Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 44 125 pojednávaní a 78 694 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Ján Slovinský
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 14:30
utorok: 7:30 - 14:30
streda: 7:30 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 14:30
piatok: 7:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Radoslav Rusnák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 675

6 054

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 352

6 419

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 330

6 128

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 615

6 438

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 213

1 344

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 330

1 849

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

995

843

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 162

748

JUDr. Matej Okály

sudca

940

795

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 006

856

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 300

6 541

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 789

1 647

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 790

6 270

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 010

766

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 520

5 220

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 675

6 290

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 675

6 054

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 167

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

4 884

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

908

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 352

6 419

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

150

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 772

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 330

6 128

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 615

6 438

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 213

1 344

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 330

1 849

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 189

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

995

843

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 162

748

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 210

JUDr. Matej Okály

sudca

940

795

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 006

856

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 300

6 541

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 789

1 647

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 790

6 270

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 587

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 010

766

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 520

5 220

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 675

6 290

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie bez odôvodnenia – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 105.357,13 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 51.974,96 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vážený súd dovoľujeme si… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 4.151,42… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh starých rodičov na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .