Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

At the court there are 22 judges working.

For the court we register 56,878 hearings and 99,604 judgements.

Overall 16th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 49,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 15th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.4 months
 • Average duration for year 2012 is 8.4 months
 • Average duration for year 2011 is 7.4 months
 • Average duration for year 2010 is 9.9 months

Overall 7th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 6.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.1 months

Overall 24th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 6.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.5 months
 • Average duration for year 2011 is 4.9 months
 • Average duration for year 2010 is 4.9 months

Overall 9th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.1 months
 • Average duration for year 2012 is 2.9 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 2.9 months

Contact

Phone number:

For media

Contact person:
Mgr. Jana Kondákorová
Phone number:

Address

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovak Republic

Information center

Note:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Opening hours
Monday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
Thursday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Wednesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Registry

Note:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku)
Opening hours
Monday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Thursday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Wednesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Information center of business register

Opening hours
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Wednesday:
Friday:

Chairmen

Chairman of the court is JUDr. Rastislav Jakubovič and vice chairman is JUDr. Eva Schweitzerová.

Judges

List of judges currently working at the court.

A Title Name Position Hearings Judgements
JUDr. Eva Detvaiová

judge

855

837

Mgr. Zuzana Dojčánová

judge

2,939

3,287

JUDr. Eva Foltánová

judge

3,882

3,948

JUDr. Marianna Hosťovecká

judge

3,862

5,677

Mgr. Rastislav Jakubovič

judge

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

chairman

385

3,635

JUDr. Mário Karaffa

judge

3,962

5,794

Mgr. Stanislav Kováč

judge

895

675

JUDr. Miroslav Krištofík

judge

1,907

2,421

JUDr. Martina Ľachová

judge

3,257

2,969

JUDr. Katarína Maniačková

judge

610

1,017

Mgr. Jana Mičeková

judge

1,300

1,379

JUDr. Naďa Pethöová

judge

4,521

5,522

JUDr. Jozef Pikna

judge

509

466

JUDr. Eva Schweitzerová

vice chairman

3,066

2,215

JUDr. Táňa Šefčíková

judge

1,905

1,944

JUDr. Kristína Srnková

judge

1,311

1,504

JUDr. Miroslav Studenčan

judge

3,821

2,533

JUDr. Ľuboš Szigeti

judge

1,471

2,921

JUDr. Erika Tischlerová

judge

1,382

1,546

JUDr. Gabriela Véghová

judge

698

1,173

JUDr. Myrtill Vojteková

judge

3,768

4,944

List of judges who worked at the court and other officials whose names were found in hearings or judgements.

A Title Name Position Hearings Judgements
Mgr. Michaela Almásyová

probably HCO

0

9

Mgr. Aneta Budayová

probably HCO

0

159

JUDr. Ľubica Bundzelová

judge

1,786

1,739

Mgr. Milena Čiriková

probably HCO

0

108

Mgr. Peter Čonka

probably HCO

0

41

JUDr. Eva Detvaiová

judge

855

837

Mgr. Zuzana Dojčánová

judge

2,939

3,287

Mgr. Veronika Drancsíková

probably HCO

0

1,503

Mgr. Bianka Elzerová

probably HCO

0

370

JUDr. Ján Evin

unknown employee

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

judge

878

937

JUDr. Eva Foltánová

judge

3,882

3,948

Mgr. Danica Gregorová

probably HCO

0

836

JUDr. Martin Holič

judge

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

judge

3,862

5,677

JUDr. Daniel Ilavský

vice chairman

1,289

1,332

Mgr. Rastislav Jakubovič

judge

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

chairman

385

3,635

Mgr. Petra Jančiarová

probably HCO

0

24

JUDr. Mário Karaffa

judge

3,962

5,794

JUDr. Mária Karkušová

judge

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

probably HCO

0

10

Mgr. Dajana Klementová

probably HCO

0

702

Mgr. Peter Klimáček

probably HCO

0

441

Mgr. Juraj Kopper

probably HCO

0

1,401

Mgr. Stanislav Kováč

judge

895

675

JUDr. Miroslav Krištofík

judge

1,907

2,421

JUDr. Martina Ľachová

judge

3,257

2,969

Jana Maláriková

probably HCO

0

6

Mgr. Matej Malík

probably HCO

0

203

JUDr. Katarína Maniačková

judge

610

1,017

Mgr. Jana Mičeková

judge

1,300

1,379

JUDr. Daniel Miženko

judge

1,182

1,115

Mgr. Petra Mondoková

probably HCO

0

2,661

Mgr. Ágnes Nagyová

unknown employee

0

830

Mgr. Tomáš Pálfy

probably HCO

0

1,597

JUDr. Naďa Pethöová

judge

4,521

5,522

Anna Pifková

probably HCO

0

9

JUDr. Jozef Pikna

judge

509

466

Mgr. Peter Pravda

unknown employee

0

133

Mgr. Petra Puhovichová

probably HCO

0

4,198

Mgr. Slávka Pukancová

probably HCO

0

1

Mgr. Ing. Kristína Rakická

probably HCO

0

2,647

Helena Rozsárová

probably HCO

0

2

Martina Samuelová

probably HCO

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

vice chairman

3,066

2,215

JUDr. Táňa Šefčíková

judge

1,905

1,944

Mgr. Marián Šimko

probably HCO

0

3,050

JUDr. Zuzana Singerová

judge

975

939

Mgr. Zuzana Špačeková

probably HCO

0

1

JUDr. Kristína Srnková

judge

1,311

1,504

JUDr. Miroslav Studenčan

judge

3,821

2,533

JUDr. Ľuboš Szigeti

judge

1,471

2,921

JUDr. Erika Tischlerová

judge

1,382

1,546

JUDr. Gabriela Véghová

judge

698

1,173

JUDr. Myrtill Vojteková

judge

3,768

4,944

Mgr. Adriana Volfová

probably HCO

0

503

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Announced hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu ÚPP Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 49.790,88 EUR s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM a nariadenie… Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Prečin neopráv. vyrob.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – M. K.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určovacia žaloba Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1827,07 Eur s… Hearing will be held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – A. W.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – I. B.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .