Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 814 90 Bratislava

Na súde pracuje 103 sudcov.

Pre súd evidujeme 41 985 pojednávaní a 45 254 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 87 867€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 188

667

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

176

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

230

231

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

137

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

249

78

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 135

151

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

1 036

709

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

217

1

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

237

99

JUDr. Milan Chalupka

sudca

160

504

Mgr. Marián Degma

sudca

907

611

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

244

158

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

805

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

172

502

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

220

247

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

249

261

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

276

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

421

JUDr. Jeannette Hajdinová

podpredseda

335

114

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

805

813

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

124

155

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

167

66

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

201

JUDr. Monika Holická

sudca

209

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Roman Huszár

sudca

29

33

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

225

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

238

572

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

991

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

37

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

132

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 367

1 361

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

481

40

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

820

178

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

271

215

JUDr. Branislav Král

sudca

40

125

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

501

524

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

233

309

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

266

411

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

339

660

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

300

60

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

622

680

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

745

513

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

129

JUDr. Roman Majerský

sudca

235

54

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

460

490

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

742

98

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

167

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

62

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 463

201

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 772

1 325

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

192

254

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 071

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

33

19

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

623

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

164

521

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

599

714

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

8

21

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

995

888

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

164

245

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

133

55

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 689

1 060

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

49

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

714

647

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

40

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

187

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

191

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

152

47

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

66

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

144

0

JUDr. Peter Štift

sudca

45

40

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

152

0

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

56

0

JUDr. Boris Tóth

predseda

190

416

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

241

JUDr. Marián Trenčan

sudca

2

451

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

169

192

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

431

45

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 106

731

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

223

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

164

56

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

364

553

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

609

84

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

235

470

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 188

667

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

176

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

230

231

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

137

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

249

78

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 135

151

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

1 036

709

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

143

317

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

217

1

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

237

99

JUDr. Milan Chalupka

sudca

160

504

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

907

611

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

244

158

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

34

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

805

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

172

502

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

220

247

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

249

261

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

559

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

2 022

1 603

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

0

34

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

276

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

421

JUDr. Jeannette Hajdinová

podpredseda

335

114

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

805

813

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

216

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

124

155

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

167

66

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

201

JUDr. Monika Holická

sudca

209

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

26

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

49

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Roman Huszár

sudca

29

33

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

181

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

538

63

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

225

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

238

572

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

52

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

991

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

Mgr. Michal Kačáni

sudca

37

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

132

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 367

1 361

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

389

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

227

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

481

40

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

820

178

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

271

215

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Branislav Král

sudca

40

125

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 013

105

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

501

524

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

233

309

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

266

411

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

339

660

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 564

167

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

300

60

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

622

680

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

745

513

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

532

JUDr. Roman Majerský

sudca

235

54

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

460

490

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

365

360

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

88

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

742

98

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

167

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

453

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

62

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 463

201

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 772

1 325

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

192

254

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 071

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

33

19

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

623

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

164

521

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

599

714

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

8

21

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

995

888

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 334

534

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

164

245

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 253

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 689

1 060

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

138

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

146

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

4

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

714

647

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

80

0

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

40

0

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

187

JUDr. Peter Šamko

sudca

413

55

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

191

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

14

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

2 074

979

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

152

47

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

66

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

144

0

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

226

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

750

1 165

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

318

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Peter Štift

sudca

45

40

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

152

0

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

858

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

252

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

56

0

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

382

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Boris Tóth

predseda

190

416

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 230

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

241

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

169

192

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

983

JUDr. Michal Valent

sudca

72

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

431

45

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 106

731

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

223

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

164

56

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

364

553

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

609

84

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

235

470

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:101594441/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – A. M.
  Odporca – L. S.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba § 221/1 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba § 212/1g, 2 b Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101254577/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – L. X.
  Odporca – N. Q.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA2-2021/065929-006… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – N. A.
  Odporca – H. M.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, nariaddenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §221/1,§221/4 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .