Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 72 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 302 pojednávaní a 44 668 rozhodnutí.

Celkovo 1. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 4 049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 518

2 026

JUDr. Ján Auxt

predseda

74

0

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

313

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 229

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 901

2 619

Mgr. Ján Bednár

sudca

667

209

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

108

65

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

359

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

178

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

190

290

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

239

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

942

759

JUDr. Ján Deák

sudca

1 360

349

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

558

938

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 112

1 747

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

677

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

80

26

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

36

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

15

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

134

34

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

sudca

112

371

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

162

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

184

344

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

195

1 332

Štefan Huljak

sudca

0

158

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

173

245

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

110

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

876

809

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

6

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 285

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

185

821

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

104

788

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

1 924

JUDr. Peter Kvietok

sudca

418

407

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

251

76

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

326

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 409

447

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 378

2 001

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 304

2 144

JUDr. Alexander Mojš

sudca

169

39

JUDr. Peter Molčan

sudca

229

68

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 502

1 926

JUDr. Jana Novotná

sudca

516

1 766

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

488

370

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

475

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 128

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

220

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

274

1 702

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

254

239

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

715

326

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

366

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

156

305

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

621

629

Mgr. Martin Štubniak

sudca

164

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

235

26

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

92

339

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 518

2 026

JUDr. Ján Auxt

predseda

74

0

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

313

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 229

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 901

2 619

Mgr. Ján Bednár

sudca

667

209

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

108

65

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

359

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

178

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

349

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

190

290

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

239

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

942

759

JUDr. Ján Deák

sudca

1 360

349

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

558

938

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 112

1 747

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

677

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

80

26

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

36

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

15

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

468

164

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

134

34

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

sudca

112

371

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

162

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

184

344

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

195

1 332

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

158

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

173

245

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

110

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

876

809

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

6

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 285

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

185

821

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

104

788

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

1 924

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

54

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

11

JUDr. Peter Kvietok

sudca

418

407

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

251

76

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

326

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

10

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 409

447

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 378

2 001

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 304

2 144

JUDr. Alexander Mojš

sudca

169

39

JUDr. Peter Molčan

sudca

229

68

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 502

1 926

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

516

1 766

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

488

370

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

475

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 128

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

220

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 130

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

274

1 702

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

254

239

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

715

326

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 389

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

366

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

154

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

156

305

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

621

629

Mgr. Martin Štubniak

sudca

164

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

235

26

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

276

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

227

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 378

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

92

339

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Z208/1,3 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100962192/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100969642/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100964950/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102094829/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.100969411/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.100955863/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100963249/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100956324/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100968824/2019 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .