Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 645 pojednávaní a 51 766 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 16 204€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 1,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Tengely a podpredseda je JUDr. Agnesa Hvastová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Baláž

sudca

68

70

JUDr. Peter Dudič

sudca

675

423

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

4 623

4 970

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 985

4 231

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimíra Gajdošová

sudkyňa

10

5

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

19

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

370

319

JUDr. Agnesa Hvastová

podpredseda

3 175

4 533

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 220

4 028

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

21

JUDr. Arpád Koreň

sudca

2 051

2 132

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

3 068

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

347

480

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

1 419

1 312

JUDr. Marian Tengely

predseda

255

352

JUDr. Marián Tengely

predseda

1 512

1 675

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Baláž

sudca

68

70

Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

303

JUDr. Peter Dudič

sudca

675

423

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

4 623

4 970

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 985

4 231

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

1 557

2 865

JUDr. Vladimíra Gajdošová

sudkyňa

10

5

JUDr. Ján Gallo

sudca

847

1 167

JUDr. Eva Halková

neznáma pracovníčka

0

768

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

19

JUDr. Viliam Hlaváč

sudca

644

569

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

370

319

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

4 408

4 129

JUDr. Agnesa Hvastová

podpredseda

3 175

4 533

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 220

4 028

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

21

JUDr. Arpád Koreň

sudca

2 051

2 132

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 482

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

3 068

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 429

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

978

832

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

347

480

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

711

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 490

Mgr. Slavomír Podhorský

sudca

341

344

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

1 419

1 312

JUDr. Marian Tengely

predseda

255

352

JUDr. Marián Tengely

predseda

1 512

1 675

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

236

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

812

899

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

100

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 482.523,99 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie nehnuteľnosti do… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 odsek 1, odsek 4 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Peter Dudič
  Obžalovaný – P. U.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 42390,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.823,57 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 139,7 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .