Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 37 sudcov.

Pre súd evidujeme 82 107 pojednávaní a 101 309 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Kontakty: Fax trestné oddelenie: +421378841192 Občianskoprávne oddelenie C : +421378841321 Občianskoprávne oddelenie P – opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých: +421378841135 Trestnoprávne oddelenie T: +421378841148 Obchodnoprávne oddelenie Cb: +421378841144 Občianskoprávne oddelenie D – dedičské: +421378841444 Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Heinrich a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

487

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 203

4 171

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 790

3 286

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 250

3 367

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 992

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 948

1 775

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 697

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

439

687

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 296

3 142

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 428

2 625

Mgr. Marek Janigloš

sudca

239

1 398

JUDr. Ján Kanás

sudca

324

280

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

387

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 114

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 721

3 078

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 152

711

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 377

2 743

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

421

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

572

355

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

245

1 154

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 885

1 156

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 756

1 418

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

296

181

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 336

1 080

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

668

1 662

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 620

3 870

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 072

1 233

JUDr. Dušan Špirek

sudca

360

552

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

16

54

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 423

951

JUDr. Pavol Varečka

sudca

772

3 555

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

900

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 066

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

487

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

503

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

920

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 203

4 171

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

726

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 790

3 286

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1

118

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 250

3 367

Mgr. Eva Dobríková

neznáma pracovníčka

0

1 039

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 992

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 948

1 775

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

neznáma pracovníčka

74

2 584

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 188

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 697

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

640

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

439

687

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 296

3 142

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 428

2 625

Mgr. Marek Janigloš

sudca

239

1 398

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 764

JUDr. Ján Kanás

sudca

324

280

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

154

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

873

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

894

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

686

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

387

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 114

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

638

541

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

215

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 721

3 078

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

923

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 152

711

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

839

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 377

2 743

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

421

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

572

355

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

472

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

245

1 154

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

792

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 885

1 156

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 756

1 418

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

525

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

36

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

296

181

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

505

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

818

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

797

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 257

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 336

1 080

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 098

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

668

1 662

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 620

3 870

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 072

1 233

JUDr. Dušan Špirek

sudca

360

552

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

16

54

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

396

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 423

951

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 445

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

885

JUDr. Pavol Varečka

sudca

772

3 555

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

900

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

1 008

1 125

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie bez odôvodnenia – Spoločnosť s ručením…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §179/2, §179/3d,f TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – U. M.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – K. T.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – E. V.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – A. L.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – I. B.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – K. N.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – H. N.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, trestný čin - § 213/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – G. O.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .