Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

Na súde pracuje 54 sudcov.

Pre súd evidujeme 71 446 pojednávaní a 107 100 rozhodnutí.

Celkovo 7. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 176 054€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,4 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,6 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

159

1 250

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

40

37

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 680

1 028

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 634

1 523

JUDr. František Čisovský

sudca

1 838

3 595

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 045

2 763

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

371

469

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 058

811

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

156

250

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

1 400

839

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 293

2 275

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

859

757

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 458

1 293

JUDr. Peter Kubej

sudca

915

669

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 453

1 056

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

524

333

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 405

1 746

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 500

1 444

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

3 438

721

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

45

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 524

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 563

1 981

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

447

228

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

279

165

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 366

2 836

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 748

1 399

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 423

950

JUDr. Michal Polák

sudca

1 855

607

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 776

2 247

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 650

1 357

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

23

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 731

611

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

867

271

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

250

3

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

125

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

159

1 250

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

40

37

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

652

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 680

1 028

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

703

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 634

1 523

JUDr. František Čisovský

sudca

1 838

3 595

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 355

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 045

2 763

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

517

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

4 887

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

469

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 171

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

371

469

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 329

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 058

811

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

671

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 568

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

156

250

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 785

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 125

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 598

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 062

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

119

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

394

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 646

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 293

2 275

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

859

757

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 458

1 293

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

3 665

JUDr. Peter Kubej

sudca

915

669

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

197

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 453

1 056

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

524

333

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

554

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 405

1 746

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 500

1 444

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

3 438

721

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

295

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 338

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

45

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 154

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 524

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 563

1 981

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

149

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

447

228

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 454

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

279

165

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 748

1 399

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 423

950

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

1 855

607

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

221

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 776

2 247

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 048

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 650

1 357

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

333

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

79

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

23

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

393

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

533

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 731

611

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

867

271

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

250

3

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

675

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 108.625,32 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 223 143,60 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva k obchodnému… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 70 349,24 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 436 625,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie vecí z úschovy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o odstránenie vád diela Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 19 043,92 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 40 113,5 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 54 253,92 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .