Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 24,742 hearings and 41,553 judgements.

Overall 10th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 3,300€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 18th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.7 months
 • Average duration for year 2012 is 8.1 months
 • Average duration for year 2011 is 7.6 months
 • Average duration for year 2010 is 11.3 months

Overall 5th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.8 months
 • Average duration for year 2012 is 7.5 months
 • Average duration for year 2011 is 6.7 months
 • Average duration for year 2010 is 10.2 months

Overall 11th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 3.8 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.3 months
 • Average duration for year 2010 is 4.8 months

Overall 13th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.2 months
 • Average duration for year 2011 is 6.8 months
 • Average duration for year 2010 is 8.4 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

738

649

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 472

JUDr. Zuzana Bajlová

podpredseda

481

550

Mgr. Robert Droppa

sudca

772

2 477

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

62

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

1 011

1 062

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 618

1 427

JUDr. Daniel Marcián

sudca

566

506

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 909

3 397

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

774

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 615

1 974

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

100

272

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 478

2 399

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 390

2 889

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

738

649

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 472

JUDr. Zuzana Bajlová

podpredseda

481

550

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

433

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 729

Mgr. Robert Droppa

sudca

772

2 477

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 276

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

1 011

1 062

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 618

1 427

JUDr. Daniel Marcián

sudca

566

506

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 909

3 397

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

774

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

941

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

810

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 615

1 974

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

100

272

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 478

2 399

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 303

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

67

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 390

2 889

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 975,40 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zruš. a vypor. podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 23269,97 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 9497,54 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods.2 TRZ Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .