Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 50 Trenčín

At the court there are 38 judges working.

For the court we register 53,710 hearings and 64,543 judgements.

Overall 14th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 80,592€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 15.4 months
 • Average duration for year 2012 is 15.7 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 21.4 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 16.4 months
 • Average duration for year 2012 is 14.9 months
 • Average duration for year 2011 is 16.9 months
 • Average duration for year 2010 is 18 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.1 months
 • Average duration for year 2012 is 8.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 7.4 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.1 months
 • Average duration for year 2011 is 8.9 months
 • Average duration for year 2010 is 9.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 137

2 376

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 594

2 246

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

597

316

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

874

565

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

435

289

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 003

2 197

Mgr. Michal Frátrik

sudca

997

533

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

489

2 440

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

99

51

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 468

1 450

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 527

1 950

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 242

1 301

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 009

Mgr. Patrície Kepeňová

podpredseda

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 666

1 512

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 183

2 017

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 378

1 239

JUDr. Marián Manduch

sudca

1 246

1 389

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

364

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

1 877

1 339

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 659

1 855

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 425

2 084

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

288

118

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 134

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

55

1 088

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

89

48

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

2 755

2 507

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 330

1 759

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 458

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

211

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 137

2 376

Mgr. František Berec

sudca

2

192

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 594

2 246

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

404

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

480

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

597

316

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

990

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

874

565

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

374

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

435

289

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 003

2 197

Mgr. Michal Frátrik

sudca

997

533

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

307

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

246

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

174

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

489

2 440

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

99

51

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 468

1 450

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 527

1 950

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 242

1 301

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 009

Mgr. Patrície Kepeňová

podpredseda

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 666

1 512

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

337

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

172

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 183

2 017

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 378

1 239

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Marián Manduch

sudca

1 246

1 389

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 124

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

21

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

426

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

69

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

169

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

518

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

98

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

1 877

1 339

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

1 960

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 659

1 855

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 425

2 084

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

288

118

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

814

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 134

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

890

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

55

1 088

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 059

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

182

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

89

48

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

2 755

2 507

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 330

1 759

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

537

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

277

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

725

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

521

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 217

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

391

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku + NO Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.379.052,39 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.810,88 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 16965 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 24.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 99.581,76 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 91.316,80 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti spotreb.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .