Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

At the court there are 21 judges working.

For the court we register 43,339 hearings and 64,229 judgements.

Overall 17th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 7,740€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 16th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.6 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 10.7 months

Overall 14th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 8.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.9 months
 • Average duration for year 2010 is 11.3 months

Overall 21st fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 5.6 months
 • Average duration for year 2011 is 5.5 months
 • Average duration for year 2010 is 4.5 months

Overall 9th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6 months
 • Average duration for year 2012 is 6.8 months
 • Average duration for year 2011 is 8 months
 • Average duration for year 2010 is 6.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Informačné centrum súdu: denne: od 8.00 do 11,00 hod od 12.30 do 14.30 hod. dňa 01.02.2021 od 08.00 do 10.30 hod dňa 01.04.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 23.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Podateľňa – prijímanie podaní: denne: od 8.00 do 11,00 hod od 12.30 do 15.00 hod. dňa 01.02.2021 od 08.00 do 10.30 hod dňa 01.04.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 23.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Ľudovít Majerčík a podpredseda je JUDr. Adriana Konkolovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 605

3 407

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 897

3 704

Attila Csaba

sudca

649

1 036

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 402

1 227

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

199

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 839

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

958

1 335

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 374

1 315

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 924

4 177

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 860

1 283

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 837

3 305

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 218

4 125

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

751

847

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 298

2 855

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 276

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 878

1 814

JUDr. Mário Pivarči

sudca

934

608

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

430

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

758

553

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

36

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 605

3 407

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 897

3 704

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

440

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

658

Attila Csaba

sudca

649

1 036

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 402

1 227

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

526

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

199

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 835

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 660

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 042

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 839

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

958

1 335

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 374

1 315

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 924

4 177

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 860

1 283

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

462

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 840

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 837

3 305

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 218

4 125

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 216

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

44

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

164

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

751

847

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

950

1 171

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 298

2 855

Štefan Nagy

sudca

73

68

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 276

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

260

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 878

1 814

JUDr. Mário Pivarči

sudca

934

608

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

405

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

430

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

9

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

3 687

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

758

553

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie platobného rozkazu o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 123,72 € s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie rozh. vo veci plnenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 26.369,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 405,42 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 95.010,78 USD s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 418,68 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6461.28 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .