Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník

Na súde pracuje 9 sudcov.

Pre súd evidujeme 17 402 pojednávaní a 21 499 rozhodnutí.

Celkovo 9. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 546€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0548 886 180
Fax:
054/8 886 184

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová
Tel. číslo:
0905 515 872, 051/8 880 225

Adresa

Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35
089 01 Svidník
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0548 886 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0548 886 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Bugeľ a podpredseda je JUDr. Ivo Parada.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 246

1 875

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

29

4

JUDr. Michal Calko

sudca

2 538

2 789

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 323

2 039

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 337

1 723

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 230

2 388

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 147

985

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 191

2 582

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Albrechtová

pravdepodobne VSÚ

0

768

JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 246

1 875

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

29

4

JUDr. Marek Bujňák

neznámy pracovník

0

645

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

854

JUDr. Michal Calko

sudca

2 538

2 789

Oľga Ferencová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 323

2 039

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

0

1

JUDr. Slavomír Kačmár

pravdepodobne VSÚ

0

1 431

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 337

1 723

Mgr. Ján Liška

pravdepodobne VSÚ

0

214

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

931

547

JUDr. Natália Paňková

pravdepodobne VSÚ

0

410

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 230

2 388

Mgr. Tomáš Paranič

pravdepodobne VSÚ

0

322

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

Mária Slivovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 147

985

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 191

2 582

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 729.32 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného obohatenia s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie PS Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 24 676,14 eura s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie PS Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7. 918 103,-- CZK Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 543,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .