Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 47 462 pojednávaní a 72 277 rozhodnutí.

Celkovo 17. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 740€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 9. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Informačné centrum súdu: denne: od 8.00 do 11,00 hod od 12.30 do 14.30 hod. dňa 01.02.2021 od 08.00 do 10.30 hod dňa 01.04.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 23.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Podateľňa – prijímanie podaní: denne: od 8.00 do 11,00 hod od 12.30 do 15.00 hod. dňa 01.02.2021 od 08.00 do 10.30 hod dňa 01.04.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 23.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Oľga Kováčová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 842

4 006

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

4 361

4 263

Attila Csaba

sudca

649

1 037

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 422

1 222

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

237

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 843

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

1 119

1 510

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 546

1 458

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

4 183

4 455

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

2 092

1 407

JUDr. Adriana Konkolovská

sudkyňa

4 321

3 551

JUDr. Oľga Kováčová

predseda

3 407

4 392

Mgr. Ľudovít Majerčík

sudca

829

913

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 533

3 297

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 288

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

2 150

2 216

JUDr. Mário Pivarči

sudca

1 248

1 093

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

1 274

852

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

435

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 842

4 006

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

4 361

4 263

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

437

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

880

Attila Csaba

sudca

649

1 037

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 422

1 222

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

522

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

237

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 811

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 801

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 324

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 843

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

1 119

1 510

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 546

1 458

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

4 183

4 455

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

2 092

1 407

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

464

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 972

JUDr. Adriana Konkolovská

sudkyňa

4 321

3 551

JUDr. Oľga Kováčová

predseda

3 407

4 392

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 216

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

42

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

163

Mgr. Ľudovít Majerčík

sudca

829

913

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

950

1 190

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 533

3 297

Štefan Nagy

sudca

73

69

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 288

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

2 150

2 216

JUDr. Mário Pivarči

sudca

1 248

1 093

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

260

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

8

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

3 990

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

1 274

852

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

473

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

435

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 49.791 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 122.850.- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 218 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Obžalovaný – H. U.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie poručníka - NO Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Tr. čin § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Imrich Hlavička
  Obžalovaný – C. J.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Tr. čin § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Imrich Hlavička
  Obžalovaný – M. I.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .