Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

At the court there are 21 judges working.

For the court we register 42,719 hearings and 63,726 judgements.

Overall 17th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 7,740€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 16th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.6 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 10.7 months

Overall 14th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 8.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.9 months
 • Average duration for year 2010 is 11.3 months

Overall 21st fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 5.6 months
 • Average duration for year 2011 is 5.5 months
 • Average duration for year 2010 is 4.5 months

Overall 9th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6 months
 • Average duration for year 2012 is 6.8 months
 • Average duration for year 2011 is 8 months
 • Average duration for year 2010 is 6.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 18.4.2019 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2019 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 23.12.2019 od 8.00 do 12.00 hod dňa 31.12.2019 od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 18.4.2019 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2019 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 23.12.2019 od 8.00 do 12.00 hod dňa 31.12.2019 od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Ľudovít Majerčík a podpredseda je JUDr. Adriana Konkolovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 568

3 316

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 820

3 681

Attila Csaba

sudca

649

1 036

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 334

1 211

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

350

172

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 838

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

924

1 325

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 348

1 308

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 863

4 157

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 838

1 279

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 806

3 288

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 199

4 102

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

738

841

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 258

2 834

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 274

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 794

1 804

JUDr. Mário Pivarči

sudca

849

598

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

430

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

649

539

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 568

3 316

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 820

3 681

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

439

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

657

Attila Csaba

sudca

649

1 036

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 334

1 211

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

526

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

350

172

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 836

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 639

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 025

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 838

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

924

1 325

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 348

1 308

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 863

4 157

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 838

1 279

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

462

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 840

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 806

3 288

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 199

4 102

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 216

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

44

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

164

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

738

841

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

950

1 167

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 258

2 834

Štefan Nagy

sudca

73

68

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 274

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

260

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 794

1 804

JUDr. Mário Pivarči

sudca

849

598

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

401

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

430

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

9

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

367

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

3 666

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

649

539

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.822,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.192,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.131,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.000.- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vylúčenie spoločníka… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13487,27 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .