Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

At the court there are 17 judges working.

For the court we register 26,955 hearings and 43,792 judgements.

Overall 10th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 3,300€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 18th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.7 months
 • Average duration for year 2012 is 8.1 months
 • Average duration for year 2011 is 7.6 months
 • Average duration for year 2010 is 11.3 months

Overall 5th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.8 months
 • Average duration for year 2012 is 7.5 months
 • Average duration for year 2011 is 6.7 months
 • Average duration for year 2010 is 10.2 months

Overall 11th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 3.8 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.3 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Overall 13th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.2 months
 • Average duration for year 2011 is 6.8 months
 • Average duration for year 2010 is 8.4 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00
piatok: 8:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Silvia Lesňáková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

815

714

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 442

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

620

713

Mgr. Robert Droppa

sudca

933

2 639

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

60

Mgr. Silvia Lesňáková

podpredseda

1 273

1 279

Mgr. Juraj Lukáč

sudca

1 849

1 699

JUDr. Daniel Marcián

sudca

813

670

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

324

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 163

3 653

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 977

2 331

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

316

471

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 644

2 561

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 532

3 033

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

815

714

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 442

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

620

713

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

441

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 730

Mgr. Robert Droppa

sudca

933

2 639

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 279

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

podpredseda

1 273

1 279

Mgr. Juraj Lukáč

sudca

1 849

1 699

JUDr. Daniel Marcián

sudca

813

670

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

324

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 163

3 653

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

793

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

926

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

812

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 977

2 331

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

316

471

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 644

2 561

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 313

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

67

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 532

3 033

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu výkonu rodič.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 100000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 213 ods.1, § 207… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .