Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 332 pojednávaní a 52 400 rozhodnutí.

Celkovo 16. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 185€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 23. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
056/8 879 111

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:
055/8 870 208

Adresa

Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838
075 01 Trebišov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0568 879 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
056/8 879 111
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Milan Petričko a podpredseda je JUDr. Eva Franková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 151

1 492

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

666

494

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

sudca

62

0

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 118

877

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 106

2 423

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

596

538

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 748

2 343

JUDr. Martin Kurečko

sudca

653

522

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

31

JUDr. Simona Mati

sudca

160

249

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 018

2 079

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 618

2 215

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

1 753

869

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

2 799

2 802

JUDr. Milan Petričko

predseda

562

692

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 403

2 939

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 091

2 209

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Viera Antoniková

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Tomáš Baulovič

pravdepodobne VSÚ

0

400

JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 151

1 492

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

666

494

Terézia Blanárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

sudca

62

0

Ing. Mgr. Ladislav Burda

pravdepodobne VSÚ

1

834

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 118

877

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 106

2 423

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

596

538

Viera Dziaková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Paula Feďáková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 748

2 343

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

781

Mgr. Ján Hudák

pravdepodobne VSÚ

0

1 749

JUDr. Milan Jurko

sudca

537

516

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

pravdepodobne VSÚ

0

638

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

1 018

1 748

Júlia Kosiaková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anton Kudič

sudca

0

0

JUDr. Martin Kurečko

sudca

653

522

JUDr. Marek Kurtoš

pravdepodobne VSÚ

0

2 335

JUDr. Helena Kuzmová

sudkyňa

1 056

1 646

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

31

JUDr. Simona Mati

sudca

160

249

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 018

2 079

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 618

2 215

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Figura Molnárová

pravdepodobne VSÚ

1

6

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

1 753

869

JUDr. Zuzana Pajtášová

pravdepodobne VSÚ

0

2 054

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

2 799

2 802

JUDr. Milan Petričko

predseda

562

692

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 403

2 939

Iveta Polanská

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

679

Mgr. Tímea Takáčová

pravdepodobne VSÚ

0

492

Mária Talianová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 091

2 209

Mgr. Martin Zahorčák

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť zmlúv Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 33.675,95 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 254,44 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie súhlasu s nakladaním s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10.000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .