Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 56,722 hearings and 74,635 judgements.

Overall 23rd at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 19,885€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 19th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 10.5 months
 • Average duration for year 2012 is 10.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.7 months

Overall 18th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 9.5 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 9 months

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.1 months
 • Average duration for year 2011 is 5.7 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Overall 21st slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 4.8 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod dňa 09. apríla 2020 od 08.00 hod. do 12.00 hod. (štvrtok pred Veľkonočnými sviatkami) dňa 23.12.2020 (streda ) od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa 30.12.2020 (streda) od 8.00 hod. do 12.00 a od 12.30 hod. do 14.00 hod. dňa 31.12.2020 (štvrtok) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod. dňa 09. apríla 2020 od 08,00 hod. do 12,00 hod. (štvrtok pred Veľkonočnými sviatkami) dňa 23.12.2020 ( streda ) od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa 30.12.2020 ( streda ) od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30hod. – 14.00 hod. dňa 31.12.2020 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Eva Bíróová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 329

4 704

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 142

3 599

JUDr. Peter Duman

sudca

901

666

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

497

604

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 631

2 944

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

4 542

2 704

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

1 940

452

JUDr. Erika Lengyelová

sudkyňa

4 300

3 715

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

321

254

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 424

3 890

JUDr. Péter Nagy

sudca

998

780

JUDr. Ladislav Piros

sudca

4 992

2 001

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

549

391

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 510

2 813

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 914

3 529

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

4 638

4 019

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 022

3 996

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

391

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

938

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

141

JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 329

4 704

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

704

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 142

3 599

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 825

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

2 099

JUDr. Peter Duman

sudca

901

666

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

497

604

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 353

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 134

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

879

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 631

2 944

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

4 542

2 704

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

800

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

78

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

1 940

452

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

704

JUDr. Erika Lengyelová

sudkyňa

4 300

3 715

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

451

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

321

254

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 424

3 890

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 157

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

3 217

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

756

JUDr. Péter Nagy

sudca

998

780

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

987

Mgr. Michal Novotný

sudca

2 077

1 891

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 493

1 123

JUDr. Ladislav Piros

sudca

4 992

2 001

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

549

391

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 510

2 813

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 914

3 529

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 725

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

394

JUDr. Július Urban

sudca

23

86

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 022

3 996

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč. neplat. dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 132,17… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 1450 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovacia žaloba + NO Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 24.500 €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .