Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

Na súde pracuje 13 sudcov.

Pre súd evidujeme 16 471 pojednávaní a 38 264 rozhodnutí.

Celkovo 12. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 533€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,6 mesiaca

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 030

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

637

2 976

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 075

1 560

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 700

2 642

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 562

3 480

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 728

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 283

2 439

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

predseda

2 198

2 853

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 381

2 346

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 067

1 513

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

541

868

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 030

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

637

2 976

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 075

1 560

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 700

2 642

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 562

3 480

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 728

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lukáš Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 554

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

Jarmila Hvastová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 283

2 439

JUDr. Matej Jakubčo

pravdepodobne VSÚ

0

2 199

Mgr. Milena Juhaniaková

pravdepodobne VSÚ

0

136

Mgr. Ján Kanás

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

predseda

2 198

2 853

JUDr. Stanislava Kolesárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 061

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 381

2 346

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 067

1 513

Mgr. Lucia Piliarová

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Viera Račeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

neznáma pracovníčka

0

689

Mgr. Patrícia Styková

pravdepodobne VSÚ

1

1 060

JUDr. Mário Šulej

sudca

776

1 050

Daniela Ťažká

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

541

868

Mgr. Peter Zelenčík

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

783

1 067

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Odporovacia žaloba/Žaloba o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 19 800 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie práva… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku s malol. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods.2 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – A. C.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .