Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 38 455 pojednávaní a 64 047 rozhodnutí.

Celkovo 16. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 185€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 23. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838
075 01 Trebišov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák a podpredseda je JUDr. Eva Franková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

3 200

2 162

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 282

1 869

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 370

1 367

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 968

1 574

JUDr. Eva Franková

podpredseda

2 130

3 134

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

775

JUDr. Martin Kurečko

sudca

1 243

1 044

Mgr. Peter Lengyel

sudca

205

217

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

29

JUDr. Simona Mati

sudca

435

349

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 917

2 462

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 533

1 330

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

229

2 243

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 576

3 591

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

700

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

3 532

4 306

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

683

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 681

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 592

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

1 402

2 010

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Viera Antoniková

pravdepodobne VSÚ

0

40

Mgr. Tomáš Baulovič

pravdepodobne VSÚ

0

385

JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

3 200

2 162

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 282

1 869

Terézia Blanárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 370

1 367

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Ing. Mgr. Ladislav Burda

pravdepodobne VSÚ

1

807

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 968

1 574

Viera Dziaková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Paula Feďáková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Franková

podpredseda

2 130

3 134

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

775

Mgr. Ján Hudák

pravdepodobne VSÚ

0

1 750

JUDr. Milan Jurko

sudca

537

519

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

neznáma pracovníčka

0

668

Júlia Kosiaková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

1 018

1 746

JUDr. Anton Kudič

sudca

0

0

JUDr. Martin Kurečko

sudca

1 243

1 044

JUDr. Marek Kurtoš

pravdepodobne VSÚ

0

2 431

JUDr. Helena Kuzmová

sudkyňa

1 056

1 660

Mgr. Peter Lengyel

sudca

205

217

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

29

JUDr. Simona Mati

sudca

435

349

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 917

2 462

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 720

2 686

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Figura Molnárová

pravdepodobne VSÚ

1

6

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 533

1 330

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

229

2 243

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 576

3 591

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

700

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

3 532

4 306

Iveta Polanská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

683

Mgr. Tímea Takáčová

pravdepodobne VSÚ

0

460

Mária Talianová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 681

Mgr. Martin Zahorčák

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 592

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

1 402

2 010

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zhabanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 285,78 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.854,16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zaplatenie 715,39… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15.400,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že úver zo zmluvy o… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, záložné právo neexistuje z… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .