Testovacia verzia

Na súde pracuje 31 sudcov.

Pre súd evidujeme 43 995 pojednávaní a 64 298 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči Hovorca
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024, 037/8 840 116

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12 2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:30 - 12:00
Utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:30 - 12:00
Piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

2 221

1 337

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

2 229

2 456

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudca

1 843

1 774

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

2 198

1 982

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

732

896

Mgr. Monika Farkašová

sudca

1 057

1 013

Mgr. Adriana Halajová

sudca

2 386

1 364

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

1 119

498

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 842

2 138

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

2 474

1 405

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

612

487

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

466

347

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 501

1 429

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

615

548

JUDr. Monika Kublová

sudca

1 004

1 635

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

2 710

1 514

JUDr. Alena Motyčková

sudca

0

0

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 252

815

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

885

812

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

890

433

JUDr. Zuzana Singerová

sudca

540

179

JUDr. Renáta Šišková

sudca

203

72

Mgr. Mária Sitárová

sudca

2 526

2 321

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 284

776

JUDr. Anna Trnková

sudca

1 063

698

JUDr. Pavol Varečka

sudca

555

1 502

Mgr. Pamela Záleská

sudca

629

790

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

PravdepodobneVSÚ

0

906

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

PravdepodobneVSÚ

0

7

Martina Bédiová

PravdepodobneVSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

PravdepodobneVSÚ

0

512

Mgr. Jana Benkovičová

sudca

2 221

1 337

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

2 229

2 456

Mgr. Simona Brngálová

PravdepodobneVSÚ

0

591

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudca

1 843

1 774

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

115

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

2 198

1 982

Mgr. Eva Dobríková

PravdepodobneVSÚ

0

1 052

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

732

896

Mgr. Monika Farkašová

sudca

1 057

1 013

JUDr. Irena Felšociová

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

PravdepodobneVSÚ

0

2 644

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

PravdepodobneVSÚ

0

1 447

Bc. Jozef Guzmický

PravdepodobneVSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudca

2 386

1 364

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

1 119

498

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

383

717

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 842

2 138

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

2 474

1 405

Mgr. Lenka Jursová

PravdepodobneVSÚ

0

1 702

Mgr. Jana Karkošková

PravdepodobneVSÚ

0

162

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

612

487

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

PravdepodobneVSÚ

0

746

Mgr. Tomáš Kopper

PravdepodobneVSÚ

0

600

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

466

347

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 501

1 429

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

615

548

Mgr. Martin Krajči

PravdepodobneVSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudca

1 004

1 635

JUDr. Michal Kuzma

PravdepodobneVSÚ

0

950

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

812

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

2 710

1 514

Eva Moravčíková

PravdepodobneVSÚ

0

4

JUDr. Alena Motyčková

sudca

0

0

Mária Nemešová

PravdepodobneVSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

PravdepodobneVSÚ

0

481

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 252

815

Mgr. Michaela Ondrišejová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

885

812

Mgr. Michaela Patorajová

PravdepodobneVSÚ

0

544

Ivana Pavlovičová

PravdepodobneVSÚ

0

4

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

PravdepodobneVSÚ

0

32

Mgr. Barbora Pustajová

PravdepodobneVSÚ

0

266

Mgr. Nikoleta Regendová

PravdepodobneVSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

890

433

JUDr. Jana Šatková

PravdepodobneVSÚ

0

618

JUDr. Slávka Sedliačiková

PravdepodobneVSÚ

0

775

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

PravdepodobneVSÚ

0

1 259

JUDr. Zuzana Singerová

sudca

540

179

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 698

1 209

JUDr. Renáta Šišková

sudca

203

72

Mgr. Mária Sitárová

sudca

2 526

2 321

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 284

776

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

711

414

JUDr. Anna Trnková

sudca

1 063

698

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

PravdepodobneVSÚ

0

2 433

JUDr. Soňa Vacková

sudca

1 085

934

JUDr. Pavol Varečka

sudca

555

1 502

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

PravdepodobneVSÚ

0

35

Mgr. Pamela Záleská

sudca

629

790

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

PravdepodobneVSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozhodnutie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie – Protiprávne ukončenie pracovného…
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia – určenie vlastníckeho práva k…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia – zaplatenie sumy 10.000,- € s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia – Určenie neplatnosti okamžitého…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie sumy 1057,86 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia – Vysporiadanie BSM po rozvode
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie sumy 302,50 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia – Určenie vlastníctva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia – Zriadenie vecného bremena
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia – zaplatenie sumy 2.444,74 EUR s…
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

Odkazy sú vyhľadávané automaticky na základe názvu súdu. Súdu sa týkať nemusia.
 1. Okresný súd Nitra · Open Courts - otvorenesudy.sme.sk 

  Okresný súd Nitra Štúrova 9, 950 48 Nitra. At the court there are currently working 31 judges. For the court we register 42,279 hearings…
 2. Vyhľadávanie v súdnych rozhodnutiach · Otvorené Súdy 

  Transparentný pohľad na slovenské súdnictvo… V priemere 45% súdnych rozhodnutí je potvrdených vyšším súdom Štatistická ročenka MSSR 2011 a 2012…
 3. JUDr. Mária Ondrejová · Sudca · Otvorené Súdy 

  2011 – Okresný súd Nitra; 2012 – Okresný súd Nitra; 2013 – Okresný súd Nitra; Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda…
 4. Mgr. Zuzana Bezáková · Judge · Open Courts 

  2011 – Okresný súd Nitra; 2012 – Okresný súd Nitra; 2013 – Okresný súd Nitra; Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých…
 5. Martina Bédiová · Sudca · Otvorené Súdy 

  Okresný súd Nitra Štúrova 9 950 48 Nitra Slovak Republic Information center. Phone: 037/8 841 200, 037/8… Martina Bédiová: Most likelyHCO. 0. 11. JUDr…
 6. Search in proceedings · Open Courts - otvorenesudy.sme.sk 

  Okresný súd Nitra 52,325; Okresný súd Žilina 50,575; Okresný súd Košice I 46,356; Okresný súd Trnava 45,542; Okresný súd Banská Bystrica 26,335; missing…
 7. Vyhľadávanie v súdnych konaniach · Otvorené Súdy 

  Okresný súd Nitra 36 842; Okresný súd Bratislava I 35 199; Okresný súd Trnava 31 387; Okresný súd Prievidza 30 722; Okresný súd Banská Bystrica 30 532…
 8. Mgr. Mária Sitárová · Sudca · Otvorené Súdy 

  Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 2 430 pojednávaní a 2 236 rozhodnutí. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 11 rokmi…
 9. Vyhľadávanie v súdnych konaniach · Otvorené Súdy 

  Okresný súd Nitra 52 325; Okresný súd Žilina 50 575; Okresný súd Košice I 46 356; Okresný súd Trnava 45 542; Okresný súd Banská Bystrica 26 335…
 10. Na krajskom súde v Nitre zriadili informačné centrum pre 

  Informačné centrum plánuje zriadiť aj Okresný súd Nitra…
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .