Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

At the court there are 23 judges working.

For the court we register 71,516 hearings and 108,972 judgements.

Overall 11th at most fined court out of 49 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 49,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 15th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.4 months
 • Average duration for year 2012 is 8.4 months
 • Average duration for year 2011 is 7.4 months
 • Average duration for year 2010 is 9.9 months

Overall 7th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 6.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.1 months

Overall 24th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 6.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.5 months
 • Average duration for year 2011 is 4.9 months
 • Average duration for year 2010 is 4.9 months

Overall 9th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.1 months
 • Average duration for year 2012 is 2.9 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 2.9 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku)
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Jakubovič a podpredseda je JUDr. Marianna Hosťovecká.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

1 845

1 483

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

3 757

3 891

JUDr. Juraj Dziak

sudca

383

147

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

5 036

4 452

Mgr. Ondrej Hertel

sudca

467

198

JUDr. Marianna Hosťovecká

podpredseda

4 613

6 221

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

3 040

4 003

JUDr. Mário Karaffa

sudca

4 934

6 332

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

1 601

1 038

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 428

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

2 186

1 831

JUDr. PhD. Viktória Pagáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

5 407

6 124

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

3 272

2 361

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

2 309

2 267

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

4 955

3 076

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 930

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

494

430

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

4 819

5 805

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 700

3 145

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

444

106

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

171

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 739

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

1 845

1 483

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

3 757

3 891

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 499

JUDr. Juraj Dziak

sudca

383

147

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

370

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

938

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

5 036

4 452

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

838

Mgr. Ondrej Hertel

sudca

467

198

JUDr. Martin Holič

sudca

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

podpredseda

4 613

6 221

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 333

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

3 040

4 003

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

4 934

6 332

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

702

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

447

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 402

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

1 601

1 038

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 428

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

202

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

871

1 180

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

2 186

1 831

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 115

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 656

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

831

JUDr. PhD. Viktória Pagáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

5 407

6 124

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

671

606

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

133

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 195

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 591

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

3 272

2 361

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

939

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

2 309

2 267

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

4 955

3 076

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 930

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

494

430

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 438

1 628

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

4 819

5 805

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

519

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

119

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

40

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 700

3 145

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

2 854

2 740

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 051

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

444

106

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – M. S.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňového… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – P. F.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nevyplatenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – E. K.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zneužívania §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Simona Štanglovičová
  Obžalovaný – Q. U.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin nedovolenej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – V. P.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Miroslav Studenčan
  Obžalovaný – M. T.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týrania blízkej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Miroslav Studenčan
  Obžalovaný – H. A.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13277,57 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .