Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 39 654 pojednávaní a 77 133 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
053/8 876 180
Fax:
+42153/8 876 191 +42153/8 876 174

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Ján Slovinský
Tel. číslo:
053/8 876 234

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
053/8 876 229
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 14:30
utorok: 7:30 - 14:30
streda: 7:30 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 14:30
piatok: 7:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
0538 876 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Radoslav Rusnák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 477

6 179

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 188

6 557

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 230

6 166

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 478

6 484

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 003

1 361

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 231

1 739

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

596

489

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

971

736

JUDr. Matej Okály

sudca

513

479

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

634

495

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 193

6 704

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 617

1 689

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 645

6 360

JUDr. Ján Slovinský

predseda

948

780

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 394

5 334

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 559

6 378

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 477

6 179

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 212

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 292

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

984

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 188

6 557

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

157

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

4 098

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 230

6 166

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 478

6 484

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 003

1 361

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 231

1 739

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 463

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

596

489

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

971

736

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 323

JUDr. Matej Okály

sudca

513

479

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

634

495

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 193

6 704

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 617

1 689

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 645

6 360

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 666

JUDr. Ján Slovinský

predseda

948

780

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 394

5 334

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 559

6 378

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1407,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 24.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na maloleté dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie európskeho platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 563,4 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .