Testovacia verzia

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 11 854 pojednávaní a 26 243 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
+421348816180
Fax:
+42134/8 816 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/8 816 180
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/8 816 180, 034/8 816 191 .
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák a podpredseda je JUDr. Viera Malinowska.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

573

604

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

2 169

2 284

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

1 435

915

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 957

1 861

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudca

341

194

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 955

1 798

Mgr. Adriana Šimková

sudca

1 015

829

JUDr. Katarína Šubjaková

sudca

52

17

JUDr. Erik Tomus

sudca

151

102

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

441


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

780

Mgr. Pavol Benko

PravdepodobneVSÚ

0

119

Mgr. Jana Černá

PravdepodobneVSÚ

0

471

Mgr. Marek Ferenčík

PravdepodobneVSÚ

0

68

Naďa Hrubá

PravdepodobneVSÚ

0

1

JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

573

604

Mgr. Filip Hudec

PravdepodobneVSÚ

0

489

Mgr. Veronika Húšťavová

PravdepodobneVSÚ

0

209

Mgr. Dušan Komanický

PravdepodobneVSÚ

0

815

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

2 169

2 284

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

PravdepodobneVSÚ

0

1 759

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 644

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

969

733

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

1 435

915

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Veronika Mračnová

PravdepodobneVSÚ

0

814

Alená Mrázová

PravdepodobneVSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

145

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 957

1 861

Mgr. Anna Přikrylová

PravdepodobneVSÚ

0

36

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudca

341

194

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 955

1 798

Blanka Šafránková

PravdepodobneVSÚ

0

1

Mgr. Adriana Šimková

sudca

1 015

829

Bc. Veronika Šimková

PravdepodobneVSÚ

0

2

PhDr. Denisa Smreková

PravdepodobneVSÚ

0

52

JUDr. Katarína Šubjaková

sudca

52

17

JUDr. Erik Tomus

sudca

151

102

Mgr. Veronika Trajlínková

PravdepodobneVSÚ

0

2 772

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

600

Kristína Vilémová

PravdepodobneVSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

441

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie – zrušenie a vyporiadanie podielového…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie a rozhodnutie – PR 557.946,94 EUR s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie 10 767,15 EUR s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie 20.780,31 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie a rozhodnutie – určenie neplatnosti skončenia…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie 7.650,00 EUR s prísl. a…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie a rozhodnutie – návrh na určenie vzniku práva z…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie a rozhodnutie – určenie vlastníckeho práva k…
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

Odkazy sú vyhľadávané automaticky na základe názvu súdu. Súdu sa týkať nemusia.
 1. Search in proceedings · Open Courts - otvorenesudy.sme.sk 

  Okresný súd Malacky 236; Okresný súd Nitra 105; Okresný súd Partizánske 56; Okresný súd Trnava 37; Krajský súd Trenčín 37; Okresný súd Piešťany 22…
 2. JUDr. Katarína Ondrejáková · Judge · Open Courts 

  2011 – Okresný súd Malacky; 2012 – Okresný súd Malacky; 2013 – Okresný súd Malacky; Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda…
 3. Okresný súd zastavil konanie v prípade detského domova 

  Okresný súd Malacky bude samostatne rozhodovať o jednom dieťati v detskom domove Peto. "Na Okresný súd Malacky bol doručený podnet verejnej ochrankyne práv…
 4. Vyhľadávanie v súdnych konaniach · Otvorené Súdy 

  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Malacky Sudcovia – JUDr. Kristína Lakotov á a JUDr…
 5. Od 1. januára zanikne desať okresných súdov - www.sme.sk 

  Okresný súd Malacky. Bude patriť pod Okresný súd Bratislava IV. Podľa odhadov sa definitívne presťahuje o dva až tri roky. Po 1. januári sa budú dať nové…
 6. Na súd bol doručený odpor proti trestnému rozkazu nad 

  Na Okresný súd Malacky podala 1. decembra Okresná prokuratúra Malacky obžalobu na obvineného Žitného…
 7. Žitný dostal za usmrtenie dieťaťa 2,5-ročný trest - domov 

  Na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške dva a pol roka odsúdili exmoderátora televízie Markíza Rastislava Žitného v prípade tragickej dopravnej…
 8. KSBA 4Co/334/2011 · OSMA 4C/71/2008 · Otvorené Súdy 

  Súdy – Krajský súd Bratislava a Okresný súd Malacky. Sudcovia – JUDr. Darina Kuchtov á, JUDr…
 9. Okresný súd v Bratislave začne konanie v prípade domova 

  Jana Dubovcová podala podnety na Okresný súd Malacky ako aj na Okresné súdy Bratislava I, II, III, IV a V…
 10. Prezident vymenoval dvanásť nových sudcov - Domáce 

  Prezident Ivan Gašparovič dnes vymenoval dvanásť sudcov bez časového obmedzenia. Je medzi nimi aj sudkyňa Katarína Krochtová, ktorá mieri na Okresný súd…
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .