Okresný súd Lučenec Ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 117 pojednávaní a 52 755 rozhodnutí.

Celkovo 8. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
047/8 866 180
Fax:
047/8 866 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Vašková
Tel. číslo:
048/8 860 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Lučenec
Ul. Dr. Herza 14
984 37 Lučenec
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
047/8 866 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
047/8 866 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 16:00
utorok: 7:00 - 16:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 16:00
piatok: 7:00 - 16:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Miroslav Račko a podpredseda je JUDr. Stanislav Galovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

1 761

2 170

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

473

401

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

1 569

1 895

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

1 859

1 270

JUDr. Mikuláš Géczi

sudca

1 644

1 895

JUDr. Jaroslava Gederová

sudkyňa

34

8

JUDr. Kristína Glezgová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

1 597

1 336

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

1 627

1 423

JUDr. Miroslav Račko

predseda

1 519

1 719

Mgr. Peter Straka

sudca

1 986

1 286

JUDr. Ján Šulaj

sudca

1 840

2 141

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

1 397

2 307

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

1 705

2 411

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Baculíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

1 761

2 170

Eva Báťková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Ragačová Černíková

pravdepodobne VSÚ

0

322

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

473

401

JUDr. Mária Cifrová

sudkyňa

1 457

1 659

Mgr. Erika Csabová

pravdepodobne VSÚ

0

637

Mgr. Juraj Ďalog

sudca

0

0

Mgr. Lucia Eichlerová

pravdepodobne VSÚ

0

116

JUDr. Táňa Fehérváriová

pravdepodobne VSÚ

0

2 698

Mgr. Michal Füzy

pravdepodobne VSÚ

0

157

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

1 569

1 895

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

1 859

1 270

JUDr. Mikuláš Géczi

sudca

1 644

1 895

Mgr. Agnesa Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Mária Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

2 774

JUDr. Jaroslava Gederová

sudkyňa

34

8

JUDr. Janka Gibaľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Glezgová

sudkyňa

0

0

Mgr. Stanislav Húroš

pravdepodobne VSÚ

0

340

Mgr. Lukáš Ilenin

pravdepodobne VSÚ

0

619

JUDr. Peter Kalafús

pravdepodobne VSÚ

0

600

JUDr. Pavol Kapišovský

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

216

443

Mgr. Gabriel Kelemen

pravdepodobne VSÚ

0

633

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

1 597

1 336

Mgr. Martin Kúkeľ

pravdepodobne VSÚ

0

3 068

Gabriela Kurtiniaková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

1 627

1 423

JUDr. Ružena Márkušová

sudkyňa

0

0

Silvia Miškovičová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Renáta Molnárová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Martina Nôtová

pravdepodobne VSÚ

0

504

Mgr. Ivan Novoroľník

pravdepodobne VSÚ

0

1 931

Mgr. Erika Pajdušáková

pravdepodobne VSÚ

0

214

Mgr. Lucia Paulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

387

Mária Pitliaková

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Miroslav Račko

predseda

1 519

1 719

Jana Sabóová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matej Šáli

pravdepodobne VSÚ

0

1 670

Jana Slavkovská

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Július Slavkovský

pravdepodobne VSÚ

0

1 705

Mgr. Peter Straka

sudca

1 986

1 286

JUDr. Ján Šulaj

sudca

1 840

2 141

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

1 397

2 307

JUDr. Juraj Szököl

sudca

1 373

1 647

Mgr. Jozef Trizna

sudca

0

35

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

1 705

2 411

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného pre manžela/ku Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Eva Triznová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.509,00 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Lučenec
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin zabitia Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .