Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

Na súde pracuje 30 sudcov.

Pre súd evidujeme 43 658 pojednávaní a 66 432 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Martin Lopuch, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bodo

sudca

226

581

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 753

2 732

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 386

1 350

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 518

4 010

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 626

1 384

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

4

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

929

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

1 119

1 024

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 532

1 826

JUDr. Daniel Petričko

sudca

114

22

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 208

2 462

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 394

2 828

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 288

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 196

1 400

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 191

2 076

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

472

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

2 145

1 451

JUDr. Martin Stretavský

predseda

868

489

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 930

1 727

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 727

2 971

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

868

1 134

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 602

1 959

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

458

JUDr. Peter Bodo

sudca

226

581

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 753

2 732

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

42

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

3

JUDr. Andrej Chuda

sudca

917

899

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

694

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

33

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 386

1 350

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 518

4 010

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

580

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

564

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

683

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 626

1 384

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

1 119

1 024

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 176

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

39

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 532

1 826

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

390

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

433

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Daniel Petričko

sudca

114

22

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 208

2 462

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 385

788

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 520

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 394

2 828

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 288

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 196

1 400

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 191

2 076

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

2 145

1 451

JUDr. Martin Stretavský

predseda

868

489

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 930

1 727

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 727

2 971

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

868

1 134

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 602

1 959

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie bezúročnosti úverovej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 28.447,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9.530,29 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnsti PÚ… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie predmetu dedičstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč.vlast.práva a nepl.zmluvy… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč.vlast.práva a nepl.zmluvy… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 12.053,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie oprávneného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .