Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 831 53 Bratislava

Na súde pracuje 120 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 657 pojednávaní a 55 250 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 87 867€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
831 53 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 212

717

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

340

50

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marián Baláž

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

392

403

JUDr. Otília Belavá

sudca

568

292

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 293

186

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

1 554

873

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

476

1

Mgr. Ivana Bujdáková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

172

409

JUDr. Milan Chalupka

sudca

334

625

Mgr. Marián Degma

sudca

1 313

882

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

11

0

Mgr. Nina Dubovská

sudkyňa

109

2

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

40

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Ján Evin

sudca

0

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

158

810

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

339

634

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

500

343

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

549

433

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

278

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

104

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

185

466

JUDr. Tomáš Hajduk

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

1 075

1 005

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

223

310

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

314

234

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Herich

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

205

JUDr. Monika Holická

sudca

396

32

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

Mgr. Radim Hudec

hosťujúci sudca

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Roman Huszár

sudca

1 334

244

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

528

34

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

496

823

Mgr. Ivana Jančoková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

938

1 038

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

255

0

Mgr. PhD. Michal Kačáni

sudca

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

223

28

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 524

1 555

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

706

70

JUDr. Emília Kosturková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

1 052

242

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

457

350

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

33

0

Mgr. Zuzana Krajňáková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

635

819

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

254

322

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

488

691

JUDr. Branislav Král

sudca

215

225

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

881

879

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

663

744

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

689

237

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

1 040

670

Mgr. Zita Leimbergerová

sudkyňa

5

0

Mgr. Peter Lizúch

sudca

0

0

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

129

JUDr. Roman Majerský

sudca

654

235

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

708

811

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

30

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Richard Molnár

sudca

578

64

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

2 046

242

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 896

1 459

JUDr. Denisa Mészárosová

sudkyňa

1 241

131

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

325

42

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

73

32

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

199

270

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 489

1 120

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

73

108

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

653

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

382

703

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

272

118

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

327

376

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

225

203

JUDr. Juraj Považan

sudca

2 044

1 198

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

49

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

888

781

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

340

43

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

96

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

629

187

JUDr. Erik Tomus

sudca

0

2

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

12

261

JUDr. Boris Tóth

predseda

220

523

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

427

368

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

712

98

JUDr. Nora Vladová

sudkyňa

56

0

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 485

918

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

456

75

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

320

185

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

819

110

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

730

1 026

JUDr. Peter Šamko

sudca

888

99

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

412

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

348

139

JUDr. Mária Šimková

sudkyňa

220

0

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

12

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

215

236

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

296

25

JUDr. Valéria Žiliaková

sudkyňa

102

32

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 212

717

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

340

50

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marián Baláž

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

392

403

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

216

11

JUDr. Otília Belavá

sudca

568

292

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 293

186

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

1 554

873

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

476

1

Mgr. Ivana Bujdáková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

172

409

JUDr. Milan Chalupka

sudca

334

625

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

1 313

882

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

11

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

257

214

Mgr. Nina Dubovská

sudkyňa

109

2

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

40

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Michal Dzurdzík

sudca

538

53

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

36

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Ján Evin

sudca

0

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

158

810

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

339

634

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

500

343

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

549

433

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

571

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

2 046

1 669

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

278

JUDr. PhD. Ján Golian

sudca

178

0

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

104

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

185

466

JUDr. Jeannette Hajdinová

podpredseda

535

238

JUDr. Tomáš Hajduk

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

1 075

1 005

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

216

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

223

310

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

314

234

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Vladimír Herich

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

205

JUDr. Monika Holická

sudca

396

32

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

27

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

50

0

Mgr. Radim Hudec

hosťujúci sudca

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Roman Huszár

sudca

1 334

244

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

183

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

539

66

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

528

34

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

58

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

496

823

Mgr. Ivana Jančoková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

938

1 038

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

255

0

Mgr. PhD. Michal Kačáni

sudca

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

223

28

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 524

1 555

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

389

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

227

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

706

70

JUDr. Emília Kosturková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

1 052

242

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

457

350

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

33

0

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krajňáková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

635

819

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

254

322

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

488

691

JUDr. Branislav Král

sudca

215

225

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 014

108

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

881

879

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 576

176

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

663

744

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

689

237

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

1 040

670

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

534

Mgr. Zita Leimbergerová

sudkyňa

5

0

Mgr. Peter Lizúch

sudca

0

0

JUDr. Roman Majerský

sudca

654

235

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

708

811

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

371

363

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

88

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

30

0

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

465

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

578

64

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

2 046

242

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 896

1 459

JUDr. Denisa Mészárosová

sudkyňa

1 241

131

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

325

42

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

73

32

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

199

270

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 489

1 120

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

73

108

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

653

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

382

703

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

949

923

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

272

118

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

1 210

1 134

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 337

542

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

327

376

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 254

JUDr. Juraj Považan

sudca

2 044

1 198

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

142

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

146

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

4

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

888

781

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

80

0

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

103

1

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

14

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

340

43

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

256

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

391

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

96

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

629

187

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

sudca

0

2

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

12

261

JUDr. Marián Trenčan

sudca

2

453

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

JUDr. Boris Tóth

predseda

220

523

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 230

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

427

368

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

986

JUDr. Michal Valent

sudca

72

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

712

98

JUDr. Nora Vladová

sudkyňa

56

0

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 485

918

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

456

75

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

320

185

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

819

110

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

730

1 026

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

468

316

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Šamko

sudca

888

99

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

412

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

2 074

989

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

348

139

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Mária Šimková

sudkyňa

220

0

Mgr. Zuzana Široká

sudca

0

0

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

12

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

215

236

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

231

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

752

1 175

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

326

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Peter Štift

sudca

45

42

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

296

25

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

868

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

540

668

JUDr. Valéria Žiliaková

sudkyňa

102

32

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie práv k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vl. práva, ochrana… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 9785,22€ s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.975,46€ s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Molnárová
  Obžalovaný – K. F.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vylúčenie veci z… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 172/1,2 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Molnárová
  Obžalovaný – B. T.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .