Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 46 919 pojednávaní a 85 122 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Stanislava Semanová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 926

6 727

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 026

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 845

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 900

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 530

6 899

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 894

7 138

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 503

2 352

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 294

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

222

115

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 720

1 436

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 448

945

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 241

JUDr. Matej Okály

sudca

1 596

1 395

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 279

1 206

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 503

7 288

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 930

1 795

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

3 035

6 965

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 705

5 757

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 862

6 988

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 926

6 727

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 026

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

960

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 845

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

167

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 900

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 530

6 899

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 894

7 138

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 514

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 503

2 352

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 294

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

222

115

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 720

1 436

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 448

945

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 241

JUDr. Matej Okály

sudca

1 596

1 395

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 279

1 206

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 503

7 288

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 930

1 795

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

3 035

6 965

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

822

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 705

5 757

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 862

6 988

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2091 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13277,57 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba s návrhom na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 36 040,25… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 40.892,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7330,84 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .