Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 40 445 pojednávaní a 70 852 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Ján Slovinský
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 14:30
utorok: 7:30 - 14:30
streda: 7:30 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 14:30
piatok: 7:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Radoslav Rusnák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 525

5 615

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 227

5 941

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 253

5 643

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 504

5 957

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 047

1 236

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 249

1 583

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

676

532

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 015

652

JUDr. Matej Okály

sudca

574

517

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

719

558

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 215

6 082

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 658

1 538

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 690

5 862

JUDr. Ján Slovinský

predseda

966

717

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 416

4 856

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 584

5 828

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 525

5 615

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 166

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

4 864

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

907

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 227

5 941

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

139

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 782

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 253

5 643

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 504

5 957

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 047

1 236

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 249

1 583

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 201

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

676

532

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 015

652

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 181

JUDr. Matej Okály

sudca

574

517

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

719

558

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 215

6 082

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 658

1 538

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 690

5 862

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 591

JUDr. Ján Slovinský

predseda

966

717

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 416

4 856

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 584

5 828

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia, Prvostupňové nenapadnuté opravnými…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Iná povaha rozhodnutia, Prvostupňové nenapadnuté opravnými…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8194,21 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276,1,4 - 3Pv 103/15 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Radoslav Rusnák
  Obžalovaný – Peter Horváth
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.337,10 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20 k §189/1,2b a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Radoslav Rusnák
  Obžalovaný – Pavol Tulej
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 677,92 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4230,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie vzájomného plnenia a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .