Okresný súd Humenné Laborecká 17, 066 34 Humenné

At the court there are 17 judges working.

For the court we register 55,268 hearings and 61,279 judgements.

Overall 24th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 22,326€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 14th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.4 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 12.7 months

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 14.3 months
 • Average duration for year 2012 is 9.4 months
 • Average duration for year 2011 is 10.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.8 months

Overall 17th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4.2 months
 • Average duration for year 2012 is 4.2 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 5 months

Overall 24th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.8 months
 • Average duration for year 2012 is 3.7 months
 • Average duration for year 2011 is 5 months
 • Average duration for year 2010 is 4.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Humenné
Laborecká 17
066 34 Humenné
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marek Koščo.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Daňo

sudca

2 741

1 342

JUDr. Vladimír Donič

sudca

5 077

3 064

JUDr. Jozef Engel

sudca

4 223

2 957

JUDr. František Franko

sudca

0

0

JUDr. Iveta Gildeinová

sudkyňa

6 649

4 750

JUDr. Ján Kislík

sudca

0

119

JUDr. Magdaléna Klimková

sudkyňa

2 145

1 875

JUDr. Marek Koščo

predseda

1 717

1 167

JUDr. Jana Kurucová

sudkyňa

2 367

2 659

JUDr. Lucia Lacová

sudkyňa

164

97

JUDr. Anna Lisá

sudca

4 047

3 654

JUDr. Gabriela Lukáčová

sudkyňa

298

244

JUDr. Štefan Postiháč

sudca

0

0

Mgr. Peter Sivák

sudca

4 343

3 623

JUDr. Jana Tomášová

sudkyňa

2 696

1 746

JUDr. Vladimír Varga

sudca

2 633

1 477

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

3 818

2 601

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lýdia Antoníková

pravdepodobne VSÚ

0

1 027

JUDr. Ivan Daňo

sudca

2 741

1 342

JUDr. Vladimír Donič

sudca

5 077

3 064

JUDr. Anna Drugdová

pravdepodobne VSÚ

0

475

JUDr. Jozef Engel

sudca

4 223

2 957

JUDr. František Franko

sudca

0

0

JUDr. Iveta Gildeinová

sudkyňa

6 649

4 750

Mgr. Tomáš Gorej

pravdepodobne VSÚ

0

340

JUDr. Marián Grec

pravdepodobne VSÚ

0

373

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

1 689

1 424

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

1 160

832

JUDr. Andrea Kasardová

pravdepodobne VSÚ

0

160

JUDr. Ján Kislík

sudca

0

119

JUDr. Magdaléna Klimková

sudkyňa

2 145

1 875

JUDr. Marek Koščo

predseda

1 717

1 167

JUDr. Jana Kurucová

sudkyňa

2 367

2 659

JUDr. Lucia Lacová

sudkyňa

164

97

JUDr. Anna Lisá

sudca

4 047

3 654

JUDr. Andrej Lukáč

sudca

2 496

1 449

JUDr. Gabriela Lukáčová

sudkyňa

298

244

JUDr. Štefan Postiháč

sudca

0

0

JUDr. Jana Repická

pravdepodobne VSÚ

0

3 160

JUDr. Ivan Roháč

sudca

4 478

1 518

JUDr. Adriana Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

88

Mgr. Peter Sivák

sudca

4 343

3 623

Helena Slobodníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Marián Sninský

sudca

988

533

JUDr. Jana Tomášová

sudkyňa

2 696

1 746

JUDr. Vladimír Varga

sudca

2 633

1 477

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

3 818

2 601

Mgr. Martin Vrabeľ

pravdepodobne VSÚ

0

188

JUDr. Valéria Černegová

sudkyňa

1 254

817

Mgr. Zdenka Škubalová

pravdepodobne VSÚ

0

2 462

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, písm. b), Tr. zák., §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – C. K.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1) Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – J. M.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 189 ods. 1 Trestného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – O. R.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 348 ods.1 písm.d/TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – U. N.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie práva vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364 ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – L. N.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 ods.1, 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – D. Q.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie povinnosti strpieť… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 20 TZ, § 194 ods.1/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – O. K.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 326 ods. 1 písm. a/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – S. H.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .