Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 50 Trenčín

At the court there are 34 judges working.

For the court we register 65,367 hearings and 77,252 judgements.

Overall 14th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 80,592€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 15.4 months
 • Average duration for year 2012 is 15.7 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 21.4 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 16.4 months
 • Average duration for year 2012 is 14.9 months
 • Average duration for year 2011 is 16.9 months
 • Average duration for year 2010 is 18 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.1 months
 • Average duration for year 2012 is 8.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 7.4 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.1 months
 • Average duration for year 2011 is 8.9 months
 • Average duration for year 2010 is 9.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Patricie Kepeňová a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 898

3 108

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

112

85

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 238

2 632

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

1 063

647

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

1 028

666

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 994

2 844

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 909

1 081

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

624

4 176

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

35

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 813

1 739

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 888

2 316

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 579

1 614

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 444

1 101

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

53

3 359

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 138

1 890

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 708

2 412

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 996

1 670

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 771

1 800

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

377

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 470

1 703

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 032

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 545

2 289

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

486

304

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 699

3 198

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 799

2 215

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

124

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

581

506

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

3 111

2 770

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

1 034

680

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

365

1 314

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 482

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

229

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 898

3 108

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

112

85

Mgr. František Berec

sudca

2

227

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 238

2 632

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

410

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

1 063

647

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 029

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

1 028

666

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 994

2 844

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 909

1 081

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

314

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

624

4 176

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

35

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 813

1 739

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 888

2 316

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 579

1 614

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 444

1 101

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

53

3 359

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 138

1 890

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

352

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

173

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 708

2 412

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 996

1 670

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 771

1 800

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

177

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

537

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

97

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 470

1 703

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 032

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 545

2 289

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 170

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

935

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 066

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

486

304

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 699

3 198

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

300

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 799

2 215

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

577

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

124

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 347

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

765

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

551

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

581

506

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

796

498

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

3 111

2 770

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

1 034

680

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

849

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

365

1 314

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 16.827,87 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 384.439,12 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 15.384,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 17.201,61 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .