Okresný súd Humenné Laborecká 17, 066 34 Humenné

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 55 268 pojednávaní a 61 224 rozhodnutí.

Celkovo 24. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 22 326€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,7 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,8 mesiaca

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Humenné
Laborecká 17
066 34 Humenné
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marek Koščo.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Daňo

sudca

2 741

1 337

JUDr. Vladimír Donič

sudca

5 077

3 061

JUDr. Jozef Engel

sudca

4 223

2 948

JUDr. František Franko

sudca

0

0

JUDr. Iveta Gildeinová

sudkyňa

6 649

4 745

JUDr. Ján Kislík

sudca

0

119

JUDr. Magdaléna Klimková

sudkyňa

2 145

1 875

JUDr. Marek Koščo

predseda

1 717

1 167

JUDr. Jana Kurucová

sudkyňa

2 367

2 657

JUDr. Lucia Lacová

sudkyňa

164

94

JUDr. Anna Lisá

sudca

4 047

3 654

JUDr. Gabriela Lukáčová

sudkyňa

298

244

JUDr. Štefan Postiháč

sudca

0

0

Mgr. Peter Sivák

sudca

4 343

3 620

JUDr. Jana Tomášová

sudkyňa

2 696

1 741

JUDr. Vladimír Varga

sudca

2 633

1 474

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

3 818

2 597

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lýdia Antoníková

pravdepodobne VSÚ

0

1 027

JUDr. Ivan Daňo

sudca

2 741

1 337

JUDr. Vladimír Donič

sudca

5 077

3 061

JUDr. Anna Drugdová

pravdepodobne VSÚ

0

475

JUDr. Jozef Engel

sudca

4 223

2 948

JUDr. František Franko

sudca

0

0

JUDr. Iveta Gildeinová

sudkyňa

6 649

4 745

Mgr. Tomáš Gorej

pravdepodobne VSÚ

0

340

JUDr. Marián Grec

pravdepodobne VSÚ

0

373

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

1 689

1 424

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

1 160

829

JUDr. Andrea Kasardová

pravdepodobne VSÚ

0

160

JUDr. Ján Kislík

sudca

0

119

JUDr. Magdaléna Klimková

sudkyňa

2 145

1 875

JUDr. Marek Koščo

predseda

1 717

1 167

JUDr. Jana Kurucová

sudkyňa

2 367

2 657

JUDr. Lucia Lacová

sudkyňa

164

94

JUDr. Anna Lisá

sudca

4 047

3 654

JUDr. Andrej Lukáč

sudca

2 496

1 449

JUDr. Gabriela Lukáčová

sudkyňa

298

244

JUDr. Štefan Postiháč

sudca

0

0

JUDr. Jana Repická

pravdepodobne VSÚ

0

3 160

JUDr. Ivan Roháč

sudca

4 478

1 518

JUDr. Adriana Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

88

Mgr. Peter Sivák

sudca

4 343

3 620

Helena Slobodníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Marián Sninský

sudca

988

533

JUDr. Jana Tomášová

sudkyňa

2 696

1 741

JUDr. Vladimír Varga

sudca

2 633

1 474

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

3 818

2 597

Mgr. Martin Vrabeľ

pravdepodobne VSÚ

0

188

JUDr. Valéria Černegová

sudkyňa

1 254

817

Mgr. Zdenka Škubalová

pravdepodobne VSÚ

0

2 458

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, písm. b), Tr. zák., §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – C. K.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1) Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – J. M.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 189 ods. 1 Trestného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – O. R.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 348 ods.1 písm.d/TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – U. N.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie práva vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364 ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – L. N.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 ods.1, 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – D. Q.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie povinnosti strpieť… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 20 TZ, § 194 ods.1/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – O. K.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 326 ods. 1 písm. a/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – S. H.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .