Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 512 pojednávaní a 23 091 rozhodnutí.

Celkovo 21. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 12 743€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 19. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421328835180
Fax:
+421328835231

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:
032/6 545 858, 0911 273 834

Adresa

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
032/8 835 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:30

Podateľňa

Tel. číslo:
032/8 835 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Macúchová a podpredseda je JUDr. Ivan Pavlovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

722

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 012

211

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

9

1

JUDr. Eva Macúchová

predseda

957

960

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

2 367

1 351

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

2 330

1 830

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

1 255

1 193

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

145

114

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

141

17

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

1 632

2 322

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 867

1 905

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bošeľová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Emília Brešťanská

pravdepodobne VSÚ

0

844

JUDr. Tomáš Chovanec

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Denisa Današová

pravdepodobne VSÚ

0

156

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

722

Mgr. Juraj Dzian

pravdepodobne VSÚ

0

803

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 012

211

Renáta Filúsová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

9

1

Mgr. Ivana Gáliková

pravdepodobne VSÚ

0

157

Marcela Havalcová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Marta Kraváriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

523

Mgr. Tatiana Lachová

pravdepodobne VSÚ

0

374

JUDr. Eva Macúchová

predseda

957

960

Mgr. Jana Bilová Majtásová

pravdepodobne VSÚ

0

617

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

1 450

1 254

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

2 367

1 351

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

2 330

1 830

JUDr. Hedviga Pikalíková

sudkyňa

1 462

1 645

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

1 255

1 193

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

145

114

Mgr. Marcela Ščepková

pravdepodobne VSÚ

0

129

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

141

17

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

1 632

2 322

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 867

1 905

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

0

0

Mgr. Erika Trtalová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Bronislava Vitteková

pravdepodobne VSÚ

0

183

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.625,10 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 2.337,32 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Sudca – JUDr. Ivan Pavlovič
  Obžalovaný – Erik Janeka
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania povinnej výživy Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Sudca – JUDr. Ivan Pavlovič
  Obžalovaný – Ľuboš Mičko
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zneužívanie právomoci… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Sudca – JUDr. Ivan Pavlovič
  Obžalovaný – Jozef Mičo
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na uloženie povinnosti bezplatne a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.917,05 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej starostlivosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku starej matky s maloletou Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .