Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 80 Michalovce

Na súde pracuje 22 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 823 pojednávaní a 49 219 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,0 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,0 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0568 877 180
Fax:
0568 877 159

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Martin Stretavský
Tel. číslo:
056/6 872 118 - sekretariát

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 80 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421568877200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0568 877 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:00
utorok: 7:30 - 15:00
streda: 7:30 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Martin Lopuch, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

1 802

1 745

JUDr. Andrej Chuda

sudca

917

978

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

1 452

722

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

2 337

2 689

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

247

74

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

5

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

1 108

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

897

528

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

1 704

1 369

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

1 414

1 438

JUDr. Andrej Radomský

sudca

750

425

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 137

1 109

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

1 561

1 712

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 004

2 425

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

488

861

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

1 501

1 723

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

490

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 195

516

JUDr. Martin Stretavský

predseda

500

213

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 095

1 135

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 148

2 000

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

1 686

1 347

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

473

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

1 802

1 745

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrej Chuda

sudca

917

978

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

727

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

24

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

1 452

722

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

2 337

2 689

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

629

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

610

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

746

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

247

74

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

897

528

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 229

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

1 704

1 369

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

410

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

409

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

1 414

1 438

JUDr. Andrej Radomský

sudca

750

425

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 137

1 109

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

1 561

1 712

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 004

2 425

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

488

861

JUDr. Jozef Soročina

predseda

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

1 501

1 723

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 195

516

JUDr. Martin Stretavský

predseda

500

213

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 095

1 135

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 148

2 000

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

1 686

1 347

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do striedavej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PO, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti závetu a vydedenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.270,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu mzdy 864.120,- Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 497,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 205,79 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 211,55 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 3.205,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .