Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 43 339 pojednávaní a 64 229 rozhodnutí.

Celkovo 17. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 740€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 9. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Informačné centrum súdu: denne: od 8.00 do 11,00 hod od 12.30 do 14.30 hod. dňa 01.02.2021 od 08.00 do 10.30 hod dňa 01.04.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 23.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Podateľňa – prijímanie podaní: denne: od 8.00 do 11,00 hod od 12.30 do 15.00 hod. dňa 01.02.2021 od 08.00 do 10.30 hod dňa 01.04.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 23.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2021 od 08.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Ľudovít Majerčík a podpredseda je JUDr. Adriana Konkolovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 605

3 407

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 897

3 704

Attila Csaba

sudca

649

1 036

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 402

1 227

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

199

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 839

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

958

1 335

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 374

1 315

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 924

4 177

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 860

1 283

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 837

3 305

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 218

4 125

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

751

847

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 298

2 855

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 276

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 878

1 814

JUDr. Mário Pivarči

sudca

934

608

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

430

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

758

553

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

36

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 605

3 407

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 897

3 704

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

440

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

658

Attila Csaba

sudca

649

1 036

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 402

1 227

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

526

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

436

199

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 835

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 660

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 042

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 839

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

958

1 335

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 374

1 315

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 924

4 177

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 860

1 283

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

462

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 840

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 837

3 305

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 218

4 125

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 216

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

44

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

164

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

751

847

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

950

1 171

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 298

2 855

Štefan Nagy

sudca

73

68

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 276

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

260

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 878

1 814

JUDr. Mário Pivarči

sudca

934

608

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

405

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

430

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

9

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

3 687

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

758

553

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie platobného rozkazu o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 123,72 € s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie rozh. vo veci plnenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 26.369,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 405,42 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 95.010,78 USD s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 418,68 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6461.28 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .