Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník

Na súde pracuje 9 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 192 pojednávaní a 22 340 rozhodnutí.

Celkovo 9. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 546€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
0548 886 180
Fax:
054/8 886 184

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová
Tel. číslo:
0905 515 872, 051/8 880 225

Adresa

Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35
089 01 Svidník
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0548 886 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0548 886 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Bugeľ a podpredseda je JUDr. Ivo Parada.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 362

1 981

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

66

27

JUDr. Michal Calko

sudca

2 641

2 902

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 432

2 119

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

17

56

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 439

1 822

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 334

2 554

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 238

1 026

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 302

2 718

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Albrechtová

pravdepodobne VSÚ

0

793

JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 362

1 981

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

66

27

JUDr. Marek Bujňák

neznámy pracovník

0

645

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

856

JUDr. Michal Calko

sudca

2 641

2 902

Oľga Ferencová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 432

2 119

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

17

56

JUDr. Slavomír Kačmár

pravdepodobne VSÚ

0

1 436

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 439

1 822

Mgr. Ján Liška

pravdepodobne VSÚ

0

214

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

931

547

JUDr. Natália Paňková

pravdepodobne VSÚ

0

413

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 334

2 554

Mgr. Tomáš Paranič

pravdepodobne VSÚ

0

325

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

Mária Slivovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 238

1 026

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 302

2 718

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9 621,47 eura s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie času a spôsobu užívania lesnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba s návrhom na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.515,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť zmluvy o prevode nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11 000,00 eura s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 330,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 425,96 eura s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .