Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 24 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 761 pojednávaní a 83 768 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Stanislava Semanová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 855

6 614

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 017

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 824

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 899

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 460

6 771

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 808

6 999

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 500

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 448

2 229

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 289

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

73

45

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 572

1 251

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 361

895

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 239

JUDr. Matej Okály

sudca

1 442

1 245

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 210

1 131

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 451

7 168

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 898

1 770

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 962

6 830

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 645

5 679

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 810

6 880

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 855

6 614

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 017

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

960

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 824

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

162

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 899

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 460

6 771

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 808

6 999

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 500

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 448

2 229

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 289

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

73

45

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 572

1 251

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 361

895

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 239

JUDr. Matej Okály

sudca

1 442

1 245

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 210

1 131

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 451

7 168

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 898

1 770

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 962

6 830

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

818

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 645

5 679

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 810

6 880

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 12253,41 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti zabezpečiť… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 8.860,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 42637,44 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.308,65 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 4.151,42… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6129,49 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .