Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 24 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 761 pojednávaní a 84 484 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Rusnák a podpredseda je JUDr. Stanislava Semanová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 855

6 688

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 024

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 841

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 899

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 460

6 832

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 808

7 075

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 509

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 448

2 289

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 293

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

73

97

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 572

1 333

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 361

915

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 240

JUDr. Matej Okály

sudca

1 442

1 357

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 210

1 166

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 451

7 238

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 898

1 781

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 962

6 902

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 645

5 717

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 810

6 946

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 855

6 688

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 201

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 024

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

960

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 368

6 841

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

164

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

3 899

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 460

6 832

JUDr. Ing. Lenka Figulová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 808

7 075

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 402

1 509

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 448

2 289

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 293

JUDr. Miroslav Juričko

sudca

73

97

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

1 572

1 333

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 361

915

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 240

JUDr. Matej Okály

sudca

1 442

1 357

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

1 210

1 166

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 451

7 238

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

predseda

1 898

1 781

JUDr. Stanislava Semanová

podpredseda

2 962

6 902

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 623

JUDr. Ján Slovinský

predseda

1 019

821

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 645

5 717

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 810

6 946

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 12253,41 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti zabezpečiť… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 8.860,21 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 42637,44 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.308,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 4.151,42… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6129,49 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .