Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 285 pojednávaní a 40 748 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:30 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:30 - 11:00
piatok: 8:30 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

717

613

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 395

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

447

472

Mgr. Robert Droppa

sudca

745

2 359

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

62

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

950

957

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 564

1 312

JUDr. Daniel Marcián

sudca

518

449

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

320

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 834

3 238

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

403

699

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 502

1 850

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

22

226

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

341

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 442

2 280

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 366

2 778

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

717

613

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 395

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

447

472

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

411

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 684

Mgr. Robert Droppa

sudca

745

2 359

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

392

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 197

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

950

957

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 564

1 312

JUDr. Daniel Marcián

sudca

518

449

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

320

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 834

3 238

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

403

699

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

925

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

788

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 502

1 850

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

383

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

22

226

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

341

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 442

2 280

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 240

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

63

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 366

2 778

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2620 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20807,15 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zverenie mal. do… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu stretávania a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .