Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 151 pojednávaní a 69 682 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Contact

Phone number:

For media

Contact person:
PhDr. Anna Pančurová
Phone number:

Address

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovak Republic

Opening hours
Monday: 8:00 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 15:00
Thursday: 8:00 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 15:00

Registry

Opening hours
Monday: 8:00 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 15:00
Thursday: 8:00 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 15:00

Information center of business register

Opening hours
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Wednesday:
Friday:

Chairmen

Chairman of the court is JUDr. Martin Stretavský and vice chairman is JUDr. Agáta Štefaničová.

Judges

List of judges currently working at the court.

A Title Name Position Hearings Judgements
Mgr. Matilda Bodnáriková

judge

321

469

JUDr. Peter Bodo

judge

299

1,999

JUDr. Vladimír Červeňák

judge

2,894

2,980

Mgr. Magdaléna Chomová

judge

0

8

JUDr. Magda Chudová

judge

437

717

JUDr. Jozef Fajčák

judge

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

judge

2,574

1,566

JUDr. Mária Hirjaková

judge

3,858

4,506

JUDr. Marcel Kirnág

judge

98

6

JUDr. Miroslava Körtvélyová

judge

0

0

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

judge

1,935

1,654

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

judge

3

1

JUDr. Zuzana Levkušová

judge

1,105

998

JUDr. PhD. Martin Lopuch

judge

1,124

1,116

JUDr. Michal Mihalco

judge

0

0

JUDr. Milan Mitterpák

judge

2,669

2,001

JUDr. Daniel Petričko

judge

290

109

Mgr. Daniela Pristášová

judge

2,399

2,746

JUDr. Jana Smereková

judge

1,108

2,363

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

judge

1,355

1,554

JUDr. Jozef Soročina

judge

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

judge

2,356

2,337

Mgr. Agáta Štefaničová

judge

749

476

JUDr. Agáta Štefaničová

vice chairman

2,314

1,687

JUDr. Martin Stretavský

chairman

934

540

JUDr. Zdenko Švárny

judge

3,132

2,095

JUDr. Vincent Svoboda

judge

1,799

3,345

JUDr. Jana Uhrínová

judge

1,163

1,459

JUDr. Stanislav Vojtko

judge

2,792

2,239

List of judges who worked at the court and other officials whose names were found in hearings or judgements.

A Title Name Position Hearings Judgements
Mgr. Vladimíra Barkóciová

probably HCO

0

16

Mgr. Matilda Bodnáriková

judge

321

469

JUDr. Peter Bodo

judge

299

1,999

JUDr. Vladimír Červeňák

judge

2,894

2,980

Mgr. Alena Červeňáková

probably HCO

0

45

Mgr. Magdaléna Chomová

judge

0

8

JUDr. Andrej Chuda

judge

918

920

JUDr. Magda Chudová

judge

437

717

JUDr. Ingrid Čižmárová

probably HCO

0

37

Viera Čorbová

probably HCO

0

3

JUDr. Jozef Fajčák

judge

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

judge

2,574

1,566

JUDr. Mária Hirjaková

judge

3,858

4,506

Mária Holovinová

probably HCO

0

8

JUDr. Peter Kanárik

probably HCO

0

603

JUDr. Marcel Kirnág

judge

98

6

JUDr. Miroslava Körtvélyová

judge

0

0

JUDr. Marek Kotora

judge

650

586

Mgr. Veronika Kozáková

probably HCO

0

686

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

judge

1,935

1,654

JUDr. PhD. Martin Lopuch

judge

1,124

1,116

Bc. Eva Macková

probably HCO

0

2,245

JUDr. Michal Mihalco

judge

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

probably HCO

0

41

JUDr. Milan Mitterpák

judge

2,669

2,001

JUDr. Mariana Mochťáková

probably HCO

0

406

Mgr. Jana Macková Novotná

probably HCO

0

456

Iveta Penťová

probably HCO

0

1

JUDr. Daniel Petričko

judge

290

109

Emília Popovičová

probably HCO

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

judge

2,399

2,746

JUDr. Andrej Radomský

judge

1,385

819

JUDr. Igor Ragan

judge

1,299

1,578

JUDr. Tatiana Sabadošová

judge

2,463

3,170

JUDr. Jana Smereková

judge

1,108

2,363

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

judge

1,355

1,554

JUDr. Jozef Soročina

judge

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

judge

2,356

2,337

JUDr. Agáta Štefaničová

vice chairman

2,314

1,687

JUDr. Martin Stretavský

chairman

934

540

JUDr. Zdenko Švárny

judge

3,132

2,095

JUDr. Vincent Svoboda

judge

1,799

3,345

JUDr. Jana Uhrínová

judge

1,163

1,459

JUDr. Stanislav Vojtko

judge

2,792

2,239

JUDr. Ľuboslav Zoľák

judge

0

0

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Announced hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 590,38 € s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.986,15 € s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť právneho úkonu Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin poruš.predp.o… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadnie… Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zl zneuž.právomoci… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, udelenie súhlasu na… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy rodičovských práv… Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž.na zdraví… Hearing will be held on

More hearings

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .