Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 25 sudcov.

Pre súd evidujeme 53 205 pojednávaní a 91 128 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Radoslav Baláž.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 345

7 155

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 032

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 857

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

353

169

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 804

7 316

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 225

7 614

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 764

2 807

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

977

518

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 126

1 731

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 823

1 170

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

1 994

1 840

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 728

1 429

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 794

7 729

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 109

1 905

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 347

7 335

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 173

7 479

JUDr. Martin Špak

sudca

391

237

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 036

6 036

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 345

7 155

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 032

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

962

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 857

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

176

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

353

169

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 804

7 316

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 225

7 614

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 537

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 764

2 807

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

977

518

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 126

1 731

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 823

1 170

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

1 994

1 840

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 728

1 429

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 794

7 729

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 109

1 905

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 347

7 335

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

837

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 173

7 479

JUDr. Martin Špak

sudca

391

237

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 036

6 036

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3390,00 e s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §305/1a, §305/1c… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana proti neoprávnenomu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .