Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 112 pojednávaní a 28 408 rozhodnutí.

Celkovo 21. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 12 743€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 19. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421328835180
Fax:
+421328835231

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:
032/6 545 858, 0911 273 834

Adresa

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
032/8 835 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:30

Podateľňa

Tel. číslo:
032/8 835 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Macúchová a podpredseda je JUDr. Ivan Pavlovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

294

327

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

516

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 500

681

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

276

342

JUDr. Eva Macúchová

predseda

1 223

1 166

Mgr. Ján Odnoga

sudca

234

83

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

215

123

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

3 047

1 814

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

2 952

2 257

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

1 862

1 979

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

372

367

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

677

233

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

1 981

2 863

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

593

624

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bošeľová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Emília Brešťanská

pravdepodobne VSÚ

0

836

Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

294

327

JUDr. Tomáš Chovanec

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Denisa Današová

pravdepodobne VSÚ

0

156

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

516

Mgr. Juraj Dzian

pravdepodobne VSÚ

0

803

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 500

681

Renáta Filúsová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

276

342

Mgr. Ivana Gáliková

pravdepodobne VSÚ

0

158

Marcela Havalcová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Marta Kraváriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

526

Mgr. Tatiana Lachová

pravdepodobne VSÚ

0

374

JUDr. Eva Macúchová

predseda

1 223

1 166

Mgr. Jana Bilová Majtásová

pravdepodobne VSÚ

0

621

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

1 450

1 272

Mgr. Ján Odnoga

sudca

234

83

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

215

123

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

3 047

1 814

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

2 952

2 257

JUDr. Hedviga Pikalíková

sudkyňa

1 462

1 693

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

1 862

1 979

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

372

367

Mgr. Marcela Ščepková

pravdepodobne VSÚ

0

129

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

677

233

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

1 981

2 863

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 844

2 019

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

593

624

Mgr. Erika Trtalová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Bronislava Vitteková

pravdepodobne VSÚ

0

183

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, predbežné opatrenie a o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o odporovanie právnych úkonov Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 28.585,26 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle žalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 190,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.626,17 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .