Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 80 Michalovce

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 30 561 pojednávaní a 53 138 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0568 877 180
Fax:
0568 877 159

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Martin Stretavský
Tel. číslo:
056/6 872 118 - sekretariát

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 80 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421568877200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0568 877 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:00
utorok: 7:30 - 15:00
streda: 7:30 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Martin Lopuch, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 010

1 914

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

1 638

902

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

2 542

2 891

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

512

253

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

5

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

1 095

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

931

560

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

1 891

1 409

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

1 574

1 562

JUDr. Andrej Radomský

sudca

925

530

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 227

1 257

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

1 727

1 892

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 142

2 595

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

655

1 029

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

1 616

1 912

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

490

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 367

650

JUDr. Martin Stretavský

predseda

562

283

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 247

1 226

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 257

2 231

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

1 833

1 541

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

473

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 010

1 914

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrej Chuda

sudca

917

988

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

728

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

24

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

1 638

902

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

2 542

2 891

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

629

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

611

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

746

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

512

253

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

931

560

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 311

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

1 891

1 409

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

411

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

428

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

1 574

1 562

JUDr. Andrej Radomský

sudca

925

530

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 227

1 257

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

1 727

1 892

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 142

2 595

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

655

1 029

JUDr. Jozef Soročina

predseda

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

1 616

1 912

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 367

650

JUDr. Martin Stretavský

predseda

562

283

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 247

1 226

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 257

2 231

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

1 833

1 541

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce, Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody o 34.435,37 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 148.8000 Kč s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 2.095,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.587,77 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 2.826,54 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 169,09 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .