Okresný súd Lučenec Ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec

Na súde pracuje 13 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 453 pojednávaní a 51 594 rozhodnutí.

Celkovo 8. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
047/8 866 180
Fax:
047/8 866 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Vašková
Tel. číslo:
048/8 860 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Lučenec
Ul. Dr. Herza 14
984 37 Lučenec
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
047/8 866 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
047/8 866 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 16:00
utorok: 7:00 - 16:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 16:00
piatok: 7:00 - 16:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Miroslav Račko a podpredseda je JUDr. Stanislav Galovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

1 708

2 050

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

473

400

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

1 524

1 807

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

1 786

1 223

JUDr. Mikuláš Géczi

sudca

1 615

1 795

JUDr. Kristína Glezgová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

1 527

1 311

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

1 556

1 393

JUDr. Miroslav Račko

predseda

1 496

1 642

Mgr. Peter Straka

sudca

1 898

1 153

JUDr. Ján Šulaj

sudca

1 799

2 047

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

1 355

2 204

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

1 678

2 321

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Baculíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

1 708

2 050

Eva Báťková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Ragačová Černíková

pravdepodobne VSÚ

0

317

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

473

400

JUDr. Mária Cifrová

sudkyňa

1 457

1 656

Mgr. Erika Csabová

pravdepodobne VSÚ

0

637

Mgr. Juraj Ďalog

sudca

0

0

Mgr. Lucia Eichlerová

pravdepodobne VSÚ

0

116

JUDr. Táňa Fehérváriová

pravdepodobne VSÚ

0

2 681

Mgr. Michal Füzy

pravdepodobne VSÚ

0

157

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

1 524

1 807

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

1 786

1 223

JUDr. Mikuláš Géczi

sudca

1 615

1 795

Mgr. Agnesa Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Mária Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

2 763

JUDr. Janka Gibaľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Glezgová

sudkyňa

0

0

Mgr. Stanislav Húroš

pravdepodobne VSÚ

0

340

Mgr. Lukáš Ilenin

pravdepodobne VSÚ

0

619

JUDr. Peter Kalafús

pravdepodobne VSÚ

0

600

JUDr. Pavol Kapišovský

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

216

443

Mgr. Gabriel Kelemen

pravdepodobne VSÚ

0

633

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

1 527

1 311

Mgr. Martin Kúkeľ

pravdepodobne VSÚ

0

3 061

Gabriela Kurtiniaková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

1 556

1 393

JUDr. Ružena Márkušová

sudkyňa

0

0

Silvia Miškovičová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Renáta Molnárová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Martina Nôtová

pravdepodobne VSÚ

0

504

Mgr. Ivan Novoroľník

pravdepodobne VSÚ

0

1 930

Mgr. Erika Pajdušáková

pravdepodobne VSÚ

0

214

Mgr. Lucia Paulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

387

Mária Pitliaková

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Miroslav Račko

predseda

1 496

1 642

Jana Sabóová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matej Šáli

pravdepodobne VSÚ

0

1 670

Jana Slavkovská

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Július Slavkovský

pravdepodobne VSÚ

0

1 706

Mgr. Peter Straka

sudca

1 898

1 153

JUDr. Ján Šulaj

sudca

1 799

2 047

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

1 355

2 204

JUDr. Juraj Szököl

sudca

1 373

1 640

Mgr. Jozef Trizna

sudca

0

35

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

1 678

2 321

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného pre manžela/ku Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Eva Triznová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.509,00 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Lučenec
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 288,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal. dieťaťu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 044,11 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na maloleté dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva + NO Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .