Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 42 488 pojednávaní a 62 262 rozhodnutí.

Celkovo 17. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 740€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 9. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 29.3.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2018 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 21.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 29.3.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2018 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 21.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Ľudovít Majerčík a podpredseda je JUDr. Adriana Konkolovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 568

3 196

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 820

3 616

Attila Csaba

sudca

649

1 035

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 334

1 117

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

350

107

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 838

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

924

1 289

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 348

1 267

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 863

4 098

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 838

1 258

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 806

3 245

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 199

4 035

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

738

822

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 258

2 768

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 274

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 794

1 730

JUDr. Mário Pivarči

sudca

849

547

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

429

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

649

487

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 568

3 196

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 820

3 616

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

434

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

647

Attila Csaba

sudca

649

1 035

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 334

1 117

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

526

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

350

107

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 839

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 590

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

955

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 838

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

924

1 289

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 348

1 267

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 863

4 098

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 838

1 258

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

462

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 837

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 806

3 245

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 199

4 035

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 216

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

164

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

738

822

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

950

1 161

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 258

2 768

Štefan Nagy

sudca

73

68

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 274

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

260

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 794

1 730

JUDr. Mário Pivarči

sudca

849

547

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

399

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

429

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

9

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

368

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

3 590

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

649

487

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.822,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.192,66 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.131,71 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.000.- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vylúčenie spoločníka… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13487,27 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .