Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 38 268 pojednávaní a 74 273 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
053/8 876 180
Fax:
+42153/8 876 191 +42153/8 876 174

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Ján Slovinský
Tel. číslo:
053/8 876 234

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
053/8 876 229
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 14:30
utorok: 7:30 - 14:30
streda: 7:30 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 14:30
piatok: 7:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
0538 876 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Mária Blahovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 354

5 985

JUDr. Mária Blahovská

podpredseda

1 867

5 126

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 110

6 329

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 170

5 931

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 420

6 304

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

1 871

1 313

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 170

1 587

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

468

389

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

886

689

JUDr. Matej Okály

sudca

395

363

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

463

329

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 133

6 459

JUDr. Radoslav Rusnák

sudca

1 524

1 648

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 576

6 120

JUDr. Ján Slovinský

predseda

911

743

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 342

5 111

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 498

6 128

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 354

5 985

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 212

JUDr. Mária Blahovská

podpredseda

1 867

5 126

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

984

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 110

6 329

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

152

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

4 094

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 170

5 931

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 420

6 304

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

1 871

1 313

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 170

1 587

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 463

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

468

389

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

886

689

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 318

JUDr. Matej Okály

sudca

395

363

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

463

329

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 133

6 459

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

sudca

1 524

1 648

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 576

6 120

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 666

JUDr. Ján Slovinský

predseda

911

743

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 342

5 111

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 498

6 128

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.143,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 840,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 24.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 18 372,18 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5173,25 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .