Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 24 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 676 pojednávaní a 45 387 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00
piatok: 8:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Janka Majerčíková a podpredseda je JUDr. Janka Majerčíková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

sudca

884

774

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 410

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

727

822

Mgr. Robert Droppa

sudca

1 071

2 772

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

7

0

JUDr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

12

0

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

7

0

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

58

Mgr. Silvia Lesňáková

podpredseda

1 465

1 447

Mgr. Juraj Lukáč

sudca

2 044

1 894

JUDr. Janka Majerčíková

podpredseda

3

0

JUDr. Daniel Marcián

sudca

953

755

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

322

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 337

3 825

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

12

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

3 259

2 606

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

13

0

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

470

658

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 780

2 652

JUDr. Ivan Štepita

sudca

13

0

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 611

3 123

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

sudca

884

774

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 410

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

727

822

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

450

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 730

Mgr. Robert Droppa

sudca

1 071

2 772

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 280

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

7

0

JUDr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

12

0

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

7

0

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

podpredseda

1 465

1 447

Mgr. Juraj Lukáč

sudca

2 044

1 894

JUDr. Janka Majerčíková

podpredseda

3

0

JUDr. Daniel Marcián

sudca

953

755

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

322

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 337

3 825

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

796

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

910

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

812

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

12

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

3 259

2 606

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

13

0

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

470

658

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 780

2 652

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 323

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Ivan Štepita

sudca

13

0

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 611

3 123

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie náhradnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10 863,90 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .