Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 772 pojednávaní a 36 989 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421448856111
Fax:
+421445621991

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
044/8 856 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:30 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:30 - 11:00
piatok: 8:30 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
044/8 856 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

649

674

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 686

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

268

297

Mgr. Robert Droppa

sudca

606

1 956

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

83

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

635

750

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 340

1 225

JUDr. Daniel Marcián

sudca

391

333

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

636

457

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 456

3 132

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

286

307

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 049

1 596

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 233

2 296

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 256

2 506

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

649

674

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 686

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

268

297

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

437

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 804

Mgr. Robert Droppa

sudca

606

1 956

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 862

2 430

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

11

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

635

750

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 340

1 225

JUDr. Daniel Marcián

sudca

391

333

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

636

457

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 456

3 132

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

286

307

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

1 102

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

825

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 049

1 596

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

394

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

354

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 233

2 296

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 905

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 256

2 506

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Pestúnska starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplateniíe 11.678,42 eur s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 30.000,- eur s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh matky na zvýšenie výživného k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15.277,61 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19.616,89 eur s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu výkonu rodič. práv k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 194.823,11 eur s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods.1, 3 písm. a) TRZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Silvia Lesňáková
  Obžalovaný – Ján Deák
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti odstúpenia od… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .