Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník

Na súde pracujú 4 sudcovia.

Pre súd evidujeme 24 146 pojednávaní a 29 901 rozhodnutí.

Celkovo 9. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 546€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35
089 01 Svidník
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Režimové opatrenie Okresného súdu Svidník v súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky dňa 16.03.2020 do 27.03.2020 budú úradné hodiny podateľne: Pondelok až piatok od 08.00 hod. do 11.00 hod. Prosíme o uprednostnenie komunikácie so súdom elektronicky alebo písomnou formou, prípadne telefonicky, a to v infocentre tunajšieho súdu od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 846

3 264

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

843

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Albrechtová

pravdepodobne VSÚ

0

930

JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 846

3 264

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

358

176

JUDr. Marek Bujňák

neznámy pracovník

0

614

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

843

JUDr. Michal Calko

sudca

2 858

3 273

Oľga Ferencová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

3 499

3 285

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

444

941

JUDr. Slavomír Kačmár

pravdepodobne VSÚ

0

1 488

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

3 223

2 726

Mgr. Ján Liška

pravdepodobne VSÚ

0

202

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

931

541

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

3 202

3 564

Mgr. Tomáš Paranič

pravdepodobne VSÚ

0

332

JUDr. Natália Paňková

pravdepodobne VSÚ

0

489

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

Mgr. Tomáš Saraka

sudca

231

127

Mária Slivovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 789

1 200

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

3 335

3 856

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 339,97 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 1 663,85 eura… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5455,76 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 89,9 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týranie blízkej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Jana Gombárová
  Obžalovaný – F. U.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, SÚDNA ŽALOBA O nahradenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 28718,29 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .