Okresný súd Košice I Štúrova 29, 041 60 Košice I

At the court there are 49 judges working.

For the court we register 92,535 hearings and 114,105 judgements.

Overall 5th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 209,279€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 13.9 months
 • Average duration for year 2012 is 12.7 months
 • Average duration for year 2011 is 15.5 months
 • Average duration for year 2010 is 20.2 months

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 16 months
 • Average duration for year 2012 is 15.4 months
 • Average duration for year 2011 is 15.6 months
 • Average duration for year 2010 is 24.8 months

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 15 months
 • Average duration for year 2012 is 12.4 months
 • Average duration for year 2011 is 13.4 months
 • Average duration for year 2010 is 14.2 months

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 5.9 months
 • Average duration for year 2010 is 7.5 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 60 Košice I
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný register Pracovisko : ul.Tichá 19,21 Informačné centrum: Pevná sieť: 055/88 71942- obchodný úsek Pevná sieť: 055/88 71947-obchodný register a zbierka listín Podateľňa obchodného registra: Pevná sieť: 0558871945.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Lacko a podpredseda je JUDr. Branislav Gazdag.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Bowker

sudca

2 119

1 461

Mgr. Boris Brondoš

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

3 318

2 496

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 164

706

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

1 022

2 880

JUDr. Branislav Gazdag

podpredseda

466

1 645

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

238

713

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 330

2 770

Mgr. Jozef Hajdu

sudca

0

0

JUDr. Margaréta Hlaváčková

sudkyňa

736

10

Mgr. Zuzana Keresztényi

sudca

202

149

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

454

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 562

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

2 841

1 675

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

43

1 082

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

230

434

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

900

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

141

64

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 633

1 953

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 494

2 260

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

2 772

925

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 165

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

2 149

964

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

569

364

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

701

463

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

12

17

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Pačuta

sudca

627

210

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

469

400

JUDr. Dominika Polivková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 576

961

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

1 108

2 563

JUDr. Lenka Protznerová

sudkyňa

1 055

1 009

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 594

2 306

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

3 901

3 301

JUDr. Pavel Varga

sudca

2 871

4 070

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

978

2 777

JUDr. Ľuboš Vereš

sudca

3 459

1 284

JUDr. Sandra Veľká

sudca

3 031

2 078

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

3 237

4 969

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 316

2 020

JUDr. Miron Čiževský

sudca

649

5 542

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

930

495

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

55

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 763

1 747

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Baločko

sudca

2 483

1 304

JUDr. Lenka Bowker

sudca

2 119

1 461

JUDr. Boris Brondoš

sudca

1 795

1 660

JUDr. Ladislav Bujňák

sudca

2 244

814

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

3 318

2 496

Dagmar Dominiková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 164

706

JUDr. Viliam Džurbala

pravdepodobne VSÚ

0

264

JUDr. Isabel Fulková

pravdepodobne VSÚ

0

161

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

1 022

2 880

JUDr. Branislav Gazdag

podpredseda

466

1 645

JUDr. Janka Gdovinová

pravdepodobne VSÚ

0

681

JUDr. Soňa Glezgo

neznámy pracovník

0

440

Mgr. Miloš Greguš

sudca

2 049

2 136

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

238

713

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 330

2 770

Mgr. Jozef Hajdu

sudca

0

0

JUDr. Július Handlovský

pravdepodobne VSÚ

0

113

Mgr. Bibiána Haragová

pravdepodobne VSÚ

0

2 474

Mgr. Natália Hintošová

pravdepodobne VSÚ

0

41

Irena Hičáková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Milan Husťák

sudca

1 930

633

Mgr. Zuzana Javorová

pravdepodobne VSÚ

0

619

Mgr. Štefan Juhás

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Janka Kadlecová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Zuzana Keresztényi

sudca

202

149

Bc. Klára Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

454

Mgr. Andrea Kmeťová

pravdepodobne VSÚ

0

751

JUDr. Juraj Komár

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 562

Ing. Slávka Kočanová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Králik

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Ivana Kucharčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

2 841

1 675

JUDr. Iveta Kukurová

pravdepodobne VSÚ

0

250

JUDr. Martin Kurečko

neznámy pracovník

0

19

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

43

1 082

Mgr. Martin Lechman

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Michal Leščinský

pravdepodobne VSÚ

0

261

JUDr. Simona Lisá

neznámy pracovník

0

222

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

230

434

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

900

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

141

64

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 633

1 953

Mgr. Roman Maščák

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 494

2 260

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

0

1

Mgr. Ľubomír Mihal

pravdepodobne VSÚ

0

40

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

2 772

925

JUDr. Jana Miklušová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 165

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

2 149

964

Mgr. Milica Mišlejová

pravdepodobne VSÚ

0

595

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

1 658

1 018

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

569

364

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

701

463

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

12

17

Gizela Pavelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Tatiana Pavlovová

pravdepodobne VSÚ

0

828

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Pačinová

sudkyňa

0

1

JUDr. Michal Pačuta

sudca

627

210

Mgr. Daniel Petričko

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

469

400

JUDr. Dominika Polivková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 576

961

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

1 108

2 563

JUDr. Andrej Radomský

neznámy pracovník

0

4

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

1 953

1 592

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 594

2 306

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

2 674

2 399

JUDr. Martina Svobodová

pravdepodobne VSÚ

0

208

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

3 901

3 301

JUDr. Sandra Mrukviová Tomiová

pravdepodobne VSÚ

0

1 454

JUDr. Július Tóth

sudca

1 867

4 042

Mgr. Bc. Lucián Török

pravdepodobne VSÚ

0

280

JUDr. Petra Valuchová

pravdepodobne VSÚ

0

656

JUDr. Pavel Varga

sudca

2 871

4 070

JUDr. Drahoslava Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

978

2 777

JUDr. Ľuboš Vereš

sudca

3 459

1 284

JUDr. Sandra Veľká

sudca

3 031

2 078

JUDr. Isabel Zamalloa

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

3 237

4 969

JUDr. Matej Čintala

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 316

2 020

JUDr. Miron Čiževský

sudca

649

5 542

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Andrea Škapincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

930

495

JUDr. Petra Štefanko

neznámy pracovník

0

594

JUDr. Natália Štrkolcová

neznáma pracovníčka

0

83

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

55

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

114

436

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 763

1 747

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vojenské trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena +… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti uzn.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 320.659,29 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .