Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 50 523 pojednávaní a 76 348 rozhodnutí.

Celkovo 17. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 740€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 9. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lena Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Informačné centrum súdu: denne od 8.00 do 11.00 hod. od 12.30 do 14.30 hod. dňa 6.4.2023 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2023 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 22.12.2023 od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 14:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
ÚRADNÉ DNI A ČAS NA STYK S VEREJNOSŤOU: Podateľňa – prijímanie podaní: denne od 8.00 do 11.15 hod. od 12.15 do 15.00 hod. dňa 6.4.2023 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2023 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 22.12.2023 od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Oľga Kováčová a podpredseda je JUDr. Imrich Hlavička.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 978

4 164

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

4 633

4 536

Attila Csaba

sudca

649

1 037

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 422

1 213

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

237

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 845

JUDr. Imrich Hlavička

podpredseda

1 288

1 680

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Dominika Hudecová

sudkyňa

88

103

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 728

1 618

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

4 294

4 588

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

2 264

1 581

JUDr. Adriana Konkolovská

sudkyňa

4 668

3 809

JUDr. Oľga Kováčová

predseda

3 482

4 464

Mgr. Ľudovít Majerčík

sudca

947

999

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 748

3 494

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 289

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

2 303

2 374

JUDr. Mário Pivarči

sudca

1 417

1 340

Mgr. Monika Pivarčiová

sudkyňa

0

19

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

1 609

1 097

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

440

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 978

4 164

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

4 633

4 536

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

434

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

895

Attila Csaba

sudca

649

1 037

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 422

1 213

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

521

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

237

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 797

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 835

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 351

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 845

JUDr. Imrich Hlavička

podpredseda

1 288

1 680

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Dominika Hudecová

sudkyňa

88

103

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 728

1 618

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

4 294

4 588

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

2 264

1 581

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

464

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

2 077

JUDr. Adriana Konkolovská

sudkyňa

4 668

3 809

JUDr. Oľga Kováčová

predseda

3 482

4 464

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 216

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

42

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

163

Mgr. Ľudovít Majerčík

sudca

947

999

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

950

1 196

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 748

3 494

Štefan Nagy

sudca

73

69

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 289

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

2 303

2 374

JUDr. Mário Pivarči

sudca

1 417

1 340

Mgr. Monika Pivarčiová

sudkyňa

0

19

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

260

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

8

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

355

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

4 234

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

1 609

1 097

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

476

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

440

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Tr. čin § 213 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Imrich Hlavička
  Obžalovaný – Q. L.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19419,04 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie rodičovskej dohody… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva-výchova Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Tr. čin § 213 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Imrich Hlavička
  Obžalovaný – O. X.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .