Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

At the court there are 23 judges working.

For the court we register 46,919 hearings and 85,107 judgements.

Overall 27th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 23,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.1 months
 • Average duration for year 2011 is 8.8 months
 • Average duration for year 2010 is 10.2 months

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.4 months
 • Average duration for year 2012 is 11.7 months
 • Average duration for year 2011 is 11.2 months
 • Average duration for year 2010 is 12.5 months

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5 months
 • Average duration for year 2011 is 5.2 months
 • Average duration for year 2010 is 4.7 months

Overall 14th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.9 months
 • Average duration for year 2012 is 2.6 months
 • Average duration for year 2011 is 2.6 months
 • Average duration for year 2010 is 3.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Stanislava Semanová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 926

6 725

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 026

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 845

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 900

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 530

6 898

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 894

7 133

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 503

2 350

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 294

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

222

115

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 720

1 436

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 448

945

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 241

JUDr. Matej Okály

sudca

1 596

1 395

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 279

1 206

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 503

7 287

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 930

1 795

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

3 035

6 965

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 705

5 757

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 862

6 984

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 926

6 725

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 026

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

960

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 845

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

167

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 900

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 530

6 898

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 894

7 133

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 514

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 503

2 350

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 294

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

222

115

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 720

1 436

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 448

945

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 241

JUDr. Matej Okály

sudca

1 596

1 395

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 279

1 206

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 503

7 287

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 930

1 795

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

3 035

6 965

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

822

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 705

5 757

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 862

6 984

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2091 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13277,57 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba s návrhom na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 36 040,25… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 40.892,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7330,84 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .