Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

Na súde pracuje 19 sudcov.

Pre súd evidujeme 47 981 pojednávaní a 90 444 rozhodnutí.

Celkovo 16. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 49 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,9 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,9 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421318823701
Fax:
031/8 823 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905/519743

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
031/8 823 770, 031/8 823 709
Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod. ˇ Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
031/8 823 700
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku) Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Szigeti a podpredseda je JUDr. Eva Schweitzerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

256

209

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 444

2 989

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 228

3 573

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 399

4 902

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 438

5 274

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

309

199

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

3 149

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

380

582

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

672

542

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

3 938

5 166

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

469

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

2 557

2 077

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 247

1 028

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

780

766

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

2 983

2 228

JUDr. Ľuboš Szigeti

predseda

1 472

2 940

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

943

802

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 190

4 135

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

165

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 785

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

90

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

256

209

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 444

2 989

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 575

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

386

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

1 009

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 228

3 573

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

868

JUDr. Martin Holič

sudca

142

198

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 399

4 902

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 359

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 438

5 274

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

706

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

443

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 438

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

309

199

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 559

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

3 149

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

206

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

380

582

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

672

542

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 185

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 664

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

858

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 619

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

3 938

5 166

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

469

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

134

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 222

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 721

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

2 557

2 077

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 247

1 028

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 153

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

1 001

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

780

766

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

2 983

2 228

JUDr. Ľuboš Szigeti

predseda

1 472

2 940

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

943

802

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 195

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 190

4 135

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

504

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.441,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 966,11 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 542,54 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1896,23 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie kúpnej ceny 6522,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 510,87 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 655.12 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM a nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .