Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 19 509 pojednávaní a 31 358 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 16 204€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 1,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0588 878 180
Fax:
+421588878191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Marcela Gálová
Tel. číslo:
055/7 269 111

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0588 878 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0588 878 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viliam Hlaváč a podpredseda je JUDr. Marián Tengely.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

2 584

2 162

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

1 851

2 263

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Gallo

sudca

795

1 119

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

395

412

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 040

2 321

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

2 780

2 220

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 181

2 226

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

0

0

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 820

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

421

354

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

283

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

98

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

2 584

2 162

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

1 851

2 263

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

834

1 673

JUDr. Ján Gallo

sudca

795

1 119

JUDr. Eva Halková

pravdepodobne VSÚ

0

716

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

17

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

395

412

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

2 965

3 043

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 040

2 321

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

2 780

2 220

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

17

JUDr. Arpád Koreň

sudca

870

1 177

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 432

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 181

2 226

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 260

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

0

0

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 484

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

708

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 820

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

234

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

421

354

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – Viktor Gábrik
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.603,60 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti právneho úkonu a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 619,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 14 442,65 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody vo výške 18.161,11 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .