Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

At the court there are 15 judges working.

For the court we register 65,971 hearings and 81,040 judgements.

Overall 23rd at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 19,885€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 19th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 10.5 months
 • Average duration for year 2012 is 10.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.7 months

Overall 18th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 9.5 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 9 months

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.1 months
 • Average duration for year 2011 is 5.7 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Overall 21st slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 4.8 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod dňa 14. apríla 2022 od 08.00 hod. do 12.00 hod. (štvrtok pred Veľkonočnými sviatkami) dňa 23.12.2022 (piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa 30.12.2022 (piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod. dňa 14. apríla 2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod. štvrtok pred Veľkonočnými sviatkami) dňa 23.12.2022 ( piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa 30.12.2022 ( piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Eva Bíróová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 729

5 046

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 760

4 001

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

1 105

1 053

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

5 218

3 202

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

2 571

558

Mgr. Lucia Kostolanská

sudkyňa

291

12

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

7 604

3 002

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

1 014

703

JUDr. Péter Nagy

sudca

1 505

1 055

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

1 170

866

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 733

2 958

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

5 860

4 012

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

5 312

4 495

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 498

4 427

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

382

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

942

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

141

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 729

5 046

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 835

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

697

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 760

4 001

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

2 158

JUDr. Peter Duman

sudca

953

780

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

1 105

1 053

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 357

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 119

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

895

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

5 218

3 202

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

774

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

78

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

2 571

558

Mgr. Lucia Kostolanská

sudkyňa

291

12

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

724

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

7 604

3 002

JUDr. Erika Lengyelová

sudkyňa

4 383

3 822

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

455

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

1 014

703

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 171

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

1

3 440

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 424

3 959

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

756

JUDr. Péter Nagy

sudca

1 505

1 055

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

993

Mgr. Michal Novotný

sudca

2 077

1 899

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 493

1 137

JUDr. Ladislav Piros

sudca

7 421

2 254

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

1 170

866

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 733

2 958

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

5 860

4 012

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 896

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

380

JUDr. Július Urban

sudca

23

86

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 498

4 427

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin obmedz. os.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. prečin nebezp.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, trestný čin skrát. dane… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zločin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, nejasný návrh Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin nedovol.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin poškodz.cudzej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrhy na vyslovenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .