Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

At the court there are 54 judges working.

For the court we register 87,583 hearings and 140,961 judgements.

Overall 7th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 176,054€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 18th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.9 months
 • Average duration for year 2012 is 11.6 months
 • Average duration for year 2011 is 11.7 months
 • Average duration for year 2010 is 18 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 13.7 months
 • Average duration for year 2012 is 14.1 months
 • Average duration for year 2011 is 12.9 months
 • Average duration for year 2010 is 19.4 months

Overall 3rd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.2 months
 • Average duration for year 2012 is 9.7 months
 • Average duration for year 2011 is 11.9 months
 • Average duration for year 2010 is 11 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 4.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 6.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

387

5 956

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

641

436

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

675

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 965

1 111

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

3 442

2 527

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 581

3 241

Mgr. Karol Fiľ

sudca

537

289

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

504

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

516

603

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 985

1 673

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

579

477

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

2 213

1 267

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 643

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

402

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

806

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

3 055

2 061

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 811

2 649

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 614

818

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 070

JUDr. Ján Lokša

sudca

3 086

1 367

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

498

491

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

932

689

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

4 228

958

JUDr. Zuzana Mikulová

sudkyňa

109

135

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

30

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

3 122

1 938

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 616

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

3 044

2 421

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

1 281

407

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

330

197

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 628

3 831

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

2 342

1 794

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 969

1 400

JUDr. Michal Polák

sudca

2 498

863

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

2 102

3 986

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

2 379

2 231

JUDr. Jaroslav Skyba

sudca

59

144

JUDr. Juraj Skyba

sudca

0

0

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

516

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

867

387

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 670

445

JUDr. František Čisovský

sudca

2 130

8 128

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

387

5 956

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

641

436

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

675

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 965

1 111

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

696

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

3 442

2 527

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 581

3 241

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

523

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

5 128

Mgr. Karol Fiľ

sudca

537

289

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

504

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 229

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

516

603

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 985

1 673

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 374

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

674

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 613

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

579

477

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 823

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

2 263

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 643

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

119

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

402

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 699

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

806

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

3 055

2 061

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 811

2 649

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

5 291

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 614

818

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

213

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 070

JUDr. Ján Lokša

sudca

3 086

1 367

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

498

491

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

932

689

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

878

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

4 228

958

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

315

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 390

JUDr. Zuzana Mikulová

sudkyňa

109

135

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

30

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 572

1 981

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

3 122

1 938

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 616

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

3 044

2 421

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

125

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

1 281

407

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 838

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

330

197

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

2 342

1 794

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 969

1 400

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

225

JUDr. Michal Polák

sudca

2 498

863

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

2 102

3 986

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 082

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

2 379

2 231

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

335

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

83

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

54

JUDr. Jaroslav Skyba

sudca

59

144

JUDr. Juraj Skyba

sudca

0

0

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

404

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

487

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

516

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

867

387

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 670

445

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

326

182

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

696

JUDr. František Čisovský

sudca

2 130

8 128

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 376

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie bez odôvodnenia
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie bez odôvodnenia
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie bez odôvodnenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, na ochranu vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o 3.307,18 € Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 100.000 € Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4112,86 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 057,05 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť závetu a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 27 913,48 € s príslušenstvom´ Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7698,48 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .