Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 975 59 Banská Bystrica

Na súde pracuje 74 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 137 pojednávaní a 46 813 rozhodnutí.

Celkovo 1. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 4 049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 610

2 168

JUDr. Ján Auxt

predseda

114

4

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

331

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 954

2 753

Mgr. Ján Bednár

sudca

780

237

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

159

123

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

373

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

241

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

302

318

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

252

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 032

822

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

614

1 007

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 117

1 835

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

129

65

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

174

81

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

157

409

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

22

167

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

383

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

256

1 396

Štefan Huljak

sudca

0

161

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

218

344

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

164

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

937

871

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 326

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

214

896

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

148

848

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 014

JUDr. Peter Kvietok

sudca

508

556

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

354

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 423

2 115

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 395

2 288

JUDr. Alexander Mojš

sudca

220

97

JUDr. Peter Molčan

sudca

317

128

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 551

2 026

JUDr. Štefan Novák

sudca

285

65

JUDr. Jana Novotná

sudca

691

1 887

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

512

394

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

513

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 193

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

338

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

321

1 838

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

350

333

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

833

377

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

56

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

393

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

197

394

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

661

690

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

29

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

230

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

353

56

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

153

384

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 610

2 168

JUDr. Ján Auxt

predseda

114

4

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

331

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 954

2 753

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Bednár

sudca

780

237

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

159

123

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

373

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

241

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

359

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

302

318

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

252

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 032

822

JUDr. Ján Deák

sudca

1 378

384

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

614

1 007

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 117

1 835

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

129

65

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

174

81

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

157

409

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

22

167

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

383

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

256

1 396

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

161

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

218

344

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

164

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

937

871

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 326

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

214

896

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

148

848

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 014

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

55

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

12

JUDr. Peter Kvietok

sudca

508

556

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

367

135

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

354

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

11

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 523

483

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 423

2 115

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 395

2 288

JUDr. Alexander Mojš

sudca

220

97

JUDr. Peter Molčan

sudca

317

128

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 551

2 026

JUDr. Štefan Novák

sudca

285

65

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

691

1 887

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

512

394

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

513

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 193

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

338

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 166

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

321

1 838

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

350

333

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

833

377

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

56

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 429

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

393

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

159

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

197

394

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

661

690

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

29

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

230

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

353

56

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

286

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

231

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 445

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

153

384

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 331.939,19 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 82.984,79 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P221/1 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P194/1,2 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z189/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p360/1 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, ozz172/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .