Okresný súd Nové Zámky F. Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky

At the court there are 23 judges working.

For the court we register 56,020 hearings and 67,859 judgements.

Overall 11th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 110,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 7th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.1 months
 • Average duration for year 2011 is 6.4 months
 • Average duration for year 2010 is 9.4 months

Overall 1st fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.1 months
 • Average duration for year 2012 is 4.3 months
 • Average duration for year 2011 is 4.2 months
 • Average duration for year 2010 is 6.9 months

Overall 16th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.3 months
 • Average duration for year 2011 is 3.8 months
 • Average duration for year 2010 is 4.2 months

Overall 6th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 2.2 months
 • Average duration for year 2010 is 2.7 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nové Zámky
F. Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Občianskoprávne oddelenie C : +421358844134 Oddelenie opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých P:+421358844116 Trestnoprávne oddelenie T : +421378844132 Obchodnoprávne oddelenie Cb : +421358844173 Dedičské oddelenie D : +421358844112 Exekučné oddelenie Er :+421358844145 V dňoch 14.4.2022, 23.12.2022 a 30.12.2022 sú úradné hodiny v čase od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 14.4.2022, 23.12.2022 a 30.12.2022 sú úradné hodiny v čase od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kovácsová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 970

4 434

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

2 082

1 189

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 698

1 330

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 705

3 849

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 336

1 962

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 633

2 900

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 463

3 157

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 606

1 561

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

2 273

2 836

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

572

1 062

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 062

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 393

JUDr. Mária Nagyová

sudkyňa

3 826

3 226

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 660

2 143

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

668

1 420

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

3 261

975

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 585

3 768

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 151

3 481

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

40

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Barancová

pravdepodobne VSÚ

0

322

JUDr. Patrik Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 281

Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 970

4 434

Mgr. Anna Božeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krnčanová Buranská

pravdepodobne VSÚ

0

479

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

2 082

1 189

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

138

146

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 698

1 330

Mgr. Filip Demo

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Iveta Gallová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 705

3 849

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 336

1 962

Adriana Hadarová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 633

2 900

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 463

3 157

Mgr. Alena Hatalová

pravdepodobne VSÚ

0

930

JUDr. Stanislav Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 816

JUDr. Dominika Hudecová

neznáma pracovníčka

0

410

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

Mgr. Silvia Izsákova

pravdepodobne VSÚ

0

352

JUDr. Marta Kamonczová

pravdepodobne VSÚ

0

724

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

48

JUDr. Lucia Klučková

pravdepodobne VSÚ

0

331

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 606

1 561

Renáta Kovácsová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

2 273

2 836

Mgr. Lukáš Kuťka

pravdepodobne VSÚ

0

102

Vojtech Kántor

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Mgr. Roman Laurinec

pravdepodobne VSÚ

0

293

Regina Ližicová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Danica Matejíčková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

572

1 062

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 062

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 393

JUDr. Mária Nagyová

sudkyňa

3 826

3 226

Mgr. Veronika Nekorancová

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Mária Orságová

pravdepodobne VSÚ

0

221

Mgr. Magdaléna Pekariková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Angelika Piskaliková

pravdepodobne VSÚ

0

116

Mgr. Ivana Pospíšilová

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 660

2 143

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Rudinský

pravdepodobne VSÚ

0

863

Martina Skokanova

pravdepodobne VSÚ

0

15

Denisa Sláviková

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Zita Solárová

pravdepodobne VSÚ

0

781

Mgr. Dominika Strigáčová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Zsolt Száraz

pravdepodobne VSÚ

0

860

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

668

1 420

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

3 261

975

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 585

3 768

Mgr. Viktor Vörös

pravdepodobne VSÚ

0

630

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 151

3 481

Janette Záhová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

40

JUDr. Michal Škvára

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Cecília Melišková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH NA URČENIE OTCOVSTVA K… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu priezviska… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu poručníka Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na ustanovenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu umiestnenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .