Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 25 sudcov.

Pre súd evidujeme 56 708 pojednávaní a 95 065 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Radoslav Baláž.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 482

7 338

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 033

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 860

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

766

514

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 947

7 584

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 385

7 946

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 871

3 067

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

1 431

789

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 324

1 878

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

2 005

1 289

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

2 138

2 070

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 995

1 562

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 950

8 021

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 231

1 948

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 525

7 617

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 305

7 741

JUDr. Martin Špak

sudca

537

486

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 228

6 197

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 482

7 338

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 033

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

962

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 860

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

176

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

766

514

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 947

7 584

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 385

7 946

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 545

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 871

3 067

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

1 431

789

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 324

1 878

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

2 005

1 289

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

2 138

2 070

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 995

1 562

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 950

8 021

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 231

1 948

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 525

7 617

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

837

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 305

7 741

JUDr. Martin Špak

sudca

537

486

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 228

6 197

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1 - 2Pv 70/16 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1 - 2Pv 70/16 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 155/1 - 2Pv 433/20 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20 k § 156/1 a iné -… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie vecí Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .