Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

At the court there are 16 judges working.

For the court we register 41,797 hearings and 32,480 judgements.

Overall 26th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 25,626€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 3rd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 19.2 months
 • Average duration for year 2012 is 18.2 months
 • Average duration for year 2011 is 14.7 months
 • Average duration for year 2010 is 16.9 months

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 19.6 months
 • Average duration for year 2012 is 17.7 months
 • Average duration for year 2011 is 16.6 months
 • Average duration for year 2010 is 15.2 months

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 10 months
 • Average duration for year 2011 is 8.6 months
 • Average duration for year 2010 is 9.6 months

Overall 21st fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.1 months
 • Average duration for year 2011 is 3.4 months
 • Average duration for year 2010 is 3.7 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
PONEDLOK, STREDA, PIATOK : nahliadnutie do spisov, študovanie spisov, vyhotovovanie fotokópií zo spisov; UTOROK, ŠTVRTOK : vyznačovanie právoplatnosti, poskytovanie informácií
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Tomáš Michálek a podpredseda je JUDr. Zuzana Gajerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 393

611

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

103

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 366

1 033

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

908

JUDr. Kristína Güner

sudca

622

270

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

5 078

3 164

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

951

1 206

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

757

410

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 372

1 160

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 911

1 283

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 422

1 835

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 502

966

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 772

1 392

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

2 356

1 543

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mirije Ameti

pravdepodobne VSÚ

0

543

Valéria Balážová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 393

611

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dominika Bogárová

pravdepodobne VSÚ

0

193

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

103

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 366

1 033

Mgr. Paulína Debrecká

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

908

JUDr. Kristína Güner

sudca

622

270

Mgr. Petra Harazínová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Radovan Hvizdoš

pravdepodobne VSÚ

0

253

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

5 078

3 164

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

828

714

Iveta Kurincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Tamara Kučerová

pravdepodobne VSÚ

0

505

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

951

1 206

JUDr. David Lindtner

sudca

580

15

JUDr. Roman Majerský

sudca

2 664

1 430

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

757

410

JUDr. Viera Mihalová

sudkyňa

0

1

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 372

1 160

Mgr. Kamila Nagyová

neznáma pracovníčka

0

1 094

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 911

1 283

Mgr. Jarmila Palkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Mário Pohorelský

neznámy pracovník

0

1 591

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

300

139

Mgr. Pavol Prokopovič

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Péter

pravdepodobne VSÚ

0

31

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 357

1 044

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

1 029

491

JUDr. Ján Skalický

sudca

1 421

561

Zuzana Slimáková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 422

1 835

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 502

966

Mgr. Monika Valentová

pravdepodobne VSÚ

0

114

Mgr. Alena Václavová

pravdepodobne VSÚ

0

217

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 772

1 392

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Peter Šamko

sudca

330

9

JUDr. Peter Šamko, ml.

podpredseda

0

0

Mgr. Lenka Šimkaninová

pravdepodobne VSÚ

0

548

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 520

1 949

Mgr. Kamila Števíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

2 356

1 543

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – R. K.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1.000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Zmena ústavnej ochrannej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – H. L.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: ohrouenie pod vplyvom… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – Y. L.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: poškodzovanie cudzej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – P. C.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – Z. Y.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – K. R.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – J. B.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .