Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838/2, 075 46 Trebišov

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 43 040 pojednávaní a 67 282 rozhodnutí.

Celkovo 16. najmenej pokutovaný súd z 49 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 185€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 23. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838/2
075 46 Trebišov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák a podpredseda je JUDr. Eva Franková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

3 652

2 488

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 576

2 038

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 465

1 478

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

2 346

1 663

JUDr. Eva Franková

podpredseda

2 312

3 203

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

782

JUDr. Martin Kurečko

sudca

1 508

1 330

Mgr. Peter Lengyel

sudca

447

425

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

29

JUDr. Simona Mati

sudca

535

441

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

3 404

2 720

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 876

1 930

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

489

2 353

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 881

3 703

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

733

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

4 046

4 600

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

685

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 285

2 690

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 474

2 593

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

1 723

2 178

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Viera Antoniková

pravdepodobne VSÚ

0

41

Mgr. Tomáš Baulovič

pravdepodobne VSÚ

0

385

JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

3 652

2 488

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 576

2 038

Terézia Blanárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 465

1 478

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Ing. Mgr. Ladislav Burda

pravdepodobne VSÚ

1

807

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

2 346

1 663

Viera Dziaková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Paula Feďáková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Franková

podpredseda

2 312

3 203

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

782

Mgr. Ján Hudák

pravdepodobne VSÚ

0

1 750

JUDr. Milan Jurko

sudca

537

519

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

neznáma pracovníčka

0

668

Júlia Kosiaková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

1 018

1 747

JUDr. Anton Kudič

sudca

0

0

JUDr. Martin Kurečko

sudca

1 508

1 330

JUDr. Marek Kurtoš

pravdepodobne VSÚ

0

2 434

JUDr. Helena Kuzmová

sudkyňa

1 056

1 663

Mgr. Peter Lengyel

sudca

447

425

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

29

JUDr. Simona Mati

sudca

535

441

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

3 404

2 720

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 720

2 689

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Figura Molnárová

pravdepodobne VSÚ

1

6

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 876

1 930

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

489

2 353

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 881

3 703

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

733

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

4 046

4 600

Iveta Polanská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

685

Mgr. Tímea Takáčová

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mária Talianová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 285

2 690

Mgr. Martin Zahorčák

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 474

2 593

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

1 723

2 178

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, súdny výkon rozhodnutia o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 346/21/8811… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – Mgr. Peter Lengyel
  Obžalovaný – L. U.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 987,62 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.726,95 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .