Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

Na súde pracuje 19 sudcov.

Pre súd evidujeme 46 230 pojednávaní a 87 389 rozhodnutí.

Celkovo 16. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 49 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,9 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,9 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421318823701
Fax:
031/8 823 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905/519743

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
031/8 823 770, 031/8 823 709
Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod. ˇ Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
031/8 823 700
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku) Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Szigeti a podpredseda je JUDr. Eva Schweitzerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

163

119

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 365

2 896

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 113

3 383

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 293

4 665

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 317

5 098

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

180

152

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

3 094

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

270

421

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

544

415

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

3 838

4 975

JUDr. Jozef Pikna

sudca

572

445

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

2 427

2 031

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 113

831

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

685

660

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

2 826

2 150

JUDr. Ľuboš Szigeti

predseda

1 454

2 845

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

864

634

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 068

3 876

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

164

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 784

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

43

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

163

119

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 365

2 896

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 581

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

385

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

1 009

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 113

3 383

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

868

JUDr. Martin Holič

sudca

142

198

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 293

4 665

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 359

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 317

5 098

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

706

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

443

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 436

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

180

152

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 558

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

3 094

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

206

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

270

421

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

544

415

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 185

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 664

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

858

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 619

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

3 838

4 975

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

572

445

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

134

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 222

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 722

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

2 427

2 031

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 113

831

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 153

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

1 001

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

685

660

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

2 826

2 150

JUDr. Ľuboš Szigeti

predseda

1 454

2 845

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

864

634

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 195

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 068

3 876

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

504

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Odstránenie neoprávnenej stavby Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na NO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 32500,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
  Obžalovaný – Mgr. Peter Mego
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1095,40 € s prísluš. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 260,91 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.533,4 eura s prísluš. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 7135,18 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .