Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

Na súde pracuje 22 sudcov.

Pre súd evidujeme 39 979 pojednávaní a 59 185 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Martin Lopuch, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bodo

sudca

162

220

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 623

2 534

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 235

1 136

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 342

3 516

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 394

1 077

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

4

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

946

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

1 068

820

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 411

1 628

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 060

2 123

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 398

724

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 293

2 414

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 300

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 090

1 234

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 071

1 967

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

474

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 983

1 250

JUDr. Martin Stretavský

predseda

810

419

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 793

1 437

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 643

2 719

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

685

857

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 434

1 653

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

458

JUDr. Peter Bodo

sudca

162

220

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 623

2 534

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

42

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

2

JUDr. Andrej Chuda

sudca

917

888

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

698

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

33

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 235

1 136

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 342

3 516

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

597

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

565

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

708

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 394

1 077

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

1 068

820

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 178

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

39

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 411

1 628

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

391

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

433

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 060

2 123

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 398

724

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 495

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 293

2 414

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 300

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 090

1 234

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 071

1 967

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 983

1 250

JUDr. Martin Stretavský

predseda

810

419

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 793

1 437

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 643

2 719

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

685

857

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 434

1 653

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 370.85 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadnie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PO, určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 811,65 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 265,38 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výšky nájomného a o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .