Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 132 pojednávaní a 43 874 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 16 204€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 1,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viliam Hlaváč a podpredseda je JUDr. Marián Tengely.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 346

3 419

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 455

3 366

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

588

470

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

4 103

3 661

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 702

3 713

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 206

3 598

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 314

1 428

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

640

454

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

244

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

125

105

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 634

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

31

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

99

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 346

3 419

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 455

3 366

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

1 357

2 382

JUDr. Ján Gallo

sudca

847

1 094

JUDr. Eva Halková

pravdepodobne VSÚ

0

730

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

16

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

588

470

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

4 103

3 661

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 702

3 713

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 206

3 598

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

18

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 314

1 428

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 394

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

2 971

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 357

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

640

454

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

244

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 444

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

697

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

125

105

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 634

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

228

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

812

856

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 155 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – ["E", "C"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba - o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 2 písm. d) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – ["Z", "J"]
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 ods. 1,2 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – ["A", "I"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 183,91 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.475,57 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 24.396,62 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .