Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 77 170 pojednávaní a 92 536 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

455

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 724

3 560

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 674

2 673

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 793

2 906

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

992

1 742

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 548

1 500

JUDr. Peter Heinrich

sudca

3 070

2 841

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 018

2 205

Mgr. Marek Janigloš

sudca

168

890

JUDr. Ján Kanás

sudca

57

134

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

590

359

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 615

2 460

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

710

467

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 777

2 393

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

367

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

312

140

JUDr. Marek Olekšák

sudca

113

661

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 088

527

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 632

1 039

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 400

1 214

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

62

44

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 011

822

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

590

1 118

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 117

3 384

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 746

1 049

JUDr. Dušan Špirek

sudca

107

353

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

1

54

JUDr. Pavol Varečka

sudca

732

2 889

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

889

421

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 036

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

455

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

486

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

900

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 724

3 560

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

719

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 674

2 673

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

112

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 793

2 906

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

988

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

992

1 742

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 548

1 500

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 483

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 185

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 654

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

602

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

430

676

JUDr. Peter Heinrich

sudca

3 070

2 841

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 018

2 205

Mgr. Marek Janigloš

sudca

168

890

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 724

JUDr. Ján Kanás

sudca

57

134

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

829

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

885

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

684

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

590

359

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 024

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

635

529

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

213

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 615

2 460

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

896

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

710

467

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

810

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 777

2 393

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

367

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

312

140

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

463

JUDr. Marek Olekšák

sudca

113

661

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 088

527

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 632

1 039

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 400

1 214

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

514

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

37

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

62

44

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

263

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

499

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

727

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

762

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 217

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 011

822

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 066

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

590

1 118

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 117

3 384

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 746

1 049

JUDr. Dušan Špirek

sudca

107

353

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

1

54

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

383

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 353

919

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 364

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

862

JUDr. Pavol Varečka

sudca

732

2 889

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

889

421

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

922

1 079

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

32

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 245/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – ["W", "V"]
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin § 221/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – ["M", "R"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin § 221/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – ["U", "M"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zverenie do spoločnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu práv spotrebiteľov Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §348/1b TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Dušan Špirek
  Obžalovaný – ["D", "U"]
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .