Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 814 90 Bratislava

Na súde pracuje 93 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 997 pojednávaní a 37 932 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 87 867€

Kontakt

Tel. číslo:
+421288810111, +421288810112
Fax:
+421288810168

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
02/88 810 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
02/88 810 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

980

584

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

71

107

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

0

12

JUDr. Otília Belavá

sudca

0

0

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

863

106

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

764

575

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

1

204

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

0

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Chalupka

sudca

2

397

Mgr. Marián Degma

sudca

593

455

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

63

22

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

8

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

0

742

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

0

398

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

0

147

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

12

87

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

1 776

1 499

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

65

304

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

0

22

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

589

670

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

0

51

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Holická

sudca

0

1

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

77

368

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 086

1 212

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

278

19

JUDr. Karol Kováč

sudca

603

135

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

64

70

JUDr. Branislav Král

sudca

0

115

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

204

165

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

0

129

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

83

308

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

207

603

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 276

140

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

458

578

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

541

394

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

130

JUDr. Roman Majerský

sudca

0

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

313

253

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

144

187

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

497

87

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

449

36

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 134

181

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 457

1 093

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

18

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

104

200

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 302

971

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

187

516

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

0

415

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

416

687

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

717

720

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

2

136

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 431

989

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

49

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

556

527

JUDr. Karol Rihák

sudca

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

predseda

506

191

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

1 918

939

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

0

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

639

980

JUDr. Peter Štift

sudca

1

20

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Boris Tóth

podpredseda

150

329

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

0

199

JUDr. Marián Trenčan

sudca

1

483

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

0

67

JUDr. Michal Valent

sudca

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

186

10

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

822

561

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

0

0

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

157

355

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

424

69

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

1

288

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

980

584

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

71

107

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

0

12

JUDr. Otília Belavá

sudca

0

0

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

863

106

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

764

575

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

1

204

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

0

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Chalupka

sudca

2

397

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

593

455

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

63

22

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

33

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

8

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

0

742

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

0

398

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

0

147

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

12

87

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

565

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

1 776

1 499

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

268

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

65

304

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

0

22

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

589

670

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

232

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

0

51

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

195

JUDr. Monika Holická

sudca

0

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

26

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

186

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

538

63

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

77

368

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

48

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

1 031

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 086

1 212

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

410

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

241

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

278

19

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

603

135

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

64

70

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Branislav Král

sudca

0

115

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 013

107

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

204

165

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

0

129

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

83

308

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

207

603

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 276

140

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

458

578

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

541

394

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

568

JUDr. Roman Majerský

sudca

0

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

313

253

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

144

187

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

105

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

497

87

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

458

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

29

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

449

36

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 134

181

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 457

1 093

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

18

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

27

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

104

200

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 302

971

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

187

516

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

0

415

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

416

687

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

717

720

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 333

570

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

2

136

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 284

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 431

989

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

137

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

146

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

3

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

556

527

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

0

0

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

predseda

506

191

JUDr. Peter Šamko

sudca

204

24

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

15

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

1 918

939

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

0

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

0

0

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

223

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

639

980

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

331

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Peter Štift

sudca

1

20

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

892

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

253

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

406

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Boris Tóth

podpredseda

150

329

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 276

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

0

199

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

0

67

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

1 024

JUDr. Michal Valent

sudca

0

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

186

10

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

822

561

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

0

0

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

157

355

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

424

69

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

1

288

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, európsky platobný rozkaz - 78.601,37 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Ivana Neviďanská
  Navrhovateľ – Alena Beránková
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Richard Molnár
  Obžalovaný – Juraj Levák
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietka zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RL/15/2016 zo dňa 24.5.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Marián Degma
  Navrhovateľ – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Odporca – Rada pre vysielanie a retransmisiu
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 407 969,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – Ivan Horváth
  Odporca – Sociálna poisťovňa ústredie
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – Arpád Bertók
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .