Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

Na súde pracuje 53 sudcov.

Pre súd evidujeme 74 147 pojednávaní a 114 939 rozhodnutí.

Celkovo 7. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 176 054€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,4 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,6 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

195

2 830

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

201

89

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

674

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 909

1 139

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 908

1 780

JUDr. František Čisovský

sudca

1 863

5 383

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 167

2 919

Mgr. Karol Fiľ

sudca

66

0

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

477

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

410

490

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 345

1 072

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

305

261

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

1 615

982

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 636

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 067

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

402

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 464

2 427

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

804

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 638

1 372

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 124

730

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 657

1 143

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

36

5

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

690

480

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 572

1 860

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 643

1 665

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

3 711

805

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

37

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 564

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 681

2 213

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

601

334

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

285

182

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 475

3 075

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 908

1 588

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 580

1 025

JUDr. Michal Polák

sudca

2 040

668

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 846

2 487

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 877

1 641

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

614

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

170

73

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 121

300

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

124

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

195

2 830

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

201

89

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

674

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 909

1 139

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

719

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 908

1 780

JUDr. František Čisovský

sudca

1 863

5 383

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 370

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 167

2 919

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

524

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

5 125

Mgr. Karol Fiľ

sudca

66

0

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

477

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 228

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

410

490

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 368

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 345

1 072

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

674

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 613

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

305

261

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 815

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 265

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 636

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 067

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

119

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

402

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 684

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 464

2 427

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

804

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 638

1 372

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

4 236

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 124

730

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

211

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 657

1 143

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

36

5

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

690

480

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

706

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 572

1 860

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 643

1 665

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

3 711

805

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

315

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 379

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

37

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 564

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 681

2 213

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

153

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

601

334

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 529

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

285

182

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 908

1 588

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 580

1 025

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

2 040

668

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

225

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 846

2 487

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 075

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 877

1 641

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

335

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

82

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

77

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

24

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

403

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

537

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

614

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

170

73

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 121

300

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

326

82

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

694

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 8.564,03 € Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 19.823,82 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 25.885,77 CZK s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 208 360,48 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 325.852,45 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 46 986,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10 187,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 61 159,31 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .