Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 20 231 pojednávaní a 32 038 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 16 204€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 1,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0588 878 180
Fax:
+421588878191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Marcela Gálová
Tel. číslo:
055/7 269 111

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0588 878 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0588 878 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viliam Hlaváč a podpredseda je JUDr. Marián Tengely.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

2 663

2 194

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

1 914

2 291

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Gallo

sudca

817

1 148

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

403

416

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 102

2 427

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

2 924

2 321

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 242

2 279

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

8

0

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 819

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

485

408

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

35

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

292

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

98

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

2 663

2 194

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

1 914

2 291

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

866

1 704

JUDr. Ján Gallo

sudca

817

1 148

JUDr. Eva Halková

pravdepodobne VSÚ

0

723

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

17

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

403

416

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

3 057

3 114

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 102

2 427

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

2 924

2 321

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

17

JUDr. Arpád Koreň

sudca

912

1 202

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 438

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 242

2 279

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 269

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

8

0

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 486

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

708

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 819

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

235

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

485

408

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie výživného pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti dohôd o zrážkach zo… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.485,59 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.146,87 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.816,58 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti Dohody o zrážkach zo… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.378,03 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .