Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

Na súde pracuje 24 sudcov.

Pre súd evidujeme 31 703 pojednávaní a 56 736 rozhodnutí.

Celkovo 16. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 185€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 23. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838
075 01 Trebišov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák ml. a podpredseda je JUDr. Eva Franková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 386

1 450

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

834

1 266

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 319

1 108

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 317

2 377

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

745

1 360

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 819

2 625

JUDr. Martin Kurečko

sudca

795

540

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

30

JUDr. Simona Mati

sudca

160

218

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 018

1 985

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 715

2 383

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

1 943

864

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

2 943

3 012

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 665

3 334

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 242

2 376

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Viera Antoniková

pravdepodobne VSÚ

0

36

Mgr. Tomáš Baulovič

pravdepodobne VSÚ

0

376

JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 386

1 450

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

834

1 266

Terézia Blanárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 145

1 135

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Ing. Mgr. Ladislav Burda

pravdepodobne VSÚ

1

788

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 319

1 108

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 317

2 377

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

745

1 360

Viera Dziaková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Paula Feďáková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 819

2 625

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

745

Mgr. Ján Hudák

pravdepodobne VSÚ

0

1 687

JUDr. Milan Jurko

sudca

537

504

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

pravdepodobne VSÚ

0

610

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

1 018

1 670

Júlia Kosiaková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anton Kudič

sudca

0

0

JUDr. Martin Kurečko

sudca

795

540

JUDr. Marek Kurtoš

pravdepodobne VSÚ

0

2 261

JUDr. Helena Kuzmová

sudkyňa

1 056

1 549

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

30

JUDr. Simona Mati

sudca

160

218

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 018

1 985

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 715

2 383

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Figura Molnárová

pravdepodobne VSÚ

1

5

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

1 943

864

JUDr. Zuzana Pajtášová

pravdepodobne VSÚ

0

1 916

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

2 943

3 012

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

661

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 665

3 334

Iveta Polanská

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

647

Mgr. Tímea Takáčová

pravdepodobne VSÚ

0

464

Mária Talianová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 242

2 376

Mgr. Martin Zahorčák

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, predbežné opatrenie a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie odporovateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 689,29 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti, náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 254,44 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .