Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

At the court there are 15 judges working.

For the court we register 23,899 hearings and 47,720 judgements.

Overall 18th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 8,399€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 2nd fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 5.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8 months

Overall 16th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.7 months
 • Average duration for year 2011 is 10.2 months
 • Average duration for year 2010 is 10.4 months

Overall 2nd fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 2.7 months
 • Average duration for year 2012 is 2.8 months
 • Average duration for year 2011 is 3.2 months
 • Average duration for year 2010 is 3.4 months

Overall 13th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.8 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 2.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar a podpredseda je JUDr. Zoltán Boros.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

1 814

1 835

Ján Bodnár

sudca

1 365

1 312

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

412

3 990

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 080

1 957

JUDr. Peter Csank

sudca

1 322

1 543

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 832

1 709

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 855

1 774

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 580

1 606

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 642

1 688

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

200

173

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 679

1 287

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

288

198

JUDr. Peter Zachar

predseda

605

710

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 385

1 628

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 413

1 942

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 107

Mgr. Ivan Antal

sudca

1 814

1 835

Ján Bodnár

sudca

1 365

1 312

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

412

3 990

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

143

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 080

1 957

JUDr. Peter Csank

sudca

1 322

1 543

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 832

1 709

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 855

1 774

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

705

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

110

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 347

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

809

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 580

1 606

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

171

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

452

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 642

1 688

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 099

2 032

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

200

173

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

585

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 679

1 287

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

486

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

288

198

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 330

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 545

JUDr. Peter Zachar

predseda

605

710

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 385

1 628

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 413

1 942

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 61.026,31 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – Ján Bodnár
  Obžalovaný – S. L.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4113.09 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 370,28 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 380,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.516,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, R-o zaplatenie 10 000,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .