Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

At the court there are 19 judges working.

For the court we register 29,635 hearings and 58,112 judgements.

Overall 18th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 8,399€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 2nd fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 5.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8 months

Overall 16th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.7 months
 • Average duration for year 2011 is 10.2 months
 • Average duration for year 2010 is 10.4 months

Overall 2nd fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 2.7 months
 • Average duration for year 2012 is 2.8 months
 • Average duration for year 2011 is 3.2 months
 • Average duration for year 2010 is 3.4 months

Overall 13th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.8 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 2.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar a podpredseda je JUDr. Peter Csank.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

2 473

2 590

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 621

JUDr. Zoltán Boros

sudca

832

5 484

JUDr. Peter Csank

podpredseda

1 747

2 327

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 206

2 265

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 854

2 266

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

2 007

2 386

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

358

518

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 744

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

491

455

JUDr. Peter Zachar

predseda

1 229

1 151

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 487

2 513

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 231

2 135

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 685

2 363

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

3 214

2 852

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 124

Mgr. Ivan Antal

sudca

2 473

2 590

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 621

JUDr. Zoltán Boros

sudca

832

5 484

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Peter Csank

podpredseda

1 747

2 327

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 206

2 265

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

116

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 543

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

837

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 854

2 266

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

175

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

544

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

2 007

2 386

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 774

2 894

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

358

518

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

909

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 744

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

708

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

491

455

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 589

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 626

JUDr. Peter Zachar

predseda

1 229

1 151

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 487

2 513

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 231

2 135

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 685

2 363

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

3 214

2 852

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – X. J.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – J. B.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – Mgr. Ivan Antal
  Obžalovaný – K. J.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 172 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – Mgr. Ivan Antal
  Obžalovaný – J. H.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – G. D.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – D. T.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1077,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .