Testovacia verzia

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 11 532 pojednávaní a 25 950 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000 €.

 • Pokuta za rok 2012 bola 1 000 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca.

Celkovo 25. najrýchlejší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca.

Celkovo 2. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca.

Celkovo 16. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
+421348816180
Fax:
+42134/8 816 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/8 816 180
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/8 816 180
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Ľubomír Hudák a podpredseda je JUDr. Viera Malinowska.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

561

596

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

2 130

2 275

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

1 401

886

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 911

1 807

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudca

302

157

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 905

1 760

Mgr. Adriana Šimková

sudca

959

812

JUDr. Katarína Šubjaková

sudca

17

8

JUDr. Erik Tomus

sudca

140

97

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

441


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Behranová

sudca

453

780

Mgr. Pavol Benko

PravdepodobneVSÚ

0

119

Mgr. Jana Černá

PravdepodobneVSÚ

0

471

Mgr. Marek Ferenčík

PravdepodobneVSÚ

0

68

Naďa Hrubá

PravdepodobneVSÚ

0

1

JUDr. Ľubomír Hudák

predseda

561

596

Mgr. Filip Hudec

PravdepodobneVSÚ

0

489

Mgr. Veronika Húšťavová

PravdepodobneVSÚ

0

208

Mgr. Dušan Komanický

PravdepodobneVSÚ

0

815

JUDr. Andrea Kralovičová

sudca

2 130

2 275

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

PravdepodobneVSÚ

0

1 744

JUDr. Kristína Lakotová

sudca

276

1 642

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

969

731

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

1 401

886

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Veronika Mračnová

PravdepodobneVSÚ

0

815

Alená Mrázová

PravdepodobneVSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudca

0

144

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudca

1 911

1 807

Mgr. Anna Přikrylová

PravdepodobneVSÚ

0

36

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudca

302

157

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

1 905

1 760

Blanka Šafránková

PravdepodobneVSÚ

0

1

Mgr. Adriana Šimková

sudca

959

812

Bc. Veronika Šimková

PravdepodobneVSÚ

0

2

PhDr. Denisa Smreková

PravdepodobneVSÚ

0

52

JUDr. Katarína Šubjaková

sudca

17

8

JUDr. Erik Tomus

sudca

140

97

Mgr. Veronika Trajlínková

PravdepodobneVSÚ

0

2 772

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

600

Kristína Vilémová

PravdepodobneVSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudca

0

441

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie – PR 557.946,94 EUR s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie 460,- € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – zrušenie a vyporiadanie podielového…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie a rozhodnutie – zverenie do náhr. osob.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím – obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie a rozhodnutie – zvýšenie výživného pre maloleté…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie a rozhodnutie – úprava rodičovských práv a…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie a rozhodnutie – zruš. a vypor. pod. spol. k nehnut.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie a rozhodnutie – vyporiadanie BSM po rozvode
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .