Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 24 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 673 pojednávaní a 82 588 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Ján Slovinský
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 14:30
utorok: 7:30 - 14:30
streda: 7:30 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 14:30
piatok: 7:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Stanislava Semanová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 836

6 341

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 168

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

4 897

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 646

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 773

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 429

6 443

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 775

6 736

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 344

1 452

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 437

2 091

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 192

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

20

0

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 494

1 134

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 326

843

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 220

JUDr. Matej Okály

sudca

1 358

1 094

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 175

1 042

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 427

6 859

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 881

1 719

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 924

6 550

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 633

5 462

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 792

6 601

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 836

6 341

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 168

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

4 897

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

909

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 646

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

155

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 773

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 429

6 443

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 775

6 736

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 344

1 452

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 437

2 091

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 192

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

20

0

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 494

1 134

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 326

843

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 220

JUDr. Matej Okály

sudca

1 358

1 094

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 175

1 042

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 427

6 859

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 881

1 719

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 924

6 550

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 587

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

805

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 633

5 462

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 792

6 601

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Povolenie uzavrieť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 42637,44 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.308,65 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 4.151,42… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 29.989,35 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 68334,96 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 589.391,22 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10077,11 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .