Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník

Na súde pracuje 12 sudcov.

Pre súd evidujeme 20 306 pojednávaní a 24 270 rozhodnutí.

Celkovo 9. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 546€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35
089 01 Svidník
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Režimové opatrenie Okresného súdu Svidník v súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky dňa 16.03.2020 do 27.03.2020 budú úradné hodiny podateľne: Pondelok až piatok od 08.00 hod. do 11.00 hod. Prosíme o uprednostnenie komunikácie so súdom elektronicky alebo písomnou formou, prípadne telefonicky, a to v infocentre tunajšieho súdu od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Bugeľ a podpredseda je JUDr. Ivo Parada.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 629

2 191

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

159

99

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

834

JUDr. Michal Calko

sudca

2 857

3 146

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 822

2 467

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

117

798

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 671

2 092

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 611

2 841

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 445

1 071

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 634

3 075

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Albrechtová

pravdepodobne VSÚ

0

834

JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 629

2 191

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

159

99

JUDr. Marek Bujňák

neznámy pracovník

0

612

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

834

JUDr. Michal Calko

sudca

2 857

3 146

Oľga Ferencová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 822

2 467

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

117

798

JUDr. Slavomír Kačmár

pravdepodobne VSÚ

0

1 374

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 671

2 092

Mgr. Ján Liška

pravdepodobne VSÚ

0

202

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

931

534

JUDr. Natália Paňková

pravdepodobne VSÚ

0

440

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 611

2 841

Mgr. Tomáš Paranič

pravdepodobne VSÚ

0

313

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

Mária Slivovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 445

1 071

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 634

3 075

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7514,24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7 000,-- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že úver je… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .