Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 31,755 hearings and 45,046 judgements.

Overall 3rd to 4th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 1,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 25.8 months
 • Average duration for year 2012 is 20.1 months
 • Average duration for year 2011 is 15.7 months
 • Average duration for year 2010 is 14.9 months

Overall 25th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 8.6 months
 • Average duration for year 2012 is 10.6 months
 • Average duration for year 2011 is 13.3 months
 • Average duration for year 2010 is 13.6 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 10 months
 • Average duration for year 2011 is 12.6 months
 • Average duration for year 2010 is 13.2 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5.1 months
 • Average duration for year 2011 is 6.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Malinowska a podpredseda je Mgr. Adriana Šimková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

1 265

1 029

JUDr. Lucia Dlugolinská

sudkyňa

167

248

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

4 674

4 381

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

JUDr. Jana Kurnotová

sudkyňa

1 309

883

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

359

248

JUDr. Viera Malinowska

predseda

2 816

2 002

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Ján Pastirčík

sudca

556

600

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

2 127

1 573

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

4 241

4 370

JUDr. Erik Tomus

sudca

1 655

2 549

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 237

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

625

608

Mgr. Adriana Šimková

podpredseda

2 255

1 586

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

1 328

1 092

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

1 265

1 029

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

453

782

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

118

JUDr. Lucia Dlugolinská

sudkyňa

167

248

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

68

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

471

JUDr. Ľubomír Hudák

sudca

748

750

Mgr. Veronika Húšťavová

pravdepodobne VSÚ

0

236

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

815

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

4 674

4 381

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 689

JUDr. Jana Kurnotová

sudkyňa

1 309

883

JUDr. Kristína Lakotová

sudkyňa

276

1 636

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

359

248

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

970

744

JUDr. Viera Malinowska

predseda

2 816

2 002

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

790

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

0

145

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 919

3 449

Mgr. Ján Pastirčík

sudca

556

600

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

2 127

1 573

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

4 241

4 370

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

45

JUDr. Erik Tomus

sudca

1 655

2 549

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 697

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

604

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 237

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

625

608

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

474

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Adriana Šimková

podpredseda

2 255

1 586

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

1 328

1 092

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Adriana Šimková
  Obžalovaný – J. P.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Erik Tomus
  Obžalovaný – B. M.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14400 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o odstránenie stavby a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Erik Tomus
  Obžalovaný – G. F.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku s maloletým Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2146,34 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .