Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 034 01 Ružomberok

Na súde pracuje 11 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 990 pojednávaní a 22 179 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,4 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4 mesiaca

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Ružomberok
Dončova 8
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 9:00 - 11:00
utorok: 9:00 - 11:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 11:00
piatok: 9:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:15 - 15:15
utorok: 7:15 - 15:15
streda: 7:15 - 15:15
štvrtok: 7:15 - 15:15
piatok: 7:15 - 15:15

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Janka Majerčíková a podpredseda je JUDr. Vladimír Topoľančík.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Janka Danková

sudkyňa

1 005

469

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

2 079

2 350

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 107

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

152

Mgr. Oľga Líšková

sudkyňa

0

11

JUDr. Oľga Longauerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

2 032

2 025

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 947

1 033

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

909

626

JUDr. Ivan Štepita

sudca

2 271

1 115

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

2 135

2 262

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jakub Bebej

pravdepodobne VSÚ

0

47

JUDr. Dorota Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

335

Zuzana Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

505

1 066

JUDr. Martin Ľudevít Fafaľák

pravdepodobne VSÚ

0

449

Beáta Hlinková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

2 079

2 350

Mgr. Mária Komová

pravdepodobne VSÚ

0

3 142

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 107

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

152

Mgr. Oľga Líšková

sudkyňa

0

11

JUDr. Oľga Longauerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Machaj

pravdepodobne VSÚ

0

112

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

2 032

2 025

Mgr. Zuzana Miškovicová

pravdepodobne VSÚ

0

2 932

Bc. Stanislava Obtulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

858

Tajomníčka Monika Pečková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 947

1 033

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

909

626

JUDr. Ivan Štepita

sudca

2 271

1 115

Monika Švalecová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

2 135

2 262

JUDr. Dorota Topoľančíková

neznáma pracovníčka

0

144

JUDr. Jozef Turza

sudca

281

429

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba prehlasovanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.700 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu mzdy z… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3103,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu stretávania sa otca… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .