Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 94 sudcov.

Pre súd evidujeme 25 453 pojednávaní a 42 475 rozhodnutí.

Celkovo 1. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 4 049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 364

1 935

JUDr. Ján Auxt

predseda

0

0

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 779

2 508

Mgr. Ján Bednár

sudca

541

178

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

51

21

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 280

337

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

47

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

67

267

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

789

728

JUDr. Ján Deák

sudca

1 254

317

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

498

891

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 076

1 662

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

652

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

36

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

3

1

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

38

0

JUDr. Jaroslav Gallo

sudca

36

336

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

156

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

69

286

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

72

1 288

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

101

189

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

51

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

702

768

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

77

760

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

26

717

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 289

1 850

JUDr. Peter Kvietok

sudca

214

291

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

68

41

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

163

270

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 298

1 932

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 128

2 045

JUDr. Alexander Mojš

sudca

49

6

JUDr. Peter Molčan

sudca

76

26

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 399

1 849

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

384

318

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 719

427

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 112

2 057

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

172

1 639

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

71

167

JUDr. Jozef Ryant

sudca

538

296

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

538

340

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

63

240

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

528

570

Mgr. Martin Štubniak

sudca

66

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

58

2

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

31

292

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 364

1 935

JUDr. Ján Auxt

predseda

0

0

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

300

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 229

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 779

2 508

Mgr. Ján Bednár

sudca

541

178

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

51

21

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 280

337

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

47

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

348

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

67

267

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

233

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

789

728

JUDr. Ján Deák

sudca

1 254

317

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

498

891

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 076

1 662

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

652

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

36

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

3

1

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

464

161

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

38

0

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

sudca

36

336

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

156

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

69

286

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

72

1 288

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

156

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

101

189

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

51

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

702

768

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

6

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 261

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

77

760

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

26

717

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 289

1 850

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

54

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

11

JUDr. Peter Kvietok

sudca

214

291

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

68

41

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

163

270

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

10

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 281

408

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 298

1 932

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 128

2 045

JUDr. Alexander Mojš

sudca

49

6

JUDr. Peter Molčan

sudca

76

26

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 399

1 849

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

344

1 665

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

384

318

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 719

427

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 112

2 057

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

132

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 114

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

172

1 639

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

71

167

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

538

296

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 379

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

538

340

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

154

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

63

240

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

528

570

Mgr. Martin Štubniak

sudca

66

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

58

2

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

276

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

227

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 357

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

31

292

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.884-2/2019-BA Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – ["V", "J"]
  Odporca – ["X", "C"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 196-2/2019-BA Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – ["E", "F"]
  Odporca – ["E", "F"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – ["J", "O"]
  Odporca – ["K", "C"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101528448/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101528349/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101528138/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, výšku starobného dôchodku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – ["P", "M"]
  Odporca – ["G", "A"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597775/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597240/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597968/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .