Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 745 pojednávaní a 41 553 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

738

649

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 472

JUDr. Zuzana Bajlová

podpredseda

481

550

Mgr. Robert Droppa

sudca

772

2 477

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

62

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

1 014

1 062

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 618

1 427

JUDr. Daniel Marcián

sudca

566

506

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 909

3 397

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

774

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 615

1 974

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

100

272

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 478

2 399

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 390

2 889

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

738

649

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 472

JUDr. Zuzana Bajlová

podpredseda

481

550

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

433

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 729

Mgr. Robert Droppa

sudca

772

2 477

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 276

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

1 014

1 062

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 618

1 427

JUDr. Daniel Marcián

sudca

566

506

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 909

3 397

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

774

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

941

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

810

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 615

1 974

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

100

272

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 478

2 399

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 303

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

67

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 390

2 889

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 975,40 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zruš. a vypor. podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 23269,97 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 9497,54 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods.2 TRZ Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .