Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

Na súde pracuje 22 sudcov.

Pre súd evidujeme 55 222 pojednávaní a 98 640 rozhodnutí.

Celkovo 16. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 49 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,9 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,9 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku)
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Jakubovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

728

770

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 837

3 227

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 752

3 877

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 803

5 588

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

298

3 583

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 840

5 731

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

803

586

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 420

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 963

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

610

1 011

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 194

1 302

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 396

5 449

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

462

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

2 942

2 192

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 825

1 872

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 210

1 428

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 636

2 441

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 918

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 342

1 505

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 663

4 864

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

157

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 738

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

108

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

728

770

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 837

3 227

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 506

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

370

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

937

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 752

3 877

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

836

JUDr. Martin Holič

sudca

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 803

5 588

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 332

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

298

3 583

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 840

5 731

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

702

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

441

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 400

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

803

586

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 420

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 963

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

204

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

610

1 011

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 194

1 302

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 115

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 661

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

830

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 597

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 396

5 449

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

462

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

132

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 198

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

2 942

2 192

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 825

1 872

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 050

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

938

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 210

1 428

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 636

2 441

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 918

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 342

1 505

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 663

4 864

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

502

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 5969,06 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1379,72 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1.282,11 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 2 468,79 EUR a o… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti závetu a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 7.290,- eur s prísluš. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .