Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 31 sudcov.

Pre súd evidujeme 68 407 pojednávaní a 90 492 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca
Tel. číslo:
037/8 840 242, 0911 340 024,

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

672

371

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 356

3 518

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 581

2 621

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 421

2 879

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

953

1 642

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 501

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 814

3 000

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 702

2 125

Mgr. Marek Janigloš

sudca

124

617

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

56

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

582

405

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 042

2 168

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 543

2 325

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

412

279

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 305

2 348

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

543

240

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

105

9

JUDr. Marek Olekšák

sudca

58

351

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

823

411

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

1 057

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 249

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 768

821

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

527

980

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 763

3 370

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

999

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

225

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

10

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 336

992

JUDr. Pavol Varečka

sudca

695

2 706

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

604

403

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 297

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

672

371

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

514

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 099

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 356

3 518

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

823

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 581

2 621

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

116

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 421

2 879

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 066

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

953

1 642

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 501

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 692

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 541

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

33

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 861

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

682

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

419

724

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 814

3 000

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 702

2 125

Mgr. Marek Janigloš

sudca

124

617

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 995

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

56

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

161

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

1 015

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 042

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

812

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

582

405

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 042

2 168

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

634

557

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 543

2 325

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

931

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

412

279

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

837

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 305

2 348

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

543

240

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

105

9

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

480

JUDr. Marek Olekšák

sudca

58

351

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

823

411

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

1 057

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 249

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

539

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

38

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

265

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

583

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

620

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

874

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 272

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 768

821

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 235

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

527

980

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 763

3 370

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

999

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

225

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

10

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

418

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 336

992

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 490

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

955

JUDr. Pavol Varečka

sudca

695

2 706

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

35

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

604

403

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

903

1 169

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Lakatošová Klaudia
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska mal. dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zbavenie svojprávnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy výkonu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Predloženie vyúčtovania zo spravovania… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .