Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

At the court there are 24 judges working.

For the court we register 45,761 hearings and 83,830 judgements.

Overall 27th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 23,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.1 months
 • Average duration for year 2011 is 8.8 months
 • Average duration for year 2010 is 10.2 months

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.4 months
 • Average duration for year 2012 is 11.7 months
 • Average duration for year 2011 is 11.2 months
 • Average duration for year 2010 is 12.5 months

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5 months
 • Average duration for year 2011 is 5.2 months
 • Average duration for year 2010 is 4.7 months

Overall 14th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.9 months
 • Average duration for year 2012 is 2.6 months
 • Average duration for year 2011 is 2.6 months
 • Average duration for year 2010 is 3.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Stanislava Semanová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 855

6 666

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 019

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 828

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 899

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 460

6 795

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 808

7 019

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 506

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 448

2 258

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 289

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

73

57

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 572

1 267

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 361

903

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 239

JUDr. Matej Okály

sudca

1 442

1 288

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 210

1 144

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 451

7 193

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 898

1 772

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 962

6 858

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 645

5 694

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 810

6 904

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 855

6 666

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 019

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

960

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 828

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

163

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 899

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 460

6 795

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 808

7 019

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 506

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 448

2 258

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 289

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

73

57

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 572

1 267

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 361

903

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 239

JUDr. Matej Okály

sudca

1 442

1 288

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 210

1 144

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 451

7 193

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 898

1 772

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 962

6 858

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

819

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 645

5 694

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 810

6 904

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 12253,41 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti zabezpečiť… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 8.860,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 42637,44 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.308,65 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 4.151,42… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6129,49 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .