Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 80 Michalovce

Na súde pracuje 22 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 911 pojednávaní a 50 667 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0568 877 180
Fax:
0568 877 159

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Martin Stretavský
Tel. číslo:
056/6 872 118 - sekretariát

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 80 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421568877200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0568 877 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:00
utorok: 7:30 - 15:00
streda: 7:30 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Martin Lopuch, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

1 875

1 786

JUDr. Andrej Chuda

sudca

918

984

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

1 518

777

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

2 443

2 765

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

344

143

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

5

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

1 103

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

913

530

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

1 780

1 374

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

1 469

1 474

JUDr. Andrej Radomský

sudca

817

466

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 179

1 164

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

1 643

1 766

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 069

2 483

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

552

912

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

1 550

1 793

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

490

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 255

560

JUDr. Martin Stretavský

predseda

521

252

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 151

1 154

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 184

2 111

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

1 742

1 487

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

473

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

1 875

1 786

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrej Chuda

sudca

918

984

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

727

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

24

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

1 518

777

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

2 443

2 765

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

629

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

611

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

746

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

344

143

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

913

530

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 246

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

1 780

1 374

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

411

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

412

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

1 469

1 474

JUDr. Andrej Radomský

sudca

817

466

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 179

1 164

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

1 643

1 766

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 069

2 483

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

552

912

JUDr. Jozef Soročina

predseda

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

1 550

1 793

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

1 255

560

JUDr. Martin Stretavský

predseda

521

252

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 151

1 154

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 184

2 111

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

1 742

1 487

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť uznesení riadneho valného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť uznesení mimoriadneho valného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle, vydanie PO Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle, vydanie PO Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.873,23 EUR s prísluš. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .