Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 75 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 716 pojednávaní a 46 244 rozhodnutí.

Celkovo 1. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 4 049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 590

2 156

JUDr. Ján Auxt

predseda

95

3

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

330

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 928

2 738

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Bednár

sudca

722

230

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

132

111

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

370

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

206

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

247

316

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

251

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 007

813

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

592

988

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 115

1 826

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

698

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

111

55

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

155

66

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

133

401

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

164

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

373

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

232

1 392

Štefan Huljak

sudca

0

160

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

188

312

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

130

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

922

854

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 320

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

200

887

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

124

841

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 000

JUDr. Peter Kvietok

sudca

471

516

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

350

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 399

2 102

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 367

2 256

JUDr. Alexander Mojš

sudca

196

86

JUDr. Peter Molčan

sudca

293

110

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 533

2 006

JUDr. Štefan Novák

sudca

227

59

JUDr. Jana Novotná

sudca

654

1 865

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

501

389

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

507

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 189

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

285

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

293

1 812

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

325

294

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

780

367

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

41

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

392

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

172

363

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

642

679

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

5

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

200

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

300

47

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

123

373

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 590

2 156

JUDr. Ján Auxt

predseda

95

3

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

330

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 928

2 738

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Bednár

sudca

722

230

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

132

111

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

370

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

206

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

358

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

247

316

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

251

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 007

813

JUDr. Ján Deák

sudca

1 378

381

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

592

988

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 115

1 826

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

698

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

111

55

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

155

66

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

133

401

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

164

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

373

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

232

1 392

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

160

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

188

312

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

130

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

922

854

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 320

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

200

887

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

124

841

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 000

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

55

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

12

JUDr. Peter Kvietok

sudca

471

516

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

308

117

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

350

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

11

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 467

474

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 399

2 102

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 367

2 256

JUDr. Alexander Mojš

sudca

196

86

JUDr. Peter Molčan

sudca

293

110

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 533

2 006

JUDr. Štefan Novák

sudca

227

59

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

654

1 865

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

501

389

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

507

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 189

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

285

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 164

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

293

1 812

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

325

294

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

780

367

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

41

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 427

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

392

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

159

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

172

363

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

642

679

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

5

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

200

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

300

47

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

286

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

231

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 445

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

123

373

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 55319-3/2019-BA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – Mgr. Ivana Datlová a JUDr. Peter Molčan
  Navrhovateľ – R. N.
  Odporca – L. K.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 590 766,44 Kč s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102408670/2019;… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102409003/2019;… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .