Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 36 998 pojednávaní a 36 051 rozhodnutí.

Celkovo 21. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 12 743€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 19. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne

Adresa

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ivan Pavlovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

1 022

1 246

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

3 617

1 223

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

1 124

1 402

JUDr. Eva Macúchová

sudkyňa

1 445

1 227

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Ján Odnoga

sudca

743

339

JUDr. Ivan Pavlovič

predseda

4 097

2 454

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

4 067

2 686

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

1 092

690

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

2 575

3 012

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

827

702

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 587

3 707

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

1 946

1 963

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

1 081

403

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bošeľová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Emília Brešťanská

pravdepodobne VSÚ

0

791

Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

1 022

1 246

JUDr. Tomáš Chovanec

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Denisa Današová

pravdepodobne VSÚ

0

156

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

218

Mgr. Juraj Dzian

pravdepodobne VSÚ

0

802

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

3 617

1 223

Renáta Filúsová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

1 124

1 402

Mgr. Ivana Gáliková

pravdepodobne VSÚ

0

158

Marcela Havalcová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Marta Kraváriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

523

Mgr. Tatiana Lachová

pravdepodobne VSÚ

0

366

JUDr. Eva Macúchová

sudkyňa

1 445

1 227

Mgr. Jana Bilová Majtásová

pravdepodobne VSÚ

0

716

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

1 450

1 274

Mgr. Ján Odnoga

sudca

743

339

JUDr. Ivan Pavlovič

predseda

4 097

2 454

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

4 067

2 686

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

1 092

690

JUDr. Hedviga Pikalíková

sudkyňa

1 462

1 624

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

2 575

3 012

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

827

702

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 587

3 707

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

1 946

1 963

Mgr. Erika Trtalová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Bronislava Vitteková

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

1 081

403

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 844

1 851

Mgr. Marcela Ščepková

pravdepodobne VSÚ

0

128

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5045,88 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14681,82 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2354.73 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin výtržníctva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .