Okresný súd Nitra Štúrova 9, 950 48 Nitra

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 442 pojednávaní a 66 062 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči Hovorca
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024, 037/8 840 116

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
950 48 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12 2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 279

1 358

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 297

2 521

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

1 898

1 837

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 271

2 018

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

751

921

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 102

1 041

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 442

1 365

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 173

526

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 926

2 184

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 542

1 464

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

654

529

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

470

348

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 628

1 464

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

620

550

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 035

1 675

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

2 796

1 563

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 294

834

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

926

845

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

945

482

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

644

214

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

222

90

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 596

2 399

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 335

791

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 098

709

JUDr. Pavol Varečka

sudca

592

1 545

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

672

800

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

989

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

514

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 279

1 358

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 297

2 521

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

669

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

1 898

1 837

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

115

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 271

2 018

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 050

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

751

921

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 102

1 041

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 651

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

1 492

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 442

1 365

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 173

526

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

382

718

JUDr. Peter Heinrich

sudca

1 926

2 184

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 542

1 464

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 761

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

162

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

654

529

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

837

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

651

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

470

348

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 628

1 464

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

620

550

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 035

1 675

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

948

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

816

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

2 796

1 563

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

481

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 294

834

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

926

845

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

544

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

34

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

267

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

945

482

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

617

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

809

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 261

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

644

214

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 216

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

222

90

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 596

2 399

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 335

791

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

415

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 098

709

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 449

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 086

936

JUDr. Pavol Varečka

sudca

592

1 545

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

672

800

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Viera Koscelanská
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §277a/1, §277/2c,… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Mgr. Elena Polonská
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 21.459,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie priebehu hranice pozemkov Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na začatie konania Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.437,22 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 429,99 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

 1. Na krajskom súde v Nitre zriadili informačné centrum pre

  Informačné centrum plánuje zriadiť aj Okresný súd Nitra 
 2. V okresoch Nitra a Zlaté Moravce majú prísť o prácu stovky

  V okresoch Nitra a Zlaté Moravce je ohrozených zhruba 700 pracovných miest. Dvaja zamestnávatelia nahlásili hromadné prepúšťanie na úrade práce v Nitre 
 3. Údajný boss nitrianskeho podsvetia je na slobode

  Minulý týždeň Okresný súd Nitra vyhovel žiadosti Ľuboša F. o prepustenie na slobodu. Prokurátor však podal sťažnosť 
 4. Proces s Hedvigou Malinovou posiela súd do Maďarska

  Hedviga Malinová Žáková čelí obvineniu z krivej výpovede 
 5. Poslanci rozhodnú o odvolaní prísediacej na súde. Pre

  O zvolenie za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra požiadala Adriana K. S. sama. Zvolená bola napriek tomu 
 6. Kosík z kauzy únosu prezidentovho syna zrejme ušiel

  V marci 2012 Okresný súd Nitra vydal príkaz na zatknutie Mella. Dôvodom je obvinenie z vraždy Františka Marka 
 7. Údajný boss nitrianskeho podsvetia je na slobode

  Minulý týždeň Okresný súd Nitra vyhovel žiadosti Ľuboša F. o prepustenie na slobodu. Prokurátor však podal sťažnosť 
 8. Prezident vymenoval osemnásť sudcov, pripomenul im zlý

  Ivan Gašparovič novovymenovaným sudcom v príhovore povedal, že verejnosť sudcov nevníma pozitívne 
 9. V Nitre zmenili územný plán, na zástavbu parkoviska to

  Aj pozemok, ktorý chcela Nitra ponúknuť na výmenu cirkvi, je podľa súdu cirkevný. Mesto má iný názor 
 10. Na súde pracuje otec, syn aj nevesta - domov.sme.sk

  Spoločný prístup k platenému obsahu slovenských médií končí k 31.12.2016. Aby ste mohli čítať zamknuté články na Sme.sk aj po tomto dátume, preneste 

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .