Okresný súd Košice I Štúrova 29, 041 60 Košice I

Na súde pracuje 48 sudcov.

Pre súd evidujeme 89 549 pojednávaní a 109 602 rozhodnutí.

Celkovo 5. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 209 279€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,2 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 24,8 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,2 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 60 Košice I
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný register Pracovisko : ul.Tichá 19,21 Informačné centrum: Pevná sieť: 055/88 71942- obchodný úsek Pevná sieť: 055/88 71947-obchodný register a zbierka listín Podateľňa obchodného registra: Pevná sieť: 0558871945.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Lacko a podpredseda je JUDr. Branislav Gazdag.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Baločko

sudca

2 476

1 277

JUDr. Lenka Bowker

sudca

1 950

1 365

Mgr. Boris Brondoš

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

3 174

2 394

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 164

703

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

973

2 598

JUDr. Branislav Gazdag

podpredseda

466

1 571

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

236

713

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 251

2 647

JUDr. Margaréta Hlaváčková

sudkyňa

736

12

Mgr. Zuzana Keresztényi

sudca

112

97

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

451

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 561

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

2 744

1 628

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

43

1 038

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

211

421

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

904

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

2

8

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 522

1 877

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 374

2 200

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

2 611

867

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 165

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

2 034

861

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

450

280

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

701

464

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

12

16

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Pačuta

sudca

466

148

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

469

397

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 392

823

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

1 038

2 403

JUDr. Lenka Protznerová

sudkyňa

1 055

1 009

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 439

2 206

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

3 740

3 211

JUDr. Pavel Varga

sudca

2 783

3 773

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

885

2 671

JUDr. Ľuboš Vereš

sudca

3 312

1 224

JUDr. Sandra Veľká

sudca

2 925

2 007

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

3 107

4 634

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 316

2 026

JUDr. Miron Čiževský

sudca

578

5 317

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

825

408

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

55

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 763

1 698

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Baločko

sudca

2 476

1 277

JUDr. Lenka Bowker

sudca

1 950

1 365

JUDr. Boris Brondoš

sudca

1 795

1 655

JUDr. Ladislav Bujňák

sudca

2 244

810

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

3 174

2 394

Dagmar Dominiková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 164

703

JUDr. Viliam Džurbala

pravdepodobne VSÚ

0

264

JUDr. Isabel Fulková

pravdepodobne VSÚ

0

161

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

973

2 598

JUDr. Branislav Gazdag

podpredseda

466

1 571

JUDr. Janka Gdovinová

pravdepodobne VSÚ

0

681

JUDr. Soňa Glezgo

neznámy pracovník

0

440

Mgr. Miloš Greguš

sudca

2 049

2 135

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

236

713

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 251

2 647

JUDr. Július Handlovský

pravdepodobne VSÚ

0

113

Mgr. Bibiána Haragová

pravdepodobne VSÚ

0

2 414

Mgr. Natália Hintošová

pravdepodobne VSÚ

0

41

Irena Hičáková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Milan Husťák

sudca

1 930

632

Mgr. Zuzana Javorová

pravdepodobne VSÚ

0

619

Mgr. Štefan Juhás

pravdepodobne VSÚ

0

222

JUDr. Janka Kadlecová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Zuzana Keresztényi

sudca

112

97

Bc. Klára Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

451

Mgr. Andrea Kmeťová

pravdepodobne VSÚ

0

751

JUDr. Juraj Komár

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 561

Ing. Slávka Kočanová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Králik

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Ivana Kucharčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

2 744

1 628

JUDr. Iveta Kukurová

pravdepodobne VSÚ

0

249

JUDr. Martin Kurečko

neznámy pracovník

0

19

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

43

1 038

Mgr. Martin Lechman

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Michal Leščinský

pravdepodobne VSÚ

0

261

JUDr. Simona Lisá

neznámy pracovník

0

222

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

211

421

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

904

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

2

8

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 522

1 877

Mgr. Roman Maščák

pravdepodobne VSÚ

0

298

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 374

2 200

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

0

1

Mgr. Ľubomír Mihal

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

2 611

867

JUDr. Jana Miklušová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 165

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

2 034

861

Mgr. Milica Mišlejová

pravdepodobne VSÚ

0

606

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

1 658

982

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

450

280

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

701

464

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

12

16

Gizela Pavelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Tatiana Pavlovová

pravdepodobne VSÚ

0

747

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Pačinová

sudkyňa

0

1

JUDr. Michal Pačuta

sudca

466

148

Mgr. Daniel Petričko

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

469

397

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 392

823

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

1 038

2 403

JUDr. Andrej Radomský

neznámy pracovník

0

4

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

1 953

1 591

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 439

2 206

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

2 674

2 396

JUDr. Martina Svobodová

pravdepodobne VSÚ

0

208

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

3 740

3 211

JUDr. Sandra Mrukviová Tomiová

pravdepodobne VSÚ

0

1 387

JUDr. Július Tóth

sudca

1 867

4 036

Mgr. Bc. Lucián Török

pravdepodobne VSÚ

0

283

JUDr. Petra Valuchová

pravdepodobne VSÚ

0

656

JUDr. Pavel Varga

sudca

2 783

3 773

JUDr. Drahoslava Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

885

2 671

JUDr. Ľuboš Vereš

sudca

3 312

1 224

JUDr. Sandra Veľká

sudca

2 925

2 007

JUDr. Isabel Zamalloa

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

3 107

4 634

JUDr. Matej Čintala

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 316

2 026

JUDr. Miron Čiževský

sudca

578

5 317

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Andrea Škapincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

825

408

JUDr. Petra Štefanko

neznámy pracovník

0

594

JUDr. Natália Štrkolcová

neznáma pracovníčka

0

83

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

55

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

114

434

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 763

1 698

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.562,98 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti uzn.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.664,42 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 163,20 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3425,47 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 308,09 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, porušenie práv na ochranu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .