Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 38 sudcov.

Pre súd evidujeme 92 421 pojednávaní a 112 465 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Kontakty: Fax trestné oddelenie: +421378841192 Občianskoprávne oddelenie C : +421378841321 Občianskoprávne oddelenie P – opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých: +421378841135 Trestnoprávne oddelenie T: +421378841148 Obchodnoprávne oddelenie Cb: +421378841144 Občianskoprávne oddelenie D – dedičské: +421378841444
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 14.04.2022, 31.10.2022 a 23.12.2022 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Dňa 14.04.2022, 31.10.2022 a 23.12.2022 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod. Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Heinrich a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

496

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 730

4 599

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 966

4 138

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 856

3 814

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

2 220

1 924

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 998

JUDr. Boris Gál

sudca

66

472

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 698

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 375

3 209

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 901

3 001

Mgr. Marek Janigloš

sudca

413

2 259

JUDr. Ján Kanás

sudca

846

473

Mgr. Andrea Kontárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

648

410

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 168

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 861

3 917

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 670

1 022

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

6 196

3 046

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

438

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

922

633

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

313

1 418

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

2 194

1 320

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

2 103

1 657

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

767

449

JUDr. Alena Sabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 699

1 335

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

5 179

4 278

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 723

1 515

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 458

968

JUDr. Pavol Varečka

sudca

773

3 631

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

942

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

830

2 527

JUDr. Dušan Špirek

sudca

664

793

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 078

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

496

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

503

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

918

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 730

4 599

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

729

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 966

4 138

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

2

118

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 856

3 814

Mgr. Eva Dobríková

neznáma pracovníčka

0

1 025

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

2 220

1 924

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 998

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 101

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Dana Gáborová

neznáma pracovníčka

514

2 866

JUDr. Boris Gál

sudca

66

472

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 698

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

647

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

440

688

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 375

3 209

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 901

3 001

Mgr. Marek Janigloš

sudca

413

2 259

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 775

JUDr. Ján Kanás

sudca

846

473

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

154

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

878

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

898

Mgr. Andrea Kontárová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

675

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

648

410

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 168

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

640

541

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

215

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 861

3 917

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

920

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 670

1 022

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

838

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

6 196

3 046

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

438

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

922

633

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

465

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

313

1 418

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

837

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

2 194

1 320

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

2 103

1 657

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

501

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

36

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

767

449

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Alena Sabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

793

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 259

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 699

1 335

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

5 179

4 278

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 723

1 515

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

396

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 458

968

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 443

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

885

JUDr. Pavol Varečka

sudca

773

3 631

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

31

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

942

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

1 039

1 149

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

508

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

839

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 098

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

830

2 527

JUDr. Dušan Špirek

sudca

664

793

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

28

55

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – L. S.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 4, § 21/1d/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – I. W.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – V. I.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – W. N.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 4, § 21/1d/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – C. I.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – X. H.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – Y. O.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 4, § 21/1d/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – P. S.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §188/1, §188/2c TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – I. P.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – M. S.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .