Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 046 pojednávaní a 68 629 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,0 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421378841111
Fax:
+421378841191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mário Pivarči Hovorca
Tel. číslo:
037/6 526 880 klapka 116, 0911 340 024, 037/8 840 116

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
037/8 841 200, 037/8 841 201
Poznámka:
24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
037/8 841 180
Poznámka:
Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12 2016 a 30.12.2016 budú úradné hodiny od 8.00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
037/8 841 151, 037/8 841 251
Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 24.3.2016, 31.10.2016, 23.12.2016 a 30.12.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 345

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 430

2 648

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

1 990

1 880

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 457

2 095

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

807

951

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 220

1 065

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 660

1 421

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 321

596

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 032

2 268

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 709

1 569

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

749

560

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

478

356

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 892

1 538

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

633

551

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 162

1 725

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

3 050

1 687

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 397

858

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 056

877

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 082

542

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

822

275

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

294

141

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 777

2 533

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 483

816

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 194

743

JUDr. Pavol Varečka

sudca

628

1 625

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

760

820

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 099

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

514

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

1 345

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

2 430

2 648

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

752

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

1 990

1 880

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

115

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

2 457

2 095

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

1 050

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

807

951

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 220

1 065

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 672

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

1 523

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

2 660

1 421

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 321

596

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

383

718

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 032

2 268

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

2 709

1 569

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 851

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

162

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

749

560

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

903

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

740

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

478

356

JUDr. Ján Kováč

sudca

2 892

1 538

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

633

551

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 162

1 725

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

944

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

821

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

3 050

1 687

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

481

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 397

858

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 056

877

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

544

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

265

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 082

542

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

616

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

835

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 261

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

822

275

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 219

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

294

141

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

2 777

2 533

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 483

816

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

415

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 194

743

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 471

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

941

JUDr. Pavol Varečka

sudca

628

1 625

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

760

820

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Viera Koscelanská
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 4.528,19 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, styk s malol. dieťaťom Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zmena úpravy práv a povinností -… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1, §221/3a,c, §221/4a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – Marián Bereczki
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod a výživné Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .