Okresný súd Nové Zámky F. Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky

Na súde pracuje 24 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 982 pojednávaní a 62 681 rozhodnutí.

Celkovo 11. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 110 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,4 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nové Zámky
F. Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
V dňoch 01.04.2021,23.12.2021 a 31.12.2021 sú úradné hodiny v čase od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kovácsová a podpredseda je JUDr. Mária Nagyová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 617

4 048

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 685

970

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 409

1 204

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 278

3 479

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 091

1 833

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 216

2 632

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 157

2 996

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

48

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 551

1 503

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 949

2 594

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

239

936

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 061

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 391

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

3 416

2 966

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 143

1 811

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

48

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

168

1 058

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 839

830

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 066

3 360

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 151

3 422

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Barancová

pravdepodobne VSÚ

0

326

JUDr. Patrik Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 281

Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 617

4 048

Mgr. Anna Božeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krnčanová Buranská

pravdepodobne VSÚ

0

479

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 685

970

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

138

146

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 409

1 204

Mgr. Filip Demo

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Iveta Gallová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 278

3 479

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 091

1 833

Adriana Hadarová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 216

2 632

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 157

2 996

Mgr. Alena Hatalová

pravdepodobne VSÚ

0

930

JUDr. Stanislav Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 688

JUDr. Dominika Hudecová

neznáma pracovníčka

0

410

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

Mgr. Silvia Izsákova

pravdepodobne VSÚ

0

356

JUDr. Marta Kamonczová

pravdepodobne VSÚ

0

729

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

48

Vojtech Kántor

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Lucia Klučková

pravdepodobne VSÚ

0

331

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 551

1 503

Renáta Kovácsová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 949

2 594

Mgr. Lukáš Kuťka

pravdepodobne VSÚ

0

103

JUDr. Mgr. Roman Laurinec

pravdepodobne VSÚ

0

288

Regina Ližicová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Danica Matejíčková

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

239

936

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 061

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 391

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

3 416

2 966

Mgr. Veronika Nekorancová

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Mária Orságová

pravdepodobne VSÚ

0

222

Mgr. Magdaléna Pekariková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Angelika Piskaliková

pravdepodobne VSÚ

0

116

Mgr. Ivana Pospíšilová

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 143

1 811

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Rudinský

pravdepodobne VSÚ

0

879

Martina Skokanova

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

48

JUDr. Michal Škvára

pravdepodobne VSÚ

0

6

Denisa Sláviková

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Zita Solárová

pravdepodobne VSÚ

0

777

Mgr. Dominika Strigáčová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Zsolt Száraz

pravdepodobne VSÚ

0

856

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

168

1 058

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 839

830

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 066

3 360

Mgr. Viktor Vörös

pravdepodobne VSÚ

0

639

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 151

3 422

Janette Záhová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Bezpodielové…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Cecília Melišková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že dôvody… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.862,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 30825,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 odsek 1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 201 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .