Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 587 pojednávaní a 29 978 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421348816180
Fax:
+42134/8 816 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/8 816 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/8 816 180, 034/8 816 191 .
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 17:00
utorok: 8:00 - 16:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 16:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák a podpredseda je JUDr. Viera Malinowska.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

665

661

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

2 670

2 704

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

1 890

1 381

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

2 480

2 244

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

741

537

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

2 405

2 300

Mgr. Adriana Šimková

sudkyňa

1 272

1 031

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

29

JUDr. Erik Tomus

sudca

465

359

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

379

661

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

90

90

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

10

2

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

0

0

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

453

783

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

119

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

476

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

68

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

665

661

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

489

Mgr. Veronika Húšťavová

pravdepodobne VSÚ

0

211

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

822

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

2 670

2 704

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 794

JUDr. Kristína Lakotová

sudkyňa

276

1 644

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

970

738

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

1 890

1 381

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

814

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

0

145

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

2 480

2 244

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

36

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

741

537

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

2 405

2 300

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Adriana Šimková

sudkyňa

1 272

1 031

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

2

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

29

JUDr. Erik Tomus

sudca

465

359

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 803

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

603

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

379

661

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

90

90

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

10

2

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zdržanie sa konania Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti strpieť vstup na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 2255,81 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 1066,08 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.688,59 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.952,89 eur Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 974,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .