Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

Na súde pracuje 22 sudcov.

Pre súd evidujeme 56 878 pojednávaní a 99 636 rozhodnutí.

Celkovo 16. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 49 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,9 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,9 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku)
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Jakubovič a podpredseda je JUDr. Eva Schweitzerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

855

837

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 939

3 297

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 882

3 948

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 862

5 684

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

385

3 636

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 962

5 803

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

895

675

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 421

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 969

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

610

1 017

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 300

1 380

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 521

5 522

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

466

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

3 066

2 215

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 905

1 944

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 311

1 504

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 821

2 534

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 921

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 382

1 547

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 768

4 944

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

159

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 739

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

108

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

855

837

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 939

3 297

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 503

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

370

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

937

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 882

3 948

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

836

JUDr. Martin Holič

sudca

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 862

5 684

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 332

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

385

3 636

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 962

5 803

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

702

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

441

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 401

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

895

675

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 421

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 969

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

203

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

610

1 017

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 300

1 380

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 115

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 661

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

830

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 597

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 521

5 522

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

466

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

133

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 198

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

3 066

2 215

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 905

1 944

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 050

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

939

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 311

1 504

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 821

2 534

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 921

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 382

1 547

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 768

4 944

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

503

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 49.790,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM a nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Prečin neopráv. vyrob.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
  Obžalovaný – M. K.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určovacia žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1827,07 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
  Obžalovaný – A. W.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
  Obžalovaný – I. B.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .