Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 16 191 pojednávaní a 38 095 rozhodnutí.

Celkovo 12. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 533€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,6 mesiaca

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 030

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

583

2 959

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 052

1 532

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 683

2 624

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 539

3 463

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 727

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 263

2 412

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

2 155

2 845

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 353

2 336

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 036

1 495

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

513

854

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 030

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

583

2 959

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 052

1 532

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 683

2 624

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 539

3 463

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 727

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lukáš Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 554

Jarmila Hvastová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 263

2 412

JUDr. Matej Jakubčo

pravdepodobne VSÚ

0

2 199

Mgr. Milena Juhaniaková

pravdepodobne VSÚ

0

136

Mgr. Ján Kanás

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

2 155

2 845

JUDr. Stanislava Kolesárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 060

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 353

2 336

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 036

1 495

Mgr. Lucia Piliarová

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Viera Račeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

neznáma pracovníčka

0

689

Mgr. Patrícia Styková

pravdepodobne VSÚ

1

1 060

JUDr. Mário Šulej

sudca

776

1 050

Daniela Ťažká

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

513

854

Mgr. Peter Zelenčík

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

783

1 067

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 2 989,30 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD.
  Obžalovaný – J. Y.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 750,80 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť zmlúv iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 596 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o určenie že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.854,18 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .