Okresný súd Nové Zámky Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky

Na súde pracuje 19 sudcov.

Pre súd evidujeme 40 960 pojednávaní a 53 962 rozhodnutí.

Celkovo 11. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 110 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,4 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421358844111
Fax:
+421358844191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca
Tel. číslo:
0911 340 024, 037/8 840 242

Adresa

Okresný súd Nové Zámky
Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
035/8 844 200, 035/8 844 191
Poznámka:
Dňa 30.03.2018, 21.12.2018 a 31.12.2018 od 08:00 do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
035/8 844 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kovácsová a podpredseda je JUDr. Mária Nagyová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 075

2 831

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 213

784

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

1 878

899

Mgr. Peter Garaj

sudca

2 795

3 168

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

1 774

1 714

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

2 747

2 181

Mgr. Marián Hatala

sudca

2 742

2 858

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

49

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 241

1 330

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 570

2 332

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 043

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 790

2 298

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

2 360

2 431

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 353

1 070

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 035

541

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

3 494

2 920

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

4 366

3 205

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Barancová

pravdepodobne VSÚ

0

333

JUDr. Patrik Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 288

Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 075

2 831

Mgr. Anna Božeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krnčanová Buranská

pravdepodobne VSÚ

0

497

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 213

784

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

138

149

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

1 878

899

Mgr. Filip Demo

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Iveta Gallová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Garaj

sudca

2 795

3 168

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

1 774

1 714

Adriana Hadarová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

2 747

2 181

Mgr. Marián Hatala

sudca

2 742

2 858

Mgr. Alena Hatalová

pravdepodobne VSÚ

0

931

JUDr. Stanislav Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 224

JUDr. Dominika Hudecová

neznáma pracovníčka

0

412

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

Mgr. Silvia Izsákova

pravdepodobne VSÚ

0

364

JUDr. Marta Kamonczová

pravdepodobne VSÚ

0

759

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

49

Vojtech Kántor

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Lucia Klučková

pravdepodobne VSÚ

0

332

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 241

1 330

Renáta Kovácsová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 570

2 332

Mgr. Lukáš Kuťka

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Mgr. Roman Laurinec

pravdepodobne VSÚ

0

285

Regina Ližicová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Danica Matejíčková

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Ondrej Melišek

neznámy pracovník

0

837

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 043

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 790

2 298

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

2 360

2 431

Mgr. Veronika Nekorancová

pravdepodobne VSÚ

0

168

Mgr. Mária Orságová

pravdepodobne VSÚ

0

227

Mgr. Magdaléna Pekariková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Angelika Piskaliková

pravdepodobne VSÚ

0

127

Mgr. Ivana Pospíšilová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 353

1 070

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Rudinský

pravdepodobne VSÚ

0

930

Martina Skokanova

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

284

JUDr. Michal Škvára

pravdepodobne VSÚ

0

6

Denisa Sláviková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Zita Solárová

pravdepodobne VSÚ

0

873

Mgr. Dominika Strigáčová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Zsolt Száraz

pravdepodobne VSÚ

0

869

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

1 026

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 035

541

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

3 494

2 920

Mgr. Viktor Vörös

pravdepodobne VSÚ

0

706

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

4 366

3 205

Janette Záhová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Cecília Melišková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp a určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zverenie do osobnej starostlivosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .