Okresný súd Lučenec Dr. Herza 14, 984 01 Lučenec

At the court there are 25 judges working.

For the court we register 43,464 hearings and 86,125 judgements.

Overall 8th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 2,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 1st fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 4.9 months
 • Average duration for year 2012 is 4.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.5 months
 • Average duration for year 2010 is 4.7 months

Overall 2nd fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 6.4 months
 • Average duration for year 2011 is 4.5 months
 • Average duration for year 2010 is 4.5 months

Overall 1st fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 2.9 months
 • Average duration for year 2012 is 2.7 months
 • Average duration for year 2011 is 2.5 months
 • Average duration for year 2010 is 2.5 months

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.7 months
 • Average duration for year 2011 is 3.3 months
 • Average duration for year 2010 is 3.3 months

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Lučenec
Dr. Herza 14
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Miroslav Račko a podpredseda je JUDr. Stanislav Galovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

3 077

4 212

JUDr. Mária Cifrová

sudkyňa

1 458

1 580

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

87

14

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

3 144

4 120

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

3 515

2 253

JUDr. Jaroslava Gederová

sudkyňa

1 061

1 692

JUDr. Janka Gibaľová

sudkyňa

1 240

1 805

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

29

10

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

3 093

2 444

JUDr. Dušan Kucbel

sudca

298

218

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

3 366

2 503

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

51

34

JUDr. Ľuboš Murgaš

podpredseda

37

25

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

49

34

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

68

39

JUDr. Miroslav Račko

predseda

2 052

2 774

JUDr. Juraj Szököl

sudca

1 373

1 624

Mgr. Jozef Trizna

sudca

0

35

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

2 306

3 316

Mgr. Lenka Ragačová Černíková

sudkyňa

384

1 103

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

1 498

1 643

JUDr. Ján Šulaj

sudca

3 000

3 799

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

2 429

4 182

JUDr. Ján Šulgan

sudca

91

19

JUDr. Lucia Šupenová

sudkyňa

1 387

1 801

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Baculíková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

3 077

4 212

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

0

0

Eva Báťková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mária Cifrová

sudkyňa

1 458

1 580

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

87

14

Mgr. Erika Csabová

pravdepodobne VSÚ

0

617

Mgr. Lucia Eichlerová

pravdepodobne VSÚ

0

115

JUDr. Táňa Fehérváriová

pravdepodobne VSÚ

0

3 676

Mgr. Michal Füzy

pravdepodobne VSÚ

0

155

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

3 144

4 120

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

3 515

2 253

JUDr. Jaroslava Tóthová Gederová

sudkyňa

173

300

JUDr. Jaroslava Gederová

sudkyňa

1 061

1 692

JUDr. Janka Gibaľová

sudkyňa

1 240

1 805

JUDr. Kristína Glezgová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mikuláš Géczi

sudca

2 208

2 553

Mgr. Agnesa Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Mária Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

2 733

Mgr. Stanislav Húroš

pravdepodobne VSÚ

0

322

Mgr. Lukáš Ilenin

pravdepodobne VSÚ

0

619

JUDr. Peter Kalafús

pravdepodobne VSÚ

0

589

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

29

10

JUDr. Pavol Kapišovský

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

217

433

Mgr. Gabriel Kelemen

pravdepodobne VSÚ

0

630

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

3 093

2 444

JUDr. Dušan Kucbel

sudca

298

218

Gabriela Kurtiniaková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Martin Kúkeľ

pravdepodobne VSÚ

0

3 160

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

3 366

2 503

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

51

34

Silvia Miškovičová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Renáta Molnárová

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Ľuboš Murgaš

podpredseda

37

25

JUDr. Ružena Márkušová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivan Novoroľník

pravdepodobne VSÚ

0

1 888

Martina Nôtová

pravdepodobne VSÚ

0

513

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

49

34

Mgr. Erika Pajdušáková

pravdepodobne VSÚ

0

213

Mgr. Lucia Paulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

384

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

68

39

Mária Pitliaková

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Miroslav Račko

predseda

2 052

2 774

Jana Sabóová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Jana Slavkovská

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Július Slavkovský

pravdepodobne VSÚ

0

1 403

Mgr. Peter Straka

sudca

3 688

3 206

JUDr. Juraj Szököl

sudca

1 373

1 624

Mgr. Jozef Trizna

sudca

0

35

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

2 306

3 316

JUDr. Jaroslava Tóthová

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Ragačová Černíková

sudkyňa

384

1 103

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

1 498

1 643

Mgr. Juraj Ďalog

sudca

0

0

JUDr. Ján Šulaj

sudca

3 000

3 799

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

2 429

4 182

JUDr. Ján Šulgan

sudca

91

19

JUDr. Lucia Šupenová

sudkyňa

1 387

1 801

Mgr. Matej Šáli

pravdepodobne VSÚ

0

1 680

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Eva Triznová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.509,00 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Lučenec
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z212/1,Z212/4 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Slavomír Cimerman
  Obžalovaný – X. E.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z212/1,Z212/4 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Slavomír Cimerman
  Obžalovaný – J. T.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15 074,87 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .