Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 46 526 pojednávaní a 67 284 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči Hovorca
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024, 037/8 840 116

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12 2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 353

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 336

2 588

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

1 930

1 860

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 317

2 051

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

773

936

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 132

1 051

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 476

1 374

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 234

558

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 941

2 229

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 606

1 499

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

686

541

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

471

350

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 725

1 505

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

625

551

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 089

1 709

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

2 885

1 638

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 331

848

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

947

862

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

978

505

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

694

234

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

241

123

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 650

2 474

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 366

806

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 118

729

JUDr. Pavol Varečka

sudca

613

1 584

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

706

811

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 046

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

514

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 353

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 336

2 588

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

726

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

1 930

1 860

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

115

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 317

2 051

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 049

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

773

936

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 132

1 051

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 660

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

1 514

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 476

1 374

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 234

558

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

383

718

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 941

2 229

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 606

1 499

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 810

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

162

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

686

541

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

864

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

702

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

471

350

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 725

1 505

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

625

551

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 089

1 709

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

944

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

819

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

2 885

1 638

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

481

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 331

848

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

947

862

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

544

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

266

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

978

505

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

617

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

821

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 261

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

694

234

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 217

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

241

123

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 650

2 474

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 366

806

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

415

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 118

729

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 456

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 086

939

JUDr. Pavol Varečka

sudca

613

1 584

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

706

811

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Viera Koscelanská
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť zmluvy a nariadenie PO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a výživné Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 48.700,71 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníctva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, škodu na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 64,77 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 13.576,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

 1. Na krajskom súde v Nitre zriadili informačné centrum pre

  Informačné centrum plánuje zriadiť aj Okresný súd Nitra 
 2. V Nitre zmenili územný plán, na zástavbu parkoviska to

  Okresný súd Nitra 19. júna rozhodol v neprospech mesta,“ povedal prednosta Kršiak. Dodal, že súd rozhodol v prospech cirkvi napriek tomu 
 3. Obvineným z vraždy bossa Čongrádyho predĺžili väzbu

  Prokurátorka podala na Mišenku obžalobu na Okresný súd Nitra, ten rozhodne, či obžalobu prijme a začne sa hlavné pojednávanie 
 4. Prezident vymenoval osemnásť sudcov, pripomenul im zlý

  Oliver KOLENČÍK Okresný súd Nitra. Oľga KOVÁČOV 
 5. Údajný boss nitrianskeho podsvetia je na slobode

  Minulý týždeň Okresný súd Nitra vyhovel žiadosti Ľuboša F. o prepustenie na slobodu. Prokurátor však podal sťažnosť 
 6. Kosík z kauzy únosu prezidentovho syna zrejme ušiel

  V marci 2012 Okresný súd Nitra vydal príkaz na zatknutie Mella. Dôvodom je obvinenie z vraždy Františka Marka 
 7. V okresoch Nitra a Zlaté Moravce majú prísť o prácu stovky

  bývala Šampiňonáreň Topoľčianky. Okresný súd Nitra vyhlásil konkurz na jej majetok 12. októbra 2011, vyzval všetkých veriteľov 
 8. Poslanci rozhodnú o odvolaní prísediacej na súde. Pre

  O zvolenie za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra požiadala Adriana K. S. sama. Zvolená bola napriek tomu 
 9. Na súde pracuje otec, syn aj nevesta - domov.sme.sk

  Keďže Okresný súd Nitra má aj podpredsedu, ktorý je štatutár, zo zákona podpredseda okresného súdu môže podávať návrhy na disciplinárne konanie 
 10. Proces s Hedvigou Malinovou posiela súd do Maďarska

  Okresný súd Nitra po vykonaní potrebných úkonov a zabezpečení podkladov podal ministrovi spravodlivosti podnet na odovzdanie trestného stíhania 

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .