Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

At the court there are 15 judges working.

For the court we register 36,998 hearings and 36,031 judgements.

Overall 21st at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 12,743€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 12.4 months
 • Average duration for year 2012 is 13.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 14.8 months

Overall 15th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 12.7 months
 • Average duration for year 2012 is 14.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.1 months
 • Average duration for year 2010 is 15 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 9.6 months
 • Average duration for year 2010 is 9.7 months

Overall 19th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 5.4 months
 • Average duration for year 2010 is 7.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne

Adresa

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ivan Pavlovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

1 022

1 241

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

3 617

1 222

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

1 124

1 402

JUDr. Eva Macúchová

sudkyňa

1 445

1 227

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Ján Odnoga

sudca

743

336

JUDr. Ivan Pavlovič

predseda

4 097

2 454

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

4 067

2 685

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

1 092

687

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

2 575

3 012

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

827

702

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 587

3 707

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

1 946

1 962

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

1 081

403

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bošeľová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Emília Brešťanská

pravdepodobne VSÚ

0

791

Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

1 022

1 241

JUDr. Tomáš Chovanec

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Denisa Današová

pravdepodobne VSÚ

0

156

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

218

Mgr. Juraj Dzian

pravdepodobne VSÚ

0

802

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

3 617

1 222

Renáta Filúsová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

1 124

1 402

Mgr. Ivana Gáliková

pravdepodobne VSÚ

0

158

Marcela Havalcová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Marta Kraváriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

523

Mgr. Tatiana Lachová

pravdepodobne VSÚ

0

366

JUDr. Eva Macúchová

sudkyňa

1 445

1 227

Mgr. Jana Bilová Majtásová

pravdepodobne VSÚ

0

716

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

1 450

1 274

Mgr. Ján Odnoga

sudca

743

336

JUDr. Ivan Pavlovič

predseda

4 097

2 454

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

4 067

2 685

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

1 092

687

JUDr. Hedviga Pikalíková

sudkyňa

1 462

1 624

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

2 575

3 012

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

827

702

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 587

3 707

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

1 946

1 962

Mgr. Erika Trtalová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Bronislava Vitteková

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

1 081

403

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 844

1 851

Mgr. Marcela Ščepková

pravdepodobne VSÚ

0

128

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5045,88 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14681,82 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2354.73 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin výtržníctva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .