Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 814 90 Bratislava

Na súde pracuje 103 sudcov.

Pre súd evidujeme 40 790 pojednávaní a 42 501 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 87 867€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 180

618

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

106

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

207

169

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

96

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

215

33

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 079

141

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

939

667

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

135

276

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

156

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

172

55

JUDr. Milan Chalupka

sudca

140

465

Mgr. Marián Degma

sudca

873

555

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

222

121

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

803

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

131

472

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

176

224

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

219

204

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

270

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

394

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

236

65

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

762

760

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

89

127

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

134

34

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

196

JUDr. Monika Holická

sudca

152

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

145

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

213

530

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

984

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

99

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 324

1 308

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

419

33

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

759

164

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

214

169

JUDr. Branislav Král

sudca

0

121

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

419

396

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

215

269

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

224

373

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

298

627

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 540

155

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

213

28

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

615

651

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

694

462

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

129

JUDr. Roman Majerský

sudca

186

27

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

431

393

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

365

326

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

662

90

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

123

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

61

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 383

191

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 702

1 259

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

186

230

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 044

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

26

6

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

594

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

113

486

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

568

669

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

919

798

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

123

213

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

100

21

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 662

1 029

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

49

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

694

619

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

185

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

136

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

103

19

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

39

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

88

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

745

1 125

JUDr. Peter Štift

sudca

45

40

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

130

0

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

0

0

JUDr. Boris Tóth

predseda

184

379

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

230

JUDr. Marián Trenčan

sudca

2

451

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

138

153

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

351

33

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 049

674

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

120

24

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

317

473

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

547

75

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

170

405

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 180

618

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

106

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

207

169

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

96

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

215

33

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 079

141

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

939

667

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

135

276

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

156

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

172

55

JUDr. Milan Chalupka

sudca

140

465

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

873

555

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

222

121

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

33

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

803

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

131

472

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

176

224

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

219

204

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

559

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

2 022

1 664

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

270

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

394

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

236

65

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

762

760

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

216

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

89

127

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

134

34

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

196

JUDr. Monika Holická

sudca

152

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

25

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

49

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

180

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

538

61

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

145

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

213

530

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

49

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

984

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

99

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 324

1 308

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

388

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

227

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

419

33

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

759

164

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

214

169

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Branislav Král

sudca

0

121

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 013

103

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

419

396

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

215

269

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

224

373

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

298

627

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 540

155

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

213

28

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

615

651

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

694

462

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

532

JUDr. Roman Majerský

sudca

186

27

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

431

393

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

365

326

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

88

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

662

90

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

123

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

448

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

61

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 383

191

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 702

1 259

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

186

230

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 044

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

26

6

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

594

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

113

486

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

568

669

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

919

798

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 334

533

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

123

213

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 252

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 662

1 029

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

138

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

146

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

4

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

694

619

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

80

0

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

185

JUDr. Peter Šamko

sudca

357

51

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

136

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

14

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

2 074

974

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

103

19

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

39

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

88

0

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

224

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

745

1 125

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

314

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Peter Štift

sudca

45

40

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

130

0

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

854

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

251

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

380

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Boris Tóth

predseda

184

379

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 229

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

230

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

138

153

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

982

JUDr. Michal Valent

sudca

72

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

351

33

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 049

674

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

144

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

120

24

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

317

473

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

547

75

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

170

405

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 1914,42 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP + neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4,3 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4,3 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PO - urč.,že nehnuteľ.nie je… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:Z-4128/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – I. Q.
  Odporca – Z. Y.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti uverejniť… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .