Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

At the court there are 25 judges working.

For the court we register 53,205 hearings and 91,033 judgements.

Overall 27th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 23,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.1 months
 • Average duration for year 2011 is 8.8 months
 • Average duration for year 2010 is 10.2 months

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.4 months
 • Average duration for year 2012 is 11.7 months
 • Average duration for year 2011 is 11.2 months
 • Average duration for year 2010 is 12.5 months

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5 months
 • Average duration for year 2011 is 5.2 months
 • Average duration for year 2010 is 4.7 months

Overall 14th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.9 months
 • Average duration for year 2012 is 2.6 months
 • Average duration for year 2011 is 2.6 months
 • Average duration for year 2010 is 3.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Radoslav Baláž.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 345

7 155

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 032

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 857

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

353

151

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 804

7 316

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 225

7 610

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 764

2 799

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

977

510

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 126

1 727

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 823

1 166

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

1 994

1 838

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 728

1 421

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 794

7 721

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 109

1 905

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 347

7 329

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 173

7 477

JUDr. Martin Špak

sudca

391

231

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 036

6 034

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 345

7 155

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 032

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

962

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 857

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

176

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

353

151

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 804

7 316

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 225

7 610

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 536

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 764

2 799

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

977

510

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 126

1 727

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 823

1 166

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

1 994

1 838

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 728

1 421

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 794

7 721

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 109

1 905

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 347

7 329

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

837

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 173

7 477

JUDr. Martin Špak

sudca

391

231

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 036

6 034

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3390,00 e s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §305/1a, §305/1c… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana proti neoprávnenomu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .