní a 48 159 rozhodnutí.

Celkovo 12. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 108 544€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,5 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54 Bratislava IV
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 od 8:00 - 12:00 hod. Dňa 31.12.2018 od 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 od 8:00 do 12:00 hod. Dňa 31.12.2018 od 8:00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Daniela Kotrecová a podpredseda je JUDr. Jana Fígerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

1 906

1 330

JUDr. Ján Evin

sudca

720

435

JUDr. Jana Fígerová

podpredseda

2 747

1 478

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 588

922

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

225

48

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 591

866

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

14

0

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 399

3 786

JUDr. Daniela Kotrecová

predseda

576

2 243

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

3 096

1 678

JUDr. Michal Kubiš

sudca

2 114

1 486

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

198

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

607

484

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

1 718

852

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 353

964

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

765

481

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

1 821

1 560

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 117

1 293

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 746

902

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

2 651

2 109

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 330

2 031

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

228

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

910

478

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

1 906

1 330

Mgr. Vladislav Birás

pravdepodobne VSÚ

0

71

Mgr. Ana Blahuczova

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

223

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

934

991

Mgr. Damiána Džuganova

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Ján Evin

sudca

720

435

JUDr. Jana Fígerová

podpredseda

2 747

1 478

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 588

922

Mgr. Ľubica Horňáčková

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Lucia Ilavská

pravdepodobne VSÚ

0

132

JUDr. Matej Ištván

pravdepodobne VSÚ

0

210

Mgr. Adriana Jančárová

pravdepodobne VSÚ

0

128

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 450

Mgr. Miroslav Jankola

pravdepodobne VSÚ

0

182

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

225

48

JUDr. Jarmila Jurkovičová

sudkyňa

1 227

418

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 591

866

Mgr. Karina Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

43

Mgr. Ildikó Kohoutová

pravdepodobne VSÚ

0

146

JUDr. Brigita Kondesová

pravdepodobne VSÚ

0

4 991

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 399

3 786

JUDr. Daniela Kotrecová

predseda

576

2 243

Mgr. Stanislav Kováč

neznámy pracovník

0

159

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

103

292

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

3 096

1 678

JUDr. Michal Kubiš

sudca

2 114

1 486

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

198

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 127

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

607

484

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

1 718

852

Bc. Petra Micháliková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Mihalčinová

pravdepodobne VSÚ

0

50

Mgr. Veronika Moskaľová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Jakub Obert

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 353

964

Mgr. Dana Pokrivčáková

pravdepodobne VSÚ

0

114

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

765

481

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

1 821

1 560

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 117

1 293

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 746

902

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

1 463

1 202

Mgr. Soňa Steinerová

pravdepodobne VSÚ

0

45

Ing. Janka Šteinerová

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Erika Némethová Stiffelová

sudkyňa

344

214

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

2 651

2 109

Mgr. Iveta Šuleková

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

574

Mgr. Kristína Taranzová

pravdepodobne VSÚ

0

102

Mgr. Miloš Textoris

pravdepodobne VSÚ

0

93

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 330

2 031

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

228

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

910

478

Mgr. Lukáš Vass

pravdepodobne VSÚ

0

139

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

1 531

1 118

JUDr. David Žák

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 2 882… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zriadenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 15 331,20… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 90,39 €… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč.,že dôvody uved. v závete… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1262,53 €… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zaplatenie 3 561,28… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .