Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

Na súde pracuje 41 sudcov.

Pre súd evidujeme 50 532 pojednávaní a 81 709 rozhodnutí.

Celkovo 7. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 176 054€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,4 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0558 870 111, 0558 870 112
Fax:
+421557269520

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Marcela Gálová
Tel. číslo:
055/7 269 208, 0905 532 609

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 872 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 872 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

2

1

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

1 927

699

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

1 579

1 091

JUDr. František Čisovský

sudca

1 485

1 449

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 604

2 643

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

284

432

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 846

1 266

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

127

20

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

228

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

630

444

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 533

1 397

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 538

1 639

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

1 772

2 106

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

744

741

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

1 957

877

JUDr. Peter Kubej

sudca

279

306

JUDr. Ján Lokša

sudca

1 777

654

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

1 878

1 483

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

1 977

1 184

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

2 332

359

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 551

1 382

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

1 817

1 170

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 042

1 851

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

1

1

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

219

132

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 071

1 868

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 314

1 195

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

1 886

792

JUDr. Michal Polák

sudca

1 045

392

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 375

1 246

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

559

428

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

25

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

1 740

271

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

78

22

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

0

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

195

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

2

1

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

681

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

1 927

699

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

940

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

1 579

1 091

JUDr. František Čisovský

sudca

1 485

1 449

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 542

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 604

2 643

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

529

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

4 271

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

470

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 267

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

284

432

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 846

1 266

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

127

20

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

685

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 665

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

228

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 857

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 180

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 533

1 397

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 167

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

120

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

405

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 538

1 639

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

1 772

2 106

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

744

741

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

38

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

1 957

877

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

2 375

JUDr. Peter Kubej

sudca

279

306

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

218

JUDr. Ján Lokša

sudca

1 777

654

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

151

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

1 878

1 483

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

1 977

1 184

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

2 332

359

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

316

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 551

1 382

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 196

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

1 817

1 170

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 042

1 851

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

197

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

1

1

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 602

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

219

132

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 314

1 195

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

1 886

792

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

1 045

392

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

238

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 375

1 246

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 215

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

559

428

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

340

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

106

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

25

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

432

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

578

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

1 740

271

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

78

22

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

710

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 5.778,87 € Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 051,08 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 570,37 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 683,27 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 225,68 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.125,77 eur Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 12.384 USDs prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 2 549,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, na uplatnenie svojej pohľadávky na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 2 519,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .