Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 034 01 Ružomberok

Na súde pracuje 9 sudcov.

Pre súd evidujeme 13 879 pojednávaní a 20 901 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,4 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4 mesiaca

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421448859200
Fax:
+421448859191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:
0907 844 596

Adresa

Okresný súd Ružomberok
Dončova 8
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421448859200
Otváracie hodiny
pondelok: 9:00 - 11:00
utorok: 9:00 - 11:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 11:00
piatok: 9:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
044/8 859 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:15 - 15:15
utorok: 7:15 - 15:15
streda: 7:15 - 15:15
štvrtok: 7:15 - 15:15
piatok: 7:15 - 15:15

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Janka Majerčíková a podpredseda je JUDr. Vladimír Topoľančík.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Janka Danková

sudkyňa

1 005

541

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

1 772

2 223

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 605

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

128

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

1 833

1 936

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 633

902

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

638

458

JUDr. Ivan Štepita

sudca

1 898

981

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

1 864

2 105

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jakub Bebej

pravdepodobne VSÚ

0

47

JUDr. Dorota Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

348

Zuzana Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

505

1 130

JUDr. Martin Ľudevít Fafaľák

pravdepodobne VSÚ

0

462

Beáta Hlinková

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

1 772

2 223

Mgr. Mária Komová

pravdepodobne VSÚ

0

2 954

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 605

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

128

Mgr. Oľga Líšková

sudkyňa

0

10

JUDr. Oľga Longauerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Machaj

pravdepodobne VSÚ

0

119

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

1 833

1 936

Mgr. Zuzana Miškovicová

pravdepodobne VSÚ

0

2 525

Bc. Stanislava Obtulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

888

Tajomníčka Monika Pečková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 633

902

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

638

458

JUDr. Ivan Štepita

sudca

1 898

981

Monika Švalecová

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

1 864

2 105

JUDr. Dorota Topoľančíková

neznáma pracovníčka

0

149

JUDr. Jozef Turza

sudca

281

473

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 656,77 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 602 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 666,25 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13 248,57 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede z pracovného pomeru a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba + neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .