Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 64 060 pojednávaní a 102 401 rozhodnutí.

Celkovo 7. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 176 054€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,4 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0558 870 111, 0558 870 112
Fax:
+421557269520

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:
055/7 269 208, 0905 532 609

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 872 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 872 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

92

751

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 516

971

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 396

1 440

JUDr. František Čisovský

sudca

1 769

2 683

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 953

2 922

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

346

476

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

804

630

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

276

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

1 200

765

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 809

1 631

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 126

2 434

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

829

790

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 339

1 111

JUDr. Peter Kubej

sudca

741

583

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 279

1 073

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

400

236

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 264

1 727

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 384

1 426

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

3 138

657

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

156

44

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 238

1 469

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 433

1 905

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

298

118

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

272

174

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 408

3 016

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 652

1 373

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 307

984

JUDr. Michal Polák

sudca

1 703

603

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 682

2 419

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 398

1 237

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 516

552

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

604

241

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

128

1

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

3

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

148

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

92

751

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

689

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 516

971

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

848

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 396

1 440

JUDr. František Čisovský

sudca

1 769

2 683

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 596

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 953

2 922

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

528

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

4 810

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

486

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 274

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

346

476

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 428

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

804

630

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

683

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 688

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

276

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 898

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 189

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 809

1 631

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 167

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

120

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

415

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 789

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 126

2 434

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

829

790

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

38

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 339

1 111

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

3 432

JUDr. Peter Kubej

sudca

741

583

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

218

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 279

1 073

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

400

236

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

512

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 264

1 727

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 384

1 426

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

3 138

657

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

316

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 484

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

156

44

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 196

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 238

1 469

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 433

1 905

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

161

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

298

118

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 654

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

272

174

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 652

1 373

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 307

984

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

1 703

603

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

239

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 682

2 419

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 248

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 398

1 237

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

340

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

85

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

77

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

438

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

556

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 516

552

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

604

241

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

128

1

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

712

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.301,79 € s príslušenstvo Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 31.000 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.511,12 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 952,05 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 18 109,94 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 31.000 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 025,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 103,25 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 284,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 025,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .