Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 120 pojednávaní a 79 997 rozhodnutí.

Celkovo 7. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 176 054€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,4 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0558 870 111, 0558 870 112
Fax:
+421557269520

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Marcela Gálová
Tel. číslo:
055/7 269 208, 0905 532 609

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 872 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 872 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

1 849

673

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

1 505

1 088

JUDr. František Čisovský

sudca

1 469

1 384

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 587

2 602

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

278

423

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 772

1 203

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

74

18

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

218

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

589

392

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 506

1 355

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 507

1 560

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

1 733

2 068

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

738

722

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

1 910

873

JUDr. Peter Kubej

sudca

231

272

JUDr. Ján Lokša

sudca

1 669

633

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

1 840

1 424

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

1 918

1 152

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

2 250

330

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 495

1 303

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

1 762

1 139

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 022

1 758

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

0

0

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

209

124

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 043

1 802

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 295

1 123

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

1 834

792

JUDr. Michal Polák

sudca

1 001

373

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 332

1 197

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

463

343

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

25

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

1 677

251

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

29

11

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

0

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

193

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

681

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

1 849

673

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

949

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

1 505

1 088

JUDr. František Čisovský

sudca

1 469

1 384

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 511

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 587

2 602

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

529

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

4 222

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

466

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 265

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

278

423

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 772

1 203

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

74

18

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

685

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 664

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

218

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 856

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 180

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 506

1 355

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 166

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

120

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

406

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 507

1 560

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

1 733

2 068

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

738

722

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

38

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

1 910

873

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

2 312

JUDr. Peter Kubej

sudca

231

272

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

218

JUDr. Ján Lokša

sudca

1 669

633

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

132

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

1 840

1 424

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

1 918

1 152

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

2 250

330

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

316

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 495

1 303

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 195

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

1 762

1 139

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 022

1 758

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

223

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

0

0

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 575

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

209

124

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 295

1 123

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

1 834

792

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

1 001

373

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

238

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 332

1 197

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 206

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

463

343

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

340

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

112

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

25

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

432

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

578

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

1 677

251

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

29

11

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

709

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.059,54 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 939,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 888,27 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 166,27 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.075,22 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 244,96 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 21.487,54 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.589,65 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 875 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 643,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .