Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 69 058 pojednávaní a 108 498 rozhodnutí.

Celkovo 16. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 49 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,9 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,9 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku)
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Jakubovič a podpredseda je JUDr. Marianna Hosťovecká.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

1 681

1 434

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

3 631

3 871

JUDr. Juraj Dziak

sudca

310

130

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

4 872

4 422

JUDr. Marianna Hosťovecká

podpredseda

4 490

6 203

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

818

3 996

JUDr. Mário Karaffa

sudca

4 737

6 308

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

1 456

1 015

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 428

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 980

1 811

JUDr. PhD. Viktória Pagáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

5 300

6 106

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

3 258

2 361

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

2 104

2 205

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

4 789

3 052

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 930

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

4 660

5 735

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 638

3 133

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

343

81

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

170

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 739

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

1 681

1 434

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

3 631

3 871

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 499

JUDr. Juraj Dziak

sudca

310

130

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

370

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

938

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

4 872

4 422

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

838

JUDr. Martin Holič

sudca

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

podpredseda

4 490

6 203

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 333

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

818

3 996

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

4 737

6 308

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

702

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

447

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 402

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

1 456

1 015

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 428

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

202

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

818

1 180

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 980

1 811

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 115

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 656

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

831

JUDr. PhD. Viktória Pagáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

5 300

6 106

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

663

606

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

133

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 195

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 591

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

3 258

2 361

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

939

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

2 104

2 205

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

4 789

3 052

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 930

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 382

1 628

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

4 660

5 735

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

517

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

116

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

40

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 638

3 133

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

2 766

2 740

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 051

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

343

81

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin krádeže §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – A. F.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – E. B.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – A. V.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – J. Q.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin obmedz. osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – A. Y.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Juraj Dziak
  Obžalovaný – C. B.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin podvodu §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Simona Štanglovičová
  Obžalovaný – J. A.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Simona Štanglovičová
  Obžalovaný – A. W.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zneužívania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Miroslav Studenčan
  Obžalovaný – L. C.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Miroslav Studenčan
  Obžalovaný – G. P.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .