Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 821 09 Bratislava

Na súde pracuje 109 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 792 pojednávaní a 51 467 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 87 867€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 188

699

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

315

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

382

335

JUDr. Otília Belavá

sudca

537

199

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 254

182

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

1 406

834

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

451

1

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

158

368

JUDr. Milan Chalupka

sudca

310

572

Mgr. Marián Degma

sudca

1 195

794

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

4

0

Mgr. Nina Dubovská

sudkyňa

75

0

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

40

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

808

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

296

588

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

453

302

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

536

383

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

278

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

179

0

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

103

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

444

JUDr. Jeannette Hajdinová

podpredseda

495

189

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

924

949

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

214

251

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

273

177

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

202

JUDr. Monika Holická

sudca

345

2

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Roman Huszár

sudca

157

157

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

481

5

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

395

735

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

1 022

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

228

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

217

1

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 453

1 499

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

683

52

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

1 014

218

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

406

310

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

26

0

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

463

751

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

233

319

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

368

552

JUDr. Branislav Král

sudca

208

174

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

696

794

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

637

724

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

511

178

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

928

610

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

129

JUDr. Roman Majerský

sudca

515

180

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

607

678

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

64

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 796

222

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 868

1 433

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

999

116

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

287

2

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

192

265

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 101

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

54

78

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

641

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

351

643

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

890

823

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

262

88

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

1 170

1 062

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

284

330

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

218

159

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 841

1 141

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

49

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

864

722

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

330

3

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

75

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

187

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

252

JUDr. Boris Tóth

predseda

212

500

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

276

286

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

688

78

JUDr. Nora Vladová

sudkyňa

56

0

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 304

863

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

279

139

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

809

106

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

516

813

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

415

242

JUDr. Peter Šamko

sudca

650

83

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

383

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

330

102

JUDr. Mária Šimková

sudkyňa

225

0

Mgr. Zuzana Široká

sudca

0

0

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

6

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

130

104

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

274

3

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

413

598

JUDr. Valéria Žiliaková

sudkyňa

91

3

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 188

699

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

315

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

382

335

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

196

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

537

199

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 254

182

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

1 406

834

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

451

1

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

158

368

JUDr. Milan Chalupka

sudca

310

572

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

1 195

794

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

4

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

246

200

Mgr. Nina Dubovská

sudkyňa

75

0

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

40

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

34

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

808

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

296

588

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

453

302

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

536

383

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

565

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

2 022

1 663

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

278

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

179

0

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

103

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

444

JUDr. Jeannette Hajdinová

podpredseda

495

189

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

924

949

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

216

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

214

251

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

273

177

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

202

JUDr. Monika Holická

sudca

345

2

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

26

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

49

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Roman Huszár

sudca

157

157

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

183

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

539

65

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

481

5

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

58

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

395

735

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

1 022

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

228

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

217

1

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 453

1 499

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

389

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

227

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

683

52

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

1 014

218

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

406

310

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

26

0

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

463

751

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

233

319

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

368

552

JUDr. Branislav Král

sudca

208

174

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 013

107

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

696

794

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 564

172

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

637

724

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

511

178

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

928

610

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

534

JUDr. Roman Majerský

sudca

515

180

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

607

678

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

365

362

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

88

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

458

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

64

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 796

222

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 868

1 433

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

999

116

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

287

2

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

192

265

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 101

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

54

78

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

641

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

351

643

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

890

823

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

262

88

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

1 170

1 062

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 334

540

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

284

330

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 254

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 841

1 141

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

139

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

146

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

4

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

864

722

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

80

0

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

102

0

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

14

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

330

3

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

255

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

389

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

75

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

187

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

252

JUDr. Marián Trenčan

sudca

2

453

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

JUDr. Boris Tóth

predseda

212

500

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 230

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

276

286

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

986

JUDr. Michal Valent

sudca

72

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

688

78

JUDr. Nora Vladová

sudkyňa

56

0

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 304

863

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

416

14

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

279

139

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

809

106

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

516

813

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

415

242

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Šamko

sudca

650

83

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

383

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

2 074

986

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

330

102

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Mária Šimková

sudkyňa

225

0

Mgr. Zuzana Široká

sudca

0

0

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

6

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

130

104

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

228

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

750

1 175

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

324

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Peter Štift

sudca

45

42

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

274

3

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

863

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

413

598

JUDr. Valéria Žiliaková

sudkyňa

91

3

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Príslušnost
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NO Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – M. Y.
  Odporca – E. R.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, iný zásah orgánu verejnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – K. Q.
  Odporca – E. Z.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:44641-3/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – Z. S.
  Odporca – S. I.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlast. k les.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:60215-3/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – O. L.
  Odporca – H. Q.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4 215,31 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: OU-BA-OOP3-2015/62975 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – W. O.
  Odporca – U. D.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 20 000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .