Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

At the court there are 53 judges working.

For the court we register 76,160 hearings and 120,487 judgements.

Overall 7th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 176,054€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 18th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.9 months
 • Average duration for year 2012 is 11.6 months
 • Average duration for year 2011 is 11.7 months
 • Average duration for year 2010 is 18 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 13.7 months
 • Average duration for year 2012 is 14.1 months
 • Average duration for year 2011 is 12.9 months
 • Average duration for year 2010 is 19.4 months

Overall 3rd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.2 months
 • Average duration for year 2012 is 9.7 months
 • Average duration for year 2011 is 11.9 months
 • Average duration for year 2010 is 11 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 4.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 6.6 months

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

195

3 846

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

262

218

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

675

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 965

1 208

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

3 002

1 900

JUDr. František Čisovský

sudca

1 912

6 728

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 186

3 024

Mgr. Karol Fiľ

sudca

112

1

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

494

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

431

498

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 470

1 176

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

362

265

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

1 704

1 044

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 637

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 067

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

402

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 536

2 473

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

805

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 682

1 435

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 207

778

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 716

1 202

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

96

82

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

729

532

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 572

1 886

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 725

1 729

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

3 805

834

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

31

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 566

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 760

2 240

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

682

346

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

290

184

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 520

3 371

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 959

1 589

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 657

1 083

JUDr. Michal Polák

sudca

2 098

694

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 870

2 683

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 998

1 763

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

589

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

266

145

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 191

325

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

112

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

195

3 846

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

262

218

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

675

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 965

1 208

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

719

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

3 002

1 900

JUDr. František Čisovský

sudca

1 912

6 728

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 371

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 186

3 024

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

523

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

5 131

Mgr. Karol Fiľ

sudca

112

1

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

494

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 228

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

431

498

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 369

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 470

1 176

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

674

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 613

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

362

265

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 817

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 375

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 637

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 067

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

119

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

402

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 685

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 536

2 473

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

805

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 682

1 435

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

4 382

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 207

778

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

211

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 716

1 202

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

96

82

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

729

532

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

728

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 572

1 886

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 725

1 729

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

3 805

834

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

315

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 381

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

31

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 566

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 760

2 240

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

152

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

682

346

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 529

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

290

184

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 959

1 589

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 657

1 083

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

2 098

694

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

225

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 870

2 683

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 077

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 998

1 763

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

335

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

82

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

74

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

404

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

533

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

589

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

266

145

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 191

325

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

326

83

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

694

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 23/2016 - § 277… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Soňa Mihaľáková
  Obžalovaný – C. F.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie dieťaťa do opatery… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 788,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, predbežné… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti listiny… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13.575,14 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .