Okresný súd Nitra Štúrova 9, 950 48 Nitra

At the court there are 38 judges working.

For the court we register 80,134 hearings and 99,637 judgements.

Overall 25th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 26,775€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 20th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.7 months
 • Average duration for year 2012 is 12 months
 • Average duration for year 2011 is 10.6 months
 • Average duration for year 2010 is 16.4 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.6 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 11.6 months
 • Average duration for year 2010 is 14.3 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 5.8 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 6.9 months

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7.9 months
 • Average duration for year 2012 is 7.4 months
 • Average duration for year 2011 is 7.5 months
 • Average duration for year 2010 is 8.1 months

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
950 48 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Kontakty: Fax trestné oddelenie: +421378841192 Občianskoprávne oddelenie C : +421378841321 Občianskoprávne oddelenie P – opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých: +421378841135 Trestnoprávne oddelenie T: +421378841148 Obchodnoprávne oddelenie Cb: +421378841144 Občianskoprávne oddelenie D – dedičské: +421378841444 Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Heinrich a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

486

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 091

4 043

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 762

3 210

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 101

3 265

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 987

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 850

1 709

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 695

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

438

686

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 267

3 109

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 326

2 566

Mgr. Marek Janigloš

sudca

223

1 302

JUDr. Ján Kanás

sudca

238

237

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

377

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 110

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 691

2 991

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 042

646

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 269

2 672

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

410

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

504

313

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

222

1 061

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

743

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 832

1 124

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 679

1 375

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

237

145

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 250

1 012

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

638

1 534

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 488

3 749

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 959

1 184

JUDr. Dušan Špirek

sudca

293

504

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

11

54

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 410

946

JUDr. Pavol Varečka

sudca

766

3 457

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

891

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 064

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

486

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

503

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

921

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 091

4 043

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

726

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 762

3 210

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

117

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 101

3 265

Mgr. Eva Dobríková

neznáma pracovníčka

0

1 043

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 987

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 850

1 709

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 568

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 221

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 695

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

638

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

438

686

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 267

3 109

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 326

2 566

Mgr. Marek Janigloš

sudca

223

1 302

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 764

JUDr. Ján Kanás

sudca

238

237

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

154

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

869

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

894

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

688

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

377

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 110

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

638

541

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

215

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 691

2 991

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

924

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 042

646

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

839

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 269

2 672

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

410

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

504

313

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

472

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

222

1 061

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

743

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 832

1 124

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 679

1 375

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

525

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

36

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

237

145

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

505

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

814

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

798

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 256

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 250

1 012

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 096

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

638

1 534

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 488

3 749

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 959

1 184

JUDr. Dušan Špirek

sudca

293

504

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

11

54

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

395

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 410

946

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 445

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

885

JUDr. Pavol Varečka

sudca

766

3 457

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

891

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

999

1 119

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 56100 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – M. W.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - § 89/26, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – ["U", "R"]
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §211/1b, §211/3a TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – R. A.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva zodpovedajúcemu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .