Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 32,970 hearings and 42,426 judgements.

Overall 10th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 134,900€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 22.1 months
 • Average duration for year 2012 is 19.4 months
 • Average duration for year 2011 is 13.1 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 28.1 months
 • Average duration for year 2012 is 23.1 months
 • Average duration for year 2011 is 15 months
 • Average duration for year 2010 is 16.6 months

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 9.9 months
 • Average duration for year 2012 is 8.7 months
 • Average duration for year 2011 is 10.1 months
 • Average duration for year 2010 is 10.6 months

Overall 22nd to 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.6 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.8 months
 • Average duration for year 2010 is 4.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Vrbjar a podpredsedníčka je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 247

865

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 173

562

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 199

1 003

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

1 986

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 435

1 937

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

137

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

451

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 425

1 982

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

286

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 177

1 961

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

66

57

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 513

2 223

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 443

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

641

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 235

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

408

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

1 052

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 247

865

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 173

562

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 199

1 003

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

1 986

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

30

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

83

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

85

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

629

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 435

1 937

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 579

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

989

604

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

137

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 488

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 442

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

451

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 425

1 982

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

75

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

286

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 049

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

420

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

158

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 177

1 961

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 918

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

66

57

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

838

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

605

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 513

2 223

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Pracovné právo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie úveru za bezúročný a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti zmlúv a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 83.000,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody, bolestného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .