Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 31 sudcov.

Pre súd evidujeme 70 137 pojednávaní a 92 457 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca
Tel. číslo:
037/8 840 242, 0911 340 024,

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

732

417

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 458

3 605

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 601

2 675

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 539

2 960

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

966

1 689

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 540

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 869

3 070

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 774

2 166

Mgr. Marek Janigloš

sudca

138

660

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

87

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

584

407

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 120

2 209

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 560

2 386

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

490

349

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 446

2 423

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

612

281

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

150

56

JUDr. Marek Olekšák

sudca

69

411

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

899

449

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

1 076

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 290

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

0

3

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 836

862

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

537

1 015

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 860

3 465

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

1 025

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

265

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

23

JUDr. Pavol Varečka

sudca

707

2 780

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

690

422

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 298

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

732

417

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

514

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 078

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 458

3 605

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

820

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 601

2 675

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

119

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 539

2 960

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 066

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

966

1 689

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 540

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 692

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 461

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

33

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 867

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

684

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

419

724

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 869

3 070

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 774

2 166

Mgr. Marek Janigloš

sudca

138

660

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 997

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

87

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

161

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

1 016

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 043

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

808

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

584

407

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 120

2 209

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

634

557

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 560

2 386

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

931

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

490

349

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

842

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 446

2 423

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

612

281

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

150

56

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

480

JUDr. Marek Olekšák

sudca

69

411

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

899

449

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

1 076

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 290

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

539

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

38

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

0

3

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

265

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

583

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

634

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

874

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 277

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 836

862

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 235

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

537

1 015

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 860

3 465

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

1 025

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

265

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

23

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

418

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 336

1 000

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 490

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

956

JUDr. Pavol Varečka

sudca

707

2 780

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

35

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

690

422

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

903

1 177

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Lakatošová Klaudia
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26, § 9/2… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Vladimír Beck
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Roman Chlapovič
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Roman Chlapovič
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26, § 9/2… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Vladimír Beck
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Roman Chlapovič
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť závetu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26, § 9/2… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Vladimír Beck
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 245/1, 2a/, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Martin Strunga
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .