Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 955 pojednávaní a 43 717 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00
piatok: 8:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Silvia Lesňáková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

815

709

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 442

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

620

710

Mgr. Robert Droppa

sudca

933

2 637

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

60

Mgr. Silvia Lesňáková

podpredseda

1 273

1 270

Mgr. Juraj Lukáč

sudca

1 849

1 688

JUDr. Daniel Marcián

sudca

813

661

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

324

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 163

3 646

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 977

2 324

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

316

469

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 644

2 550

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 532

3 027

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

815

709

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 442

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

620

710

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

440

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 730

Mgr. Robert Droppa

sudca

933

2 637

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 279

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

podpredseda

1 273

1 270

Mgr. Juraj Lukáč

sudca

1 849

1 688

JUDr. Daniel Marcián

sudca

813

661

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

324

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 163

3 646

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

793

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

926

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

812

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 977

2 324

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

316

469

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 644

2 550

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 312

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

67

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 532

3 027

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu výkonu rodič.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 100000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 213 ods.1, § 207… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .