Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 453 pojednávaní a 46 841 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 16 204€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 1,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Tengely a podpredseda je JUDr. Agnesa Hvastová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Dudič

sudca

185

111

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 679

4 043

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 597

3 902

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

19

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Agnesa Hvastová

podpredseda

2 872

4 280

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 220

3 982

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

19

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 474

1 653

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

3 059

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

818

621

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

259

Mgr. Slavomír Podhorský

sudca

33

15

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

445

489

JUDr. Marián Tengely

predseda

1 512

1 683

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

302

JUDr. Peter Dudič

sudca

185

111

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

100

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 679

4 043

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 597

3 902

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

1 492

2 842

JUDr. Ján Gallo

sudca

847

1 111

JUDr. Eva Halková

pravdepodobne VSÚ

0

757

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

19

JUDr. Viliam Hlaváč

sudca

644

543

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

4 408

4 073

JUDr. Agnesa Hvastová

podpredseda

2 872

4 280

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 220

3 982

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

19

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 474

1 653

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 462

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

3 059

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 407

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

818

621

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

259

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 487

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

708

Mgr. Slavomír Podhorský

sudca

33

15

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

445

489

JUDr. Marián Tengely

predseda

1 512

1 683

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

236

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

812

890

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 296,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.105,47 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 930,1 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.950,32 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neexistencie práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1532.51 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 odsek 1, odsek 4… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Miroslav Majerník
  Obžalovaný – J. Y.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 201 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného pre dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .