Okresný súd Humenné Laborecká 17, 066 34 Humenné

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 50 273 pojednávaní a 56 318 rozhodnutí.

Celkovo 24. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 22 326€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,7 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,8 mesiaca

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Humenné
Laborecká 17
066 34 Humenné
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marek Koščo a podpredseda je JUDr. Ivan Daňo.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Daňo

podpredseda

2 435

1 145

JUDr. Vladimír Donič

sudca

5 077

3 026

JUDr. Jozef Engel

sudca

3 639

2 490

JUDr. František Franko

sudca

0

0

JUDr. Iveta Gildeinová

sudkyňa

5 921

4 075

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

1 687

1 364

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

785

488

JUDr. Ján Kislík

sudca

0

119

JUDr. Magdaléna Klimková

sudkyňa

2 145

1 870

JUDr. Marek Koščo

predseda

1 615

1 110

JUDr. Jana Kurucová

predseda

1 862

2 278

JUDr. Anna Lisá

sudca

4 047

3 629

JUDr. Gabriela Lukáčová

sudkyňa

67

96

JUDr. Štefan Postiháč

sudca

0

0

Mgr. Peter Sivák

sudca

3 841

3 199

JUDr. Jana Tomášová

sudkyňa

2 241

1 464

JUDr. Vladimír Varga

sudca

2 381

1 295

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

3 148

1 985

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lýdia Antoníková

pravdepodobne VSÚ

0

971

JUDr. Valéria Černegová

sudkyňa

1 254

816

JUDr. Ivan Daňo

podpredseda

2 435

1 145

JUDr. Vladimír Donič

sudca

5 077

3 026

JUDr. Anna Drugdová

pravdepodobne VSÚ

0

471

JUDr. Jozef Engel

sudca

3 639

2 490

JUDr. František Franko

sudca

0

0

JUDr. Iveta Gildeinová

sudkyňa

5 921

4 075

Mgr. Tomáš Gorej

pravdepodobne VSÚ

0

330

JUDr. Marián Grec

pravdepodobne VSÚ

0

368

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

1 687

1 364

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

785

488

JUDr. Andrea Kasardová

pravdepodobne VSÚ

0

126

JUDr. Ján Kislík

sudca

0

119

JUDr. Magdaléna Klimková

sudkyňa

2 145

1 870

JUDr. Marek Koščo

predseda

1 615

1 110

JUDr. Jana Kurucová

predseda

1 862

2 278

JUDr. Anna Lisá

sudca

4 047

3 629

JUDr. Andrej Lukáč

sudca

2 496

1 448

JUDr. Gabriela Lukáčová

sudkyňa

67

96

JUDr. Štefan Postiháč

sudca

0

0

JUDr. Jana Repická

pravdepodobne VSÚ

0

3 126

JUDr. Ivan Roháč

sudca

4 478

1 486

JUDr. Adriana Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

87

Mgr. Peter Sivák

sudca

3 841

3 199

Mgr. Zdenka Škubalová

pravdepodobne VSÚ

0

2 388

Helena Slobodníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Marián Sninský

sudca

988

532

JUDr. Jana Tomášová

sudkyňa

2 241

1 464

JUDr. Vladimír Varga

sudca

2 381

1 295

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

3 148

1 985

Mgr. Martin Vrabeľ

pravdepodobne VSÚ

0

188

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – C. S.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – J. P.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – Z. H.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – J. F.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na Nahradenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1, 2 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – Q. P.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2596 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .