Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

At the court there are 16 judges working.

For the court we register 38,233 hearings and 29,636 judgements.

Overall 26th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 25,626€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 3rd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 19.2 months
 • Average duration for year 2012 is 18.2 months
 • Average duration for year 2011 is 14.7 months
 • Average duration for year 2010 is 16.9 months

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 19.6 months
 • Average duration for year 2012 is 17.7 months
 • Average duration for year 2011 is 16.6 months
 • Average duration for year 2010 is 15.2 months

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 10 months
 • Average duration for year 2011 is 8.6 months
 • Average duration for year 2010 is 9.6 months

Overall 21st fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.1 months
 • Average duration for year 2011 is 3.4 months
 • Average duration for year 2010 is 3.7 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
PONEDLOK, STREDA, PIATOK : nahliadnutie do spisov, študovanie spisov, vyhotovovanie fotokópií zo spisov; UTOROK, ŠTVRTOK : vyznačovanie právoplatnosti, poskytovanie informácií
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Tomáš Michálek a podpredseda je JUDr. Zuzana Gajerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 244

619

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

102

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 094

872

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

910

JUDr. Kristína Güner

sudca

53

20

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 699

2 792

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

708

958

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

650

330

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 045

880

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 624

1 083

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 238

1 782

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

1 942

1 212

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 193

729

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 449

1 235

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mirije Ameti

pravdepodobne VSÚ

0

543

Valéria Balážová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 244

619

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dominika Bogárová

pravdepodobne VSÚ

0

193

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

102

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 094

872

Mgr. Paulína Debrecká

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

910

JUDr. Kristína Güner

sudca

53

20

Mgr. Petra Harazínová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Radovan Hvizdoš

pravdepodobne VSÚ

0

253

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

828

714

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 699

2 792

Mgr. Tamara Kučerová

pravdepodobne VSÚ

0

505

Iveta Kurincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

708

958

JUDr. David Lindtner

sudca

580

15

JUDr. Roman Majerský

sudca

2 664

1 429

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

650

330

JUDr. Viera Mihalová

sudkyňa

0

1

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 045

880

Mgr. Kamila Nagyová

neznáma pracovníčka

0

1 086

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 624

1 083

Mgr. Jarmila Palkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Beáta Péter

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Mário Pohorelský

pravdepodobne VSÚ

0

1 565

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

300

139

Mgr. Pavol Prokopovič

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 357

1 044

JUDr. Peter Šamko

sudca

330

9

JUDr. Peter Šamko, ml.

podpredseda

0

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

1 029

491

Mgr. Lenka Šimkaninová

pravdepodobne VSÚ

0

548

JUDr. Ján Skalický

sudca

1 421

559

Zuzana Slimáková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 520

1 945

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 238

1 782

Mgr. Kamila Števíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

1 942

1 212

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 193

729

Mgr. Alena Václavová

pravdepodobne VSÚ

0

216

Mgr. Monika Valentová

pravdepodobne VSÚ

0

115

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 449

1 235

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – P. J.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, znedovolená výroba… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – P. T.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Prečin : zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – S. B.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – L. G.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin : ublíženie na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – E. O.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie nájomného a iné vo… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody 8.000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8614,02 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody, nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .