Okresný súd Nové Zámky Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 42 194 pojednávaní a 55 723 rozhodnutí.

Celkovo 11. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 110 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,4 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421358844111
Fax:
+421358844191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca
Tel. číslo:
0911 340 024, 037/8 840 242

Adresa

Okresný súd Nové Zámky
Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
035/8 844 200, 035/8 844 191
Poznámka:
Dňa 30.03.2018, 21.12.2018 a 31.12.2018 od 08:00 do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
035/8 844 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kovácsová a podpredseda je JUDr. Mária Nagyová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 176

3 038

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 292

825

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

1 969

940

Mgr. Peter Garaj

sudca

2 865

3 246

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

1 818

1 748

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

2 809

2 239

Mgr. Marián Hatala

sudca

2 793

2 884

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

49

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 262

1 343

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 622

2 368

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

2 518

2 500

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 503

1 196

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 167

568

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

3 514

3 049

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

4 500

3 265

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Barancová

pravdepodobne VSÚ

0

333

JUDr. Patrik Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 288

Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 176

3 038

Mgr. Anna Božeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krnčanová Buranská

pravdepodobne VSÚ

0

497

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 292

825

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

138

149

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

1 969

940

Mgr. Filip Demo

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Iveta Gallová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Garaj

sudca

2 865

3 246

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

1 818

1 748

Adriana Hadarová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

2 809

2 239

Mgr. Marián Hatala

sudca

2 793

2 884

Mgr. Alena Hatalová

pravdepodobne VSÚ

0

952

JUDr. Stanislav Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 234

JUDr. Dominika Hudecová

neznáma pracovníčka

0

412

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

Mgr. Silvia Izsákova

pravdepodobne VSÚ

0

364

JUDr. Marta Kamonczová

pravdepodobne VSÚ

0

755

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

49

Vojtech Kántor

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Lucia Klučková

pravdepodobne VSÚ

0

332

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 262

1 343

Renáta Kovácsová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 622

2 368

Mgr. Lukáš Kuťka

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Mgr. Roman Laurinec

pravdepodobne VSÚ

0

285

Regina Ližicová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Danica Matejíčková

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Ondrej Melišek

neznámy pracovník

0

838

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 059

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 440

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

2 518

2 500

Mgr. Veronika Nekorancová

pravdepodobne VSÚ

0

168

Mgr. Mária Orságová

pravdepodobne VSÚ

0

227

Mgr. Magdaléna Pekariková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Angelika Piskaliková

pravdepodobne VSÚ

0

127

Mgr. Ivana Pospíšilová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 503

1 196

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Rudinský

pravdepodobne VSÚ

0

928

Martina Skokanova

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

284

JUDr. Michal Škvára

pravdepodobne VSÚ

0

6

Denisa Sláviková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Zita Solárová

pravdepodobne VSÚ

0

876

Mgr. Dominika Strigáčová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Zsolt Száraz

pravdepodobne VSÚ

0

869

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

1 026

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 167

568

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

3 514

3 049

Mgr. Viktor Vörös

pravdepodobne VSÚ

0

701

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

4 500

3 265

Janette Záhová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie bez odôvodnenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Cecília Melišková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 84,09 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností na čas do… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 902,69 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. do osobnej star. a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 851,69 € s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .