Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

At the court there are 30 judges working.

For the court we register 72,767 hearings and 83,165 judgements.

Overall 25th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 26,775€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 20th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.7 months
 • Average duration for year 2012 is 12 months
 • Average duration for year 2011 is 10.6 months
 • Average duration for year 2010 is 16.4 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.6 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 11.6 months
 • Average duration for year 2010 is 14.3 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 5.8 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 6.9 months

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7.9 months
 • Average duration for year 2012 is 7.4 months
 • Average duration for year 2011 is 7.5 months
 • Average duration for year 2010 is 8.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

774

386

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 527

3 241

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 628

2 378

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 611

2 656

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

969

1 518

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 389

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 916

2 675

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 828

1 967

Mgr. Marek Janigloš

sudca

151

632

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

86

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

586

349

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 167

1 905

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 573

2 121

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

557

325

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 558

2 234

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

645

274

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

186

50

JUDr. Marek Olekšák

sudca

80

388

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

947

391

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

980

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 127

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

0

5

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 866

740

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

547

843

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 922

3 123

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

931

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

259

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

27

JUDr. Pavol Varečka

sudca

715

2 555

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

734

331

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

774

386

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

486

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

915

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 527

3 241

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

723

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 628

2 378

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

112

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 611

2 656

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

987

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

969

1 518

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 389

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 482

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 227

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 646

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

588

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

419

673

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 916

2 675

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 828

1 967

Mgr. Marek Janigloš

sudca

151

632

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 720

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

86

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

823

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

880

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

689

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

586

349

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 167

1 905

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

634

524

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

213

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 573

2 121

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

896

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

557

325

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

794

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 558

2 234

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

645

274

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

186

50

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

463

JUDr. Marek Olekšák

sudca

80

388

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

947

391

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

980

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 127

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

516

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

37

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

0

5

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

263

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

489

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

602

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

763

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 210

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 866

740

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 062

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

547

843

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 922

3 123

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

931

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

259

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

27

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

383

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 336

902

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 364

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

861

JUDr. Pavol Varečka

sudca

715

2 555

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

734

331

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

903

1 061

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

32

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d, §172/2c… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – U. J.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – E. G.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – J. W.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – B. S.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – K. W.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d, §172/2c… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – W. U.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – S. E.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – X. Q.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .