Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 30 409 pojednávaní a 54 143 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
053/8 876 180
Fax:
+42153/8 876 491, +42153/8 876 174

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Eva Herichová
Tel. číslo:
053/8 876 234

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
053/8 876 229
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 14:30
utorok: 7:30 - 14:30
streda: 7:30 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 14:30
piatok: 7:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
0538 876 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Mária Blahovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

3 329

4 132

JUDr. Mária Blahovská

podpredseda

1 661

3 793

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

2 565

4 418

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

1 828

4 209

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

1 952

4 339

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

1 355

1 051

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

580

352

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 418

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

473

394

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 541

1 117

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

1 777

4 610

JUDr. Radoslav Rusnák

sudca

1 142

1 321

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 141

4 437

JUDr. Ján Slovinský

predseda

700

560

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

1 971

3 644

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

1 973

4 345

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

3 329

4 132

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 210

JUDr. Mária Blahovská

podpredseda

1 661

3 793

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

977

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

2 565

4 418

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

21

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

4 035

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

1 828

4 209

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

1 952

4 339

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

1 355

1 051

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

580

352

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 418

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

473

394

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 541

1 117

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

1 777

4 610

JUDr. Dušan Puobiš

podpredseda

0

0

JUDr. Erika Romanová

podpredseda

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

sudca

1 142

1 321

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 141

4 437

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 665

JUDr. Ján Slovinský

predseda

700

560

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

1 971

3 644

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

1 973

4 345

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 5.870,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 1252,02 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 678,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti listiny o vydedení a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 148,77 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 390,07 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .