Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 137 pojednávaní a 34 967 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421448856111
Fax:
+421445621991

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
044/8 856 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:30 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:30 - 11:00
piatok: 8:30 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
044/8 856 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

631

662

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 692

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

233

265

Mgr. Robert Droppa

sudca

556

1 733

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

83

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

561

666

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 276

1 175

JUDr. Daniel Marcián

sudca

359

274

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

606

423

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 355

3 044

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

252

230

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

1 922

1 486

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 183

2 259

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 236

2 326

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

631

662

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 692

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

233

265

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

437

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 802

Mgr. Robert Droppa

sudca

556

1 733

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 862

2 430

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

11

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

561

666

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 276

1 175

JUDr. Daniel Marcián

sudca

359

274

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

606

423

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 355

3 044

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

252

230

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

938

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

824

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

1 922

1 486

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

394

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

354

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 183

2 259

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 734

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 236

2 326

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15.277,61 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15.277,61 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.140.163,6O eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.062,55 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, odovzdanie mal. detí do náhr. osob.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rozhodnutia o výkone rodič. práv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 200.000,- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na uloženie výchovného opatrenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného pre mal. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .