Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

Na súde pracuje 22 sudcov.

Pre súd evidujeme 63 618 pojednávaní a 104 949 rozhodnutí.

Celkovo 16. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 49 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,9 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,9 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku)
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Jakubovič a podpredseda je JUDr. Marianna Hosťovecká.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

1 341

1 191

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

3 403

3 655

JUDr. Juraj Dziak

sudca

36

7

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

4 453

4 237

JUDr. Marianna Hosťovecká

podpredseda

4 221

6 023

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

677

3 884

JUDr. Mário Karaffa

sudca

4 409

6 117

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

1 089

832

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 421

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 736

1 633

JUDr. PhD. Viktória Pagáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

5 000

5 884

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

3 258

2 338

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 705

1 884

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

4 387

2 858

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 928

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

4 201

5 387

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 338

2 996

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

2 388

2 400

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

27

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

167

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 739

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

1 341

1 191

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

3 403

3 655

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 501

JUDr. Juraj Dziak

sudca

36

7

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

370

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

938

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

4 453

4 237

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

837

JUDr. Martin Holič

sudca

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

podpredseda

4 221

6 023

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 332

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

677

3 884

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

4 409

6 117

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

702

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

443

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 401

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

1 089

832

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 421

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

202

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

818

1 171

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 736

1 633

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 115

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 661

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

831

JUDr. PhD. Viktória Pagáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

5 000

5 884

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

663

594

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

133

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 197

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 596

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

3 258

2 338

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

939

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 705

1 884

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

4 387

2 858

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 928

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 382

1 624

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

4 201

5 387

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

512

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

111

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 338

2 996

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

2 388

2 400

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 050

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

27

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu ÚPP + NO Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6 954,15 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 27.860,44 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7478 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .