Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 41 797 pojednávaní a 32 467 rozhodnutí.

Celkovo 26. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 25 626€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 18,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,9 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 17,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,2 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
PONEDLOK, STREDA, PIATOK : nahliadnutie do spisov, študovanie spisov, vyhotovovanie fotokópií zo spisov; UTOROK, ŠTVRTOK : vyznačovanie právoplatnosti, poskytovanie informácií
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Tomáš Michálek a podpredseda je JUDr. Zuzana Gajerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 393

611

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

103

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 366

1 033

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

908

JUDr. Kristína Güner

sudca

622

267

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

5 078

3 163

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

951

1 203

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

757

410

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 372

1 160

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 911

1 282

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 422

1 835

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 502

964

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 772

1 390

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

2 356

1 538

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mirije Ameti

pravdepodobne VSÚ

0

543

Valéria Balážová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 393

611

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dominika Bogárová

pravdepodobne VSÚ

0

193

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

103

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 366

1 033

Mgr. Paulína Debrecká

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

908

JUDr. Kristína Güner

sudca

622

267

Mgr. Petra Harazínová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Radovan Hvizdoš

pravdepodobne VSÚ

0

253

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

5 078

3 163

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

828

714

Iveta Kurincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Tamara Kučerová

pravdepodobne VSÚ

0

505

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

951

1 203

JUDr. David Lindtner

sudca

580

15

JUDr. Roman Majerský

sudca

2 664

1 430

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

757

410

JUDr. Viera Mihalová

sudkyňa

0

1

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 372

1 160

Mgr. Kamila Nagyová

neznáma pracovníčka

0

1 094

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 911

1 282

Mgr. Jarmila Palkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Mário Pohorelský

neznámy pracovník

0

1 590

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

300

139

Mgr. Pavol Prokopovič

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Péter

pravdepodobne VSÚ

0

31

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 357

1 044

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

1 029

491

JUDr. Ján Skalický

sudca

1 421

561

Zuzana Slimáková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 422

1 835

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 502

964

Mgr. Monika Valentová

pravdepodobne VSÚ

0

114

Mgr. Alena Václavová

pravdepodobne VSÚ

0

217

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 772

1 390

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Peter Šamko

sudca

330

9

JUDr. Peter Šamko, ml.

podpredseda

0

0

Mgr. Lenka Šimkaninová

pravdepodobne VSÚ

0

548

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 520

1 949

Mgr. Kamila Števíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

2 356

1 538

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – R. K.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1.000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Zmena ústavnej ochrannej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – H. L.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: ohrouenie pod vplyvom… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – Y. L.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: poškodzovanie cudzej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – P. C.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – Z. Y.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – K. R.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Kristína Güner
  Obžalovaný – J. B.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .