Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 139 pojednávaní a 34 670 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:30 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:30 - 11:00
piatok: 8:30 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

660

561

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 463

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

291

261

Mgr. Robert Droppa

sudca

619

1 861

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

77

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

663

723

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 363

1 150

JUDr. Daniel Marcián

sudca

405

308

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

667

422

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 511

2 905

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

298

292

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 095

1 483

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 259

2 075

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 267

2 351

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

660

561

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 463

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

291

261

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

407

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 680

Mgr. Robert Droppa

sudca

619

1 861

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

392

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 862

2 190

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

663

723

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 363

1 150

JUDr. Daniel Marcián

sudca

405

308

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

667

422

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 511

2 905

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

298

292

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

1 038

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

781

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 095

1 483

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

385

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

341

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 259

2 075

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 772

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

63

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 267

2 351

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 279.966,83 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 34459,88 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .