Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 52 541 pojednávaní a 72 666 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči Hovorca
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024, 037/8 840 116

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12 2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

0

12

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 265

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 599

2 794

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 103

1 960

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 629

2 269

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

828

1 041

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 358

1 142

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 938

1 501

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 167

2 373

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 915

1 684

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

799

679

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

498

367

JUDr. Ján Kováč

sudca

3 177

1 685

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 243

1 847

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

3 212

1 806

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

159

1

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 484

896

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 192

967

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 034

415

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

340

268

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 943

2 688

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 646

878

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 318

797

JUDr. Pavol Varečka

sudca

637

1 886

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

0

52

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

860

899

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 180

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

0

12

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

514

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 265

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 599

2 794

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

814

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 103

1 960

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

115

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 629

2 269

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 054

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

828

1 041

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 358

1 142

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 678

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

1 577

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 938

1 501

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

670

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

387

720

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 167

2 373

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 915

1 684

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 975

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

162

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

799

679

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

980

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

807

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

498

367

JUDr. Ján Kováč

sudca

3 177

1 685

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

633

557

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 243

1 847

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

942

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

823

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

3 212

1 806

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

481

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

159

1

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 484

896

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 192

967

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

543

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

35

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

265

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

579

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

615

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

861

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 263

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 034

415

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 225

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

340

268

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 943

2 688

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 646

878

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

415

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 318

797

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 483

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

948

JUDr. Pavol Varečka

sudca

637

1 886

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

35

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

0

52

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

860

899

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Viera Koscelanská
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 4.528,19 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zabezpečenie príspevku na výživu s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 566,28 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť právneho úkonu, ochrana práv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podlielového… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie spoluvlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.494,77 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .