Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 38 296 pojednávaní a 52 560 rozhodnutí.

Celkovo 17. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 740€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 9. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 29.3.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2018 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 21.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 29.3.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2018 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 21.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Ľudovít Majerčík a podpredseda je JUDr. Adriana Konkolovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 308

2 719

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 347

3 036

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 060

723

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

727

1 079

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 156

1 094

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 601

3 449

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 628

1 060

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 518

2 770

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 095

3 697

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

682

694

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

934

855

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 027

2 377

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 426

1 275

JUDr. Mário Pivarči

sudca

517

181

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

166

39

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 308

2 719

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 347

3 036

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

407

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

551

Attila Csaba

sudca

649

1 000

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 060

723

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

525

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 771

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 452

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

604

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 795

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

727

1 079

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 156

1 094

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 601

3 449

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 628

1 060

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

433

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 762

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 518

2 770

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 095

3 697

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 201

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

46

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

135

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

682

694

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

934

855

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 027

2 377

Štefan Nagy

sudca

73

68

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 169

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

256

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 426

1 275

JUDr. Mário Pivarči

sudca

517

181

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

375

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

396

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

23

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

345

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

3 167

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

166

39

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vymoženie 4. 316 Sk s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Imrich Hlavička
  Obžalovaný – Alexander Ollé
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .