Mestský súd Košice Štúrova 29, 041 60 Košice I

At the court there are 105 judges working.

For the court we register 103,342 hearings and 117,777 judgements.

Overall 3rd at least fined court out of 5 Municipal Courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 209,279€

Adresa

Mestský súd Košice
Štúrova 29
041 60 Košice I
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
trestnoprávny úsek: infocentrumMSKE_T@justice.sk, 055/88 71200 občianskoprávny úsek: infocentrumMSKE_C@justice.sk, 055/88 72200 rodinnoprávny, exekučný a dedičský úsek: infocentrumMSKE_P_D_Er@justice.sk 055/88 75200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný register Pracovisko : ul.Tichá 19,21 Informačné centrum: Pevná sieť: 055/88 71942- obchodný úsek Pevná sieť: 055/88 71947-obchodný register a zbierka listín Podateľňa obchodného registra: Pevná sieť: 0558871945.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

110

0

JUDr. Zuzana Andrejčáková

sudkyňa

137

47

JUDr. Pavol Barabas

sudca

840

455

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

67

0

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

114

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

107

0

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

79

0

JUDr. Lenka Bowker

sudca

2 314

1 581

Mgr. Boris Brondoš

sudca

0

0

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

114

0

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

3 507

2 575

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

119

0

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Dosedla

sudca

48

0

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 210

706

Mgr. Karol Fiľ

sudca

91

0

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

121

0

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

1 138

3 136

JUDr. Branislav Gazdag

podpredseda

466

1 730

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

196

0

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

5

0

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

100

0

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

201

440

Mgr. Marcela Grancová

sudkyňa

33

0

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

240

714

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 479

2 910

Mgr. Jozef Hajdu

sudca

148

107

JUDr. Eva Halková

sudkyňa

79

0

JUDr. Margaréta Hlaváčková

sudkyňa

736

10

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

58

0

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

112

0

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

72

0

JUDr. Tomáš Kališka

sudca

47

0

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

47

0

Mgr. Zuzana Keresztényi

sudca

313

215

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

454

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 562

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

79

0

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

53

0

JUDr. Peter Kubej

sudca

112

0

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

3 073

1 735

Mgr. Nicola Kuzmiaková

podpredseda

0

0

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

44

1 151

JUDr. Ján Lokša

sudca

130

0

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

394

484

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

899

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

124

0

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

371

108

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

101

0

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 798

2 019

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 763

2 318

ThDr. JUDr. Peter Melichárek

sudca

125

142

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

3 071

980

JUDr. Zuzana Mikulová

sudkyňa

47

0

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 164

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

2 246

976

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

131

0

JUDr. Peter Mén

sudca

124

0

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

777

449

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

791

463

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

14

17

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

61

0

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

127

0

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Pačuta

sudca

989

281

JUDr. Adrián Pažúr

sudca

19

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

104

0

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

73

0

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

498

404

JUDr. Dominika Polivková

sudkyňa

62

6

JUDr. Michal Polák

sudca

83

0

JUDr. Daniela Poprocká

sudca

121

0

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 960

995

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

1 205

2 669

JUDr. Lenka Protznerová

sudkyňa

1 055

1 009

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

86

0

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

65

0

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

134

0

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

83

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

104

0

JUDr. Jaroslav Skyba

sudca

48

0

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 827

2 383

Mgr. Iveta Sonderlichová

sudkyňa

83

0

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

11

0

JUDr. Zsolt Suver

sudca

77

7

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

4 184

3 367

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

48

0

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

226

0

JUDr. Pavel Varga

sudca

3 092

4 285

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

1 003

2 816

JUDr. Ľuboš Vereš

podpredseda

3 769

1 344

JUDr. Sandra Veľká

sudca

3 192

2 145

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

151

0

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

3 417

5 248

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 374

2 014

JUDr. Miron Čiževský

sudca

769

5 667

JUDr. Monika Šabľová

sudkyňa

40

0

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

1 105

568

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

56

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 764

1 751

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

110

0

JUDr. Zuzana Andrejčáková

sudkyňa

137

47

JUDr. Martin Baločko

sudca

2 535

1 311

JUDr. Pavol Barabas

sudca

840

455

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

67

0

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

114

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

107

0

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

79

0

JUDr. Lenka Bowker

sudca

2 314

1 581

JUDr. Boris Brondoš

sudca

1 839

1 666

JUDr. Ladislav Bujňák

sudca

2 244

816

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

114

0

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

3 507

2 575

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

119

0

Dagmar Dominiková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Dosedla

sudca

48

0

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 210

706

JUDr. Viliam Džurbala

pravdepodobne VSÚ

0

266

Mgr. Karol Fiľ

sudca

91

0

JUDr. Isabel Fulková

pravdepodobne VSÚ

0

161

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

121

0

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

1 138

3 136

JUDr. Branislav Gazdag

podpredseda

466

1 730

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

196

0

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

5

0

JUDr. Janka Gdovinová

pravdepodobne VSÚ

0

681

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

100

0

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

201

440

Mgr. Marcela Grancová

sudkyňa

33

0

Mgr. Miloš Greguš

sudca

2 057

2 138

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

240

714

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 479

2 910

Mgr. Jozef Hajdu

sudca

148

107

JUDr. Eva Halková

sudkyňa

79

0

JUDr. Július Handlovský

pravdepodobne VSÚ

0

113

Mgr. Bibiána Haragová

pravdepodobne VSÚ

0

2 497

Mgr. Natália Hintošová

pravdepodobne VSÚ

0

41

Irena Hičáková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

58

0

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

112

0

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

72

0

JUDr. Milan Husťák

sudca

1 931

634

Mgr. Zuzana Javorová

pravdepodobne VSÚ

0

619

Mgr. Štefan Juhás

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Janka Kadlecová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Tomáš Kališka

sudca

47

0

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

47

0

Mgr. Zuzana Keresztényi

sudca

313

215

Bc. Klára Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

454

Mgr. Andrea Kmeťová

pravdepodobne VSÚ

0

751

JUDr. Juraj Komár

neznámy pracovník

0

133

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 562

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

79

0

Mgr. Viera Kováčová

sudkyňa

0

0

Ing. Slávka Kočanová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

53

0

JUDr. Matúš Králik

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Peter Kubej

sudca

112

0

Mgr. Ivana Kucharčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

3 073

1 735

JUDr. Iveta Kukurová

pravdepodobne VSÚ

0

250

JUDr. Martin Kurečko

neznámy pracovník

0

19

Mgr. Nicola Kuzmiaková

podpredseda

0

0

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

44

1 151

Mgr. Martin Lechman

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Michal Leščinský

pravdepodobne VSÚ

0

261

JUDr. Simona Lisá

neznámy pracovník

0

222

JUDr. Ján Lokša

sudca

130

0

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

394

484

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

899

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

124

0

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

371

108

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

101

0

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 798

2 019

Mgr. Roman Maščák

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 763

2 318

ThDr. JUDr. Peter Melichárek

sudca

125

142

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

0

1

Mgr. Ľubomír Mihal

pravdepodobne VSÚ

0

40

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

3 071

980

JUDr. Jana Miklušová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zuzana Mikulová

sudkyňa

47

0

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 164

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

2 246

976

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

131

0

Mgr. Milica Mišlejová

pravdepodobne VSÚ

0

586

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

1 711

1 032

JUDr. Peter Mén

sudca

124

0

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

777

449

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

791

463

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

14

17

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

61

0

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

127

0

Gizela Pavelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Tatiana Pavlovová

pravdepodobne VSÚ

0

899

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Pačinová

sudkyňa

0

1

JUDr. Michal Pačuta

sudca

989

281

JUDr. Adrián Pažúr

sudca

19

0

Mgr. Daniel Petričko

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

104

0

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

73

0

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

498

404

JUDr. Dominika Polivková

sudkyňa

62

6

JUDr. Michal Polák

sudca

83

0

JUDr. Daniela Poprocká

sudca

121

0

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 960

995

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

1 205

2 669

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

86

0

JUDr. Andrej Radomský

neznámy pracovník

0

4

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

1 957

1 592

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

65

0

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

134

0

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

83

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

104

0

JUDr. Jaroslav Skyba

sudca

48

0

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 827

2 383

Mgr. Iveta Sonderlichová

sudkyňa

83

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

2 662

2 399

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

11

0

JUDr. Zsolt Suver

sudca

77

7

JUDr. Martina Svobodová

pravdepodobne VSÚ

0

208

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

4 184

3 367

JUDr. Sandra Mrukviová Tomiová

pravdepodobne VSÚ

0

1 491

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

48

0

JUDr. Július Tóth

sudca

1 882

4 056

Mgr. Bc. Lucián Török

pravdepodobne VSÚ

0

278

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

226

0

JUDr. Petra Valuchová

pravdepodobne VSÚ

0

656

JUDr. Pavel Varga

sudca

3 092

4 285

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Drahoslava Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

1 003

2 816

JUDr. Ľuboš Vereš

podpredseda

3 769

1 344

JUDr. Sandra Veľká

sudca

3 192

2 145

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

151

0

JUDr. Isabel Zamalloa

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

3 417

5 248

JUDr. Matej Čintala

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 374

2 014

JUDr. Miron Čiževský

sudca

769

5 667

JUDr. Monika Šabľová

sudkyňa

40

0

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Andrea Škapincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

1 105

568

JUDr. Petra Štefanko

neznámy pracovník

0

594

JUDr. Natália Štrkolcová

neznáma pracovníčka

0

83

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

56

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

199

436

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 764

1 751

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.998,22 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, splnenie si povinnosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.998,22 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody bolestného a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 080,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie - žaloba… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 33000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .