Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 51,605 hearings and 61,295 judgements.

Overall 23rd at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 19,885€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 19th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 10.5 months
 • Average duration for year 2012 is 10.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.7 months

Overall 18th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 9.5 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 9 months

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.1 months
 • Average duration for year 2011 is 5.7 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Overall 21st slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 4.8 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod. Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Erika Lengyelová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

3 953

3 871

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

3 755

2 853

JUDr. Peter Duman

sudca

566

239

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

504

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 300

2 418

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 673

2 049

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

84

216

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

4 090

3 015

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

49

2

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 246

2 935

JUDr. Péter Nagy

sudca

700

336

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 136

1 747

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

264

106

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 443

2 364

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 372

2 854

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

4 244

3 090

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

3 690

3 139

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

340

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

383

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

903

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

129

JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

3 953

3 871

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

689

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

3 755

2 853

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 721

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

1 987

JUDr. Peter Duman

sudca

566

239

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

504

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 294

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 113

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

831

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 300

2 418

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 673

2 049

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

799

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

84

216

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

661

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

4 090

3 015

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

429

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

49

2

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 246

2 935

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 065

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

738

JUDr. Péter Nagy

sudca

700

336

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

960

Mgr. Michal Novotný

sudca

2 077

1 803

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 493

1 045

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 136

1 747

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

264

106

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 443

2 364

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 372

2 854

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 324

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

403

JUDr. Július Urban

sudca

23

86

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

3 690

3 139

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Trestné činy proti republike
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 40.165,42 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krivej výpovede..podľa… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – U. K.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtrž.podľa § 364/1a… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – M. V.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokus zločinu ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – L. A.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neopr.vyr.a… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – V. F.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .