Okresný súd Nitra Štúrova 9, 950 48 Nitra

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 54 002 pojednávaní a 74 253 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči Hovorca
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024, 037/8 840 116

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
950 48 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12 2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

27

15

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 246

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 663

2 853

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 157

2 028

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 688

2 323

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

828

1 065

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 413

1 184

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 012

1 558

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 227

2 427

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 014

1 740

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

835

803

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

507

378

JUDr. Ján Kováč

sudca

3 235

1 764

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 283

1 913

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

3 272

1 869

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

250

53

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 530

909

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 250

987

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 145

463

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

358

361

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 034

2 756

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 700

895

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 354

821

JUDr. Pavol Varečka

sudca

646

1 952

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

9

98

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

895

926

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 196

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

27

15

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

514

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 246

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 663

2 853

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

819

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 157

2 028

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

115

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 688

2 323

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 055

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

828

1 065

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 413

1 184

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 680

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

1 600

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 012

1 558

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

666

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

390

721

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 227

2 427

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 014

1 740

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 982

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

163

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

835

803

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 010

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

807

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

507

378

JUDr. Ján Kováč

sudca

3 235

1 764

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

633

557

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 283

1 913

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

939

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

823

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

3 272

1 869

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

481

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

250

53

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 530

909

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 250

987

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

543

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

36

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

265

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

561

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

615

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

866

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 263

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 145

463

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 228

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

358

361

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 034

2 756

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 700

895

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

416

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 354

821

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 485

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

948

JUDr. Pavol Varečka

sudca

646

1 952

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

35

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

9

98

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

895

926

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Viera Koscelanská
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 4.528,19 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 830,71 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 172/1b),c),d)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – Thanh Pham Van
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Marcel Kudry
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody - nesprávny úradný postup… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 2.265,78 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 14.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 12.500,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .