Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

At the court there are 2 judges working.

For the court we register 39,947 hearings and 38,896 judgements.

Overall 21st at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 12,743€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 12.4 months
 • Average duration for year 2012 is 13.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 14.8 months

Overall 15th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 12.7 months
 • Average duration for year 2012 is 14.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.1 months
 • Average duration for year 2010 is 15 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 9.6 months
 • Average duration for year 2010 is 9.7 months

Overall 19th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 5.4 months
 • Average duration for year 2010 is 7.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne

Adresa

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bošeľová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Emília Brešťanská

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Alena Búliková

podpredseda

1 232

1 482

JUDr. Tomáš Chovanec

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Denisa Današová

pravdepodobne VSÚ

0

156

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

212

Mgr. Juraj Dzian

pravdepodobne VSÚ

0

802

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

3 944

1 487

Renáta Filúsová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

1 401

1 666

Mgr. Ivana Gáliková

pravdepodobne VSÚ

0

158

Marcela Havalcová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Marta Kraváriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

523

Mgr. Tatiana Lachová

pravdepodobne VSÚ

0

364

JUDr. Eva Macúchová

sudkyňa

1 445

1 228

Mgr. Jana Bilová Majtásová

pravdepodobne VSÚ

0

718

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

1 450

1 278

Mgr. Ján Odnoga

sudca

1 040

472

JUDr. Ivan Pavlovič

predseda

4 328

2 567

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

4 368

2 969

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

1 327

973

JUDr. Hedviga Pikalíková

sudkyňa

1 462

1 629

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

2 719

3 138

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

966

777

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 746

3 873

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

2 324

2 277

Mgr. Erika Trtalová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Bronislava Vitteková

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

1 081

414

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 844

1 852

Mgr. Marcela Ščepková

pravdepodobne VSÚ

0

128

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 1.550,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz o 115,90 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin všeobecného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .