Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 38 sudcov.

Pre súd evidujeme 79 973 pojednávaní a 97 902 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Heinrich a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

470

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 043

3 839

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 754

3 031

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 055

3 113

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 945

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 796

1 639

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 659

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

438

682

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 244

2 977

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 268

2 444

Mgr. Marek Janigloš

sudca

217

1 227

JUDr. Ján Kanás

sudca

211

209

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

595

363

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 056

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 671

2 829

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

998

584

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 188

2 581

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

392

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

473

265

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

198

955

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 264

658

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 803

1 096

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 628

1 320

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

212

112

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 214

948

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

626

1 416

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 438

3 586

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 928

1 160

JUDr. Dušan Špirek

sudca

278

463

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

9

54

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 404

938

JUDr. Pavol Varečka

sudca

760

3 278

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 021

506

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 038

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

470

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

486

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

892

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 043

3 839

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

719

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 754

3 031

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

112

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 055

3 113

Mgr. Eva Dobríková

neznáma pracovníčka

0

983

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 945

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 796

1 639

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 483

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 172

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 659

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

615

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

438

682

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 244

2 977

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 268

2 444

Mgr. Marek Janigloš

sudca

217

1 227

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 724

JUDr. Ján Kanás

sudca

211

209

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

835

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

891

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

681

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

595

363

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 056

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

638

532

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

213

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 671

2 829

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

895

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

998

584

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

816

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 188

2 581

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

392

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

473

265

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

462

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

198

955

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 264

658

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 803

1 096

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 628

1 320

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

514

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

35

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

212

112

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

263

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

500

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

769

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

761

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 220

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 214

948

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 067

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

626

1 416

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 438

3 586

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 928

1 160

JUDr. Dušan Špirek

sudca

278

463

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

9

54

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

383

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 404

938

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 365

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

862

JUDr. Pavol Varečka

sudca

760

3 278

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 021

506

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

984

1 113

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

32

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – M. W.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - § 89/26, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – ["U", "R"]
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin § 221/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – D. I.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin - §277a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – Z. A.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin - §277a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – O. Y.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vrátenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – Z. I.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - § 89/26, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – ["J", "G"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .