Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 25 sudcov.

Pre súd evidujeme 56 641 pojednávaní a 95 035 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Radoslav Baláž.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 479

7 337

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 033

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 860

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

757

510

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 947

7 580

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 381

7 944

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 866

3 067

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

1 423

786

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 320

1 878

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 995

1 289

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

2 136

2 069

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 994

1 562

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 945

8 019

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 231

1 948

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 522

7 617

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 303

7 741

JUDr. Martin Špak

sudca

532

482

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 226

6 197

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

podpredseda

5 479

7 337

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 033

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

962

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 860

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

176

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 902

Mgr. Jana Fandáková

sudkyňa

757

510

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 947

7 580

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

3 381

7 944

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 545

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 866

3 067

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 297

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

1 423

786

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

2 320

1 878

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 995

1 289

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 272

JUDr. Matej Okály

sudca

2 136

2 069

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 994

1 562

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 945

8 019

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

2 231

1 948

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

3 522

7 617

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

837

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

3 303

7 741

JUDr. Martin Špak

sudca

532

482

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

3 226

6 197

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1 - 2Pv 70/16 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1 - 2Pv 70/16 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 155/1 - 2Pv 433/20 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie vecí Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9720 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9720 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .