Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 016 pojednávaní a 25 023 rozhodnutí.

Celkovo 26. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 25 626€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 18,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,9 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 17,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,2 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
PONEDLOK, STREDA, PIATOK : nahliadnutie do spisov, študovanie spisov, vyhotovovanie fotokópií zo spisov; UTOROK, ŠTVRTOK : vyznačovanie právoplatnosti, poskytovanie informácií
Otváracie hodiny
pondelok: 7:45 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:45 - 16:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Tomáš Michálek a podpredseda je JUDr. Zuzana Gajerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

758

331

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

79

0

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

38

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

2 684

622

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

881

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 243

2 274

JUDr. Zuzana Lapšanská

podpredseda

498

476

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

566

203

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

1 657

604

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 270

808

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 280

1 666

Mgr. Ján Stanček

sudca

2 981

1 453

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

1 372

901

JUDr. Pavol Uhrík

sudca

758

357

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 231

1 146

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mirije Ameti

pravdepodobne VSÚ

0

520

Valéria Balážová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

758

331

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dominika Bogárová

pravdepodobne VSÚ

0

174

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

79

0

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

38

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

2 684

622

Mgr. Paulína Debrecká

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

881

Mgr. Petra Harazínová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Radovan Hvizdoš

pravdepodobne VSÚ

0

247

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

828

687

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 243

2 274

Mgr. Tamara Kučerová

pravdepodobne VSÚ

0

483

Iveta Kurincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zuzana Lapšanská

podpredseda

498

476

JUDr. David Lindtner

sudca

580

15

JUDr. Roman Majerský

sudca

2 664

1 366

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

566

203

JUDr. Viera Mihalová

sudkyňa

0

1

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

1 657

604

Mgr. Kamila Nagyová

neznáma pracovníčka

0

1 028

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 270

808

Mgr. Jarmila Palkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Beáta Péter

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Mário Pohorelský

pravdepodobne VSÚ

0

1 458

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

300

135

Mgr. Pavol Prokopovič

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 357

1 006

JUDr. Peter Šamko

sudca

330

9

JUDr. Peter Šamko, ml.

podpredseda

0

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

1 029

474

Mgr. Lenka Šimkaninová

pravdepodobne VSÚ

0

539

JUDr. Ján Skalický

sudca

1 421

535

Zuzana Slimáková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 280

1 666

Mgr. Ján Stanček

sudca

2 981

1 453

Mgr. Kamila Števíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

1 372

901

JUDr. Pavol Uhrík

sudca

758

357

Mgr. Alena Václavová

pravdepodobne VSÚ

0

206

Mgr. Monika Valentová

pravdepodobne VSÚ

0

115

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 231

1 146

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 74.890,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1.000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - 5 724,59 € Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: ublíženie na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – O. L.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva +úpp Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Neodkladné opatrenie +… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .