Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 56 832 pojednávaní a 77 219 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Agáta Štefaničová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

471

JUDr. Peter Bodo

sudca

755

2 347

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

20

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

3 120

1 938

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

4 989

5 486

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

sudkyňa

595

340

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

997

224

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

2 969

2 513

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

1

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

966

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 170

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

3 317

2 190

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

82

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 966

3 067

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 302

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 801

2 036

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Martin Stretavský

predseda

1 336

792

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 430

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

2 135

2 453

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

3 378

2 736

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

3 888

3 169

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

3 013

2 694

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

474

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 575

1 888

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 872

2 293

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

471

JUDr. Peter Bodo

sudca

755

2 347

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

20

JUDr. Andrej Chuda

sudca

918

939

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

3 120

1 938

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

4 989

5 486

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

603

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

sudkyňa

595

340

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

997

224

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

586

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

669

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

54

32

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

2 969

2 513

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 170

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 246

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

3 317

2 190

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

406

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

459

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

82

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 966

3 067

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 385

827

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 581

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 463

3 217

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 302

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 801

2 036

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Martin Stretavský

predseda

1 336

792

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 430

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

2 135

2 453

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

3 378

2 736

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

3 888

3 169

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

45

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

39

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

3 013

2 694

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 575

1 888

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 872

2 293

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6188,69 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že úver je… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7895,82 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 19.250,72 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19,22 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie existencie práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 86,71 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10042,19 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 670,37… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .