Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 814 90 Bratislava

Na súde pracuje 144 sudcov.

Pre súd evidujeme 39 369 pojednávaní a 39 425 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 87 867€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 084

555

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

104

108

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

28

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

69

0

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

979

119

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

844

602

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

29

225

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

41

0

JUDr. Milan Chalupka

sudca

41

403

Mgr. Marián Degma

sudca

727

485

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

125

71

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

59

722

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

27

394

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

34

185

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

71

127

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

1 928

1 513

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

144

339

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

58

20

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

663

667

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

28

88

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

29

0

JUDr. Monika Holická

sudca

33

1

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

40

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

32

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

110

462

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

20

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 188

1 171

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

328

30

JUDr. Karol Kováč

sudca

653

145

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

95

124

JUDr. Branislav Král

sudca

0

110

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

308

268

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

69

212

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

113

322

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

234

578

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 434

134

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

53

0

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

550

584

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

613

393

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

128

JUDr. Roman Majerský

sudca

33

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

374

317

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

260

263

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

550

77

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

22

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

540

50

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 270

169

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 582

1 125

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

116

209

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 416

937

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

4

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

203

546

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

26

427

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

416

602

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

812

723

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

29

166

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

22

0

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 564

952

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

48

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

595

543

JUDr. Karol Rihák

sudca

55

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

predseda

575

183

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

21

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

2 071

917

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

25

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

4

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

27

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

671

998

JUDr. Peter Štift

sudca

40

32

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

33

0

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Boris Tóth

podpredseda

162

341

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

2

210

JUDr. Marián Trenčan

sudca

1

443

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

30

113

JUDr. Michal Valent

sudca

39

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

239

20

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

932

571

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

32

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

21

0

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

203

396

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

457

67

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

42

308

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 084

555

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

104

108

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

28

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

69

0

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

979

119

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

844

602

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

29

225

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

50

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

41

0

JUDr. Milan Chalupka

sudca

41

403

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

727

485

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

125

71

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

32

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

59

722

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

27

394

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

34

185

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

71

127

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

537

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

1 928

1 513

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

253

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

144

339

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

58

20

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

663

667

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

206

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

28

88

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

29

0

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

185

JUDr. Monika Holická

sudca

33

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

24

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

40

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

175

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

538

59

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

32

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

110

462

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

42

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

935

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

20

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 188

1 171

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

383

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

202

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

328

30

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

653

145

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

95

124

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Branislav Král

sudca

0

110

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 013

98

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

308

268

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

69

212

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

113

322

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

234

578

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 434

134

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

53

0

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

550

584

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

613

393

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

522

JUDr. Roman Majerský

sudca

33

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

374

317

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

260

263

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

87

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

550

77

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

22

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

433

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

540

50

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 270

169

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 582

1 125

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

116

209

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 416

937

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

4

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

203

546

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

26

427

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

416

602

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

812

723

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 333

516

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

29

166

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 201

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 564

952

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

133

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

138

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

4

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

595

543

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

55

0

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

predseda

575

183

JUDr. Peter Šamko

sudca

254

33

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

21

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

13

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

2 071

917

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

25

0

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

4

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

27

0

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

213

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

671

998

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

307

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Peter Štift

sudca

40

32

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

33

0

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

824

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

234

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

366

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Boris Tóth

podpredseda

162

341

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 184

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

2

210

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

30

113

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

944

JUDr. Michal Valent

sudca

39

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

239

20

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

932

571

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

32

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

21

0

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

203

396

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

457

67

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

42

308

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1100302/1/3181/2014/1042 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["Q", "M"]
  Odporca – ["N", "P"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 1100302/1/3126/2014/1042 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["K", "E"]
  Odporca – ["V", "Y"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:13255-9000/2015-KR/28 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["A", "M"]
  Odporca – ["X", "Q"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:100898293/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["J", "A"]
  Odporca – ["T", "E"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:100898725/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["V", "O"]
  Odporca – ["A", "V"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1798975/2016 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["F", "C"]
  Odporca – ["H", "T"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:I.ODS-33/17:163/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["D", "F"]
  Odporca – ["O", "W"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:ODS-39/17:840/2008 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – ["E", "T"]
  Odporca – ["W", "X"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, námietka zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .