Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 24,313 hearings and 41,404 judgements.

Overall 10th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 3,300€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 18th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.7 months
 • Average duration for year 2012 is 8.1 months
 • Average duration for year 2011 is 7.6 months
 • Average duration for year 2010 is 11.3 months

Overall 5th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.8 months
 • Average duration for year 2012 is 7.5 months
 • Average duration for year 2011 is 6.7 months
 • Average duration for year 2010 is 10.2 months

Overall 11th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 3.8 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.3 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Overall 13th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.2 months
 • Average duration for year 2011 is 6.8 months
 • Average duration for year 2010 is 8.4 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:30 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:30 - 11:00
piatok: 8:30 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

721

648

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 472

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

456

528

Mgr. Robert Droppa

sudca

758

2 469

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

62

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

959

1 043

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 580

1 403

JUDr. Daniel Marcián

sudca

537

499

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 848

3 377

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

411

765

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 521

1 949

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

38

253

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 462

2 387

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 375

2 882

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

721

648

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 472

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

456

528

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

433

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 729

Mgr. Robert Droppa

sudca

758

2 469

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 276

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

959

1 043

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 580

1 403

JUDr. Daniel Marcián

sudca

537

499

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 848

3 377

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

411

765

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

943

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

810

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 521

1 949

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

38

253

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 462

2 387

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 301

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

67

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 375

2 882

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spätvzatie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 413,48 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17127,51 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.431,45… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.235,78 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .