Okresný súd Nitra Štúrova 9, 950 48 Nitra

At the court there are 38 judges working.

For the court we register 92,421 hearings and 112,511 judgements.

Overall 25th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 26,775€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 20th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.7 months
 • Average duration for year 2012 is 12 months
 • Average duration for year 2011 is 10.6 months
 • Average duration for year 2010 is 16.4 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.6 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 11.6 months
 • Average duration for year 2010 is 14.3 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 5.8 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 6.9 months

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7.9 months
 • Average duration for year 2012 is 7.4 months
 • Average duration for year 2011 is 7.5 months
 • Average duration for year 2010 is 8.1 months

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
950 48 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Kontakty: Fax trestné oddelenie: +421378841192 Občianskoprávne oddelenie C : +421378841321 Občianskoprávne oddelenie P – opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých: +421378841135 Trestnoprávne oddelenie T: +421378841148 Obchodnoprávne oddelenie Cb: +421378841144 Občianskoprávne oddelenie D – dedičské: +421378841444
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 14.04.2022, 31.10.2022 a 23.12.2022 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Dňa 14.04.2022, 31.10.2022 a 23.12.2022 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod. Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Heinrich a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

496

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 730

4 600

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 966

4 145

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 856

3 817

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

2 220

1 924

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 998

JUDr. Boris Gál

sudca

66

472

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 698

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 375

3 209

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 901

3 003

Mgr. Marek Janigloš

sudca

413

2 259

JUDr. Ján Kanás

sudca

846

473

Mgr. Andrea Kontárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

648

410

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 168

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 861

3 920

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 670

1 022

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

6 196

3 048

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

438

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

922

633

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

313

1 425

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

2 194

1 320

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

2 103

1 657

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

767

451

JUDr. Alena Sabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 699

1 337

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

5 179

4 281

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 723

1 519

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 458

968

JUDr. Pavol Varečka

sudca

773

3 631

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

942

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

830

2 531

JUDr. Dušan Špirek

sudca

664

794

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 078

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

496

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

503

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

918

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 730

4 600

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

729

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 966

4 145

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

2

118

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 856

3 817

Mgr. Eva Dobríková

neznáma pracovníčka

0

1 025

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

2 220

1 924

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 998

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 101

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Dana Gáborová

neznáma pracovníčka

514

2 867

JUDr. Boris Gál

sudca

66

472

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 698

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

647

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

440

688

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 375

3 209

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 901

3 003

Mgr. Marek Janigloš

sudca

413

2 259

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 775

JUDr. Ján Kanás

sudca

846

473

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

154

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

878

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

898

Mgr. Andrea Kontárová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

675

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

648

410

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 168

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

640

541

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

215

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 861

3 920

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

920

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 670

1 022

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

838

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

6 196

3 048

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

438

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

922

633

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

465

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

313

1 425

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

837

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

2 194

1 320

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

2 103

1 657

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

501

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

36

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

767

451

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Alena Sabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

793

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 259

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 699

1 337

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

5 179

4 281

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 723

1 519

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

396

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 458

968

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 443

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

885

JUDr. Pavol Varečka

sudca

773

3 631

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

31

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

942

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

1 039

1 149

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

508

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

839

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 098

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

830

2 531

JUDr. Dušan Špirek

sudca

664

794

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

28

55

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – L. S.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 4, § 21/1d/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – I. W.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – V. I.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – W. N.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 4, § 21/1d/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – C. I.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – X. H.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – Y. O.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 4, § 21/1d/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – P. S.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §188/1, §188/2c TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – I. P.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – M. S.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .