Testovacia verzia

Na súde pracuje 31 sudcov.

Pre súd evidujeme 39 336 pojednávaní a 57 417 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 13 500 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 500 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 6 775 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca.

Celkovo 27. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca.

Celkovo 4. najpomalší Court From 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči Hovorca
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024, 037/8 840 116

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 31.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12 2016 a 31.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 31.12.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:30 - 12:00
Utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:30 - 12:00
Piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 995

1 151

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 997

2 250

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudca

1 698

1 651

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 961

1 775

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

665

769

Mgr. Monika Farkašová

sudca

915

897

Mgr. Adriana Halajová

sudca

2 386

1 304

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

887

358

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 646

1 968

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

2 184

1 226

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

521

374

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

448

324

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 186

1 249

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

609

544

JUDr. Monika Kublová

sudca

875

1 466

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

2 420

1 342

JUDr. Alena Motyčková

sudca

0

0

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 082

744

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

726

704

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

626

287

JUDr. Zuzana Singerová

sudca

299

49

JUDr. Renáta Šišková

sudca

60

23

Mgr. Mária Sitárová

sudca

2 260

2 074

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 077

692

JUDr. Anna Trnková

sudca

919

630

JUDr. Pavol Varečka

sudca

547

1 455

Mgr. Pamela Záleská

sudca

506

718

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

PravdepodobneVSÚ

0

562

JUDr. Jana Árendášová

sudca

0

0

JUDr. Dana Bartová

PravdepodobneVSÚ

0

6

Martina Bédiová

PravdepodobneVSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

PravdepodobneVSÚ

0

506

Mgr. Jana Benkovičová

sudca

1 995

1 151

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudca

1 997

2 250

Mgr. Simona Brngálová

PravdepodobneVSÚ

0

334

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudca

1 698

1 651

Mgr. Božena Csibrányiová

sudca

0

115

Mgr. Adriana Dobiášová

sudca

1 961

1 775

Mgr. Eva Dobríková

PravdepodobneVSÚ

0

1 061

JUDr. Ľubica Farkašová

sudca

665

769

Mgr. Monika Farkašová

sudca

915

897

JUDr. Irena Felšociová

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

PravdepodobneVSÚ

0

2 434

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudca

0

0

JUDr. Anna Gronská

PravdepodobneVSÚ

0

1 339

Bc. Jozef Guzmický

PravdepodobneVSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudca

2 386

1 304

JUDr. Lenka Halmešová

sudca

887

358

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

373

716

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 646

1 968

Mgr. Ivana Heinrichová

sudca

2 184

1 226

Mgr. Lenka Jursová

PravdepodobneVSÚ

0

1 376

Mgr. Jana Karkošková

PravdepodobneVSÚ

0

174

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

521

374

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

PravdepodobneVSÚ

0

385

Mgr. Tomáš Kopper

PravdepodobneVSÚ

0

387

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

448

324

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 186

1 249

JUDr. Lenka Kováčová

sudca

609

544

Mgr. Martin Krajči

PravdepodobneVSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudca

875

1 466

JUDr. Michal Kuzma

PravdepodobneVSÚ

0

951

JUDr. Mária Malíková

sudca

961

804

Mgr. Denisa Mesárošová

sudca

2 420

1 342

Eva Moravčíková

PravdepodobneVSÚ

0

3

JUDr. Alena Motyčková

sudca

0

0

Mária Nemešová

PravdepodobneVSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

PravdepodobneVSÚ

0

481

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 082

744

Mgr. Michaela Ondrišejová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudca

726

704

Mgr. Michaela Patorajová

PravdepodobneVSÚ

0

547

Ivana Pavlovičová

PravdepodobneVSÚ

0

4

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

PravdepodobneVSÚ

0

32

Mgr. Barbora Pustajová

PravdepodobneVSÚ

0

267

Mgr. Nikoleta Regendová

PravdepodobneVSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudca

626

287

JUDr. Jana Šatková

PravdepodobneVSÚ

0

629

JUDr. Slávka Sedliačiková

PravdepodobneVSÚ

0

587

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

PravdepodobneVSÚ

0

1 252

JUDr. Zuzana Singerová

sudca

299

49

JUDr. Eva Šišková

sudca

1 698

1 188

JUDr. Renáta Šišková

sudca

60

23

Mgr. Mária Sitárová

sudca

2 260

2 074

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 077

692

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudca

711

411

JUDr. Anna Trnková

sudca

919

630

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

PravdepodobneVSÚ

0

2 286

JUDr. Soňa Vacková

sudca

1 085

914

JUDr. Pavol Varečka

sudca

547

1 455

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

PravdepodobneVSÚ

0

36

Mgr. Pamela Záleská

sudca

506

718

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

PravdepodobneVSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie – Protiprávne ukončenie pracovného…
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie sumy 43.470,- EUR s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – určenie vlastníckeho práva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie 1 400,- € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie sumy 5.285,25 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia – žaloba za psychické týranie
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie a rozhodnutie – Vrátenie veci
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie a rozhodnutie – vyporiadanie BSM po rozvode
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie sumy 115.847,20 EUR s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie sumy 1.804,41 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .