Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 94 948 pojednávaní a 153 869 rozhodnutí.

Celkovo 7. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 176 054€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,4 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

676

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 965

881

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

504

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 645

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

403

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

806

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 080

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

4 387

1 071

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

30

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 624

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 628

3 884

JUDr. Juraj Skyba

sudca

0

0

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

367

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

502

6 822

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

839

673

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

676

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 965

881

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

684

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

3 776

2 922

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

84

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 799

3 419

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

523

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

5 125

Mgr. Karol Fiľ

sudca

852

501

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

504

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 231

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

540

626

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

20

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

2 311

2 019

Mgr. Marcela Grancová

sudkyňa

8

15

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 375

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

674

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 614

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

801

555

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

2 443

1 432

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 823

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

2 754

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 645

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

119

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

403

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 700

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

806

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

3 225

2 453

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

3 005

2 758

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

5 955

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 922

899

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

213

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 080

JUDr. Ján Lokša

sudca

3 331

1 501

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

758

834

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

1 066

783

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

942

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

4 387

1 071

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

315

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 391

JUDr. Zuzana Mikulová

sudkyňa

207

283

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

30

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 572

1 985

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

3 356

2 177

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 624

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

3 208

2 516

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

112

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

1 732

628

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

3 005

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

354

208

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

2 574

2 061

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

3 115

1 691

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

225

JUDr. Michal Polák

sudca

2 781

980

JUDr. Daniela Poprocká

sudca

224

434

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

2 213

4 335

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 085

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

2 585

2 555

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

335

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

52

JUDr. Jaroslav Skyba

sudca

187

282

JUDr. Juraj Skyba

sudca

0

0

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

404

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

476

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

367

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

1 353

760

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

2 098

630

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

326

187

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

696

JUDr. František Čisovský

sudca

2 225

8 652

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 377

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Tomáš Paranič
  Obžalovaný – F. H.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 180 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu dobrej povesti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie finančnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2752,63 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie hnuteľnej veci… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 300,00 EUR s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 4 630,94 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .