Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 33 008 pojednávaní a 26 522 rozhodnutí.

Celkovo 26. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 25 626€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 18,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,9 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 17,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,2 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421338817180
Fax:
+421338817234

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
033/8 817 200
Poznámka:
PONEDLOK, STREDA, PIATOK : nahliadnutie do spisov, študovanie spisov, vyhotovovanie fotokópií zo spisov; UTOROK, ŠTVRTOK : vyznačovanie právoplatnosti, poskytovanie informácií
Otváracie hodiny
pondelok: 7:45 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel. číslo:
033/8 817 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:45 - 16:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Tomáš Michálek a podpredseda je JUDr. Zuzana Gajerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

740

310

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

956

42

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

2 561

642

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

939

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 061

2 441

JUDr. Zuzana Lapšanská

podpredseda

437

492

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

540

243

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

1 549

688

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 175

863

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 168

1 772

Mgr. Ján Stanček

sudca

2 916

1 661

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

1 372

947

JUDr. Pavol Uhrík

sudca

674

372

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 231

1 186

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mirije Ameti

pravdepodobne VSÚ

0

544

Valéria Balážová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

740

310

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dominika Bogárová

pravdepodobne VSÚ

0

193

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

956

42

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

2 561

642

Mgr. Paulína Debrecká

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

939

Mgr. Petra Harazínová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Radovan Hvizdoš

pravdepodobne VSÚ

0

269

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

828

726

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 061

2 441

Mgr. Tamara Kučerová

pravdepodobne VSÚ

0

510

Iveta Kurincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zuzana Lapšanská

podpredseda

437

492

JUDr. David Lindtner

sudca

580

16

JUDr. Roman Majerský

sudca

2 664

1 445

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

540

243

JUDr. Viera Mihalová

sudkyňa

0

2

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

1 549

688

Mgr. Kamila Nagyová

neznáma pracovníčka

0

1 085

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 175

863

Mgr. Jarmila Palkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Beáta Péter

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Mário Pohorelský

pravdepodobne VSÚ

0

1 555

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

300

142

Mgr. Pavol Prokopovič

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 357

1 070

JUDr. Peter Šamko

sudca

330

10

JUDr. Peter Šamko, ml.

podpredseda

0

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

1 029

492

Mgr. Lenka Šimkaninová

pravdepodobne VSÚ

0

551

JUDr. Ján Skalický

sudca

1 421

563

Zuzana Slimáková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 168

1 772

Mgr. Ján Stanček

sudca

2 916

1 661

Mgr. Kamila Števíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

1 372

947

JUDr. Pavol Uhrík

sudca

674

372

Mgr. Alena Václavová

pravdepodobne VSÚ

0

217

Mgr. Monika Valentová

pravdepodobne VSÚ

0

115

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 231

1 186

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vydržanie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, NEPLATNOST A URCENIE VLASTNICTVA Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie európskeho PR Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpp Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 000,- € Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO - platobný rozkaz, zaplatenie 41… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 27.995,94 € Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .