Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

At the court there are 19 judges working.

For the court we register 25,079 hearings and 37,176 judgements.

Overall 3rd to 4th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 1,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 25.8 months
 • Average duration for year 2012 is 20.1 months
 • Average duration for year 2011 is 15.7 months
 • Average duration for year 2010 is 14.9 months

Overall 25th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 8.6 months
 • Average duration for year 2012 is 10.6 months
 • Average duration for year 2011 is 13.3 months
 • Average duration for year 2010 is 13.6 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 10 months
 • Average duration for year 2011 is 12.6 months
 • Average duration for year 2010 is 13.2 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5.1 months
 • Average duration for year 2011 is 6.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Malinowska a podpredseda je Mgr. Adriana Šimková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

540

337

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

3 691

3 405

JUDr. Jana Kurnotová

sudkyňa

244

72

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

312

127

JUDr. Viera Malinowska

predseda

2 548

1 791

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 554

2 875

Mgr. Ján Pastirčík

sudca

102

35

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

1 753

1 170

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

3 511

3 152

Mgr. Adriana Šimková

podpredseda

1 695

1 258

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Erik Tomus

sudca

1 079

1 604

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

225

325

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

685

427

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

540

337

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

453

769

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

114

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

461

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

64

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ľubomír Hudák

sudca

748

710

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

451

Mgr. Veronika Húšťavová

pravdepodobne VSÚ

0

210

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

774

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

3 691

3 405

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 593

JUDr. Jana Kurnotová

sudkyňa

244

72

JUDr. Kristína Lakotová

sudkyňa

276

1 600

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

312

127

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

970

714

JUDr. Viera Malinowska

predseda

2 548

1 791

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

795

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

0

145

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 554

2 875

Mgr. Ján Pastirčík

sudca

102

35

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

1 753

1 170

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

3 511

3 152

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Adriana Šimková

podpredseda

1 695

1 258

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

48

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Erik Tomus

sudca

1 079

1 604

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 572

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

588

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 205

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

225

325

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

685

427

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1313,12 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 1439,36 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 1756,18 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1661,96 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1082,40 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1475,68 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 1423,04 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 1166,93 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 2026,17 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .