Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 33 010 pojednávaní a 59 321 rozhodnutí.

Celkovo 16. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 185€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 23. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838
075 01 Trebišov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák a podpredseda je JUDr. Eva Franková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 664

1 643

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 010

1 676

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 213

1 232

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 543

1 396

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 583

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

919

1 651

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 908

2 969

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

770

JUDr. Martin Kurečko

sudca

964

643

Mgr. Peter Lengyel

sudca

1

0

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

30

JUDr. Simona Mati

sudca

160

221

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 219

2 056

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 154

951

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

14

2 013

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 165

3 363

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

683

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 945

3 724

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

675

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 642

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Viera Antoniková

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tomáš Baulovič

pravdepodobne VSÚ

0

385

JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 664

1 643

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 010

1 676

Terézia Blanárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 213

1 232

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Ing. Mgr. Ladislav Burda

pravdepodobne VSÚ

1

817

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 543

1 396

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 583

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

919

1 651

Viera Dziaková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Paula Feďáková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 908

2 969

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

770

Mgr. Ján Hudák

pravdepodobne VSÚ

0

1 749

JUDr. Milan Jurko

sudca

537

512

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

pravdepodobne VSÚ

0

657

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

1 018

1 738

Júlia Kosiaková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anton Kudič

sudca

0

0

JUDr. Martin Kurečko

sudca

964

643

JUDr. Marek Kurtoš

pravdepodobne VSÚ

0

2 418

JUDr. Helena Kuzmová

sudkyňa

1 056

1 631

Mgr. Peter Lengyel

sudca

1

0

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

30

JUDr. Simona Mati

sudca

160

221

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 219

2 056

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 720

2 649

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Figura Molnárová

pravdepodobne VSÚ

1

6

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 154

951

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

14

2 013

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 165

3 363

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

683

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 945

3 724

Iveta Polanská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

675

Mgr. Tímea Takáčová

pravdepodobne VSÚ

0

467

Mária Talianová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 642

Mgr. Martin Zahorčák

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie náhrady škody Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 337,83 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13.816,51 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti, náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného a zníženie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena cez… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .